Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Aktuelle problemstillinger ved bemanningsreduksjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Aktuelle problemstillinger ved bemanningsreduksjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Aktuelle problemstillinger ved bemanningsreduksjon
Advokat Annicken Iversen Næringslivets hus,

2 Ledighetstallene Pr. april 2009:
Bygg/ Anlegg: ( jan` ) Industri: ( jan` ) En av fem arbeidsledige menn er nå permittert. Antall permitterte er nesten firedoblet på ett år

3 Oppsigelser Hva har skjedd siden høsten 2009:
Få tvistesaker i organisasjonssystemet Få rettsaker Ansiennitet og kompetanse blir ivaretatt Prosessene virker gode

4 Oppsigelse - husk ryddig prosess
Tidsplan Dialog med tillitsvalgte Informasjon Forsvarlig saksbehandling og dokumentasjon - drøftingsmøter AML §15-1 - formkrav i oppsigelsesbrev Ta hensyn til arbeidstakernes reaksjoner

5 Permittering - Endringer i regleverket
Lønnsplikt under permittering er nå 5 dager Folketrygden betaler dagpenger inntil 52 uker, deretter vil arbeidsgivers lønnsplikt gjeninntre Adgang til rullerende permittering Fra 1.juni vil dagpenger bli utbetalt også når 40% permittert Arbeidstaker kan inntas for å arbeide i 6 uker uten krav om nytt varsel og arbeidsgiverperiode

6 Permittering - Arbeidsrettens dom av 12.mars 2009
Bedriftens saksbehandling fremsto som mangelfull Permitteringen tariffstridig Dommen er ikke prinsipiell Dere kan fortsatt fravike ansiennitet når det er saklig grunn Dersom sosiale forhold er vektlagt – alle stilles samme spørsmål og dere må dokumentere begrunnelsen

7 Permittering og ferie Ferie avtalt før permittering : Arbeidsgiver perioden må betales eventuelt før og etter ferien. Ferietiden regnes ikke i de 52 ukene. Avvikling av ferie for øvrig – Bedriften må sørge for at ferien blir avviklet innen utgangen av ferieåret De tariffbundne bedriftene skal utbetale helligdagsgodtgjørelse til de permitterte Opptjeningsgrunnlaget for utbetaling av feriepenger 2010 – se ferielovens §10 og Folketrygdlovens §4-14

8 Permittering og sykemeldte
En sykemeldt kan permitteres Sykemelding etter permitteringsvarselet er gitt, men permittering ikke igangsatt; trygden betaler sykepenger fra første permitteringsdag arbeidsgivers lønnsplikt slår inn på det tidspunkt arbeidstaker blir friskmeldt Sykemelding etter permittering er igangsatt; bedriften vil ikke være forpliktet til å betale sykepenger. Den sykemeldte vil få rett på sykepenger lik dagpenger

9 Permittering og tillitsvalgte
Hovedavtalen §8- 1 nr. 4 : ved vurdering av hvem som skal permitteres skal det legges vekt på de spesielle oppgaver arbeidsutvalget har i bedriften Hvor lenge er de tillitsvalgte beskyttet


Laste ned ppt "Aktuelle problemstillinger ved bemanningsreduksjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google