Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Torbjørn Torsheim, Førsteamanuensis Universitetet i Bergen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Torbjørn Torsheim, Førsteamanuensis Universitetet i Bergen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Torbjørn Torsheim, Førsteamanuensis Universitetet i Bergen
Vurdering av programmer for reduksjon av problematferd og utvikling av sosial kompetanse Torbjørn Torsheim, Førsteamanuensis Universitetet i Bergen

2 Medlemmer av utvalget Stipendiat Hege Knudsmoen, Universitetet i Oslo (leder) Professor Per Holth, Høgskolen i Akershus Professor Poul Nissen, Danmarks pedagogiske Universitet Førsteamanuensis Jon Håkon Schultz, Universitetet i Oslo Rådgiver Arne Tveit, Midt-Norsk Kompetansesenter for Atferd Førsteamanuensis Torbjørn Torsheim, Universitetet i Bergen

3 Mandat for utvalget ”Det skal gis en forskningsbasert vurdering av ulike programmer og opplæringspakker som har som formål å forebygge og mestre problematferd og føre til økt sosial kompetanse og et godt læringsmiljø i grunnopplæringen. Utvalget skal gi råd og anbefalinger om videre bruk av programmene i grunnopplæringen.”

4 Inklusjonskriterier Det er kun programmer og undervisningsopplegg som inngår, andre tiltak utgår Programmene og undervisningsoppleggene må ha som mål å forebygge og redusere problematferd og/eller fremme sosial kompetanse Det må foreligge en skriftlig dokumentasjon norsk og/eller internasjonal, som gjør det mulig å foreta en forskningsbasert vurdering avprogrammene og undervisningsoppleggene. Det er kun programmer og undervisningsopplegg som er evaluert, som blir prioritert. Det er kun programmer og undervisningsopplegg som har vært systematisk utprøvd og planmessig i bruk i norske skoler, som er prioritert Programmene som er utviklet for barnehagen, men som også brukes i grunnskolen inngår.

5 39 aktuelle program 13 som var i tråd med inklusjonskriteriene

6 Programmer Aggression Replacement Training Connect (Respect)
De utrolige årene Det er mitt valg Du og jeg og vi to KREPS LP-modellen Olweus programmet PALS Skolemegling Steg for Steg Zero Zippys venner

7 Målsetninger for programmene
Øke sosial kompetanse Redusere problematferd

8 Målgrupper Alle elever
Elever som står i fare for å utvikle problematferd Elever som har utviklet problematferd

9 Strategier Modellæring Forsterkning av ønsket atferd
Hemning av uønsket atferd Ferdighetstrening

10 Ressurskrav Forskjeller i ressurskrav

11 Implementeringsstrategi
Klar behovsdefinisjon Skolering av personale Manualbaserte tiltak med detaljerte beskrivelser av framgangsmåter Prosjektorganisering med egen infrastruktur Bruk av ekstern kompetanse

12 Evalueringer av effekter
Pre-post design med tiltak og sammenligningsgruppe Kohort-sekvensielt design

13 kontroll Problematferd Effekt tiltak pre post Tid

14 Noen gjennomgående svakheter
Ikke tilfeldige utvalg, forskjeller ved baseline I liten grad tatt hensyn til ulike nivå for tiltakene

15 Programmer med dokumentert effekt
Aggression Replacement Training Connect De utrolige årene Du og jeg og vi to LP-modellen Olweus programmet PALS Zero Zippys venner

16 Programmer med god sannsynlighet for effekt
Det er mitt valg KREPS Skolemegling Steg for Steg

17 Videre anbefalinger Behov for tester av ’effektivitet’ under vanlige betingelser Behov for kunnskap om sammenheng mellom implementering og effekt Kunnskap om vedlikehold av effekter


Laste ned ppt "Torbjørn Torsheim, Førsteamanuensis Universitetet i Bergen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google