Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”POST 5 SER DEG”  INNLEDNING  PRESENTASJON AV AVDELINGEN  NOEN ORD OM SENTRALE ASPEKTER VED MILJØTERAPIEN  KJENNETEGN VED PASIENTGRUPPEN  DEN PRAKTISKE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”POST 5 SER DEG”  INNLEDNING  PRESENTASJON AV AVDELINGEN  NOEN ORD OM SENTRALE ASPEKTER VED MILJØTERAPIEN  KJENNETEGN VED PASIENTGRUPPEN  DEN PRAKTISKE."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”POST 5 SER DEG”  INNLEDNING  PRESENTASJON AV AVDELINGEN  NOEN ORD OM SENTRALE ASPEKTER VED MILJØTERAPIEN  KJENNETEGN VED PASIENTGRUPPEN  DEN PRAKTISKE GJENNOMFØRINGEN  NOEN ORD OM STATISTIKK PÅ SPREKKER 2005 OG 2006  PRESENTASJON AV RESULTATER PÅ SPØRREUNDERSØKELSE OM OPPLEVD EFFEKT  TANKER OM VEIEN VIDERE

2 ”POST 5 SER DEG”  PRESENTASJON AV AVDELINGEN HISTORIKK MÅLGRUPPE BEHANDLINGSSTIKKORD  OPPGAVER – TRE-DELT  LENGDE PÅ OPPHOLD  MILJØTERAPIENS INNHOLD GRUPPEBEHANDLING KOGNITIVE TILNÆRMINGER STRUKTUR

3 ”POST 5 SER DEG”  OPPSØKENDE VIRKSOMHET HENSIKT  HYPOTESER  TO-DELT FOKUS ETISKE UTFORDRINGER  UFORUTSIGBARHET Samtykke fra alle Pasientene vet ikke når vi kommer, men det forventes at de er tilgjengelige Plausible argumenter for at det ikke passer, blir respektert, men satt fokus på senere. Man ringer alltid – sender ikke SMS  KRAV PÅ RESPEKT FOR SINE VALG  PASIENTER SOM SKRIVES UT I PROSJEKTPERIODEN  PASIENTER SOM OPPLEVES RUSET VED BESØK  PASIENTER SOM HAR BESØK NÅR VI KOMMER SAMTYKKE

4 ”POST 5 SER DEG”  SENTRALE ASPEKTER VED MILJØTERAPIEN STRUKTUR LANGTIDSBEHANDLING GRUPPEBEHANDLING KOGNITIVE INTERVENSJONER FOKUS PÅ FARENE VED ALKOHOL HIERARKI FOR VURDERINGER AV UTGANG TRENINGSTURER VURDERES I HVER ENKELT RUSMIDDELTESTING FOKUS PÅ ADFERD FOKUS PÅ SOSIALT FELLESSKAP GJØRE ANDRE ERFARINGER

5 ”POST 5 SER DEG”  NOEN KJENNETEGN VED PASIENTGRUPPEN LANG RUSKARRIERE SYNET PÅ HVA SOM ER RUSMIDLER ÆRLIGHET / TYSTING DIAGNOSER TID INNLAGT KJØNNSFORDELING

6 ”POST 5 SER DEG”  GJENNOMFØRINGEN Egen prosedyre for feltarbeidet Faktiske data Rutiner i forhold til avvik Egen logg i forhold til hver pasient og hvert besøk Treningstursøknaden Besøk foregikk i helger Lavaktivitet også på ukedager Ved stort antall – prioritering i forhold til behov Avsluttet ca. 24:00 – p.g.a. mest fokus på det sosiale Ringte opp pasienten senest 30 min. før besøk Spurt om det var OK Kunne velge å takke nei til besøk – ble fokus på neiet etterpå Tid pr. besøk varierte 10 forskjellige personer involvert Gjennomført 153 besøk fordelt på 22 pasienter 2 av dagene var besøkene varslet

7 ”POST 5 SER DEG”  STATISTIKK SPREKKER TOTALT 2005  I HELGER 2005 TOTALT 2006  I HELGER 2006

8 ”POST 5 SER DEG”  SPØRREUNDERSØKELSE UTDRAG  SOSIAL STATUS VED INNLEGGELSE  BETYDNING AV OPPSØKENDE VIRKSOMHET FOR EGEN DEL I FORHOLD TIL RUSFRIHET  BETYDNING AV OPPS. GENERELT I FORHOLD TIL RUSFRIHET  HVORDAN FUNGERTE VARSLINGSRUTINENE  SOSIAL PROFIL ELLER KONTROLL  VIKTIGHET AV UFORUTSIGBARHET  OPPLEVD RESPEKT NÅR DET IKKE PASSET

9 ”POST 5 SER DEG”  TANKER OM EVT. VIDEREFØRING OPPSØKENDE PÅ DAGTID KORTERE BEHANDLINGSTID MEDFØRER AT DETTE KAN VÆRE NYTTIG OBS KREVER RESSURSER BRUKE MER TID PÅ PASIENTEN LOKALT EVT. STYRKE DAGENHET ENTEN MER RESSURSER ELLER TENKE ALTERNATIVT – OMDISPONERING AV PERSONELL  EGET TEAM KONTROLL ELLER YTTERLIGERE SOSIAL PROFIL


Laste ned ppt "”POST 5 SER DEG”  INNLEDNING  PRESENTASJON AV AVDELINGEN  NOEN ORD OM SENTRALE ASPEKTER VED MILJØTERAPIEN  KJENNETEGN VED PASIENTGRUPPEN  DEN PRAKTISKE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google