Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsmøte patologisvar Annebeth Askevold, 07.09.2006 Arbeidsmøte 6 Patologisvar Annebeth Askevold Ullevål hotell 7. september 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsmøte patologisvar Annebeth Askevold, 07.09.2006 Arbeidsmøte 6 Patologisvar Annebeth Askevold Ullevål hotell 7. september 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsmøte patologisvar Annebeth Askevold, 07.09.2006 Arbeidsmøte 6 Patologisvar Annebeth Askevold Ullevål hotell 7. september 2006

2 Arbeidsmøte patologisvar Annebeth Askevold, 07.09.2006 Agenda Målsettingen med møtet Presentasjon av deltagerne og status på hvor deltagerne står i forhold til implementering Gjennomgang av akseptansetester og bruk av meldingen samt problemer og utfordringer Lunsj ca. kl 12.00 Applikasjonskvittering og patologisvar – status og utfordringer ved bruk Problemer og utfordringer med elektronisk rekvirering hvis tiden tillater det. Oppsummering og konklusjon Eventuelt

3 Arbeidsmøte patologisvar Annebeth Askevold, 07.09.2006 Målsettinger Generelle målsettinger for arbeidsmøtene: Sikre lik forståelse av bruk og implementering av meldingsstandarder Være et forum for å diskutere praktiske problemstillinger, og oppnå nasjonal konsensus Ivareta en god arbeidsform med leverandører og brukere. Og motta tilbakemeldinger. Målsettinger for dagen: Oppnå nasjonal konsensus om hvordan patologisvar skal overføres med ”Svarrapportering av medisinske tjenester”. Oppnå nasjonal konsensus om bruk av applikasjonskvittering Kartlegge hvilke informasjonselementer som bør spesifiserer mer eksplisitt. Dette bør samordnes med NEKLAB. Materiale Prosedyre Etc. Bli enige om ansvarlige for oppfølging av spesifikasjonene (nedsette arbeidsgruppe?) Synliggjøre utfordringer for full bredding av løsningen Informere om pågående arbeid

4 Arbeidsmøte patologisvar Annebeth Askevold, 07.09.2006 Tentativ status XML svar v1.2 skal benyttes Behov for nye kodeverdier må identifiseres Konsensus om bruk av meldingen må etableres Utkast til akseptansetest er utarbeidet Må kvalitetssikres og eventuelt nye eksempler må lages Siemens og Tieto Enator har implementert meldingen? Ullevål og Stavanger har sendt noe svar eksternt? Status på mottak? Meldingen sendes internt på St. Olavs

5 Arbeidsmøte patologisvar Annebeth Askevold, 07.09.2006 Viktige prinsipper for gode løsninger Helsefaglig samhandling skal ta vesentlig hensyn til mottagers behov Riktig innhold Ikke for mye, ikke for lite God presentasjon Overskrifter, avsnitt, tydelig konklusjon Informasjon på riktig sted til riktig tid Direkte i EPJ når det er behov for den Det skal være mulig å følge pasientforløp fra den enkelte EPJ

6 Arbeidsmøte patologisvar Annebeth Askevold, 07.09.2006 Utfordringer Sikre entydig overføring av ”kodet” informasjon Hvilke XML-attributter og kodeverdier skal benyttes for å dekke avkrysningsfelt som benyttes i dag? Kliniske opplysninger fra rekvisisjonen Hvordan skal disse overføres? Detaljeringsnivå på hva som er lovlig og ikke lovlig Hvor mye skal forhåndsdefineres? Se på eksempel fra Danmark (Roger)

7 Arbeidsmøte patologisvar Annebeth Askevold, 07.09.2006 Viktig grunnlagsinformasjon Samhandlingsarkitektur Bruk av XML i helsefaglige meldinger Bruk av Helsetjenesteenhet i XML Applikasjonskvittering (meldingsdokumentasjon) ebXML Revidert dokumentasjon er under ferdigstilling Retningslinjer for håndtering av vedlegg

8 Arbeidsmøte patologisvar Annebeth Askevold, 07.09.2006 Hva er viktig ved mottak? Hvilket faglig innhold vi trenger mottaker Hvordan bør dette presenteres? Etabler faglig konsensus som ivaretar både avsender og mottakers behov. Viktig å vise det som er mest kritisk "at a glance" i det lille visningsvinduet, og så kan vi scrolle når vi trenger supplerende info. Presentasjon Kun i journal (strukturert/ustrukturert) eller pdf i tillegg?

9 Arbeidsmøte patologisvar Annebeth Askevold, 07.09.2006 Innkomne utfordringer Screener hvordan overføres dette i meldingen Hvordan presentere svaret Viktig informasjon lett synlig, mulighet får hente frem supplerende informasjon Dato for registrering/lagring Hvordan bør dette styres elektronisk? Rekvisisjon: Alternativ prøvetype – hvor skal denne informasjonen plasseres i rekvisisjonsmeldingen?

10 Arbeidsmøte patologisvar Annebeth Askevold, 07.09.2006 Suksessfaktorer God brukermedvirkning Sikrer samhandling og helsefaglig forståelse Sikrer arbeidsflyt Tett oppfølging av leverandører Aktiv testing og evaluering av løsninger med aktiv bruk av test- og godkjenningsordning

11 Arbeidsmøte patologisvar Annebeth Askevold, 07.09.2006 Applikasjonskvittering Er alltid tilbakemelding på en spesifikk melding sendes automatisk fra mottagerapplikasjonen Kan benyttes som en enkel kvittering (OK / avvist), eller med detaljerte tilbakemeldinger

12 Arbeidsmøte patologisvar Annebeth Askevold, 07.09.2006 Applikasjonskvittering Felles kvitteringsmelding som kan benyttes av alle meldinger Applikasjonskvittering bekrefter at mottagerapplikasjonen kan tolke mottatt melding Den sier ingen ting om logikken i innholdet såfremt dette ikke er implementert For å kunne nyttiggjøre seg applikasjonskvitteringen, må man ha etablert rutiner som sikrer god behandling og oppfølging på riktig nivå ved feil/avvik Viktig at alle kan motta applikasjonskvittering for å ikke bremse innføringen

13 Arbeidsmøte patologisvar Annebeth Askevold, 07.09.2006 ebXML, Apprec og fagmelding ebXML, applikasjonskvittering og fagmelding må kunne knyttes sammen på en entydig måte Krever unike ID’er Entydig hvilke ID’er som skal benyttes ebXML bestemmer forretningsprosessen (Service i ebXML). Applikasjonskvittering må knyttes sammen med riktig forretningsprosess og riktig fagmelding Entydige regler for alle forretningsprosesser må utarbeides

14 Arbeidsmøte patologisvar Annebeth Askevold, 07.09.2006 Patologisvar Kliniske opplysninger Diagnose Vurdering/kommentar Makrobeskrivelse Mikrobeskrivelse Historikk – en melding kan inneholde historikk Viktig å synligjøre status til meldingen (ny, endret, revidert etc.) Id på svar (globalt unik) Konformitetsdokument? Hvor er det avvik mellom Tieto og Siemens

15 Arbeidsmøte patologisvar Annebeth Askevold, 07.09.2006 Oppsummering Vedlegg er viktig for å kunne sende med kliniske opplysninger Overskriftskoder + rekkefølge må defineres Prøvedato – hva gjøres når denne mangler KITH må se på løsning Se på muligheter for OCR-scanning av kliniske opplysninger Rolle til ansvarlig (overlege, ass. Lege, bioing) Hvordan overføres dette i meldingen. Kopimottaker – viktig med både kliniske opplysninger og tidligere svar Maler for spesifikke svarrapporter –må utarbeides av fagmiljøene KITH kan bistå med retningslinjer for hvordan opplysninger overføres


Laste ned ppt "Arbeidsmøte patologisvar Annebeth Askevold, 07.09.2006 Arbeidsmøte 6 Patologisvar Annebeth Askevold Ullevål hotell 7. september 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google