Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Endokrine sykdommer i relasjon til gynekologi

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Endokrine sykdommer i relasjon til gynekologi"— Utskrift av presentasjonen:

1 Endokrine sykdommer i relasjon til gynekologi
Kristian Løvås Medisinsk avdeling Institutt for Indremedisin

2 Endokrine sykdommer i relasjon til gynekologi
Hypofysesykdommer hyperprolaktinemi Tyroideasykdommer Diabetes mellitus Binyresykdommer Kalsiumstoffskiftet Kjønnshormoner Metabolske sykdommer

3 Symptomer på hyperprolaktinemi
Kvinner oligomenore, sekundær amenore symptomer på østrogenmangel osteoporose hirsutisme Menn tap av libido impotens gynekomasti og galaktore (sjelden) 199 aa peptid produseres i laktotroper i hypofysen, men også i hjerne, bryst og T celler Stimulerer brystutvikling under graviditet Regulerer laktasjon Hemmer gonadefunksjon

4 Årsaker til hyperprolaktinemi
Fysiologiske graviditet (inntil mE/L) amming/stimulering av brystvorte stress (inntil 2000 mE/L) makroprolaktin Farmakologiske (inntil 5000 mE/L) Patologiske prolaktinom mikroprolaktinom (1000 – 5000 mE/L) makroprolaktinom (> 5000, ofte > mE/L) kompresjon av hypofysestilken ( mE/L) hypotyreose lever og nyresvikt Prolaktin bundet til autoantistoff Biologisk inaktivt Makroprolaktinom Måles i varierende grad i immunassay Prevalens ~ 10% av hyperprolaktinemi

5 Farmakologiske årsaker
Hormoner østrogen (p-piller) Dopaminantagonister nevroleptika antiemetika Andre verapamil (ikke andre Ca-blokkere) H2-blokkere opiater Hemmet dopamin syntese reserpine TRH (hypotyreose) Hemmet dopamin lagring alfa-metyldopa

6 Prolaktinomer Mikroprolaktinom <10 mm Makroprolaktinom >10 mm
Hyperprolaktinemi Lokal ekspansjon synsbaner Hypofysefunksjon Indikasjon for behandling Lokal ekspansjon Hypogonadotrop hypogonadisme

7 Mikroprolaktinom Majoriteten (ca 95%) progredierer ikke
Behandles med dopaminagonist bromokriptine (2,5-5 mg som regel tilstrekkelig) cabergoline (0,25-1 mg per uke) Kan seponeres etter noen år/menopause

8 Makroprolaktinom Majoriteten progredierer
Operasjon aktuelt ved truet syn Behandles med dopaminagonist bromokriptine (2,5-7,5 mg som regel tilstrekkelig) cabergoline (0,5-1,5 mg per uke) Livslang behandling Verhelst et al, JCEM 1999 ormalisering av prolaktin mikroprolaktinom 93% makroprolaktinom 77% Bromokriptineresistente adenomer respons hos 70%

9

10 ‘Varig’ normalisering etter cabergoline-behandling
200 pasienter Beh. 3-4 år med cabergoline Seponering ved normalisering av prolaktin og > 50% tumorreduksjon

11 Bivirkninger Kvalme Ortostatisk hypotensjon Nesetetthet
start lav dose til mat om kvelden Ortostatisk hypotensjon informasjon Nesetetthet info, nesedråper Alkoholintoleranse Depresjon Cerbrospinalvæskelekkasje (makroadenom)

12 Pasient 1 Kvinne født 1962 MS, behandles på nevrologen
1997, sekundær amenore hyperprolaktinemi ca 2500 mIE/L, CT viste adenom Parlodel i 6 måneder, deretter seponert

13 Pasient 1 Prolaktin 2487 (juni 2004)
Dostinex 0,5 mg per uke, menstrasjon tilbake Prolaktin 472 (september 2005) MR viste tumorreduksjon

14 Oppsummering hyperprolaktinemi
Hyperprolaktinemi er hyppig forekommende Gir hypogonadisme Lett/moderat økning mikroadenom, stilkkompresjon, medikamenter, makroprolaktin Kraftig økning makroprolaktinom Prolaktinomer behandles medikamentelt normalisering av prolaktin tumor reduksjon

15 Vanskelig å oppdage Enkel å behandle Enkel å diagnostisere
akuttbinyrebarksviktakutt binyrebarksviktakuttbinyrebarksvikt

16 Autoimmun tyroideasykdom
Bjøro et al. 2000

17 Hypofyse-tyroideaaksen

18 Biokjemisk undersøkelse
tyroideafunksjonsprøver TSH  FT4  TSH  FT4 normal TSH  FT4  TSH  FT4 normal tyroideaantistoffer antiTPO, antiTG, antiTSH-reseptor (TRAS)

19 Radiologiske undersøkelser
Ultralyd Scintigrafi

20 Struma Patologisk forstørrelse av tyroidea Toksisk struma
Struma med hypotyreose Atoksisk struma

21 Hypotyreose Primær hypotyreose Sekundær og tertiær hypotyreose
destruksjon av tyroideavev svikt i hormonsyntese forbigående hypotyreose (post-partum) Sekundær og tertiær hypotyreose (Resistens mot tyroideahormoner) Destruksjon autoimmun tyreoiditt kirurgi og stråling infiltrasjon Svikt i hormonsyntese jodmangel og intoksikasjon medikamenter Forbigående hypotyreose subakutt infeksiøs tyreoiditt subakutt lymfocytær tyreoiditt

22 Hypotyreose symptomer og funn
trøtthet og kuldefølelse vektoppgang heshet og myksødem uregelmessig menstruasjon bradykardi og diastolisk hypertensjon obstipasjon og malabsorbsjon psykiske symptomer

23 Hypotyreose Diagnostikk og behandling
Diagnose Thyroideafunksjon TSH↑ Thyroideaantistoffer anti-thyroperoksydase (anti-TPO) (anti-thyroglobulin, TSH-reseptor antistoff) Behandling Tyroxin-Na (Levaxin ®) 50 – 200 µg daglig Trijodtyronin (ikke dokumentert nytte)

24 Thyroxine treatment in patients with symptoms of hypothyroidism but thyroid function tests within the reference range Tyroxin er ikke bedre enn placebo til å bedre livskvalitet hos pasienter med “klinisk hypotyreose” og normale funksjonsprøver Tyroxin bedrer ikke livskvalitet hos friske kontroller Pollock et al, BMJ, 20 okt. 2001

25 ”Latent”, ”insipient”, ”subklinisk” hypotyreose
TSH 5-15, FT4 normal ”asymptomatisk” pasient Behandlingsforsøk hvis TSH > 10 mIE/L hvis anti-TPO positiv og TSH > 5 mIE/L Vente TPO negativ TSH 5-10 mIE/L

26 Hypertyreose Graves sykdom 60 - 80% Toksisk knutestruma 10 - 15%
Toksisk adenom % Tyreoiditt % Overdosering (factitia) sjelden TSH-produserende tumor sjelden

27 Graves symptomer og funn
Hypertyreose FT4↑ og TSH↓ tackykardi, hjertebank, tremor vekttap til tross for god appetitt svetting og varmeintoleranse myopati irritabilitet, nervøsitet, psykisk labilitet diffust struma TSH-reseptor- og anti-TPO antistoffer

28 Hypertyreose behandling
Tyrostatika karbimazol propylthiouracil Operativ behandling Radiojodbehandling ß-blokkere for symptomlindring

29 Kronisk autoimmun tyroiditt
Subakutt tyroiditt Tyroiditter Akutt tyroiditt Subakutt tyroiditt (de Quervain) Kronisk autoimmun tyroiditt (Hashimoto) Graves’ sykdom Kronisk autoimmun tyroiditt

30 ”Euthyroid sick syndrome” ”Non-thyroidal illness syndrome”
Forandringer i thyreoideafunksjon ved generell sykdom Ikke-thyreoidea sykdom-syndrom ”Euthyroid sick syndrome” ”Non-thyroidal illness syndrome” Reduksjon i nivåene av tyreoideahormoner ved annen sykdom

31 Oppsummering tyroideasykdom
Hypotyreose uspesifikk symptomatologi, enkel diagnose og behandling i allmennpraksis Hypertyreose typisk symptomatologi, flere behandlingsalternativer (med., kir, radiojod) - spesialistvurdering Tyroiditt behandling avhenger av funksjonsforstyrrelse Struma og eutyreot pasient - cancer?


Laste ned ppt "Endokrine sykdommer i relasjon til gynekologi"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google