Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ann-Karin Misfjord Floan og Gunfrid Vinje Størvold

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ann-Karin Misfjord Floan og Gunfrid Vinje Størvold"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ann-Karin Misfjord Floan og Gunfrid Vinje Størvold
Et samarbeidsprosjekt mellom Habiliteringstjenesten for barn; Sykehuset Levanger og Levanger kommune. Ann-Karin Misfjord Floan og Gunfrid Vinje Størvold CP-konferansen 2007

2 Med kulturaktiviteter som innfallsvinkel.
Intensiv trening og opplæring for barn med CP. August 2005-August 2007 På lokal arena. Med kulturaktiviteter som innfallsvinkel. Problemstillinger som er prioritert i IP. Ann-Karin Floan Gunfrid Størvold 2007

3 Ann-Karin Floan Gunfrid Størvold 2007
Prosjektgruppa. Ann-Karin Floan, prosjektleder, barnevernsped. Hab.tj. Sykehuset Levanger Gunfrid Størvold, Leder forskingsprosj. barnefysio. Cand. san. Hab.tj. Sykehuset Levanger Sissel Myhre, fysio. Levanger kommune Elin Børve, spesialped. Levanger kommune Oddbjørn Hagen, Kulturskolerektor Levanger kommune. Odd Håpnes, kultursjef Levanger Kommune. Bodil Holm, spesialped. Hab.tj.Sykehuset Levanger Anita Hoff/Trine Remen, ergo. Hab.tj. Sykehuset Levanger Ann-Karin Floan Gunfrid Størvold 2007

4 Ann-Karin Floan Gunfrid Størvold 2007
Veiledning. Reidun Jahnsen, Rikshospitalet, barnenevrologisk seksjon. Forsknings og utviklingsavd. Helse Nord-Trøndelag. Barnelege Gunnar Helland, Hab.tj. Sykehuset Levanger. Ann-Karin Floan Gunfrid Størvold 2007

5 Ann-Karin Floan Gunfrid Størvold 2007
Mål. Overordnet. Prosjektet legger vekt på at tilbudet skal gi intensiv trening og opplæring av høy kvalitet, med implementering av ny forskning, og på en slik måte at tilbudet å framstår som et nyskapende og attraktivt valgalternativ for foreldre og barn. Ann-Karin Floan Gunfrid Størvold 2007

6 Ann-Karin Floan Gunfrid Størvold 2007
Mål Hovedmål Gi barn og unge anledning til å ta i bruk ulike læringsstrategier og få oppleve mestring av nye ferdigheter i en meningsfull sosial og kulturell sammenheng Snarlig etablering av tilbud til barn som har behov for intensiv trening og opplæring i kommunen. Bygge opp alternativ / supplement til dagens tilbud hvor nærhet til bosted og øvrig støtteapparat er viktig. Etablere et aktivt kompetansenettverk for bruk av intensiv trening og opplæring i Helse Nord-Trøndelag slik at tilsvarende tilbud kan etableres i samarbeid med andre kommuner. Ann-Karin Floan Gunfrid Størvold 2007

7 Modell Prosjektgruppa Kulturbasert trening og opplæring i gruppe
Info. til kommunen Samarb.møte Danne arb.gr. Planl. innhold i gruppesaml. Veilede GAS Prosjektmøter Veil. Kartl. ProsjektmøterVeil. mål Informasjonsdag Individuell målrettet funksjonstrening Henvisning Kartlegging Hovedmål Spesifikk kartl. Informasjonsdag. Spesifikke mål Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 4 Løpende evaluering: logg måloppnåelse, treningsfrekvens Sluttevaluering: dybdeintervju, skjema, formell testing, måloppnåelse Sluttrapport Kulturbasert trening og opplæring i gruppe Individuell målrettet funksjonstrening

8 Prosjektgruppa Barn 1 Kulturbasert trening og opplæring i
Henvisning Målområde som er egnet for intensiv innsats meldes fra ansvarsgruppa Kartlegging funksjon: interesser og aktiviteter Samtaler, observasjoner, testing Hovedmål Kartlegging ift spesifikke mål Informasjonsdag Fullføre spesifikke mål – GAS Beskrive nåværende sit. og kriterier for måloppnåelse Samarbeidsmøte i arbeidsgruppa rundt barnet Barn 1 Prosjektgruppa Generell info. til kommunen om at tilbudet eksisterer Ev. danne arbeidsgruppe Samarbeidsmøte Veilede GAS-mål Planl. konkret innh. i gruppesamlingene Veilede kartlegging Prosjektmøter; planlegge gruppe Prosjektmøter, planlegge gruppe Veilede målsettinger Prosjektmøter: formaliteter, rammer Program info.-dag Holde info.-dag Drive gruppesamlinger Veilede individuell funksjonstrening Individuell målrettet funksjonstrening Kulturbasert trening og opplæring i gruppe Evaluering Intervensjonsperiode for barn og ledsager Uke 0 6 8 12 14 16 18 24

9 Uke 1 Uke 2 Uke 3 Uke 4 Uke 5 Uke 6 Mandag 1601 Musikk/ drama Gruppe
Musikk/ drama Gruppe Mandag 2301 Forming Mandag 30.01 Mandag 0602O Mandag 13.02 Mandag 2002 Tirsdag 17.01 Individuelt Tirsdag 24.01 Individu Tirsdag 31.01 Tirsdag 07.02 Individuel Tirsdag 14.02 Tirsdag 21.02 Onsdag 18.01 Musikk/drama Onsdag 25.01 Onsdag 01.02 Friluftsliv Onsdag 08.02 Onsdag 15.02 Onsdag 22.02 Torsdag 1901 Torsdag 2601 Torsdag 0202 Torsdag 0902 Torsdag 1602 Torsdag 2302 Fredag 2001 Fredag 27.01 Individ. Fredag 03.02 Fredag 10.02 Fredag 17.02 Fredag 24.02 16.01 – Intervensjonsperiode

10 Dagsplan Gruppesamling.
13.00 Ankomst, åpning, L3 sang, dagsplan Hele gruppa 13.30 Dagens kulturaktivitet 14.00 Mat 14.30 Individuell spesifikk trening / Dagens kulturaktivitet forts. Delt (3 år / 7år) 15.00 Dagens kulturaktivitet forts. / Individuell spesifikk trening Delt (3 år / 7 år) 15.30 Avslutning for barn / oppsummering med voksne

11 Ann-Karin Floan Gunfrid Størvold 2007
Evaluering. Evaluering av motorikk, forskningsprosjekt. Prosjektleder G. V. Størvold barnefysio. Cand san. Hab.tj. Sykehuset Levanger. Evaluering av brukertilfredshet, mastergrad v/Sigrid Aas Hab.tj. Sykehuset Levanger Evaluering av hvert enkelt barns målsetning, logg og video. Evaluering av gruppetilbudet, logg, spørreskjema og video. Fokusgruppeintervju med involverte foreldre Fokusgruppeintervju med involverte fagfolk. Ann-Karin Floan Gunfrid Størvold 2007

12 Effekt av 6 uker intensiv trening og opp-læring for barn med Cerebral Parese (CP)
CP-konferansen 2007 Gunfrid V. Størvold Spesialist i barnefysioterapi / Cand. San Habiliteringstjenesten for barn i Nord-Trøndelag Ann-Karin Floan Gunfrid Størvold 2007

13 Ann-Karin Floan Gunfrid Størvold 2007
Deltakere: Nr Kjønn Alder Gest.alder Diagnose GMFCS Zancolli/House Kjente Tillegshc. 1 Gutt 3 år 8 mnd 29 CP, hø.hemi I 1/1 2 Jente 9 mnd 25 CP, diplegi Astma, ROP språk 3 1 mnd Termin CP, ve. hemi II 4 7 år Hereditær spatisk diplegi 5 1/2 Epilepsi 6 36 1/3 Ann-Karin Floan Gunfrid Størvold 2007

14 Ann-Karin Floan Gunfrid Størvold 2007
Målemetoder: Kroppsfunksjon Strategi Aktivitet Deltakelse ROM 3D ganganalyse AHA GAS GMFM Finmotorikk PEDI Ann-Karin Floan Gunfrid Størvold 2007

15 Kartleggings- og målsettingsperiode Trenings- og opplæringsperiode
Måletidspunkter: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Kartleggings- og målsettingsperiode Trenings- og opplæringsperiode Ingen intervensjon Måloppnåelse Treningsdagbok, logg Intervju, spørreskjema Baseline Pretest Posttest Follow up T1 T2 T3 T4 GAS GAS GAS Ann-Karin Floan Gunfrid Størvold 2007

16 Ann-Karin Floan Gunfrid Størvold 2007
Barn 1 Spille Memory Ta på genser Ta på jakke Gå ned trapp Gå opp trapp Gå på ski Barn 2 Ta i bruk passivt språk Uttrykke egne ønsker med språk Bruke verb aktivt Bruke 2 prep. aktivt Forstå og bruke stor/liten Barn 3 Trekke opp truse og bukse Skjære opp mat Sitte med finmot. akt. i 10 min Gå 100m ute Barn 4 Ta på vintersko Ballanse ett ben Knyte skolisser Sparke fotball Gå ned bratt bakke uten fall Barn 5 Knyte sløyfe Børste hår Sette opp hår Gangmønster Utforbakke på ski Vask fingre/ ansikt Ta på fingervotter Barn 6 Kneppe knapp Brodere Vertikalt grep Hoppe på ett ben Ann-Karin Floan Gunfrid Størvold 2007

17 Ann-Karin Floan Gunfrid Størvold 2007

18 Ann-Karin Floan Gunfrid Størvold 2007

19 Ann-Karin Floan Gunfrid Størvold 2007

20 Ann-Karin Floan Gunfrid Størvold 2007

21 Ann-Karin Floan Gunfrid Størvold 2007

22 Ann-Karin Floan Gunfrid Størvold 2007

23 Ann-Karin Floan Gunfrid Størvold 2007

24 Ann-Karin Floan Gunfrid Størvold 2007
RESULTATER Ann-Karin Floan Gunfrid Størvold 2007

25 Ann-Karin Floan Gunfrid Størvold 2007
Måloppnåelse (30 individuelle mål) Ann-Karin Floan Gunfrid Størvold 2007

26 Ann-Karin Floan Gunfrid Størvold 2007

27 Ann-Karin Floan Gunfrid Størvold 2007

28 Ann-Karin Floan Gunfrid Størvold 2007

29 Ann-Karin Floan Gunfrid Størvold 2007

30 Ann-Karin Floan Gunfrid Størvold 2007

31 Ann-Karin Floan Gunfrid Størvold 2007

32 Ann-Karin Floan Gunfrid Størvold 2007
Organisering. Har tidspunktet på dagen for gruppesamlingene passet? Ja 4 Nei 2 Andre forslag: Burde vært på formiddag for slitne 3-åringer. Har gruppesamlingene vært: For mange For få passe 6   Har lengden på den intensive perioden vært: for lang for kort passe 6  Er det sannsynlig at dere vil melde barnet til en ny runde med L3? Ja 5 nei 1 midt i mellom. Kommentar: Godt utbytte av treninga, samt den sosiale biten. Vi som foreldre har hatt øvelser som har vært grei å gjennomføre heime, og mange gode ideer. Ann-Karin Floan Gunfrid Størvold 2007

33 Fokusintervju med foreldre.
En belastende periode for hele familien. Barna og de voksne ble sliten. Kjempeutbytte for barna. Stolte barn og stolte foreldre. Tør å prøve nye utfordringer. Entydig ønske om intensive treningsperioder i stedet for å øve jamt å trutt. Lettere å se at det nytter. Ann-Karin Floan Gunfrid Størvold 2007

34 Ann-Karin Floan Gunfrid Størvold 2007
GMFM-66 Ann-Karin Floan Gunfrid Størvold 2007

35 Ann-Karin Floan Gunfrid Størvold 2007
Grep: Ann-Karin Floan Gunfrid Størvold 2007

36 Ann-Karin Floan Gunfrid Størvold 2007
Finmotorisk tempo: Ann-Karin Floan Gunfrid Størvold 2007

37 Ann-Karin Floan Gunfrid Størvold 2007
AHA: Ann-Karin Floan Gunfrid Størvold 2007

38 Ann-Karin Floan Gunfrid Størvold 2007


Laste ned ppt "Ann-Karin Misfjord Floan og Gunfrid Vinje Størvold"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google