Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELKOMMEN TIL VEKSTSAMLING 2009 Rica Park Hotel Drammen 8.-9. mai 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELKOMMEN TIL VEKSTSAMLING 2009 Rica Park Hotel Drammen 8.-9. mai 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 VELKOMMEN TIL VEKSTSAMLING 2009 Rica Park Hotel Drammen 8.-9. mai 2009

2 Program: Fredag 8.mai kl.17.00 Registrering Kaffe/Te/Rundstykker kl.17.30 Bli kjent Forventningsavklaring Kl.18.00 Åpning kl.18.10 Motivasjon og inspirasjon i vekstarbeidet V/ ”Bare Arne Kl.18.35 Gruppearbeid v/ ”Bare Arne” Kl.19.20 Verdens Diabetesdag 2009 Kl.19.30 Pause Kl.20.00 Middag

3 Program Lørdag 9.mai Før lunsj Kl. 07.00Morgentrim  Kl. 08.00 Frokost Kl. 09.00Vekst Kl. 10.30Pause Kl. 10.45Gruppearbeid og diskusjon - Vekst Kl.11.45 Pause Kaffe/Te/Frukt Kl.12.00 Synliggjøring av NDF – inkl. gruppearbeid/erfaringsutveksling Kl.13.30Lunsj

4 Vekststrategi for Norges Diabetesforbund –en strategi for å øke og ta vare på medlemsmassen

5 Norges Diabetesforbund iverksatte i 2006 en strategi for å øke og ta vare på medlemsmassen Hvorfor ha en Vekststrategi?

6 Medlemspotensiale •Pr 31.desember 2008 var vi over 41 000 medlemmer i NDF (Per 6/5-09 er vi 38 819 medlemmer) •Det er ca 265 000 personer i Norge med diabetes, hvorav kun 145 000 faktisk har diagnosen •Stort potensial for økt medlemsmasse både blant de diagnostiserte og udiagnostiserte

7 STATUS

8 Vekststrategien i NDF •Hvorfor ønsker vi vekst? •Er dette kun økt antall medlemmer? •VEKST er i alt vi gjør, og det er aktivitetene våre som på sikt betyr flere medlemmer. •Men det er ikke målet som er veien, men veien som går til målet.

9 VEKST AKTIVITETER??? •Hva slags vekst aktiviteter kan gjøres? •Hva slags vekst aktiviteter bør prioriteres først?

10 Medlemsundersøkelsen 2008 •Bakgrunnen for undersøkelsen var å finne grunnlaget for videre vekstarbeid –Kartlegging av medlemmenes ønsker, behov og holdning til NDF •Hvor er NDF sitt utviklingspotensial?

11 Hva tror dere at Medlemsundersøkelsen i 2008 viste oss?

12 Resultater av medlemsundersøkelsen 2008 •68% er medlem pga informasjon og kunnskap om diabetes •60% oppgir at informasjon, råd og veiledning som viktig for å forbli medlemmer – økning på 11% fra 2005 •26% er medlem fordi de fikk diagnosen diabetes •41% blir medlem via helsesektoren (FL=23%,SH=18%,) •18% blir medlem via venner/bekjente •6% via brosjyrer •2 % via Apotek •8/10 går til kontroll hos fastlegen •45% har kjennskap til Startkurs, mens 55% har ikke hørt om dette tilbudet

13 Forts. Resultater av medlemsundersøkelsen 2008 •64% mener at bladet Diabetes er den viktigste informasjonskanalen, mens 34% mener at internett er den viktigste informasjonskanalen •8/10 deltar ikke på lokaleaktiviteter •4/10 kjenner ikke eller har ingen mening formening om de lokale aktivitetene passer for dem •50% av de spurte får sine kursbehov dekket av NDF sine kurs •Økonomi og liten nytte er årsak til utmelding –gjelder størst grad de yngste under 45 år og de bosatt i Oslo

14 Forts. Resultater av medlemsundersøkelsen 2008 •Det er en økende tendens for medlemmene til å benytte e-post/internett som kontaktkanal. •Medlemmene viser en vilje til å ta på seg enkeltoppgaver •17% sier de flere ganger kan bidra med å distribuere brosjyremateriell.

15 • Hvorfor bli større? Øke livskvaliteten til den enkelte! • Hvordan bli større? Fortsette å spre informasjon og være synlige i lokalmiljøet. Økt fokus på Voksne (40+) med type 2-diabetes Opprettholde fokus på Barn og unge (0-18) med type 1-diabetes og Voksne (18+) med type 1-diabetes Tiltak, budskap og kanaler tilpasset målgruppene • Viktigste ververe Helsepersonell Andre medlemmer, venner og familie • Viktigste bidragsytere Tillitsvalgte og ansatte i NDF Hovedpunkter i vekststrategien

16 Vervefokus Mulighet til bedre helse

17 Brosjyremateriell med tilpasset budskap til våre ulike målgrupper GOD HELSE

18 • Over 70 vekstansvarlige fordelt på ulike fylkes- og lokallag • Målet er en vekstansvarlig i hver lokalforening og hvert fylkeslag • Den vekstansvarlige vil ha en tett dialog med organisasjonen • Den vekstansvarlige kan fordele vekstoppgaver – lage en vekstgruppe • Vekstgruppa får en refleksvest som symboliserer at vi skal være synlige for alle med diabetes Vi trenger flere Vekstansvarlige! Har du en selger i magen?

19 •Hva ligger i rollen som vekstansvarlig? •Er vekstansvarlig et godt navn på rollen? •Hvilke oppgaver bør den vekstansvarlige ha? •Hvordan kan de vekstansvarlige best samarbeide med sekretariatet? •Hva får DU ut av å være vekstansvarlig? •Hvordan kan vi verve flere vekstansvarlige? Diskusjonspunkter/oppgaver Vekstansvarlig

20 Eksempler på oppgaver for vekstansvarlige / vekstgruppene •Profiler forbundet i nærmiljøet •Hold deg oppdatert på vekstfronten (vekstnytt, veksthjørnet, samarbeid) •Distribuer vekst og vervemateriell på legekontor, apotek, sykehjem, eldresenter og hos fotterapeuter ol. •Være representert på startkurs •Er du med på å arrangere aktiviteter? –Pass på å ha aktiviteter for alle målgrupper i løpet av et år! Ha vervemateriell tilgjengelig!

21 Oppgave Hva mener du er ”Gode grunner for medlemskap i Norges Diabetesforbund”?

22 Gode grunner for medlemskap •Oppdatert informasjon gjennom: –nettside (www.diabetes.no)www.diabetes.no –bladene Diabetes og Diabetesforum •Diafonen – en nasjonal informasjonstelefon –På nett, på trykk, på tråden –Ekspertpanel (lege, psykolog, farmasøyt, klinisk ernæringsfysiolog, fotterapeut) •Diashop – ekstra rabatt •Diateket –tilgang til vår artikkeldatabase •Gratis brosjyrer •Hjelp i aktuelle saker (f.eks. særfradragsaken) •Gratis førstekonsultasjon hos advokat, rabatt ved videre oppfølging •Samvær og nettverk med andre i samme situasjon! •God helse!

23 Diskusjonspunkter/oppgaver Motivasjon •Hva skal til for å motivere DEG? •Hvordan kan vi motivere oss til vekstarbeid lokalt? •Hvordan kan lokallaget motivere fylkeslaget til å være en bidragsyter i vekstarbeidet? •Hvordan kan fylkeslaget motivere lokallag til vekst? •Hvordan kan vi samarbeide på regionalt nivå når det gjelder vekst?

24 Diskusjonspunkter/oppgaver Vekst •Hvordan kan vi jobbe for å få vekst i medlemsmassen? •Hvordan kan vi jobbe for å beholde de medlemmene vi har? •Kan vi få økt vekst i samarbeid med andre organisasjoner? Hvordan? •Erfaringsutveksling –hva gjøres og hva kan vi lære av hverandre?

25 Synliggjøring av NDF Profilering • Lokalsamfunn – Lokalforeningen må være synlig i lokalsamfunnet • Medlemsmøter/aktiviteter – Medlemmer – Ikke medlemmer • Helsepersonell – Informasjon om NDF, dialog – Brosjyremateriell • Politikere

26 Profilering - stand •En god måte for NDF å vise seg frem på lokalt –Konferanser for helsepersonell, møter, diabetesdager på apotek, diverse markeringer på tettsteder •Bemanning –Hvem? –Lik bekledning •Informasjon tilpasset målgruppe –Hvem kommer og hva skal med? •Servering •Vær i godt humør!

27 Profileringsmateriell Se utleverte skjemaer og på standen vår

28 Oppgave Profilering, stand og media •Lokallaget skal ha stand i forbindelse med Verdensdiabetesdag 2009 •Du har kontaktet lokalavisen, og de kommer for å skrive en sak •Skriv ned tre punkter du vil fortelle journalisten

29 Program Lørdag 9.mai Etter lunsj Kl.14.30Gruppearbeid synliggjøring av NDF forsetter/ oppsummering Kl.15.15Innspill og eksempler fra Sør- Trøndelag v/Ronni Reitan Kl.15.30Pause kaffe/te/frukt Kl.15.45 Vekst framover – nasjonalt/lokalt Kl. 17.00Vekst i samspill m/motivasjonsgruppene Kl.17.15Diabetesrisiko Kl.17.30 Oppsummering og avslutning Kl.18.00 Hjemreise (mat til å ta med)

30 Bruk av media i 2009 •Norges Diabetesforbund skal aktivt bruke media som informasjonskanal, på egne premisser, for å opplyse allmennheten om diabetes. Vi skal prøve å sette dagsorden i de saker som er viktige for oss. •Nøkkelen til å utvikle et godt forhold til mediene er tilgjengelighet, samarbeid og troverdighet.

31 Diabetes i media •Pressemelding i lokale aviser og radiokanaler Vekke interesse (noe som ikke er kjent fra tidl.) Kortfattet Si det enkelt Lokale aviser - den lokale vinklingen er viktigst. Riksdekkende aviser - konsekvensene teller. Helsestoff får ofte god uttelling. •Leserinnlegg Si din mening om en spesiell sak! Vær så kort og poengtert som mulig!

32 Innspill og eksempler fra Sør-Trøndelag v/ Ronni Reitan

33 Vekst fremover NASJONALT –Tiltaksplan

34 Tiltak - vekst •Nytt vervemateriell -2010 •Profileringsmateriell •(www.diabetes.no/nettbutikk/profileringsmateriell)www.diabetes.no/nettbutikk/profileringsmateriell •Egenannonser i standard design •Brosjyremateriell med informasjon til våre ulike målgrupper •Økt samarbeid: fylkeslag, lokallag og resten av organisasjonen •Reaktivering •Vekstnytt og veksthjørnet •Lekkasjetetting

35 •Vekst som tema på møter i lokalforeninger og fylkeslag •Idèhefter: lokale aktiviteter og media/presseomtale •Samarbeid med apotekene •Offensiv mot helsepersonell •Offensiv mot innvandrere med diabetes •Vekstsamling Tiltak -Vekst

36 Vekst fremover LOKALT –Mål? –Hva skjer lokalt i år? –Hva ønsker dere å gjøre? –Hvordan støtte trenger dere?

37 Motivasjon og vekst - hvorfor samspill?

38 •Motivasjonsgrupper v/ Kathrine Hestø Hansen

39 Diabetesrisiko •En test en kan ta for å se om man er i risikosonen for senere å utvikle diabetes •Er ikke til for å stille diagnose •Nettbasert først – lanseres i løpet av kort tid. Godkjenning fra Helsedirektoratet. •Kommer i papir format til bruk på stands

40 Oppsummering… •Hva/hvorfor? –Strategi –Flere medlemmer –Ta vare på medlemmene vi har •Hvor? –Synliggjøre oss i ulike kanaler •Når? –Alltid… •Hvordan? –Vekstansvarlige og vekstgrupper –Målgruppefokusert budskap

41 Alt klart?

42 Vekstsamling 2009 Evaluering •Forventningsliste •Innspill •Spørsmål

43 Vekst i alt vi gjør •Ha alltid en vervebrosjyre på innelomma – du vet aldri hvor og når du møter et nytt potensielt medlem  Lykke til!


Laste ned ppt "VELKOMMEN TIL VEKSTSAMLING 2009 Rica Park Hotel Drammen 8.-9. mai 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google