Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Å arbeide kunnskapsbasert i Alderspsykiatrien Eivind Aakhus Avdeling for alderspsykiatri Sykehuset Innlandet HF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Å arbeide kunnskapsbasert i Alderspsykiatrien Eivind Aakhus Avdeling for alderspsykiatri Sykehuset Innlandet HF."— Utskrift av presentasjonen:

1 Å arbeide kunnskapsbasert i Alderspsykiatrien Eivind Aakhus Avdeling for alderspsykiatri Sykehuset Innlandet HF

2 Klinisk hverdag og problemstillinger Inger, 72, har Alzheimer’s demens –hvilket anti-demensmiddel har best effekt? Tor, 67, har behandlingsresistent depresjon –bør jeg kombinere to antidepressiva eller bør jeg skifte til et nytt? Gerd, 74, har Parkinson’s sykdom med demens og psykose –bør antipsykotika foretrekkes framfor anti-demensmiddel? Bjarne, 85, har depresjon med psykose –har ECT (elektro-stimulerende behandling) bedre effekt enn kombinasjon antidepressiva-antipsykotika? Birger, 69, har hatt hjerneslag og har psykose –er risikoen for å få nytt hjerneslag større hvis han behandles med antipsykotikum?

3 Grunnlag for beslutninger Siste vellykkede/mislykkede erfaring Års kliniske erfaring/”magefølelse” Råd fra kolleger Artikler i fagblad Konsensus fra en elite i faget Systematiske oversiktsartikler/”kunnskaps- basert medisin” Helsebiblioteket.no

4 Problemer med dette grunnlaget Metode og resultat –vitenskapelig sett –utvalgsstørrelse Er utvalget representativt? Er statistisk signifikans klinisk signifikant? Hvem har interesse av resultatene? Hvordan kan jeg, som kliniker, vurdere kvaliteten på vitenskapelige studier?

5 Eksempel Birger, 69, har hatt hjerneslag og har psykose –er risikoen for å få nytt hjerneslag større hvis han behandles med antipsykotikum?

6 Formulering av spørsmål Er pasienter med tidligere gjennomgått cerebralt insult som behandles med antipsykotika mer utsatt for nye cerebrovaskulære hendelser enn de som ikke behandles med antipsykotika?

7 Formulering av spørsmål PICO Pas med psykose og tidligere gj.gått cerebralt insult Behandling med antipsykotika Forekomst av cerebro- vaskulære hendelser etter oppstart Ikke behandling med antipsykotika PasientIntervensjonKontrollResultat

8 Søkestrategi Søkeord –cerebrovascular event, cerebral infarction, side effect, adverse event, antipsychotic Database/nettportal –Helsebiblioteket (nettportal) –Clinical evidence/Cochrane databaser –Medline/PubMed (”alle”, abstracts) –Proquest (”noen”, fulltekst)

9 Resultat av søk Ingen relevante treff i Clinical Evidence eller Cochrane Medline: –”Cerebral infarction” OR ”cerebrovascular event” (19138 treff), –”Antipsychotic agents” (27494 treff) –”Side effects” OR ”Adverse events” (127603 treff) –Kombinerte disse 3 (0 treff!)

10 - er jeg lei meg?

11 - eller glad?

12 - eller bare litt klokere? Birger ble behandlet med antipsykotika Etter hvert upsykotisk Hva virket? –Medikamentell behandling? –God pleie og omsorg? –Motvirket isolasjon og ensomhet?

13 Erfaring med kunnskapsbasert medisin i klinikken Ennå ikke tilstrekkelig integrert i klinikken Fortsatt stor skepsis i kliniske miljøer Kan bidra til uavhengig og kvalitetssikret informasjonsinnsamling, men blir ikke bedre enn den forskningen den baserer seg på  Forskningen må klare å beskrive den virkeligheten klinikken befinner seg i.


Laste ned ppt "Å arbeide kunnskapsbasert i Alderspsykiatrien Eivind Aakhus Avdeling for alderspsykiatri Sykehuset Innlandet HF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google