Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

CP-konferansen 2007 Et samarbeidsprosjekt mellom H abiliteringstjenesten for barn; Sykehuset Levanger og Levanger kommune. Ann-Karin Misfjord Floan og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "CP-konferansen 2007 Et samarbeidsprosjekt mellom H abiliteringstjenesten for barn; Sykehuset Levanger og Levanger kommune. Ann-Karin Misfjord Floan og."— Utskrift av presentasjonen:

1 CP-konferansen 2007 Et samarbeidsprosjekt mellom H abiliteringstjenesten for barn; Sykehuset Levanger og Levanger kommune. Ann-Karin Misfjord Floan og Gunfrid Vinje Størvold

2 Ann-Karin Floan Gunfrid Størvold 2007 Intensiv trening og opplæring for barn med CP. August 2005-August 2007 På lokal arena. Med kulturaktiviteter som innfallsvinkel. Problemstillinger som er prioritert i IP.

3 Ann-Karin Floan Gunfrid Størvold 2007 Prosjektgruppa. Ann-Karin Floan, prosjektleder, barnevernsped. Hab.tj. Sykehuset Levanger Gunfrid Størvold, Leder forskingsprosj. barnefysio. Cand. san. Hab.tj. Sykehuset Levanger Sissel Myhre, fysio. Levanger kommune Elin Børve, spesialped. Levanger kommune Oddbjørn Hagen, Kulturskolerektor Levanger kommune. Odd Håpnes, kultursjef Levanger Kommune. Bodil Holm, spesialped. Hab.tj.Sykehuset Levanger Anita Hoff/Trine Remen, ergo. Hab.tj. Sykehuset Levanger

4 Ann-Karin Floan Gunfrid Størvold 2007 Veiledning. Reidun Jahnsen, Rikshospitalet, barnenevrologisk seksjon. Forsknings og utviklingsavd. Helse Nord-Trøndelag. Barnelege Gunnar Helland, Hab.tj. Sykehuset Levanger.

5 Ann-Karin Floan Gunfrid Størvold 2007 Mål. Overordnet. Prosjektet legger vekt på at tilbudet skal gi intensiv trening og opplæring av høy kvalitet, med implementering av ny forskning, og på en slik måte at tilbudet å framstår som et nyskapende og attraktivt valgalternativ for foreldre og barn.

6 Ann-Karin Floan Gunfrid Størvold 2007 Mål Hovedmål Gi barn og unge anledning til å ta i bruk ulike læringsstrategier og få oppleve mestring av nye ferdigheter i en meningsfull sosial og kulturell sammenheng Snarlig etablering av tilbud til barn som har behov for intensiv trening og opplæring i kommunen. Bygge opp alternativ / supplement til dagens tilbud hvor nærhet til bosted og øvrig støtteapparat er viktig. Etablere et aktivt kompetansenettverk for bruk av intensiv trening og opplæring i Helse Nord-Trøndelag slik at tilsvarende tilbud kan etableres i samarbeid med andre kommuner.

7 Modell Prosjektgruppa Info. til kommunen Samarb.møte Danne arb.gr. Planl. innhold i gruppesaml. Veilede GAS Prosjektmøter Veil. Kartl. Prosjektmøter Veil. mål Prosjektmøter Informasjonsdag Individuell målrettet funksjonstrening Henvisning Kartlegging Hovedmål Spesifikk kartl. Informasjonsdag. Spesifikke mål Samarb.møte Barn 1 Henvisning Kartlegging Hovedmål Spesifikk kartl. Informasjonsdag. Spesifikke mål Samarb.møte Barn 2 Individuell målrettet funksjonstrening Henvisning Kartlegging Hovedmål Spesifikk kartl. Informasjonsdag. Spesifikke mål Samarb.møte Barn 3 Individuell målrettet funksjonstrening Henvisning Kartleggin g Hovedmå l Spesifikk kartl. Informasjonsdag. Spesifikke mål Samarb.møte Barn 4 Løpende evaluering: logg måloppnåelse, treningsfrekvens Sluttevaluering: dybdeintervju, skjema, formell testing, måloppnåelse Sluttrapport Kulturbasert trening og opplæring i gruppe Individuell målrettet funksjonstrening

8 Uke 0 6 8 12 14 16 18 24 Henvisning Målområde som er egnet for intensiv innsats meldes fra ansvarsgruppa Kartlegging funksjon: interesser og aktiviteter Samtaler, observasjoner, testing Hovedmål Kartlegging ift spesifikke mål Informasjonsdag Fullføre spesifikke mål – GAS Beskrive nåværende sit. og kriterier for måloppnåelse Samarbeidsmøte i arbeidsgruppa rundt barnet Barn 1 Prosjektgruppa Generell info. til kommunen om at tilbudet eksisterer Ev. danne arbeidsgruppe Samarbeidsmøte Veilede GAS-mål Planl. konkret innh. i gruppesamlingene Veilede kartlegging Prosjektmøter; planlegge gruppe Prosjektmøter, planlegge gruppe Veilede målsettinger Prosjektmøter: formaliteter, rammer Veilede kartlegging Program info.-dag Holde info.-dag Drive gruppesamlinger Veilede individuell funksjonstrening Individuell målrettet funksjonstrening Kulturbasert trening og opplæring i gruppe Evaluering Intervensjonsperiode for barn og ledsager

9 Uke 1Uke 2Uke 3Uke 4Uke 5Uke 6 Mandag 1601 Musikk/ drama Gruppe Mandag 2301 Forming Gruppe Mandag 30.01 Musikk/ drama Gruppe Mandag 0602O Forming Gruppe Mandag 13.02 Musikk/ drama Gruppe Mandag 2002 Musikk/ drama Gruppe Tirsdag 17.01 Individuelt Tirsdag 24.01 Individu Tirsdag 31.01 Individuelt Tirsdag 07.02 Individuel Tirsdag 14.02 Individuelt Tirsdag 21.02 Individuelt Onsdag 18.01 Musikk/drama Gruppe Onsdag 25.01 Forming Gruppe Onsdag 01.02 Friluftsliv Gruppe Onsdag 08.02 Forming Gruppe Onsdag 15.02 Friluftsliv Gruppe Onsdag 22.02 Friluftsliv Gruppe Torsdag 1901 Individuelt Torsdag 2601 Individuelt Torsdag 0202 Individuelt Torsdag 0902 Individuelt Torsdag 1602 Individuelt Torsdag 2302 Musikk/drama Gruppe Fredag 2001 Friluftsliv Gruppe Fredag 27.01 Individ. Fredag 03.02 Individuelt Fredag 10.02 Individ. Fredag 17.02 Individuelt Fredag 24.02 Musikk/drama Gruppe 16.01 – 24.02.06. Intervensjonsperiode

10 Dagsplan Gruppesamling. 13.00 Ankomst, åpning, L3 sang, dagsplan Hele gruppa 13.30 Dagens kulturaktivitet Hele gruppa 14.00 Mat Hele gruppa 14.30 Individuell spesifikk trening / Dagens kulturaktivitet forts. Delt (3 år / 7år) 15.00 Dagens kulturaktivitet forts. / Individuell spesifikk trening Delt (3 år / 7 år) 15.30 Avslutning for barn / oppsummering med voksne Hele gruppa

11 Ann-Karin Floan Gunfrid Størvold 2007 Evaluering. Evaluering av motorikk, forskningsprosjekt. Prosjektleder G. V. Størvold barnefysio. Cand san. Hab.tj. Sykehuset Levanger. Evaluering av brukertilfredshet, mastergrad v/Sigrid Aas Hab.tj. Sykehuset Levanger Evaluering av hvert enkelt barns målsetning, logg og video. Evaluering av gruppetilbudet, logg, spørreskjema og video. Fokusgruppeintervju med involverte foreldre Fokusgruppeintervju med involverte fagfolk.

12 Ann-Karin Floan Gunfrid Størvold 2007 Effekt av 6 uker intensiv trening og opp- læring for barn med Cerebral Parese (CP) CP-konferansen 2007 Gunfrid V. Størvold Spesialist i barnefysioterapi / Cand. San Habiliteringstjenesten for barn i Nord-Trøndelag

13 Ann-Karin Floan Gunfrid Størvold 2007 Deltakere: NrKjønnAlderGest.alderDiagnoseGMFCSZancolli/ House Kjente Tillegshc. 1Gutt 3 år 8 mnd 29 CP, hø.hemi I1/1 2Jente 3 år 9 mnd 25 CP, diplegi I Astma, ROP språk 3Gutt 3 år 1 mnd Termin CP, ve. hemi II1/1 4Gutt 7 år 8 mnd Termin Hereditær spatisk diplegi II 5Jente 7 år 1 mnd Termin CP, hø.hemi I1/2 Epilepsi 6Jente 7 år 36 CP, ve. hemi I1/3

14 Ann-Karin Floan Gunfrid Størvold 2007 Målemetoder: KroppsfunksjonStrategiAktivitetDeltakelse ROM 3D ganganalyse AHA 3D ganganalyse GAS GMFM Finmotorikk PEDI GAS PEDI

15 Ann-Karin Floan Gunfrid Størvold 2007 Måletidspunkter: 123456789101112131415161718 Kartleggings- og målsettingsperiode Trenings- og opplæringsperiode Ingen intervensjon Måloppnåelse Treningsdagbok, loggIntervju, spørreskjema Baseline Pretest Posttest Follow up T1T1 T2T2 T3T3 T4T4 GAS

16 Ann-Karin Floan Gunfrid Størvold 2007 Barn 1 Spille Memory Ta på genser Ta på jakke Gå ned trapp Gå opp trapp Gå på ski Barn 2 Ta i bruk passivt språk Uttrykke egne ønsker med språk Bruke verb aktivt Bruke 2 prep. aktivt Forstå og bruke stor/liten Barn 3 Trekke opp truse og bukse Skjære opp mat Sitte med finmot. akt. i 10 min Gå 100m ute Barn 4 Ta på vintersko Ballanse ett ben Knyte skolisser Sparke fotball Gå ned bratt bakke uten fall Barn 5 Ballanse ett ben Knyte sløyfe Børste hår Sette opp hår Gangmønster Utforbakke på ski Vask fingre/ ansikt Ta på fingervotter Barn 6 Skjære opp mat Kneppe knapp Brodere Knyte sløyfe Vertikalt grep Ballanse ett ben Hoppe på ett ben

17 Ann-Karin Floan Gunfrid Størvold 2007

18

19

20

21

22

23

24 RESULTATER

25 Ann-Karin Floan Gunfrid Størvold 2007 Måloppnåelse (30 individuelle mål)

26 Ann-Karin Floan Gunfrid Størvold 2007

27

28

29

30

31

32 Organisering. Har tidspunktet på dagen for gruppesamlingene passet? Ja 4 Nei 2 Andre forslag: Burde vært på formiddag for slitne 3- åringer. Har gruppesamlingene vært: For mange For fåpasse 6 Har lengden på den intensive perioden vært: for lang for kort passe 6 Er det sannsynlig at dere vil melde barnet til en ny runde med L3? Ja 5nei 1 midt i mellom. Kommentar: Godt utbytte av treninga, samt den sosiale biten. Vi som foreldre har hatt øvelser som har vært grei å gjennomføre heime, og mange gode ideer.

33 Ann-Karin Floan Gunfrid Størvold 2007 Fokusintervju med foreldre. En belastende periode for hele familien. Barna og de voksne ble sliten. Kjempeutbytte for barna. Stolte barn og stolte foreldre. Tør å prøve nye utfordringer. Entydig ønske om intensive treningsperioder i stedet for å øve jamt å trutt. Lettere å se at det nytter.

34 Ann-Karin Floan Gunfrid Størvold 2007 GMFM-66

35 Ann-Karin Floan Gunfrid Størvold 2007 Grep:

36 Ann-Karin Floan Gunfrid Størvold 2007 Finmotorisk tempo:

37 Ann-Karin Floan Gunfrid Størvold 2007 AHA:

38 Ann-Karin Floan Gunfrid Størvold 2007


Laste ned ppt "CP-konferansen 2007 Et samarbeidsprosjekt mellom H abiliteringstjenesten for barn; Sykehuset Levanger og Levanger kommune. Ann-Karin Misfjord Floan og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google