Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Felles Rekruttering av offiserer til utenlandsstillinger ”Myter og Fakta” …særavtalen vs økonomisk utvikling!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Felles Rekruttering av offiserer til utenlandsstillinger ”Myter og Fakta” …særavtalen vs økonomisk utvikling!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Felles Rekruttering av offiserer til utenlandsstillinger ”Myter og Fakta” …særavtalen vs økonomisk utvikling!

2 Felles Utgangspunkt FSJ målsetting;  Besettelse av stillinger i utlandet har høy prioritet  Alle stillinger i utlandet skal besettes med kvalifisert personell

3 Felles Rekruttering Hvordan rekruttere riktig personell? Hva innvirker på dette?  Særavtalen  Forhold for familien  Administrativ støtte

4 Felles Økonomisk utvikling Særavtaler for 7 år  ”Hvitsnippavtale” Statistikk  Konsumprisindex  Lønnsutvikling generelt

5 Felles Tabellarisk framstilling 19961997199819992000200120022003 Prose nt Konsumprisindeks95,397,8100102,3105,5108,7110,1111,5* 117,00 Forholdstall 100 - Belgia112 000116 000110 000 115 000 125 000120 000 Verdi (1996 kr) 112 000113 035104 830102 473103 882100 823108 197102 565 91,58 Barnetillegg34 00036 00039 000 40 000 44 00042 000 Verdi (1996 kr) 34 00035 08037 16736 33136 13335 06938 08535 898 105,58 Lønnsutvikling for statsansatte233910244320259832272200284449295827**307660**319966** Verdi (1996 kr) 233910238075247620253574256948259359266303273478 116,92 * Estimert ** 4 % økning (estimert)

6 Felles Andre forhold Barnefradrag (skatt) Skatteskjerpelse (fellesskatt) Flyttebilordningen Ektefelles karriere/lønnsutvikling Tap av forsikring-/pensjonsordninger gjennom ektefelles arbeidsgiver Pensjonspoeng

7 Felles Andre forhold forts... ATM?  Lang arbeidsdag og stor arbeidsbelastning  Utvikling i arbeidsbelastning  Lik betaling for likt arbeid/belastning Påregne deployering  Familieoppfølging ved deployering

8 Felles Avslutning Proaktivitet i avtalesammenheng …mange av de nevnte faktorene stagnerer ikke Arb giver må over tid tilføre avtaler friske midler – de bør i minimum følge konsumprisindeksen/ lønnsutvikling

9 Felles Avslutning (2) Ønsker vi en billigere avtale fra arbeidsgiversiden  Hvilken målsetting har vi med denne avtalen ▼ Nedtrapping ► Stagnasjon ▲ Styrking Tiltak?

10 Felles Er avtalen ”gammeldags”? For eksempel;  Hvorfor er utenlandstillegget diffrensiert på grad?  Hvorfor er ”konetillegget” differensiert på grad?  Gi et utenlandstillegg for komp for ektefelle. Forøvrig iht nasjonale bestemmelser  Gi et tillegg......... det er tid for å tenke nytt!!!


Laste ned ppt "Felles Rekruttering av offiserer til utenlandsstillinger ”Myter og Fakta” …særavtalen vs økonomisk utvikling!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google