Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Søking i PubMed med emneord En kort introduksjon til EndNote

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Søking i PubMed med emneord En kort introduksjon til EndNote"— Utskrift av presentasjonen:

1 Søking i PubMed med emneord En kort introduksjon til EndNote
Medisinsk bibliotek Mai 2013

2 PubMed (Medline) er den største fagdatabasen for biomedisin, og dekker både biomedisinsk grunnforskning og mer klinisk, sykdoms- orientert materiale. Inneholder litt over 22 millioner ref. (Sept. 2012) fra tidsskrifter fra USA og 80 andre land (39 språk). Dekker 1946 og fremover. Gir gode muligheter til presise søk takket være det gode emneordssystemet (MESH). Best dekning på amerikanske og engelskspråklige titler. Medline er også tilgjengelig for NTNU og St. Olav via Ovid- grensesnittet fra Helsebiblioteket.no PubMed er fritt tilgjengelig for alle. Husk at du alltid bør søke i minst en database til, i tillegg til PubMed (for eksempel EMBASE, Web of Science eller SCOPUS)!

3 Pubmed oppdateres daglig
Hvordan artikler kommer inn i PubMed: PubMed -Indexed for Medline PubMed – as supplied by publisher Pub Med – in process Individuelle tidsskrift Kvalitetssjekk MESH ord Noen uker Pubmed oppdateres daglig

4 Skriv operatorene med STORE bokstaver! Bruk NOT med forsiktighet!
Figur lånt fra hjemmesiden til Durham University Library

5 Hvor finner jeg PubMed? http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin
Bruk lenka til PubMed fra fagsiden for å få tilgang til fulltekst og kopibestilling via

6 PubMed - Oversikt 1 Pålogging til personlig område Søkefelt
Avansert søk: - Søk v.h.a. menyer - Details - Feltsøk/indekser - Søkehistorikk Hjelpefunksjoner (Se også (1)) Spesialfunksjoner: - Tidsskriftsøk - Emneordsøk (MESH) - Siteringssøk - Hjelpemiddel for klinisk søking og spesialsøk

7 MESH-søking Hva er en tesaurus/et tesaurusord? Mad Cow Disease ? Crazy Cow Syndrome ? Bovine Spongiform Encephalopathy ? BSE ? Bovine Encephalopathy? I MESH brukes Encephalopathy, Bovine Spongiform konsekvent som tesaurusord (emneord) for alle artikler som handler om dette temaet. En tesaurus er et kontrollert vokabular med emneord som brukes i databasene.

8 Emnesøk og bruk av Boolske operatorer
Har vitamin C eller tran (fiskeoljer) noen hensikt i forebygging og behandling av forkjølelse? 1 PubMed vil automatisk foreslå vanlige søkeord og søkeuttrykk knyttet til søkeordene du legger inn. Klikk på det forslaget som passer for å få kjørt søket, eventuelt skriv ferdig søket selv. Denne funksjonen kan slås av (”Turn off” (1)).

9 Emnesøk og bruk av Boolske operatorer
Har vitamin C eller tran (fiskeoljer) noen hensikt i forebygging og behandling av forkjølelse? Her søkes det etter artikler som inneholder ordene common cold OG vitamin C ELLER fish oil i tittel eller sammendrag. Det skjer imidlertid også en mapping mot MESH (den medisinske tesaurusen). PubMed setter automatisk AND hvis du skriver flere ord! Til høyre for trefflista kan du se hvordan PubMed har tolket søket ditt (”Search details”). Alle søkeord som benyttes vises med fet skrift (bold).

10 Hvordan tolker PUBMED ditt søk?
Du kan sjekke hvordan PubMed har tolket ditt søk ved å sjekke boksen ”Search details” (1) til høyre for trefflista. Her finner du også informasjon om eventuelle MESH ord knyttet til dine søke-ord. Du kan redigere søket i boksen og søke på nytt via den til-hørende ”Search”-knappen. Klikk på ”See More” for flere detaljer (se neste lysbilde) 1

11 Hvordan tolker PUBMED ditt søk?
Vi ser her at Common Cold og Fish Oils er MESH ord, men at vitamin C er mappet mot MESH ordet Ascorbic Acid. I tillegg søkes det på Respiratory Tract Infections. PubMed overprøver ikke ditt søk, og søker i tillegg på søkeordene dine i alle felter [All Fields].

12 MESH-søking Søking med vanlige ord (fritekst) kan ofte gi mange irrelevante treff. For en høyere presisjon i søkene kan søk direkte på emneord brukes. I PubMed leses alle indekserte artikler av fagpersoner som setter på MESH ord, som da skal i stor grad skal reflektere innholdet i artikkelen. Ulempen med MESH søking er at helt nye artikler kan mangle MESH ord, og blir dermed ikke funnet. Sjekk alltid definisjon og event. årstall for det MESH ordet du vil bruke. MESH tesaurusen er tilgjengelig fra menyen nede til høyre på hovedsiden, eller fra menyen «More Resources» på avansert søk siden.

13 MESH-søking Legg merke til at det står MeSH
Skriv inn søkeord/ emneord og du vil få forslag på MESH-emneord.

14 MESH-søking 2 1 Finnes det flere aktuelle MESH-ord for ditt søkeord vil disse bli listet opp. Du kan nå gjøre søk på MESH-ordet direkte i PubMed (1) (se neste lysbilde), eller du kan klikke på MESH-ordet for å få mer informasjon (2).

15 MESH-søking 3 1 2 5 4 Hak av for aktuelt MESH-ord (1), klikk på ”Add to search builder” (2) knappen for å legge til MESH-ordet i søkeoppbyggingsboksen (3). Klikk på ”Search PubMed” (4) knappen for å få utført et søk på dette emneordet i PubMed. Du kan søke opp flere MESH-ord og kombinere disse i søke-oppbyggingsboksen med AND/OR (5). NB! Det kan hende du må justere parentesenes plassering hvis du bruker både AND og OR i boksen (se lysbilde 21). Avslutt med ”Search PubMed” (4) når alle søkeord er klare.

16 Synonymer dekket av denne MESH termen.
MESH-søking Definisjon Aspektorer Synonymer dekket av denne MESH termen. MESH tre/hierarki MESH tesaurusen vil ofte gi forslag til relaterte MESH ord som kan være relevante sammen med det valgte ordet.

17 MESH-søking - Aspektorer
Aspektorene (subheadings) gir oss muligheten til å avgrense på spesielle aspekter ved emneordene (ved å hake av en eller flere av aspektorene). Behandling av forkjølelse: Common Cold/therapy Vær oppmerksom på at bruk av aspektorer kan føre til at man mister enkelte relevante artikler. Bruk derfor disse med forsiktighet! Bruk aspektoren ”adverse effects” for å sjekke bivirkninger på legemidler og behandling fremfor å søke direkte i fritekst.

18 MESH-søking - Aspektorer
4 3 Snarvei: Skal du søke kun på MESH-ordet kan du klikke på ”PubMed” for å få overført søket til PubMed. 2 5 1 Ønsker du å gjøre et søk på et emneord med en eller flere aspektorer haker du av for ønskede aspektor(er) (1), velger And/OR (2) og ”Add to search builder” knappen (3) for å legge MESH-ordet i søke-oppbyggingsboksen (4). Du kan deretter event. søke opp flere MESH-ord (med eller uten aspektorer) og kombinere disse i søke-oppbyggingsboksen med AND/OR (2). Avslutt med ”Search PubMed” (5) for å få overført søket til PubMed.

19 MESH-søking - Emnetre Mange MESH ord finnes i flere emnetrær.
PubMed søker automatisk på underemnord (”exploding”), og denne funksjonen må slås manuelt av. Søker du på Angina Pectoris, søker du i tillegg på: - Angina, Unstable - Angina Pectoris, Variant - Microvascular Angina

20 MESH-søking MESH søk på vårt eksempel: Common Cold [MESH]
Ascorbic Acid [MESH] Fish Oils [MESH] 1 AND (2 OR 3) Dette kan også uttrykkes direkte som: Common Cold [MESH] AND (Ascorbic Acid [MESH] OR Fish Oils [MESH]) Men det er bedre gjøre individuelle søk på de enkelte MESH ord først og kombinere til slutt. Dette for å unngå feil i forbindelse med omfattende søk (som vil gi lange søkestrenger) og for at det skal bli lettere å inkludere nye MESH ord senere i søket.

21 MESH-søking Hvordan unngå å miste de nyeste artiklene ved MESH-søking?
Gjør først MESH-søket ditt (Søk1). Søk deretter på søkeordene/MESH-ordene som fritekstsøk, men avgrens på artikler publisert de siste seks måneder (Søk2). Hvis du ønsker det, kan du slå sammen de to søkene til en treffliste ved å kombinere dem: Søk1 OR Søk2 Husk at det vil variere fra tema til tema hvor mange nye artikler som ligger i PubMed uten emneord.

22 Hvordan finne alternative MESH ord
Klikk på + tegnet for artikkelens emneord.

23 Hvordan finne alternative MESH ord
Viser referansens publikasjonstype Her kan du sjekke om det finnes alternative MESH ord som du ikke har tenkt på selv. Viser event. Legemidler/kjemiske substanser omtalt i artikkelen

24 Historikk og Kombinasjonssøking
Klikk på «Items found» (1) for å gå tilbake til tidligere søk. Bruk «Add» (2) for å kombinere flere søk. Velg AND eller OR i søke-oppbyggeren (3). Legg til parenteser der dette er nødvendig (4). Den endelige søkestrengen kommer i søkefeltet øverst (5). Du kan også redigere søk direkte via «Edit» (6). Klikk «Search» (7) for å gjøre søket. 2 1 5 6 4 3 7 2

25 Clinical Queries - Søkefiltre Hjelpemiddel for å finne klinisk informasjon
Clinical Queries er tilgjengelig fra menyen midt på hovedsiden. 1 2 3 Clinical Queries gir filtrerte søk innen kliniske studie kategorier (1), systematiske oversiktsarbeider (2) og medisinsk genetikk samtidig (3).

26 Clinical Queries - Søkefiltre Hjelpemiddel for å finne klinisk informasjon
Søkeord Her kan søket justeres Søkeresultat

27 Clinical Queries - Søkefiltre Hjelpemiddel for å finne klinisk informasjon
Category: Velg tema/kategori for å avgrense søket ditt. Broad: Stor sjanse for å finne alle relevante artikler, men også noen som ikke er så relevante. Narrow: Stor andel av treff på relevante artikler (mindre støy), men du risikerer å miste noen relevante artikler.

28 Bruk basenes hjelpfunksjoner og veiledninger hvis du står fast!
Ta kontakt med biblioteket hvis du trenger hjelp!


Laste ned ppt "Søking i PubMed med emneord En kort introduksjon til EndNote"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google