Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Behovsdrevet innovasjon Verktøy for innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren Arbeidsgruppa v/prosjektleder Tove Normann www.telemed.no/hit HIT Nord-Norge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Behovsdrevet innovasjon Verktøy for innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren Arbeidsgruppa v/prosjektleder Tove Normann www.telemed.no/hit HIT Nord-Norge."— Utskrift av presentasjonen:

1 Behovsdrevet innovasjon Verktøy for innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren Arbeidsgruppa v/prosjektleder Tove Normann www.telemed.no/hit HIT Nord-Norge

2 ©Arena for helse – innovasjon - teknologi Om HIT  Satsing som ledes av UNN v/NST  Oppstart 2005  Samarbeid med og deltakelse fra RHF,HF, InnoMed, bedrifter og virkemiddel- aktører  Finansiering fra Innovasjon Norge og egeninnsats Bedrifter FoU Myndigheter KapitalHelsevesen Fasilitator HIT NN

3 ©Arena for helse – innovasjon - teknologi Organisering  Arbeidsgruppe  Tove Normann, prosjektleder, NST  Heidi Jacobsen, NST  Wenche Poppe, InnoMed/TTO  Håkon Haaheim, UNN  Sture Pettersen, TTO  Line Linstad, NST  Trine Hansen, prosjektsekretær, NST  Utvidet arbeidsgruppe  Rolf Dahl, DIPS ASA  Arild Sæle, Acos AS  Leif Inge Jakobsen, Visma Unique AS  Styringsgruppe  UNN/NST  Helse Nord RHF  InnoMed  Innnovasjon Norge  Bedrifter

4 ©Arena for helse – innovasjon - teknologi Visjon HIT skal bli Skandinavias fremste arena for kommersialisering og utvikling av løsninger innen helse og IT gjennom behovsdrevet innovasjon

5 ©Arena for helse – innovasjon - teknologi Forankring  Samarbeidsavtale mellom ND og HOD om behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren (2007 – 2011)  RHFenes handlingsplan for innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren (2008)  Oppdragsdokumenter fra HoD  RHF  Helsedirektoratet og InnoMed

6 ©Arena for helse – innovasjon - teknologi RHF sentral rolle Oppdragsdokumentet HOD: ”De regionale helseforetakene skal bidra til å øke antallet forsknings- og utviklingskontrakter mellom norske leverandørbedrifter og helseforetak (OFU kontrakter) innenfor helse gjennom å stille nødvendige ressurser i form av kompetanse”

7 ©Arena for helse – innovasjon - teknologi HIT  Stimulere aktører i nettverket til strategisk samarbeid  Bidra til utvikling av nye produkter og løsninger, basert på behov i helsevesenet  Bidra til å bedre deltakernes konkurranseevne  Bidra til å øke kunnskapen hos leverandører om behov i helsetjenesten  Bidra til å øke kunnskapen om IT tjenester og produkter i helsetjenesten  Løfte Helse-IT miljøet og styrke bransjen i Nord- Norge  Styrke samarbeid med andre aktører nasjonalt og internasjonalt

8 ©Arena for helse – innovasjon - teknologi Forretningsområder  HIT er en ressurs for foretakene og InnoMed i realisering av innovasjonsplaner og strategier  HIT samarbeider med kommersialiserings- aktører om næringsutvikling og kommersialisering av helsetjenestens kompetanse

9 ©Arena for helse – innovasjon - teknologi HIT tjenester  Vi veileder og utvikler samarbeidsprosjekter mellom bedrifter og helsetjenesten (OFU/IFU)  Forstudiemidler  Søknadsutforming  Vi kvalitetssikrer behov og evaluerer ideer  Vi bistår med å finne riktig kompetanse  Vi bistår ved identifisering av samarbeidsbedrifter  Vi bistår med tilgang til nasjonale og internasjonale nettverk

10 ©Arena for helse – innovasjon - teknologi Metodikk og verktøy  Kartlegge utviklingsbehov i helsetjenesten og bedriftene  Arrangere idédugnader, møter og temamøteplasser  Følge initiativer fra ide til ferdig søknad  Utvikle gode maler, rutiner, kompetanse og kunnskap

11 ©Arena for helse – innovasjon - teknologi Satsingsområder Muligheter innen  Samhandling  Integrasjon  Prosess og beslutningsstøtte  Standardisering  Pasient- og publikumstjenester  Mobile løsninger

12 ©Arena for helse – innovasjon - teknologi Mål 2008-2009 HIT skal:  Igangsette 5 forstudier  Bidra til utvikling av 2-3 OFU/IFU prosjekter  Utarbeide en rapport om IT-helse innovasjonspotensialet i Helse Nord  Forankres i Helse Nord RHF og i HFene i regionen

13 ©Arena for helse – innovasjon - teknologi Forstudier initiativ  Virtuelle Team (gastrokirurginettverk mellom sykehus)  Videreutvikle ARCIDIS (interaktive røntgenrekvisisjoner internt i UNN)  Ambulansejournal

14 ©Arena for helse – innovasjon - teknologi Prosjekter  FUNNKe  Hjemmeteledialyse  Akuttmedisinske kjede  GiAlt (Interaktive bestillings- og beslutningsprosesser)  Videokonferanse i klinikken (virtuelle team)

15 ©Arena for helse – innovasjon - teknologi Møteplasser og temagrupper  Juss og sikkerhet  2009: ”Fri flyt av pasientinformasjon – fiksjon eller faktum”?  OFU/IFU seminar  Temamøteplasser

16 ©Arena for helse – innovasjon - teknologi Aktører på arenaen  Næringsliv  Acos AS  DIPS ASA  Forefront Innovation  Hospital IT  Ibis IKT AS  Invenia AS  Jupiter System AS  Nirvaco AS  Profdoc AS  RisCo AS  Tandberg ASA  UMOE iTet AS  Visma Unique AS  FoU  NST  UiT  Norut  Helsetjenesten  Helse Nord RHF  UNN HF (Tromsø, Harstad, Narvik)  31 kommuner innen UNNs opptaksområde  Helse Finnmark HF  Luftambulansetjenesten ANS

17 ©Arena for helse – innovasjon - teknologi Noen andre innovasjonsarenaer  Oslo Cancer Cluster  Oslo Tecnopol – trådløs pasient  Norsk helse og IT Innovasjonsnettverk (NHIIN)  AV arena Norway  MedIT Nord

18 ©Arena for helse – innovasjon - teknologi Fortrinn i Nord Helseregion Nord er fremst på elektronisk samhandling  markedsledende IT- Helse leverandører  aktive brukermiljøer  tungt forskningsmiljø  kompetente virkemiddelaktører

19 ©Arena for helse – innovasjon - teknologi Bruk oss! www.telemed.no/hit

20 ©Arena for helse – innovasjon - teknologi Mål for dagen ”Hvordan skape en vinn-vinn situasjon mellom helsetjeneste og næringsliv i OFU prosjekter”?

21 ©Arena for helse – innovasjon - teknologi Program  HIT presentasjon (Tove Normann)  Intro OFU/IFU ordningen (Helge Kildal)  Handlingsplan og strategi for innovasjon og næringsutvikling i Helse Nord RHF (Tove Klæbo Nilsen)  Innovasjon og næringsutvikling i UNN HF (Anne Husebekk)  Krav og suksesskriterier til OFU prosjekter (Helge Kildal)  Veien frem mot et OFU forprosjekt ( Heidi Jacobsen)  Veien frem mot et OFU hovedprosjekt  Leverandørperspektivet (Kolbjørn Engeseth)  Kundperspektivet (Håkon Haaheim)  Erfaringer fra gjennomførte OFU prosjekter  Leverandørperspektivet (Rolf Dahl)  Kundeperspektivet (Håkon Haaheim)  Spørsmål og diskusjoner  Oppsummering av dagen (Wenche Poppe og Helge Kildal)


Laste ned ppt "Behovsdrevet innovasjon Verktøy for innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren Arbeidsgruppa v/prosjektleder Tove Normann www.telemed.no/hit HIT Nord-Norge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google