Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Diabeteskonferansen 2010 Vekst og verving. Vekst i alt vi gjør Det er ikke målet som er veien, men veien som går til målet. 2 Vi ønsker en medlemsmasse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Diabeteskonferansen 2010 Vekst og verving. Vekst i alt vi gjør Det er ikke målet som er veien, men veien som går til målet. 2 Vi ønsker en medlemsmasse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Diabeteskonferansen 2010 Vekst og verving

2 Vekst i alt vi gjør Det er ikke målet som er veien, men veien som går til målet. 2 Vi ønsker en medlemsmasse i vekst

3 Hva er vekst og verving i praksis i Diabetesforbundet? Synliggjøring av Diabetesforbundet der hvor potensielle nye medlemmer ”ferdes”! 3

4 Hva trenger vi å vite for å utføre aktiviteter i vårt forbund? 4

5 Bakgrunnsinformasjon Overordnede mål: At personer med diabetes ikke skal få sitt liv forkortet eller sin livskvalitet redusert på grunn av sin sykdom Å stimulere til forskning slik at vi i framtiden kan helbrede og forebygge diabetes og dens komplikasjoner 5

6 Diabetesforbundets styringsdokumenter Plattform –Gir en beskrivelse av diabetes, dagens situasjon og hva Diabetesforbundet står for Handlingsplan –Er en anbefaling fra landsmøtet –Er delt inn i målgrupper –De ulike målgruppene har ulikt behov –Legger føringer for hvilke aktiviteter som skal settes i gang –Gjelder for 3 år –Alle skal ikke gjøre alt, men alle skal gjøre litt 6

7 Hvordan bruke dokumentene? Handlingsplanen - praktisk bruk? –Finn ut hvem medlemmene er? Ta ut lister på ”Min side” på nettet og se hvor mange det er i de ulike målgruppene –Hva har foreningen gjort tidligere? –Hvilke grupper har et tilbud i dag? –Hva ønsker styret å fokusere på det neste året? –Se på Handlingsplanen og velg ut noen tiltak –Lag en handlingsplan/aktivitetsplan som gjelder for foreningen –Samarbeid med andre når det er aktuelt Ligger på nettsidene www.diabetes.nowww.diabetes.no 7

8 Eksempel: Aktivitetsplan for xx lokalforening 2010: Ha stand med diverse materiell på markedsdagene i juni To i styret skal få delta på Diabeteskonferansen i oktober Nasjonal strategi er tema på et styremøte i september Oppnevne en vekstansvarlig på konstitueringsmøtet etter årsmøtet Hentet fra Handlingsplan 2010-2012: Samfunnet og samarbeidspartnere –Synliggjøre Diabetesforbundet og forbundets arbeid i lokalmiljøet Tillitsvalgte, frivillige og organisasjonen –Delta på og støtte opp om læringsaktiviteter for tillitsvalgte Nasjonal strategi for diabetesområdet –Sørge for at alle lokale tillitsvalgte kjenner innholdet i planen og er løpende oppdatert om status for arbeidet Vekst og verving –Oppnevne vekstansvarlige i lokalforeningene 8

9 Hva nå? 9

10 Ha med dere 3 ting fra dagens presentasjon: 1.Vite om mulighetene 2.Være målbevisste 3.Synliggjør dere 10

11 Målet for medlemstallet ble satt av landsmøtet i 2009 50 000 MEDLEMMER I LØPET AV 2012 –Per 30.september 2010 var vi 40 398 Hvordan komme dit????? Hvorfor skal vi være mange flere enn det vi er i dag? Hva betyr dette av arbeide for hvert enkelt ledd i organisasjonen? Hva må de ulike leddene gjøre for å nå målet? 11

12 Hvorfor er det viktig med nye og flere medlemmer? Tilbakemeldinger gitt av kursdeltakere og tillitsvalgte: 1.Hvorfor er dette med vekst og verving så viktig? – det er jo aktivitetene og tilbudene til medlemmene som er det viktige! 2.Har ikke tid til å drive med det også! 3.Styreleder er ikke opptatt av det. 4.Det er noen andre som har det ansvaret! 5.Vi trenger informasjon og materiell. 6.Vanskelig å få folk med seg til å gjøre aktiviteter! SPØRSMÅL: Kommer medlemmene av seg selv til Diabetesforbundet? 12

13 Hvordan ”få” nye medlemmer? 1.Hvor møter vi nye medlemmer? –Startkurs, kjøpesenteret, apoteket, legekontoret, motivasjonsgrupper, markedsdager, temakvelder/åpne møter, i andre organisasjoner……….osv……. 2.Nå vet vi hvor vi møter nye medlemmer……hva nå? 1.Fastsett planer med hvor, dato, deltakere og hva dere ønsker å oppnå med aktiviteten! 2.Gjennomfør planene! 13

14 Forts. Hvordan ”få” nye medlemmer? 3.Hvordan møter vi andre mennesker for å få dem i prat? Hva skal vi prate med dem om? –Ta utgangspunkt i deg selv. Hvorfor er du medlem? –Hvilke aktiviteter har dere? Kan de inviteres med? –Har de hørt om Diabetesforbundet før? Hvor? Hvordan? 4.Hva stopper oss i å utføre disse aktivitetene….? SPØRSMÅL: Kommer medlemmene av seg selv til Diabetesforbundet? 14

15 Hvorfor er det vanskelig å verve nye medlemmer? Endre fokus!!!!! Se mulighetene! Vite om mulighetene! ”15

16 Hvilke muligheter har vi for å verve nye medlemmer? TENK HELLER: ” 16 1.Hvilke muligheter finnes for når vi skal være synlige? 2.Hvilke muligheter for aktiviteter har vi? 3.Hvilke muligheter for økonomisk spillerom har vi? 4.Hvilke muligheter for hvem av oss som bidrar?

17 Vi kan gjøre følgende: 1. Hvem har ansvaret for vekst og verving? 1.Dette er et ledelses ansvar! 2.Oppgaven ”vekst og verving” kan delegeres, men det kan ikke ansvaret! 2.Ha alltid vekst og verving med: 1.I planene 2.På møtene 3.Ha mål for arbeidet vårt. (for eksempel antall ganger vi er synlige på stand i lokalmiljøet eller antall nye mennesker vi har vært i kontakt med) 4.Ha en plan for arbeidet. (når, hva, hvor, hvem) 5.Gjennomfør planene!!!! 17

18 ……fortsettelse… 6.Les tilsendt informasjon - både e-post og ”gammeldags” brev. 7.Videresend informasjonen til flere – fler som vet, jo fler blir engasjerte og motiverte – Viktig for at vi som organisasjon skal bli større! 8.Delta på startkursene på LMS som brukerrepresentant 9.Vær synlige i lokalmiljøet!!!! 10.Søk om økonomiske midler. 11.Kontakt lokalavisa for å få inn annonse om aktivitetene deres – gratis/rabattert. 18

19 …..fortsettelse……. 12.Plasser ut informasjonsmateriell på legekontorer etc. 13.Tilknytt dere til Grasrotandelen 14.Selg lodd 15.Be industrien til arrangementer – mot betaling. 16.Medlemsundersøkelsen i 2008 viste at medlemmer gjerne bidrar på enkeltarrangementer 17.Vær engasjerte selv, så er det lettere å få med folk til å arrangere enkelt arrangementer. 19

20 Hvorfor er det viktig med nye og flere medlemmer? Hva har vi å tilby medlemmene? Hva gir det hver og en å være medlem? Ta utgangspunkt i deg selv! Det er viktig med nye og flere medlemmer fordi: Det er nødvendig å formidle riktig informasjon –Gi informasjon om hvordan leve med sykdommene –Nettverk for de med diabetes og de personene rundt –Fange opp de som ikke vet at de har sykdommene Inntektene våre for å drive det viktige diabetesarbeidet Vi trenger ”tyngde” bak oss i vesentlige diabetespolitiske saker 20

21 Synlighet For den videre veksten i medlemsmassen er synlighet av forbundet svært viktig. Synligheten er viktig i alle ledd i organisasjonen: –Hvordan synliggjør vi oss? –Hvor synliggjør vi oss? –Hvem synliggjør oss? –Hva synliggjør oss? 21

22 Hvordan er vi synlige? Lokale aktiviteter - temakvelder, VD2010, stands, turer, loddsalg Møter/konferanser - Via brosjyrer/bøker Media Samarbeid med andre organisasjoner/via andre organisasjoner Samarbeid med helsepersonell Nasjonale aktiviteter Bladene våre Nettet Egenannonser/annonser Filmer Lodd/lotteriet Forbundsnytt Apotek Industrien Kjendiser 22

23 Hvilke hjelpemidler finnes? www.diabetes.no Kr 100,- per nye medlem til LL Informasjon og veiledning om tilknytning til grasrotandelen Økonomiskemidler; Informasjon og veiledning for frister og å skrive søknader Lotteriet – rabatterte priser til lokallagene Utarbeidet profileringsmateriell for synliggjøring (refleksvester, rollups, bannere, t-skjorter, ballonger etc.) Nytt informasjonsmateriell- brosjyrer type 2- og type 1-diabetes, ”Hva er diabetes?”, Hva gjør du hvis …?brosjyrene Utsendelser av ny og oppdatert informasjon – Vekstnytt, Forbundsnytt, Nyhetsbrev Facebook og Twitter 23

24 Rolle avklaringer……… Hva kan vi forvente av de ulike leddene i organisasjonen? Hvilke rolle har sentralstyret, sekretariatet, fylkeslag og lokallagene? 24

25 Vekst og verving – her og nå Hva har vi gjort nasjonalt i 2010? –Logobank –Informasjonsmateriell –Profileringsmateriell –Fyllannonser i aviser - sendt ut til aviser som benytter seg av dette –Distribusjon av informasjonsmateriellet –Lekkasjetetting – betalingspåminnelser, oppringing –Reaktivering – tilbud om medlemskap til 2008/2009 medlemmer –Oppfølging med betalingspåminnelser til vervede medlemmer i 2010 –Etablert en SMS løsning for innmelding –Reklamefilm på reklamefrie dager på TV2 og TVNorge –Legekontor Tv-skjermene. (Hvilepuls) – kommer også i ukene 44- 52. 25

26 Spørsmål?


Laste ned ppt "Diabeteskonferansen 2010 Vekst og verving. Vekst i alt vi gjør Det er ikke målet som er veien, men veien som går til målet. 2 Vi ønsker en medlemsmasse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google