Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FONDSFINANS SIDE 1 Hvordan sikre verdiskapningen i Norge Erik Must Samfunn og økonomi 2002.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FONDSFINANS SIDE 1 Hvordan sikre verdiskapningen i Norge Erik Must Samfunn og økonomi 2002."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 FONDSFINANS SIDE 1 Hvordan sikre verdiskapningen i Norge Erik Must Samfunn og økonomi 2002

3 FONDSFINANS SIDE 2 Hvordan sikre verdiskapningen i Norge Svaret er ikke:  Tett samspill mellom en rik stat og langsiktige kapitalister Svaret er:  Staten må som stor eier ha en langt mer bevisst og langsiktig egenkapitalstrategi som de også følger  Vi må som nasjon satse mer på undervisning, forskning og utvikling  Privat eierskap må gis stabile og ikke diskriminerende rammebetingelser

4 FONDSFINANS SIDE 3 Statlig eierskap  Hovedtyngden av sparingen i det norske samfunn skjer hos staten  Staten eier i dag 39 % av verdiene på Oslo Børs. Inklusiv unoterte selskaper er statens eierinteresser 500 mrd  Norsk privat sektor vil ikke i overskuelig fremtid ha finansiell kapasitet til å kjøpe vesentlige eierposter fra staten

5 FONDSFINANS SIDE 4 Eierskapsmeldingen slår fast  Aktiv eierstyring påvirker lønnsomheten positivt  Krav til omstilling og restrukturering, dvs tiltak som krever eierens aktive medvirkning, øker i omfang og tempo i takt med globaliseringen  Ikke bare kompetanse og kapital er viktige forutsetninger for en god eier, men også i økende grad evnen til å ta beslutninger raskt nok

6 FONDSFINANS SIDE 5 Investorkarakteristika Memo: 80% av eierne ved Oslo Børs vil ikke ha styreansvar

7 FONDSFINANS SIDE 6 Hvordan kan staten få en bedre egenkapitalstrategi  Forvaltningen av statens eierposter må skje på armlengdes avstand fra departement og storting med klare målsetninger, men under demokratisk kontroll Da oppnår vi:  Bedre beskyttelse mot lobbyvirksomhet  Forutsigbar utbyttestrategi i statsselskapene  Bedre mulighet for å utøve aktivt eierskap

8 FONDSFINANS SIDE 7 Pensjonsreformen er en gylden anledning til å reorganisere statens eierinteresser samt øke privat eierskap  Offentlig og privat pensjonssparing er bærebjelken i eierstrukturen i de fleste land. I Norge eier pensjonskapitalen 7% av Børsen  En fondering av statens nåværende pensjonsforpliktelser vil kreve: - Statens pensjonskasse 220 mrd - Tilleggspensjonen 700 mrd Statens innskudd kan delvis skje ved overføring av aksjer til høyt spesialiserte fond som investerer i nærområdene  Fremtidig opptjening av tilleggspensjonen bør søkes privat fondert mot at det gis skattelettelser

9 FONDSFINANS SIDE 8  Sikre rekruttering og kvalitet på lærerkrefter på alle nivåer  Stimulere interessen for ingeniør og realfag  Modernisere styringsstrukturen ved universitetene  Sørge for at universitetene har organisasjon og kapital til kommersialisering av arbeidstageroppfinnelser  Raskt bringe norsk FOU-innsats opp på minimum OECD nivå  Manglende lover og offentlige rammebetingelser må ikke hindre utviklingen av fremtidsrettede næringer som bioteknologi  Forskning og utvikling i Norge blir lett nedprioritert når bedriftenes hovedkontor flytter til utlandet Utdannelse, forskning og utvikling

10 FONDSFINANS SIDE 9 Rammebetingelser  Rammebetingelsene må være forutsigbare og stabile  Skattesystemet må ikke føre til skjev ressursallokering i samfunnet  Delingsmodellen må ikke jage aktive eiere ut av bedriftene  I en verden hvor kapitalen blir mer og mer mobil kan ikke Norge ha en formuesbeskatning som avviker sterkt fra sammenlignbare land

11 FONDSFINANS SIDE 10 Hvordan sikre verdiskapningen i Norge  Verdiskapningen sikres ikke gjennom tilfeldige tiltak her og der  Verdiskapningen sikres kun gjennom målrettet innsats ut fra en helhetstenkning


Laste ned ppt "FONDSFINANS SIDE 1 Hvordan sikre verdiskapningen i Norge Erik Must Samfunn og økonomi 2002."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google