Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Endokrine sykdommer i relasjon til gynekologi Kristian Løvås Medisinsk avdeling Institutt for Indremedisin.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Endokrine sykdommer i relasjon til gynekologi Kristian Løvås Medisinsk avdeling Institutt for Indremedisin."— Utskrift av presentasjonen:

1 Endokrine sykdommer i relasjon til gynekologi Kristian Løvås Medisinsk avdeling Institutt for Indremedisin

2 Endokrine sykdommer i relasjon til gynekologi Hypofysesykdommer –hyperprolaktinemi Tyroideasykdommer Diabetes mellitus Binyresykdommer Kalsiumstoffskiftet Kjønnshormoner Metabolske sykdommer

3 Symptomer på hyperprolaktinemi Kvinner –oligomenore, sekundær amenore –symptomer på østrogenmangel –osteoporose –hirsutisme Menn –tap av libido –impotens –gynekomasti og galaktore (sjelden)

4 Årsaker til hyperprolaktinemi Fysiologiske –graviditet (inntil 10000 mE/L) –amming/stimulering av brystvorte –stress (inntil 2000 mE/L) –makroprolaktin Farmakologiske (inntil 5000 mE/L) Patologiske –prolaktinom mikroprolaktinom (1000 – 5000 mE/L) makroprolaktinom (> 5000, ofte > 10 000 mE/L) –kompresjon av hypofysestilken (1000-3000 mE/L) –hypotyreose –lever og nyresvikt

5 Farmakologiske årsaker Hormoner –østrogen (p-piller) Dopaminantagonister –nevroleptika –antiemetika Andre –verapamil (ikke andre Ca-blokkere) –H2-blokkere –opiater

6 Prolaktinomer Mikroprolaktinom <10 mm Makroprolaktinom >10 mm Hyperprolaktinemi Lokal ekspansjon –synsbaner –Hypofysefunksjon

7 Mikroprolaktinom Majoriteten (ca 95%) progredierer ikke Behandles med dopaminagonist –bromokriptine (2,5-5 mg som regel tilstrekkelig) –cabergoline (0,25-1 mg per uke) Kan seponeres etter noen år/menopause

8 Makroprolaktinom Majoriteten progredierer Operasjon aktuelt ved truet syn Behandles med dopaminagonist –bromokriptine (2,5-7,5 mg som regel tilstrekkelig) –cabergoline (0,5-1,5 mg per uke) Livslang behandling

9

10 ‘Varig’ normalisering etter cabergoline- behandling 200 pasienter Beh. 3-4 år med cabergoline Seponering ved normalisering av prolaktin og > 50% tumorreduksjon

11 Bivirkninger Kvalme –start lav dose til mat om kvelden Ortostatisk hypotensjon –informasjon Nesetetthet –info, nesedråper Alkoholintoleranse Depresjon Cerbrospinalvæskelekkasje (makroadenom)

12 Pasient 1 Kvinne født 1962 MS, behandles på nevrologen 1997, sekundær amenore hyperprolaktinemi ca 2500 mIE/L, CT viste adenom Parlodel i 6 måneder, deretter seponert

13 Pasient 1 Prolaktin 2487 (juni 2004) Dostinex 0,5 mg per uke, menstrasjon tilbake Prolaktin 472 (september 2005) MR viste tumorreduksjon

14 Oppsummering hyperprolaktinemi Hyperprolaktinemi er hyppig forekommende Gir hypogonadisme –Lett/moderat økning mikroadenom, stilkkompresjon, medikamenter, makroprolaktin –Kraftig økning makroprolaktinom Prolaktinomer behandles medikamentelt –normalisering av prolaktin –tumor reduksjon

15 Vanskelig å oppdage Enkel å behandle Enkel å diagnostisere aku ttb iny reb ark svi kta kut t bin yre bar ksv ikt aku ttb iny reb ark svi kt

16 Autoimmun tyroideasykdom Bjøro et al. 2000

17 Hypofyse-tyroideaaksen

18 Biokjemisk undersøkelse tyroideafunksjonsprøver –TSH  FT4  –TSH  FT4 normal –TSH  FT4  –TSH  FT4 normal tyroideaantistoffer –antiTPO, antiTG, antiTSH-reseptor (TRAS)

19 Radiologiske undersøkelser Ultralyd Scintigrafi

20 Struma Patologisk forstørrelse av tyroidea Toksisk struma Struma med hypotyreose Atoksisk struma

21 Hypotyreose Primær hypotyreose –destruksjon av tyroideavev –svikt i hormonsyntese –forbigående hypotyreose (post-partum) Sekundær og tertiær hypotyreose (Resistens mot tyroideahormoner)

22 Hypotyreose symptomer og funn –trøtthet og kuldefølelse –vektoppgang –heshet og myksødem –uregelmessig menstruasjon –bradykardi og diastolisk hypertensjon –obstipasjon og malabsorbsjon –psykiske symptomer

23 Hypotyreose Diagnostikk og behandling Diagnose –Thyroideafunksjon TSH ↑ –Thyroideaantistoffer anti-thyroperoksydase (anti-TPO) (anti-thyroglobulin, TSH-reseptor antistoff) Behandling –Tyroxin-Na (Levaxin ®) 50 – 200 µg daglig –Trijodtyronin (ikke dokumentert nytte)

24 Thyroxine treatment in patients with symptoms of hypothyroidism but thyroid function tests within the reference range Tyroxin er ikke bedre enn placebo til å bedre livskvalitet hos pasienter med “klinisk hypotyreose” og normale funksjonsprøver Tyroxin bedrer ikke livskvalitet hos friske kontroller Pollock et al, BMJ, 20 okt. 2001

25 ”Latent”, ”insipient”, ”subklinisk” hypotyreose TSH 5-15, FT4 normal ”asymptomatisk” pasient Behandlingsforsøk –hvis TSH > 10 mIE/L –hvis anti-TPO positiv og TSH > 5 mIE/L Vente –TPO negativ –TSH 5-10 mIE/L

26 Hypertyreose Graves sykdom60 - 80% Toksisk knutestruma10 - 15% Toksisk adenom 5 - 10% Tyreoiditt10 - 20% Overdosering (factitia) sjelden TSH-produserende tumor sjelden

27 Graves symptomer og funn –Hypertyreose FT4 ↑ og TSH↓ tackykardi, hjertebank, tremor vekttap til tross for god appetitt svetting og varmeintoleranse myopati irritabilitet, nervøsitet, psykisk labilitet –diffust struma –TSH-reseptor- og anti-TPO antistoffer

28 Hypertyreose behandling Tyrostatika –karbimazol –propylthiouracil Operativ behandling Radiojodbehandling ß-blokkere for symptomlindring

29 Tyroiditter Akutt tyroiditt Subakutt tyroiditt (de Quervain) Kronisk autoimmun tyroiditt (Hashimoto) Graves’ sykdom Subakutt tyroiditt Kronisk autoimmun tyroiditt

30 Forandringer i thyreoideafunksjon ved generell sykdom Ikke-thyreoidea sykdom-syndrom ”Euthyroid sick syndrome” ”Non-thyroidal illness syndrome” Reduksjon i nivåene av tyreoideahormoner ved annen sykdom

31 Oppsummering tyroideasykdom Hypotyreose –uspesifikk symptomatologi, enkel diagnose og behandling i allmennpraksis Hypertyreose –typisk symptomatologi, flere behandlingsalternativer (med., kir, radiojod) - spesialistvurdering Tyroiditt –behandling avhenger av funksjonsforstyrrelse Struma og eutyreot pasient - cancer?


Laste ned ppt "Endokrine sykdommer i relasjon til gynekologi Kristian Løvås Medisinsk avdeling Institutt for Indremedisin."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google