Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunikasjon og nettverk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunikasjon og nettverk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunikasjon og nettverk
Lokale nettverk, LAN Bedriftsnettverk Internett Tjenester og anvendelser Litteratur: Bård Kjos: Innføring i informasjonsteknologi, 4utgave Kapittel 9 Kommunikasjon og nettverk, side

2 Kommunikasjon, IKT Kommunikasjon er et gammelt begrep som omfatter formidling av informasjon, stemme overføring (telefon), TV osv. Moderne kommunikasjonsformer omfatter også Internett tjenester som e-post, web, chat, netmeeting mv IKT – Informasjons og Kommunikasjons Teknologi omfatter både det å kommunisere men også formidling av informasjon, hvor en tar i bruk teknologi som et verktøy for å få dette til

3 Klient/tjener modell Kommunikasjon i datanettverk er basert på en teknologi som kalles Klient/tjener modell Brukerens PC (klienten) sender en forespørsel til tjenermaskinen hvor det er lagret data Tjeneren finner frem de forespurte data og sender tilbake et resultat Resultatet presenteres på klienten (brukerens PC) Kommunikasjonen mellom disse enhetene skjer gjennom et datanettverk Nettverk DATA Klient Tjener Forespørsel Resultat Protokoll

4 Protokoller For at klient og tjener kan utveksle informasjon, må det være et felles regelverk: protokoller En protokoll er et sett av regler og prosedyrer beskrevet i form av standarder, for overføring av informasjon mellom enheter i et datanettverk Dette kan være vedtatte standarder som behandles av ulike standardiseringsorganer Det kan være ”de facto” standarder utviklet av en leverandør, og som er godt innarbeidet i markedet

5 World Wide Web WWW (World Wide Web) ble utviklet tidlig på 90-tallet som en teknikk for utveksling av informasjon mellom ulike datasystemer Sentralt i dette arbeidet var Charles M. Goldfab og Tim Berners-Lee som arbeidet ved CERN HTML (HyperText Markup Language) er ”språket” som benyttes for informasjons utvekslingen HyperText er betegnelsen på den teknikken som brukes av Internett for å hoppe fra en side til en annen (linker) Markup Language betyr at sidene er satt sammen av tekst og grafikk/bilder som er merket med formateringskoder (tagging)

6 Hva er Internett ? Internett betyr et nettverk av nettverk og er et stort internasjonalt datanettverk Det består av en sammenkobling av tusenvis av mindre nettverk over hele verden Milliarder av datamaskiner er koblet til Internett Ryggraden i Internett består av høyhastighets kommunikasjonslinjer over hele verden I Norge sørger UNINETT for samordning og tilrettelegging for tilknytning til Internett

7 www-klient Internett er basert på en klient/tjener modell
www-klienten er nettleseren på brukerens PC Den skal vise web-sider med tekst, bilder og linker Brukerens klikk på en link medfører en forespørsel til tjeneren om å sende ny informasjon www-tjeneren (en web-server) har som oppgave Å motta forespørsel fra klienten Finne den informasjonen det spørres etter Kontrollere tilgangsrettigheter til informasjonen Å sende informasjonen tilbake til klienten

8 Hypertekst prinsipp Hypertekst eller hyperkobling er en forbindelse mellom et dokument og et annet dokument, eller mellom en web-side og en annen web-side Dette kalles for lenker (linking), og gjør at du kan navigere mellom ulik informasjon på Internett Dokument A B C Link 2 Link 1 I et dokument settes det inn en kode som kalles ”anker”, hvor koden inneholder informasjon om hva som skal vises for brukeren når det klikkes på ankeret (ny side skal vises) Et ”anker” vises normalt med en blå understrekning i dokumentet, for å vise at dette er en link I dokument A er det satt inn to ankere med linker til dokument B og C

9 HTML HTML er det ”språket” som benyttes for å lage web-sider
HTML-dokumenter kan inneholde tekst, bilder, animasjoner og koblinger til andre objekter på Internett HTML-kodene definerer hvordan informasjonen skal presenteres (layout) og er uavhengig av hva slags datamaskin og programvare som benyttes HTML er en åpen standard som alle kan benytte Du kan bruke verktøy som feks FrontPage til å lage fine web-sider uten å kunne noe om html-koder

10 Standard koder HTML inneholder mange standard koder som benyttes til overskrifter, punktlister mv Dette gir deg forhånds- definerte skrift størrelser <h1>Heading 1</h1> <h2>Heading 2</h2> <h3>Heading 3</h3> <h4>Heading 4</h4> <h5>Heading 5</h5> <h6>Heading 6</h6> <p>Avsnitt skrives med normal skrift, og er et element omgitt av paragraph-koden</p> <ul> <li>Dette er en punktliste, bulleted list</li> </ul> <ol> <li>Dette er en nummerert liste</li> </ol>

11 Hvordan virker Internett og WWW
En Server er en datamaskin som inneholder informasjon (web-sider) En klient kan se på denne informasjonen En protokoll definerer den ”datakode” som gjør det mulig å utveksle informasjon over nettet HTTP (HyperText Transfer Protocol) er den protokollen som benyttes for overføring av informasjon mellom datamaskiner tilkoblet Internett Internet Klient Web-Server Protocol

12 Server software Server En server lagrer all informasjon (tekst, bilder, lyd mv) på disker, og er satt opp med en spesiell Internett software Serveren tar i mot en henvendelse fra klienten, finner frem den ønskede informasjonen og sender denne tilbake til klienten Det kan lages spesielle script-programmer som utfører en prosessering av data før disse returneres til klienten. Dette kan være ulike beregninger og søking i databaser, dette kan gjøres avhengig av hva brukeren har oppgitt og som klienten har oversendt til serveren

13 Web-browsere Client Den programvaren som benyttes av klienten kalles en web-browser (nettleser) Du kan benytte ulike browsere: Microsoft Internet Explorer Netscape Communicator Netscape Navigator Opera Browseren har som oppgave å vise informasjonen slik html-kodene definerer at den skal se ut

14 Navnetjeneste DNS (Domain Name System) er en navnetjeneste for Internett Dette omfatter et verdensomspennende system for registrering av domenenavn (feks I Norge er det Uninett som administrerer domenenavn Et domenenavn må tildeles en unik adresse, slik at du kan finne frem til den riktige serveren som lagrer web-sidene Du taster ”mittfirma.no” og systemet finner frem til riktig adresse

15 Domener Når du registrerer et domene på Internett, vil du få ditt eget ”internettnavn”, for eksempel Du må søke om å få tildelt et ledig domene Du må inngå avtale om å leie plass på et web-hotell Dette får du hos en ISP- Internet Service Provider Det er også mange gratis tilbud (med reklame på sidene dine) Du får da definert en adresse til en server hvor du kan publisere f eks din hjemmeside Ditt nettsted blir registrert i DNS-systemet, slik at alle som er tilknyttet Internett kan finne deg ved å taste din adresse Det er et omfattende hierarki av domener

16 Domene hierarki Det er ulike toppnivåer i domene hierarkiet
Kommersielle domener er .com Network domener (tjenester) er .net Organisation (ikke-kommersiell) .org HiA har et registrert no-domene grm er et sub-domene no fi uk se net org com edu Mycompany Microsoft sol vg mittfirma hia grm grm.hia.no er registrert som et subdomene under under hia.no hia.no er igjen registrert i no-domenet

17 Adressering av dokumenter
Linkene som benyttes på Internett må nøyaktig spesifisere hvor ønsket dokument finnes URL (Uniform Resource Locator) er betegnelsen på slike adresser og ressurser på Internett URL har et spesielt format og begynner vanligvis med å definere http-protokollen, deretter følger angivelse av domene, og navn på filen som skal vises Protokoll Domene adresse Sti/mappe/filnavn

18 E-post adresser Din adresse må på tilsvarende måte være registrert med en domene tilhørighet For eksempel er adressen: registrert under domenet til Høgskolen i Agder (HiA) på en mail-server HiA har egen mail-server som holder oversikt over alle interne brukere av mailsystemet, slik at hver ansatt har sin egen mail-adresse Navnetjenesten DNS holder oversikt over alle registrerte mailservere, slik at posten havner på riktig postkontor og i din personlige postboks

19 IP-adresser IP står for Internet Protocol, og er et adresse-system som brukes i datanettverk og Internett En IP-adresse består av en tallkode, og er en unik adresse som angir den enkelte PC i nettet For eksempel (lokal PC i et nettverk) En web-hjemmeside må ha en unik IP-adresse For eksempel (angir et domene) DNS-systemet inneholder ”katalogen” som knytter et domene-navn til riktig IP-adresse

20 Kobling mot databaser En web-server kan utføre avanserte program og beregninger før resultatet sendes til klienten Dette kan feks være oppslag i databaser Klienten sender en url med kode som angir hva slags informasjon som forespørres (hvilke data ønskes fra databasen) Web-serveren utfører denne koden, og gjør et oppslag i databasen som returnerer ønsket resultat De forespurte data ”pakkes inn” i HTML-kode som sendes klienten DATA Klient Web-server URL HTML Data program kode Database oppslag Resultat

21 IP-adresse til web-siden:
Internett tilkobling Når du er koblet til Internett, har du tilgang til all informasjon som finnes på nettet Min IP-adresse: IP-adresse til web-siden: Du kobler deg til Internett gjennom en tjenestetilbyder Derved logges du på nettet og får tildelt en IP-adresse Hver blå firkant representerer en node i nettet, hvor det kan tilkobles web-servere med informasjon Du rutes gjennom nodene til den ønskede URL For å overføre informasjon, sendes det pakker med data mellom serveren og din PC

22 forsendelser Når du skal sende en , sendes den til det mail-postkontoret som din Internett tilbyder har etablert Fra dette postkontoret sendes mailen til det domene-postkontoret hvor din mail- konto er registret Det er mange noder i nettverket som kan videresende mailen inntil den når frem til riktig postkontor Du henter på tilsvarende måte mail gjennom et ukjent antall noder i nettverket smtp. frisurf.no 1. Du sender mail gjennom din tilbyders postkontor 3. Mottaker laster ned sin mail gjennom flere noder i nettet 2. Mailen går via ukjente postkontorer frem til mottakers mail-server

23 Kommunikasjons protokoll
Kommunikasjon mellom to personer ved bruk av telefon forutsetter at det benyttes en standardisert måte å kommunisere på For det første må partene diskutere samme tema (for eksempel en fotballkamp) Dernest må de benytte et språk begge kan forstå (for eksempel norsk) De må også benytte et telefonsystem eller medium som baserer seg på overføring av signaler Telefonsystemene må være knyttet sammen Tema Språk Medium Overføring

24 TCP/IP-protokollen TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol) ble utviklet ved Stanford University på 70-tallet Denne protokollen er grunnlaget for all kommunikasjon på Internett IP-protokollen tar seg av adresseringen til enhetene TCP deler datamengdene opp i mindre nummererte pakker, og sender datapakkene til den andre enheten som setter pakkene sammen igjen ved mottak Siden pakkene er nummerert, kan TCP stokke dem riktig TCP sjekker også om mottakingen er feilfri, og vil eventuelt sørge for at en pakke sendes om igjen hvis det har oppstått en feil under overføringen (retransmisjon)

25 Internett tilbud og muligheter
Med PC, modem, telefon og Internettabonnement kan du: Hente informasjon fra info-kilder over hele verden Sende elektroniske brev til personer over hele verden Motta elektroniske brev fra personer over hele verden Delta i nasjonale og internasjonale diskusjonsgrupper Hente nytteprogrammer og oppdateringer til programmer Benytte nettbaserte undervisningstilbud Bruke nettmøter og videokonferanse for samarbeide Bruke elektronisk samhandling som web og Intranett ved å logge deg på ”lukkede” informasjonssystemer Gjøre deg nytte av elektronisk handel (bøker,billetter etc)

26 Internett-tilkobling
Internett er et globalt nettverk åpent for alle For å kunne koble deg til Internett, må du inngå avtale om Internett abonnement (det finnes mange gratis tilbud) Fra din PC kan du ringe opp til din tjenesteleverandør Du må logge deg på med ditt brukernavn og passord for å få tilgang til tjenesten hos leverandøren Din tjenesteleverandør gir deg da aksess (kobling) til Internett En bedrift/du selv kan abonnere på en fast tilknytning, og du har da tilgang døgnet rundt.

27 Datakommunikasjon - modem
Et modem gjør at du kan sende datasignaler gjennom en vanlig telefonlinje De digitale data-signalene må omformes til analoge signaler før de kan sendes (moduleres) Ved mottak må de omformes tilbake til digitale signaler (demoduleres) som sendes til PC´en Modem = MOdulere – DEModulere © G. Maribu

28 ISDN – Integrated Services Digital Network
ISDN er en digital overføringsform med større hastighet enn et modem (64 kbit/s eller 128 kbit/s) ISDN er en typisk løsning til hjemmebruk Du må tegne et ISDN-abonnement med en leverandør, og få installert ISDN-forbindelse Du kan benytte til ISDN-kort i PC´en (i stedet for mode

29 ADSL – Assymmetric Digital Subscriber Line
ADSL gir vesentlig større hastigheter enn ISDN Tjenesten er asymmetrisk, dette innebærer at hastigheten til brukeren er større enn fra brukeren Dette er gjort fordi det normalt bare er behov for høy hastighet ved nedlasting av informasjon til brukeren

30 LAN – Local Area Network
Lokal nettverk, LAN, er ofte brukt som betegnelse på et internt nettverk i en bedrift Nettet har vanligvis: Sentrale servere (kraftige PCer) som inneholder alle felles programsystemer alle felles data har nettverksoperativsystem som styrer og kontrollerer alle operasjonene i nettverket PC’er knyttet til nettet (arbeidsstasjoner) opererer som klientmaskiner

31 Maskinvare i et lokalnettverk
Arbeidsstasjoner er betegnelse på den lokale bruker PC Nettverks kort er montert i PC´en for tilkobling til nettverket Nettverkskabel utgjør den fysiske sammenkoblingen Sammenkoblings komponenter er ”bokser” for fysisk kobling Server (tjenermaskin) er en ”kraftig” PC med et nettverks operativsystem for å styre hele nettverket og alle brukere Nettverks skrivere (printere) kan være fellesressurser (fil-tjenester)

32 Sikkerhetsmodell Nettverksoperativsystemene har en sikkerhetsmodell som skal gjøre det vanskelig for uvedkommende å få tilgang til data i nettverket Sikkerhetsmodellen er basert på flere skall som det skal være vanskelig å trenge inn gjennom Login-sikkerhet skal styre brukerens tilgang bla gjennom brukernavn og passord. Det kan videre settes ulike restriksjoner som begrenser brukertilgangen (bla tid på døgnet) Katalog-sikkerhet er en database som definerer ulike brukere og brukergrupper med hvilke deler av systemet som det gis lov til å bruke Fil-sikkerhet setter rettigheter og kryptering for de enkelte filer som lagres i systemet Fil-sikkerhet Katalog-sikkerhet Login-sikkerhet

33 Sammenkobling av nett Alle PC´er som skal knyttes til nettet må ha installert et nettverkskort Dette må installeres sammen med nødvendige drivere PC´en må videre konfigureres riktig for å kunne fungere i det aktuelle nettverket Nettverks-kabler © G. Maribu Når du starter PC´en vil den bli en klient i nettverket En sentral server tildeler da PC´en en unik IP-adresse i nettverket, dette gjør at du da kan sende og motta data

34 Nettverks topologier Kabelsystemet i et datanett kan utformes på ulik måte Det kan være en ”stamkabel” med avgrening til hver PC, dette kalles en ”Buss-struktur” Det kan være en kabel som går fra en PC til den neste i en sammenhengende ring – dette kalles et ”Ringnett” Det kan også være et sentralt sammenkoblingspunkt, med separate kabler ut til hver enhet – dette kalles et ”Stjernenett” © G. Maribu

35 Brannmur En brannmur skal sikre det interne nettverket mot angrep utenfra (hackere, datasnokere) Det sperrer for visse typer trafikk, og hindrer aksessering av det interne nettet fra utsiden Dette innebærer at hele det interne nettverket er skjult bak muren, uten synlige adresser En brannmur vil slippe gjennom e-post og tillater surfing fra innsiden og ut til Internet

36 Brannmur løsning En liten bedrift kan etablere en brannmur som beskyttelse mot omverdnen (Internet) Brannmuren har en DeMilitarisert Zone (DMZ) her plasseres mellom mail-server og web-server DMZ- sone Internet Internt nettverk Firewall Router Mail- web- server Server

37 Brannmur i store organisasjoner
I store organisasjoner er det krevende og kostbart å sette opp tilfredsstillende brannmurer og sørge for kontinuerlig overvåkning og sikring

38 Internett risiko Når du har koblet deg til Internett, er du direkte tilknyttet et verdensomspennende nettverk Det er millioner av servere og PC´er tilkoblet nettet Du er utsatt for angrep av hackere Disse kan ”se” din IP-adresse, og kan da bla forsøke å hente ut data som ligger på din PC

39 Risikofaktorer Elektronisk meldingsutveksling innebærer at informasjon sendes mellom to datasystemer eller datanettverk Usikre systemer er sammenkobling av LAN/WAN over usikrede linjer, tilkobling til Internett mv. Det er vanskelig å oppnå tilstrekkelig kontroll: Uautoriserte personer kan få tilgang til datasystemet (hackere) Konfidensiell informasjon kan oppfanges under overføringen mellom systemene (sniffere kan ”lytte” på all overføring) Mail-forsendelser kan avlyttes, kopieres og endres innholdsmessig før det når frem mottaker, og uten at dette kan oppdages

40 Tjenester og sikkerhet
Sikkerhet omfatter ikke bare teknologi og de ulike sikkerhetsmekanismer som er implementert i løsningene Brukernes adferd og holdninger er meget viktig Passord skal normalt omfatte minst 8 tegn hvorav 3 spesialtegn Passord skal jevnlig byttes, for eksempel hver 2. måned Passord er like personlig som en PIN-kode på et bankkort Det skal ikke oppbevares notater med brukernavn/passord Det må rutinemessig tas daglig backup av viktige data Sensitiv informasjon må beskyttes, og kanskje ikke sendes som vedlegg til mail, og heller ikke kopieres til diskett Innenfor helse- og sosialsektoren, skattesektoren ol. er det meget strenge krav til oppbevaring og sikring av sensitive data

41 Etiske problemstillinger
En systemansvarlig person har tilgang til å definere og kontrollere et datanettverk og må passe på sikkerheten Dette innebærer også muligheter for å få tilgang til sensitive data Det er mulig å lese andres e-post (som et postbud kan lese et postkort) Det er mulig å forandre meldinger og endre lagrede data Det er mulig å avlytte all trafikk i nettverket Det er mulig å snappe opp brukernavn og passord Alle brukere må vokte over sitt brukernavn og passord Det er mulig å tilegne seg et brukernavn og passord Det finnes også ”utro tjenere” som ”lekker” sensitiv informasjon Rutiner ved drift og backup er sikkerhetsmessig viktig


Laste ned ppt "Kommunikasjon og nettverk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google