Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringer fra dataingeniørstudiet. Arbeidskrav - læringsutbytte 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringer fra dataingeniørstudiet. Arbeidskrav - læringsutbytte 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringer fra dataingeniørstudiet. Arbeidskrav - læringsutbytte 1

2 Studieplanen Bachelorstudium i ingeniørfag – Data ÅrSemesterEmne 3 Vår Hovedprosjekt 20stp Valgfag Høst Integrerte IT-systemer Bildebehandling og mønstergjenkj. Industriell IT 2 VårStatistikk og økonomi Miljø og kjemi i et IT-perspektivValgfag Høst Operativ- systemer DatakommunikasjonIngeniørmatematikk 2 1 Vår Objektorientert programmering DatabaserFysikk og datateknikk HøstGrunnleggende ITWeb-programmering 1Matematikk for IT 2

3 12-timers uka MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag 1 8.15 9.00 2 9.15 10.00 3 10.15 11.00 Integr. IT- systemer D1- 053 PG Fyhn Industriell IT D1-052 RR Integr. IT- systemer D1- 052 PG Fyhn 4 11.15 12.00 Bildebeh/mønst ergjen D1-052 S Log 5 12.15 13.00 Industriell IT D1-052 RR 6 13.15 14.00 7 14.15 15.00 Bildebeh/mønst ergjen D1-052 S Log 8 15.15 16.00 3

4 12-timers uka MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag 1 8.15 9.00 2 9.15 10.00 Aud 1. J Carlsen Medier,kultur& samfun E1-074 Web, foto og video 3 10.15 11.00 4 11.15 12.00 5 12.15 13.00 Grafisk formg. D1- 058 AE Johansen E1-074. J Carlsen E1-059 Medier,kultur& samfun 6 13.15 14.00 E1-062 Web, foto og video 7 14.15 15.00 8 15.15 16.00 4

5 5

6 Arbeidskrav ved IT-avdelingen Emner H-09Har arb.kravIkke arb.krav 29227 (2 reelt) Emner V-10 22166 (benytter mappe/prosjekt) De aller fleste benytter arbeidskrav i sine kurs. 6

7 Arbeidskrav 5.sem dat.ing Bildebehandling Arbeidskrav Fire laboratorieoppgaver, som gjøres i grupper Fire regneoppgaver, som gjøres i grupper Industriell IT Arbeidskrav 3 øvinger, 3 praktiske laboppgaver samt et prosjekt må gjennomføres og godkjennes før studenten kan fremstille seg til eksamen. 7

8 Arbeidskrav (2) Integrerte IT-systemer Arbeidskrav Følgende arbeidskrav som må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen: Delta ved 3 - 6 bedriftsbesøk. I etterkant av bedriftsbesøkene skrives det en rapport (gruppearbeid) på ca 3-5 sider, som presenteres (ca. 15 minutter) for resten av klassen. Tid: sept-okt Innlevering av 2 individuelle refleksjonsnotater (1-3 sider). Tid: 1. sept. og 2. nov. Innlevering av 2 statusrapporter (gruppearbeid) på prosjektet. Det holdes ukentlige prosjektmøter som faglærer inviteres til. Tid: okt - nov Godkjent gjennomføring av en laboratorieoppgave i anvendelse av Rockwell MES (grupper på 2). Tid: Sept. Godkjent gjennomføring av kurs i PLS-programmering (LAB-oppgavcen på HiØ, Phoenix-byen). Tid: Sept. Godkjent gjennomføring av ABB-robotkurs i bedrift (gruppe på 4, 1/2 dag) Tid: sept. - okt. All skriftlig rapportering skjer via høgskolens læringsstøttesystem, Blackboard 8

9 Spørreskjema: arb.belastning og læringsutbytte (1) 3.kl dat.ing: 11 besvarelser av 14 (ca 80%). Gjennomført 27.nov 09 1. Hva er helhetsinntrykkene av kursene dette semesteret? 2.1 2. Hvordan har ditt læringsutbytte vært dette semesteret? 2.0 3. Hvordan har arbeidskravene virket for å få et godt læringsutbytte dette semesteret? 2.2 9

10 Spørreskjema: (2) 4. Hvordan vil du karakterisere mengden arbeidskrav dette semesteret? (for mye =1, passe = 2, for lite = 3) 1.3 5. Hvilket utsagn er du enig i? 1.5 Det bør ikke være arb.krav i fagene = 3 Det bør være noen få arb.krav = 2 Det bør være mye arb.krav = 1 6. Hvordan har oppfølging av faglærere vært dette semesteret? 1.5 7. Hvordan har de praktiske oppgavene, øvinger, lab og prosjekter vært dette semesteret? 2.0 10

11 Spørreskjema: (3) 8. Hva mener du er gode virkemidler for å få studentene til å jobbe/studere, slik at de får et godt læringsutbytte? Selvfølgelig arbeidskrav. At ikke alt er teoretisk. Bra semester. Hyppige innleveringer. Tett oppfølging. Engasjerte lærere. Et fast sted å være på skole. Jevnere arbeidskrav. Spre dem over flere måneder. Samhold i klassen. Kursene henger sammen. 11

12 Spørreskjema: (4) 8. Hva mener du er gode virkemidler for å få studentene til å jobbe/studere, slik at de får et godt læringsutbytte? Arbeidskrav virker. Morsomme labber. Viktig at man får tid til å jobbe med oppgavene. Det er da man lærer noe. Prosjekter og bedriftsbesøk. Oppgaver og labber. Praktiske oppgaver. Jevn fordeling av belastningen. Flere mindre lette oppgaver enn store og komplekse. Større samarbeidsprosjekter som trekker inn teorien som gjennomgås i kursene. Mer frivillige øvinger med løsningsforslag. 12

13 Spørreskjema: (5) 8. Hva mener du er gode virkemidler for å få studentene til å jobbe/studere, slik at de får et godt læringsutbytte? Man må ikke ha så mye å gjøre at man må delegere bort hele laboppgaver til andre i gruppa. 3 samtidig innleveringer mot slutten har ført til at jeg har blitt utbrent. 50 – 60 timer per uke mot slutten er ikke forsvarlig innenfor norsk lov Valgfrihet. Mindre obligatoriske innleveringer. Mer krav til studentene mhp forberedelse til hver time. Forståelse = funderingstid / pensumhastighet 13

14 Spørreskjema: (6) 9. Andre kommentarer du har til hvordan dette semesteret har vært? Meget slitsomt. Nesten ikke vært hjemme. Et lærerikt helvete som munner ut i en arbeidsmengde som ville vært ansett som for mye selv i mindre utviklede land enn Norge. For stor arbeidsmengde kan føre til at en blir hengende etter pensum og må ta det igjen. Litt mye å gjøre, men det har vært veldig bra og lærerikt. Ekstrem oppgang i arbeidskrav/mengde ift tidligere kurs/semestre. Det er fint, men siste måned har blitt for drøy. Lært veldig mye på kort tid. 14

15 Spørreskjema: (7) 9. Andre kommentarer du har til hvordan dette semesteret har vært? Bedre samhold i klasen. Det beste semesteret så langt. Totalt sett vært bra, men ønsker mer tid, slik at man får deltatt på alle oppgavene. Alle avslutter med prosjekt, så det blir for mye å gjøre de siste ukene. Kun SL holder jevn hard belastning fra start. PGF og RR kunne startet ”hardere”. Hadde håpet å følge ing.matte 3 dette semesteret. Det er praktisk talt umulig med kravene i dette semesteret. Er svært skuffet over at dette ikke ble mulig. 15

16 Hvordan få studentene til å studere bedre? Tydelig info om krav og forventninger ved kursstart. Klar kommunikasjon, og et godt strukturert kursopplegg. Engasjerte og motiverende lærere. At lærerne er samkjørte mhp teori/oppgaver/prosjekt. Gjerne lærerteam. (per semester) Tettere oppfølging og rask tilbakemelding. Bruke arbeidskrav/oppgaver som fremmer læring. Skal være ”tøft”. Jfr Olav Tufte: Det smaker tran, men det er det som funker. Ingen snarveier til kunnskap. Tid og mye arbeid må til. 16

17 Studentene ønsker. Bli sett. Bli stilt krav til. Bli fulgt opp. Bli gitt feedback. 17


Laste ned ppt "Erfaringer fra dataingeniørstudiet. Arbeidskrav - læringsutbytte 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google