Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helsefagskolene; Hvorfor har ikke fagskolen en klar plassering i utdanningssystemet? Innlegg på årskonferanse for offentlige fagskoler Bergen 7. mai 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helsefagskolene; Hvorfor har ikke fagskolen en klar plassering i utdanningssystemet? Innlegg på årskonferanse for offentlige fagskoler Bergen 7. mai 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helsefagskolene; Hvorfor har ikke fagskolen en klar plassering i utdanningssystemet? Innlegg på årskonferanse for offentlige fagskoler Bergen 7. mai 2013 Håkon Høst, NIFU 01-02-03Endres i topp-/bunntekst1

2 Ulike skoleslag med ulik bakgrunn Frem til 1960-tallet: et broket system av yrkesutdanninger med ulike næringers behov og tradisjoner Ulike inntakskrav (alder, praksis, gymnas) Ulik lengde (1-3 år) Uklar nivåplassering (sykepleie, sosionom, fagskolenivået/fagopplæring) Ulik aldersinnretning (hjelpepleier, landbruk, lok.fører) Ulik kompetanse (fagbrev, offentlige autorisasjon, eksamen) 01-02-03Endres i topp-/bunntekst2

3 Modernisering gjennom standardisering Et allment trekk ved utdanningssystemer Inntakskrav, lengde, struktur, pensum, overgang til høyere nivå Standardisering preges av ulike nasjonale tradisjoner og særtrekk Tyskland/Frankrike som standard kontraster Yrkestradisjonen vs allmenntradisjonen 01-02-03Endres i topp-/bunntekst3

4 Standardisering av yrkesutdanningen Steen-komiteen Schønberg-komiteen Reform 94 Fellestrekk: Allmennskolen utgangspunktet for standardisering Lengde, alder, pensum, vertikal mobilitet 01-02-03Endres i topp-/bunntekst4

5 Den tekniske fagskolen Tyskland: bygde på fagarbeidertradisjonen Frankrike: bygde på tidligere skolegang Norge: mest orientert mot det tyske Men svak fagarbeidertradisjon gjorde at skoleslaget ikke fikk en klar profil Løse koplinger til allmennutdanning, arbeidslivet og fagopplæring (Sakslind 1992) 01-02-03Endres i topp-/bunntekst5

6 I arbeidslivet Behov for å fylle tomrommet mellom ingeniøren som var i ferd med å bli akademisert og arbeideren Et behov for en praktisk basert profesjonalisme – erkjent av bedriftene Likevel ikke et klart avgrenset rom Teknisk fagskole verken et krav i forhold til oppstigning Eller noe som beskyttet mot ingeniørenes «nedstigning» i dårlige tider

7 Ingen klar plass i dagens utdanningssystem Delvis en mellomutdanning, dels overlappende med og konkurrerende med høyskoleutdanning Ikke standardisert, formell kompetanse for høyskolestudier, men realkompetansevurdering Bygger i hovedsak på fagbrev 01-02-03Endres i topp-/bunntekst7

8 Helse og sosial Sykepleierutdanningen Hjelpepleierutdanningen Det skolemessige forrang fremfor det praktiske (fransk?) Sykepleierprofesjonen anerkjente aldri hjelpepleierutdanningen eller hjelpepleierne Sykepleien var «vitenskapsbasert», hjelpepleien «praksisbasert» 01-02-03Endres i topp-/bunntekst8

9 Evangs visjon nedkjempet Bjørnsonkomiteen St.meld. 13 Ingen forbindelse mellom basisutdanning og høyskoleutdanning Voksenutdanning og videreutdanning i hjelpepleien Videreutdanning i operasjonsteknikk skapte konflikt Reform 94 fjernet videreutdanningene 01-02-03Endres i topp-/bunntekst9

10 Fagskoleutdanning i helse og sosial Mange aktører; Sosial- og helsedirektoratet, Kommuneforbundet, Helse- og sosialforbundet, lærerne Ikke NSF Som i teknisk fagskoleutdanning så mange et behov for å fylle rommet akademiseringsprosessen etterlot seg Langt fra et rådende syn Sykepleierne ville profesjonalisere hele pleiefeltet 01-02-03Endres i topp-/bunntekst10

11 Praksis ikke samme status som i det tekniske felt Praktisk profesjonalisme ikke samme klang i helse og sosial Behov for faglig videreutvikling av hjelpepleiere/helsefagarbeidere Den enkeltes eller tjenestenes? Vanskelig å se økte karrieremuligheter med fagskole i dagens system Ingen ledige mellomlederposisjoner Profesjonsdominansen for sterk 01-02-03Endres i topp-/bunntekst11

12 I utdanningssystemet Fagskolen et eget nivå? Bygger i hovedsak på lavere yrkesutdanning, men ikke et krav Ingen standardisering i forhold til verdsetting i forhold til høyere utdanning Ikke fradrag: 2+1 eller 2+2, men 0+3 01-02-03Endres i topp-/bunntekst12

13 Hvem bestemmer? Utdanningssystemet ikke rasjonelt eller autonomt Avhengig av sentrale aktørers oppslutning I helse og sosial er dette først og fremst profesjonene, ikke administrativ makt som bestemmer Definerer feltet faglig sett Fagskole som gradvis heving av den enkelte? Konsolidering av fagarbeidernivået 01-02-03Endres i topp-/bunntekst13

14 Politisk vilje til endring? Politikerne vil ha et utdanningssystem som henger sammen Y-veier foreslått Trenger rekruttering 01-02-03Endres i topp-/bunntekst14

15 www.nifu.no


Laste ned ppt "Helsefagskolene; Hvorfor har ikke fagskolen en klar plassering i utdanningssystemet? Innlegg på årskonferanse for offentlige fagskoler Bergen 7. mai 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google