Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Bodil Ask & Rune Fensli1 Kommunikasjon og nettverk Lokale nettverk, LAN Bedriftsnettverk Internett Tjenester.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Bodil Ask & Rune Fensli1 Kommunikasjon og nettverk Lokale nettverk, LAN Bedriftsnettverk Internett Tjenester."— Utskrift av presentasjonen:

1 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Bodil Ask & Rune Fensli1 Kommunikasjon og nettverk Lokale nettverk, LAN Bedriftsnettverk Internett Tjenester og anvendelser Litteratur: Bård Kjos: Innføring i informasjonsteknologi, 4utgave 2003. Kapittel 9 Kommunikasjon og nettverk, side 347 - 400

2 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Bodil Ask & Rune Fensli2 Kommunikasjon og nettverk Kommunikasjon, IKT Kommunikasjon er et gammelt begrep som omfatter formidling av informasjon, stemme overføring (telefon), TV osv. Moderne kommunikasjonsformer omfatter også Internett tjenester som e-post, web, chat, netmeeting mv IKT – Informasjons og Kommunikasjons Teknologi omfatter både det å kommunisere men også formidling av informasjon, hvor en tar i bruk teknologi som et verktøy for å få dette til

3 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Bodil Ask & Rune Fensli3 Kommunikasjon og nettverk Klient/tjener modell Kommunikasjon i datanettverk er basert på en teknologi som kalles Klient/tjener modell Nettverk DATA Klient TjenerForespørsel Resultat Protokoll Brukerens PC (klienten) sender en forespørsel til tjenermaskinen hvor det er lagret data Tjeneren finner frem de forespurte data og sender tilbake et resultat Resultatet presenteres på klienten (brukerens PC) Kommunikasjonen mellom disse enhetene skjer gjennom et datanettverk

4 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Bodil Ask & Rune Fensli4 Kommunikasjon og nettverk Protokoller For at klient og tjener kan utveksle informasjon, må det være et felles regelverk: protokoller En protokoll er et sett av regler og prosedyrer beskrevet i form av standarder, for overføring av informasjon mellom enheter i et datanettverk Dette kan være vedtatte standarder som behandles av ulike standardiseringsorganer Det kan være ”de facto” standarder utviklet av en leverandør, og som er godt innarbeidet i markedet

5 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Bodil Ask & Rune Fensli5 Kommunikasjon og nettverk World Wide Web WWW (World Wide Web) ble utviklet tidlig på 90-tallet som en teknikk for utveksling av informasjon mellom ulike datasystemer Sentralt i dette arbeidet var Charles M. Goldfab og Tim Berners-Lee som arbeidet ved CERN HTML (HyperText Markup Language) er ”språket” som benyttes for informasjons utvekslingen HyperText er betegnelsen på den teknikken som brukes av Internett for å hoppe fra en side til en annen (linker) Markup Language betyr at sidene er satt sammen av tekst og grafikk/bilder som er merket med formateringskoder (tagging)

6 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Bodil Ask & Rune Fensli6 Kommunikasjon og nettverk Hva er Internett ? Internett betyr et nettverk av nettverk og er et stort internasjonalt datanettverk Det består av en sammenkobling av tusenvis av mindre nettverk over hele verden Milliarder av datamaskiner er koblet til Internett Ryggraden i Internett består av høyhastighets kommunikasjonslinjer over hele verden I Norge sørger UNINETT for samordning og tilrettelegging for tilknytning til Internett

7 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Bodil Ask & Rune Fensli7 Kommunikasjon og nettverk www-klient Internett er basert på en klient/tjener modell www-klienten er nettleseren på brukerens PC Den skal vise web-sider med tekst, bilder og linker Brukerens klikk på en link medfører en forespørsel til tjeneren om å sende ny informasjon www-tjeneren (en web-server) har som oppgave Å motta forespørsel fra klienten Finne den informasjonen det spørres etter Kontrollere tilgangsrettigheter til informasjonen Å sende informasjonen tilbake til klienten

8 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Bodil Ask & Rune Fensli8 Kommunikasjon og nettverk Hypertekst prinsipp I et dokument settes det inn en kode som kalles ”anker”, hvor koden inneholder informasjon om hva som skal vises for brukeren når det klikkes på ankeret (ny side skal vises) Et ”anker” vises normalt med en blå understrekning i dokumentet, for å vise at dette er en link understrekning I dokument A er det satt inn to ankere med linker til dokument B og C Hypertekst eller hyperkobling er en forbindelse mellom et dokument og et annet dokument, eller mellom en web- side og en annen web-side Dette kalles for lenker (linking), og gjør at du kan navigere mellom ulik informasjon på Internett Dokument A Dokument B Dokument C Link 2 Link 1

9 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Bodil Ask & Rune Fensli9 Kommunikasjon og nettverk HTML HTML er det ”språket” som benyttes for å lage web-sider HTML-dokumenter kan inneholde tekst, bilder, animasjoner og koblinger til andre objekter på Internett HTML-kodene definerer hvordan informasjonen skal presenteres (layout) og er uavhengig av hva slags datamaskin og programvare som benyttes HTML er en åpen standard som alle kan benytte Du kan bruke verktøy som feks FrontPage til å lage fine web-sider uten å kunne noe om html-koder

10 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Bodil Ask & Rune Fensli10 Kommunikasjon og nettverk Standard koder HTML inneholder mange standard koder som benyttes til overskrifter, punktlister mv Heading 1 Heading 2 Heading 3 Heading 4 Heading 5 Heading 6 Avsnitt skrives med normal skrift, og er et element omgitt av paragraph-koden Dette er en punktliste, bulleted list Dette er en nummerert liste Dette gir deg forhånds- definerte skrift størrelser

11 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Bodil Ask & Rune Fensli11 Kommunikasjon og nettverk Hvordan virker Internett og WWW En Server er en datamaskin som inneholder informasjon (web-sider) En klient kan se på denne informasjonen En protokoll definerer den ”datakode” som gjør det mulig å utveksle informasjon over nettet HTTP (HyperText Transfer Protocol) er den protokollen som benyttes for overføring av informasjon mellom datamaskiner tilkoblet Internett Internet Klient Web- Server Protoco l

12 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Bodil Ask & Rune Fensli12 Kommunikasjon og nettverk Server software En server lagrer all informasjon (tekst, bilder, lyd mv) på disker, og er satt opp med en spesiell Internett software Serveren tar i mot en henvendelse fra klienten, finner frem den ønskede informasjonen og sender denne tilbake til klienten Det kan lages spesielle script-programmer som utfører en prosessering av data før disse returneres til klienten. Dette kan være ulike beregninger og søking i databaser, dette kan gjøres avhengig av hva brukeren har oppgitt og som klienten har oversendt til serveren Server

13 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Bodil Ask & Rune Fensli13 Kommunikasjon og nettverk Web-browsere Den programvaren som benyttes av klienten kalles en web-browser (nettleser) Du kan benytte ulike browsere: Microsoft Internet Explorer Netscape Communicator Netscape Navigator Opera Browseren har som oppgave å vise informasjonen slik html-kodene definerer at den skal se ut Client

14 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Bodil Ask & Rune Fensli14 Kommunikasjon og nettverk Navnetjeneste DNS (Domain Name System) er en navnetjeneste for Internett Dette omfatter et verdensomspennende system for registrering av domenenavn (feks www.mittfirma.no) I Norge er det Uninett som administrerer domenenavn Et domenenavn må tildeles en unik adresse, slik at du kan finne frem til den riktige serveren som lagrer web-sidene Du taster ”mittfirma.no” og systemet finner frem til riktig adresse

15 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Bodil Ask & Rune Fensli15 Kommunikasjon og nettverk Domener Når du registrerer et domene på Internett, vil du få ditt eget ”internettnavn”, for eksempel www.mittfirma.no Du må søke om å få tildelt et ledig domene Du må inngå avtale om å leie plass på et web-hotell Dette får du hos en ISP- Internet Service Provider Det er også mange gratis tilbud (med reklame på sidene dine) Du får da definert en adresse til en server hvor du kan publisere f eks din hjemmeside Ditt nettsted blir registrert i DNS-systemet, slik at alle som er tilknyttet Internett kan finne deg ved å taste din adresse www.mittfirma.no Det er et omfattende hierarki av domener

16 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Bodil Ask & Rune Fensli16 Kommunikasjon og nettverk Domene hierarki Det er ulike toppnivåer i domene hierarkiet Kommersielle domener er.com Network domener (tjenester) er.net Organisation (ikke-kommersiell).org HiA har et registrert no-domene grm er et sub-domene nofiuksenetorgcomedu Mycompany Microsoftsolvg mittfirmahia grm grm.hia.no er registrert som et subdomene under under hia.no hia.no er igjen registrert i no-domenet

17 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Bodil Ask & Rune Fensli17 Kommunikasjon og nettverk Adressering av dokumenter Linkene som benyttes på Internett må nøyaktig spesifisere hvor ønsket dokument finnes URL (Uniform Resource Locator) er betegnelsen på slike adresser og ressurser på Internett URL har et spesielt format og begynner vanligvis med å definere http-protokollen, deretter følger angivelse av domene, og navn på filen som skal vises http://fag.grm.hia.no/dat0510/index.htm ProtokollDomene adresseSti/mappe/filnavn

18 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Bodil Ask & Rune Fensli18 Kommunikasjon og nettverk E-post adresser Din e-mail adresse må på tilsvarende måte være registrert med en domene tilhørighet For eksempel er adressen: Bodil.Ask@hia.no registrert under domenet til Høgskolen i Agder (HiA) på en mail- server HiA har egen mail-server som holder oversikt over alle interne brukere av mailsystemet, slik at hver ansatt har sin egen mail- adresse Navnetjenesten DNS holder oversikt over alle registrerte mailservere, slik at posten havner på riktig postkontor og i din personlige postboks

19 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Bodil Ask & Rune Fensli19 Kommunikasjon og nettverk IP-adresser IP står for Internet Protocol, og er et adresse- system som brukes i datanettverk og Internett En IP-adresse består av en tallkode, og er en unik adresse som angir den enkelte PC i nettet For eksempel 128.39.201.7 (lokal PC i et nettverk) En web-hjemmeside må ha en unik IP-adresse For eksempel 216.65.83.14 (angir et domene) DNS-systemet inneholder ”katalogen” som knytter et domene-navn til riktig IP-adresse

20 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Bodil Ask & Rune Fensli20 Kommunikasjon og nettverk Kobling mot databaser En web-server kan utføre avanserte program og beregninger før resultatet sendes til klienten Dette kan feks være oppslag i databaser Klienten sender en url med kode som angir hva slags informasjon som forespørres (hvilke data ønskes fra databasen) Web-serveren utfører denne koden, og gjør et oppslag i databasen som returnerer ønsket resultat De forespurte data ”pakkes inn” i HTML-kode som sendes klienten DATA Klient Web-server URL HTML Data program kode URL Data Database oppslag Resultat

21 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Bodil Ask & Rune Fensli21 Kommunikasjon og nettverk Internett tilkobling Når du er koblet til Internett, har du tilgang til all informasjon som finnes på nettet Du kobler deg til Internett gjennom en tjenestetilbyder Derved logges du på nettet og får tildelt en IP-adresse Hver blå firkant representerer en node i nettet, hvor det kan tilkobles web-servere med informasjon Du rutes gjennom nodene til den ønskede URL For å overføre informasjon, sendes det pakker med data mellom serveren og din PC Min IP-adresse: 192.168.1.3 IP-adresse til web-siden: 216.65.83.14

22 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Bodil Ask & Rune Fensli22 Kommunikasjon og nettverk E-mail forsendelser Når du skal sende en e-mail, sendes den til det mail- postkontoret som din Internett tilbyder har etablert Fra dette postkontoret sendes mailen til det domene- postkontoret hvor din mail- konto er registret Det er mange noder i nettverket som kan videresende mailen inntil den når frem til riktig postkontor Du henter på tilsvarende måte mail gjennom et ukjent antall noder i nettverket smtp. frisurf.no 1. Du sender mail gjennom din tilbyders postkontor 3. Mottaker laster ned sin mail gjennom flere noder i nettet 2. Mailen går via ukjente postkontorer frem til mottakers mail-server

23 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Bodil Ask & Rune Fensli23 Kommunikasjon og nettverk Kommunikasjons protokoll Kommunikasjon mellom to personer ved bruk av telefon forutsetter at det benyttes en standardisert måte å kommunisere på For det første må partene diskutere samme tema (for eksempel en fotballkamp) Dernest må de benytte et språk begge kan forstå (for eksempel norsk) De må også benytte et telefonsystem eller medium som baserer seg på overføring av signaler Telefonsystemene må være knyttet sammen Tema Språk Medium Overføring

24 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Bodil Ask & Rune Fensli24 Kommunikasjon og nettverk TCP/IP-protokollen TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol) ble utviklet ved Stanford University på 70-tallet Denne protokollen er grunnlaget for all kommunikasjon på Internett IP-protokollen tar seg av adresseringen til enhetene TCP deler datamengdene opp i mindre nummererte pakker, og sender datapakkene til den andre enheten som setter pakkene sammen igjen ved mottak Siden pakkene er nummerert, kan TCP stokke dem riktig TCP sjekker også om mottakingen er feilfri, og vil eventuelt sørge for at en pakke sendes om igjen hvis det har oppstått en feil under overføringen (retransmisjon)

25 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Bodil Ask & Rune Fensli25 Kommunikasjon og nettverk Internett tilbud og muligheter Med PC, modem, telefon og Internettabonnement kan du: Hente informasjon fra info-kilder over hele verden Sende elektroniske brev til personer over hele verden Motta elektroniske brev fra personer over hele verden Delta i nasjonale og internasjonale diskusjonsgrupper Hente nytteprogrammer og oppdateringer til programmer Benytte nettbaserte undervisningstilbud Bruke nettmøter og videokonferanse for samarbeide Bruke elektronisk samhandling som web og Intranett ved å logge deg på ”lukkede” informasjonssystemer Gjøre deg nytte av elektronisk handel (bøker,billetter etc)

26 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Bodil Ask & Rune Fensli26 Kommunikasjon og nettverk Internett-tilkobling Internett er et globalt nettverk åpent for alle For å kunne koble deg til Internett, må du inngå avtale om Internett abonnement (det finnes mange gratis tilbud) Fra din PC kan du ringe opp til din tjenesteleverandør Du må logge deg på med ditt brukernavn og passord for å få tilgang til tjenesten hos leverandøren Din tjenesteleverandør gir deg da aksess (kobling) til Internett En bedrift/du selv kan abonnere på en fast tilknytning, og du har da tilgang døgnet rundt.

27 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Bodil Ask & Rune Fensli27 Kommunikasjon og nettverk Datakommunikasjon - modem Et modem gjør at du kan sende datasignaler gjennom en vanlig telefonlinje De digitale data-signalene må omformes til analoge signaler før de kan sendes (moduleres) Ved mottak må de omformes tilbake til digitale signaler (demoduleres) som sendes til PC´en Modem = MOdulere – DEModulere © G. Maribu

28 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Bodil Ask & Rune Fensli28 Kommunikasjon og nettverk ISDN – Integrated Services Digital Network ISDN er en digital overføringsform med større hastighet enn et modem (64 kbit/s eller 128 kbit/s) ISDN er en typisk løsning til hjemmebruk Du må tegne et ISDN-abonnement med en leverandør, og få installert ISDN-forbindelse Du kan benytte til ISDN-kort i PC´en (i stedet for mode

29 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Bodil Ask & Rune Fensli29 Kommunikasjon og nettverk ADSL – Assymmetric Digital Subscriber Line ADSL gir vesentlig større hastigheter enn ISDN Tjenesten er asymmetrisk, dette innebærer at hastigheten til brukeren er større enn fra brukeren Dette er gjort fordi det normalt bare er behov for høy hastighet ved nedlasting av informasjon til brukeren

30 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Bodil Ask & Rune Fensli30 Kommunikasjon og nettverk LAN – Local Area Network Lokal nettverk, LAN, er ofte brukt som betegnelse på et internt nettverk i en bedrift Nettet har vanligvis: Sentrale servere (kraftige PCer) som inneholder alle felles programsystemer alle felles data har nettverksoperativsystem som styrer og kontrollerer alle operasjonene i nettverket PC’er knyttet til nettet (arbeidsstasjoner) opererer som klientmaskiner

31 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Bodil Ask & Rune Fensli31 Kommunikasjon og nettverk Maskinvare i et lokalnettverk Arbeidsstasjoner er betegnelse på den lokale bruker PC Nettverks kort er montert i PC´en for tilkobling til nettverket Nettverkskabel utgjør den fysiske sammenkoblingen Sammenkoblings komponenter er ”bokser” for fysisk kobling Server (tjenermaskin) er en ”kraftig” PC med et nettverks operativsystem for å styre hele nettverket og alle brukere Nettverks skrivere (printere) kan være fellesressurser (fil- tjenester)

32 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Bodil Ask & Rune Fensli32 Kommunikasjon og nettverk Sikkerhetsmodell Nettverksoperativsystemene har en sikkerhetsmodell som skal gjøre det vanskelig for uvedkommende å få tilgang til data i nettverket Sikkerhetsmodellen er basert på flere skall som det skal være vanskelig å trenge inn gjennom Fil-sikkerhet Katalog-sikkerhet Login-sikkerhet Login-sikkerhet skal styre brukerens tilgang bla gjennom brukernavn og passord. Det kan videre settes ulike restriksjoner som begrenser brukertilgangen (bla tid på døgnet) Katalog-sikkerhet er en database som definerer ulike brukere og brukergrupper med hvilke deler av systemet som det gis lov til å bruke Fil-sikkerhet setter rettigheter og kryptering for de enkelte filer som lagres i systemet

33 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Bodil Ask & Rune Fensli33 Kommunikasjon og nettverk Sammenkobling av nett Alle PC´er som skal knyttes til nettet må ha installert et nettverkskort Dette må installeres sammen med nødvendige drivere PC´en må videre konfigureres riktig for å kunne fungere i det aktuelle nettverket Nettverks-kabler © G. Maribu Når du starter PC´en vil den bli en klient i nettverket En sentral server tildeler da PC´en en unik IP-adresse i nettverket, dette gjør at du da kan sende og motta data

34 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Bodil Ask & Rune Fensli34 Kommunikasjon og nettverk Nettverks topologier Kabelsystemet i et datanett kan utformes på ulik måte Det kan være en ”stamkabel” med avgrening til hver PC, dette kalles en ”Buss-struktur” Det kan være en kabel som går fra en PC til den neste i en sammenhengende ring – dette kalles et ”Ringnett” Det kan også være et sentralt sammenkoblingspunkt, med separate kabler ut til hver enhet – dette kalles et ”Stjernenett” © G. Maribu

35 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Bodil Ask & Rune Fensli35 Kommunikasjon og nettverk Brannmur En brannmur skal sikre det interne nettverket mot angrep utenfra (hackere, datasnokere) Det sperrer for visse typer trafikk, og hindrer aksessering av det interne nettet fra utsiden Dette innebærer at hele det interne nettverket er skjult bak muren, uten synlige adresser En brannmur vil slippe gjennom e-post og tillater surfing fra innsiden og ut til Internet

36 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Bodil Ask & Rune Fensli36 Kommunikasjon og nettverk Brannmur løsning En liten bedrift kan etablere en brannmur som beskyttelse mot omverdnen (Internet) Brannmuren har en DeMilitarisert Zone (DMZ) her plasseres mellom mail-server og web-server DMZ- sone Internet Internt nettverk Firewall Router Mail- web- server Server

37 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Bodil Ask & Rune Fensli37 Kommunikasjon og nettverk Brannmur i store organisasjoner I store organisasjoner er det krevende og kostbart å sette opp tilfredsstillende brannmurer og sørge for kontinuerlig overvåkning og sikring

38 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Bodil Ask & Rune Fensli38 Kommunikasjon og nettverk Internett risiko Når du har koblet deg til Internett, er du direkte tilknyttet et verdensomspennende nettverk Det er millioner av servere og PC´er tilkoblet nettet Du er utsatt for angrep av hackere Disse kan ”se” din IP- adresse, og kan da bla forsøke å hente ut data som ligger på din PC

39 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Bodil Ask & Rune Fensli39 Kommunikasjon og nettverk Risikofaktorer Elektronisk meldingsutveksling innebærer at informasjon sendes mellom to datasystemer eller datanettverk Usikre systemer er sammenkobling av LAN/WAN over usikrede linjer, tilkobling til Internett mv. Det er vanskelig å oppnå tilstrekkelig kontroll: Uautoriserte personer kan få tilgang til datasystemet (hackere) Konfidensiell informasjon kan oppfanges under overføringen mellom systemene (sniffere kan ”lytte” på all overføring) Mail-forsendelser kan avlyttes, kopieres og endres innholdsmessig før det når frem mottaker, og uten at dette kan oppdages

40 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Bodil Ask & Rune Fensli40 Kommunikasjon og nettverk Tjenester og sikkerhet Sikkerhet omfatter ikke bare teknologi og de ulike sikkerhetsmekanismer som er implementert i løsningene Brukernes adferd og holdninger er meget viktig Passord skal normalt omfatte minst 8 tegn hvorav 3 spesialtegn Passord skal jevnlig byttes, for eksempel hver 2. måned Passord er like personlig som en PIN-kode på et bankkort Det skal ikke oppbevares notater med brukernavn/passord Det må rutinemessig tas daglig backup av viktige data Sensitiv informasjon må beskyttes, og kanskje ikke sendes som vedlegg til mail, og heller ikke kopieres til diskett Innenfor helse- og sosialsektoren, skattesektoren ol. er det meget strenge krav til oppbevaring og sikring av sensitive data

41 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Bodil Ask & Rune Fensli41 Kommunikasjon og nettverk Etiske problemstillinger En systemansvarlig person har tilgang til å definere og kontrollere et datanettverk og må passe på sikkerheten Dette innebærer også muligheter for å få tilgang til sensitive data Det er mulig å lese andres e-post (som et postbud kan lese et postkort) Det er mulig å forandre meldinger og endre lagrede data Det er mulig å avlytte all trafikk i nettverket Det er mulig å snappe opp brukernavn og passord Alle brukere må vokte over sitt brukernavn og passord Det er mulig å tilegne seg et brukernavn og passord Det finnes også ”utro tjenere” som ”lekker” sensitiv informasjon Rutiner ved drift og backup er sikkerhetsmessig viktig


Laste ned ppt "HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Bodil Ask & Rune Fensli1 Kommunikasjon og nettverk Lokale nettverk, LAN Bedriftsnettverk Internett Tjenester."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google