Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vekststrategi for Norges Diabetesforbund

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vekststrategi for Norges Diabetesforbund"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vekststrategi for Norges Diabetesforbund
– en strategi for å øke og ta vare på medlemsmassen

2 Bakgrunn I 2003 og 2004 sto medlemstallet til Norges Diabetesforbund stille og tendensen så ut til å fortsette utover i 2005. I oktober 2005 startet utarbeidelsen av en vekststrategi, samt en økt satsning på lekkasjetetting. Norges Diabetesforbund iverksatte i 2006 strategien for å øke og ta vare på medlemsmassen De to siste årene har medlemsmassen gradvis økt Undersøkelser har vist at medlemskap i Diabetesforbundet gir bedre helse til den enkelte (A.E. Seljeflot, Hovedoppgave, 2005)

3 Oppsummering vekststrategi
Hvorfor bli større? Øke livskvaliteten til den enkelte! Hvordan bli større? Tiltak, budskap og kanaler tilpasset målgruppene Økt fokus i 2009 Voksne med type 2-diabetes Viktigste ververe Helsepersonell Venner og familie Viktigste bidragsytere Tillitsvalgte og ansatte i NDF

4 Vervefokus Mulighet til bedre helse

5 Gode grunner for medlemskap
Oppdatert informasjon gjennom: nettside (www.diabetes.no) bladene Diabetes og Diabetesforum Diafonen – en nasjonal informasjonstelefon På nett, på trykk, på tråden Ekspertpanel (lege, psykolog, farmasøyt, klinisk ernæringsfysiolog, fotterapeut) Diashop – ekstra rabatt Diateket –tilgang til vår artikkeldatabase Gratis brosjyrer Hjelp i aktuelle saker (f.eks. særfradragsaken) Gratis førstekonsultasjon hos advokat, rabatt ved videre oppfølging Samvær og nettverk med andre i samme situasjon! God helse!

6 Brosjyremateriell med tilpasset budskap til våre ulike målgrupper
GOD HELSE Viktig å skille mellom type 1 og 2.

7 Synliggjøring gjennom
Lokale aktiviteter Presse/media Profileringsmateriell - mot potensielle medlemmer - mot helsepersonell Vekstansvarlige - Vi er over 80 vekstansvarlige - Målet er en vekstgruppe i hvert lokal- og fylkeslag - Hver gruppe har en vekst- ansvarlig som samarbeider tett med organisasjonen sentralt

8 Forslag til tiltak for lokalforeninger og fylkeslag
Lokale aktiviteter i samarbeid med apotek og annet helsepersonell Være representert på startkurs Arrangere åpne møter med temaer som engasjerer de fleste, f. eks om kosthold Arrangere mosjonsgrupper med adgang for alle, men gratis for medlemmer Sørge for at eldresentre, legekontorer, apotek, fotterapeuter, tannleger o.l. har brosjyrer fra oss Ha egne arrangementer tilpasset forskjellige grupper f. eks seniortreff, ungdomstreff, foreldretreff, matlagingskurs etc. Vervekonkurranser mellom fylkes- og lokallag

9 God informasjon er god medisin!


Laste ned ppt "Vekststrategi for Norges Diabetesforbund"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google