Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innstegsstillingen i det norske karrieresystemet 31.05.2013 Svein Kyvik.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innstegsstillingen i det norske karrieresystemet 31.05.2013 Svein Kyvik."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innstegsstillingen i det norske karrieresystemet 31.05.2013 Svein Kyvik

2 To karriereveier 2 Forskningsorientert • PhD kandidat • Postdoktor • Førsteamanuensis • Professor Undervisn.orientert • Univ./høyskolelektor • Førstelektor • Dosent

3 01-02-03Endres i topp-/bunntekst3

4 Utfordringene • For lite forutsigbare akademiske karriereløp • For mange er tilsatt (for lenge) i midlertidige vitenskapelige stillinger • For få (norske) er interessert i en vitenskapelig karriere i teknologi / naturvitenskap • Høy gjennomsnittsalder ved tilsetting i faste stillinger 01-02-03Endres i topp-/bunntekst4

5 Innstegsstillinger «Innstegsstilling er et midlertidig tilsettingsforhold med en konkret og forutsigbar mulighet for tilsetting i fast stilling, så fremt den tilsatte har oppnådd en på forhånd definert kompetanse og resultater. En slik karrierevei vil dermed kunne gi lengre midlertidighet, men den gir samtidig kandidaten mulighet til en langt mer forutsigbar karriereplanlegging. Den representerer derfor en akseptabel balanse mellom midlertidighet og langsiktighet.» 01-02-03Endres i topp-/bunntekst5

6 Innstegsstillingen • Prøveordning med opptil 300 stillinger i mat.nat. fag, teknologi, medisin, odontologi • Lovendring / hjemmel for midlertidig tilsetting utover 4 år • Forskrift om innstegsstillingen må utarbeides 01-02-03Endres i topp-/bunntekst6

7 Uavklarte spørsmål 01-02-03Endres i topp-/bunntekst7 • Finansiering (omgjøring av post doc stillinger?) • Forskerstillinger eller kombinerte stillinger? • Sluttkompetansen (professorkompetanse?) • Tilsettingsperioden (5, 6 eller 7 år?) • Navn på stillingen • Konkurransekriterier • Vurdering av sluttkompetansen

8 Innstegsstilling – hva blir navnet? 01-02-03Endres i topp-/bunntekst8 1.Postdoktor (5, 6 eller 7-årig kombinert forsknings- og undervisningsstilling) 2.Førsteamanuensis (med prøvetid) 3.Ny stillingskategori (Professorstipendiat? Professoraspirant? Professorkandidat?)

9 Konkurransekriterier • Doktorgrad tilstrekkelig • Doktorgrad + postdoktor periode • Aldersbegrensning for søkere? • Maksimumsperiode etter avlagt doktorgrad for søkere (3 - 5 år)? • Stillingsbeskrivelsen (åpen og bred eller skreddersydd for det lokale talentet)? 01-02-03Endres i topp-/bunntekst9

10 Vurdering av sluttkompetansen • Etablert system for vurdering av opprykk til professor • Når skal vurderingen finne sted? • Hvordan skal kandidater som ikke når opp sluses ut av systemet? • Hva med kandidater som har oppnådd reell professorkompetanse etter to år i innstegsstillingen? 01-02-03Endres i topp-/bunntekst10

11 Alternative framtidige karriereveier 1.Dr. Fast stilling 2.Dr. Postdoktor Fast stilling 3.Dr. Innstegsstilling Fast stilling 4.Dr. Postdoktor Innstegsstilling Fast stilling 01-02-03Endres i topp-/bunntekst11

12 www.nifu.no


Laste ned ppt "Innstegsstillingen i det norske karrieresystemet 31.05.2013 Svein Kyvik."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google