Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pressekonferanse©Byrådsavdeling for oppvekst PRESSEKONFERANSE Gjennomgang av skolestrukturen i Bergen. BYRÅDETS INNSTILLING.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pressekonferanse©Byrådsavdeling for oppvekst PRESSEKONFERANSE Gjennomgang av skolestrukturen i Bergen. BYRÅDETS INNSTILLING."— Utskrift av presentasjonen:

1 Pressekonferanse©Byrådsavdeling for oppvekst PRESSEKONFERANSE Gjennomgang av skolestrukturen i Bergen. BYRÅDETS INNSTILLING

2 Pressekonferanse©Byrådsavdeling for oppvekst Utgangspunkt for saken Bergen bystyre ga 24.06.03 (sak113/03) byrådet i oppgave å gjennomgå skolestrukturen i Bergen med sikte på å oppnå innsparinger. Kommunens driftsunderskudd 895.mill.kr. ved årsslutt 2003. Fylkesmannens begrensninger i låneopptak. Tertialrapporten vil vise forventet underbalanse i driftsbudsjettet for 2004. Økonomisk snuoperasjon er nødvendig.

3 Pressekonferanse©Byrådsavdeling for oppvekst Nærmiljø Nærmiljøaktiviteter kan foregå i de berørte skolebygningene på ettermiddag/kveldstid/ helg. Idrettslag kan fortsatt bruke kroppsøvings- lokaler. Etablering av barnehage i ledige lokaler.

4 Pressekonferanse©Byrådsavdeling for oppvekst Skolestruktur Perioden med vekst i elevtall er snart over Elevgrunnlaget på skolene endrer seg Store invest.behov i utbyggingsområder Frigjøre kap. til ny u-skole Rådal/ b.skole I.Sædal Dyr skolestruktur (mange bygg)/ mindre til underv. Byrådets konklusjon: ikke samsvar mellom –Kommunens tilgjengelige ressurser –Høye utgifter på bygningsdrift –Omfattende investeringsbehov –Behov for å styrke undervisningsressursene

5 Pressekonferanse©Byrådsavdeling for oppvekst

6 Pressekonferanse©Byrådsavdeling for oppvekst

7 Pressekonferanse©Byrådsavdeling for oppvekst

8 Pressekonferanse©Byrådsavdeling for oppvekst

9 Pressekonferanse©Byrådsavdeling for oppvekst

10 Pressekonferanse©Byrådsavdeling for oppvekst Endring i adm.forslag Tunes skole opprettholdes Helldal skole opprettholdes inntil ny skole i Indre Sædal står klar. Skolen flyttes dit. Tilpasninger i andre forslag blant annet p.g.a. høringsinnspill

11 Pressekonferanse©Byrådsavdeling for oppvekst Strukturen i byrådssaken Temainndelt drøfting –Nærmiljø, pedagogiske konsekvenser, prognoser, bygning, trafikksikring. m.v. Hvert tema: –Adm. utredning –Høringsuttalelser –Byrådets vurderinger/ kommentarer Oppsummering av byrådets forslag pr.tiltak

12 Pressekonferanse©Byrådsavdeling for oppvekst Byrådets forslag i saken Legge ned Fridalen fra 01.08.2005 og overføre de fleste elevene til Landås og Slettebakken, og resten til Kronstad, eventuelt Haukeland og Minde. Flytte den internasjonale skolen fra Slettebakken. Kroppsøvingslokaler på Fridalen beholdes. Barnehage etableres i samme ende av bygget. Barneparken sambruker areal med barnehagen, og tar i bruk deler av idretts- og lekepark. 1.trinn Fridalen skole overføres omkringliggende skoler fra skolestart 04.

13 Pressekonferanse©Byrådsavdeling for oppvekst Byrådets forslag Fridalen forts. Skolebygningen forøvrig omreguleres til boligformål og selges. Skolene Landås og Slettebakken utvides og ombygges slik at det legges til rette for å ta imot elever fra Fridalen i undervisningslokaler som tilrettelegges for nyere arbeidsmetoder. Den internasjonale skolen på Slettebakken flyttes.

14 Pressekonferanse©Byrådsavdeling for oppvekst Byrådets forslag i saken Legge ned ungdomstrinnet på Eidsvåg fra 01.08.2005 og overføre elevene til Åstveit. Samordne opptaket av nye elever mellom Blokkhaugen og Åstveit, eventuelt også Marikollen. Barneskolen fortsetter i nåværende lokaler. Bruk av ungdomsskolebygningen vurderes nærmere.

15 Pressekonferanse©Byrådsavdeling for oppvekst Byrådets forslag i saken Legge ned Seljedalen fra 01.08.2005. Overføre elevene til Løvås og Sælen og regulere opptaksområdene mot Lyshovden. Den internasjonale skolen overtar hovedbygget på Seljedalen. Ombygginger på Løvås skole vurderes nærmere. Internasjonal skole overtar hovedbygningen i Seljedalen. Barnehagedrift i skolepaviljongen. 1.trinn på Seljedalen nedlegges fra 01.08.2004 og elevene overføres til nærmeste skole.

16 Pressekonferanse©Byrådsavdeling for oppvekst Byrådets forslag i saken Skolene Chr.Krybbe og Krohnengen/ Eventyr. Skolene Christie Krybbe og Krohnengen/ Eventyrskogen består som to skoler med en rektor på hver skole. Eventyrskogen skole er allerede lagt inn under Krohnengen skole. Det legges til rette for oppdeling i mer gruppebasert undervisning og bruk av alders- blanding på skolene. (1-7 skole begge steder) Krybbesmauet fristilles fra skoledrift og omgjøres fortrinnsvis til barnehageformål.

17 Pressekonferanse©Byrådsavdeling for oppvekst Byrådets forslag i saken Flytte alle elever fra Liakroken til hovedskolen (Li) fra 01.08.2004. Bygningen på Liakroken fristilles. Bruk av lokalene til barnehageformål vurderes.

18 Pressekonferanse©Byrådsavdeling for oppvekst Byrådets forslag i saken Slå sammen Indre Arna og Ådnamarka. Bygge Ådnamarka ut til en fullverdig 2-parallellers barneskole. Samle alle elevene på Ådnamarka når denne er ferdig utbygd. Flytte bydelens lokaler fra Øyrane torg til den eldste delen av skoleanlegget på Indre Arna. Selge eller leie ut "nybygget" på Indre Arna. Ådnamarka skole må bygges ut før resterende del av tiltakene gjennomføres. Ådnamarka skole og Indre Arna skole blir en resultatenhet med felles rektor fra 01.08.2005.


Laste ned ppt "Pressekonferanse©Byrådsavdeling for oppvekst PRESSEKONFERANSE Gjennomgang av skolestrukturen i Bergen. BYRÅDETS INNSTILLING."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google