Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Felles Rekruttering av offiserer til utenlandsstillinger ”Myter og Fakta” …særavtalen vs økonomisk utvikling!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Felles Rekruttering av offiserer til utenlandsstillinger ”Myter og Fakta” …særavtalen vs økonomisk utvikling!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Felles Rekruttering av offiserer til utenlandsstillinger ”Myter og Fakta” …særavtalen vs økonomisk utvikling!

2 Felles Utgangspunkt FSJ målsetting;  Besettelse av stillinger i utlandet har høy prioritet  Alle stillinger i utlandet skal besettes med kvalifisert personell

3 Felles Rekruttering Hvordan rekruttere riktig personell? Hva innvirker på dette?  Særavtalen  Forhold for familien  Administrativ støtte

4 Felles Økonomisk utvikling Særavtaler for 7 år  ”Hvitsnippavtale” Statistikk  Konsumprisindex  Lønnsutvikling generelt

5 Felles Tabellarisk framstilling Prose nt Konsumprisindeks95,397, ,3105,5108,7110,1111,5* 117,00 Forholdstall Belgia Verdi (1996 kr) ,58 Barnetillegg Verdi (1996 kr) ,58 Lønnsutvikling for statsansatte **307660**319966** Verdi (1996 kr) ,92 * Estimert ** 4 % økning (estimert)

6 Felles Andre forhold Barnefradrag (skatt) Skatteskjerpelse (fellesskatt) Flyttebilordningen Ektefelles karriere/lønnsutvikling Tap av forsikring-/pensjonsordninger gjennom ektefelles arbeidsgiver Pensjonspoeng

7 Felles Andre forhold forts... ATM?  Lang arbeidsdag og stor arbeidsbelastning  Utvikling i arbeidsbelastning  Lik betaling for likt arbeid/belastning Påregne deployering  Familieoppfølging ved deployering

8 Felles Avslutning Proaktivitet i avtalesammenheng …mange av de nevnte faktorene stagnerer ikke Arb giver må over tid tilføre avtaler friske midler – de bør i minimum følge konsumprisindeksen/ lønnsutvikling

9 Felles Avslutning (2) Ønsker vi en billigere avtale fra arbeidsgiversiden  Hvilken målsetting har vi med denne avtalen ▼ Nedtrapping ► Stagnasjon ▲ Styrking Tiltak?

10 Felles Er avtalen ”gammeldags”? For eksempel;  Hvorfor er utenlandstillegget diffrensiert på grad?  Hvorfor er ”konetillegget” differensiert på grad?  Gi et utenlandstillegg for komp for ektefelle. Forøvrig iht nasjonale bestemmelser  Gi et tillegg det er tid for å tenke nytt!!!


Laste ned ppt "Felles Rekruttering av offiserer til utenlandsstillinger ”Myter og Fakta” …særavtalen vs økonomisk utvikling!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google