Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LOG- Leverandørnett Olje og Gass og LOG Nord

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LOG- Leverandørnett Olje og Gass og LOG Nord"— Utskrift av presentasjonen:

1 LOG- Leverandørnett Olje og Gass og LOG Nord
- arbeider sammen for dine muligheter

2 Hva er LOG? Nasjonalt og bransjeovergripende nettverk
åpent for alle norske bedrifter Åpent for internasjonale bedrifter når det tjener nettverkets interesser Arbeider prosjektorientert basert på samarbeidsavtaler med operatørselskapene Ett nettverk som fokuserer på flere olje- og gassprosjekter Regional forankring i flere regioner (noder) Medlemsmassen bredt representert i alle styrende organer hva gjelder bransje, bedriftsstørrelse og geografi Ikke næringspolitisk aktør

3 Medlemmer i LOG 400 – 500 medlemsbedrifter
Varierende bedriftsstørrelse store bedrifter; typiske hovedkontraktører små og mellomstore bedrifter; typiske underleverandører Alle bransjer som har verdiskaping mot olje- og gassindustrien er representert God geografisk spredning - tunge regioner er: Midt-Norge Østlandet Rogaland / Hordaland

4 Styrende organer i LOG Sveinung Skogen Nordland Molab, Mo i Rana
Representantskap Sveinung Skogen Nordland Molab, Mo i Rana John Sandøy (leder) Midt-Norge Molde Jernvareforretning, Molde Torgeir Thorn Midt-Norge Axess, Molde Stein A. Schnell Midt-Norge Oss-nor, Kristiansund Einar Øien Midt-Norge Misund Bruk, Midsund Randi Gresseth Midt-Norge Aker Kværner Verdal, Verdal Elin Knudsen Midt-Norge Vigor, Orkanger Roald Leivestad Vestlandet INC gruppen, Florø Kristian Utkilen Vestlandet Energiparken i Risavika, Stavanger Hallgeir Skogen Sørlandet/Østlandet Grenland Offshore, Langesund Tone Nygård (nestleder) Innlandet/Østlandet Intelligent Quality, Vinstra Kjell Rune Nakkestad Sørlandet Ikon, Kristiansand Styret Styreleder Tove Strand Trana Verdal Aker Kværner Verdal AS  Personlig vara Frank Wettland Trondheim Aker Reinertsen AS   Nestleder Per Arne Rindarøy Aukra Aukra Maritime AS Personlig vara Tore Nordal Ålesund Naturgass Møre AS   Styremedlem Arnt Wærnes Kristiansund Oss-Nor AS Personlig vara Stig-Helge Lilleholt Sandnessjøen SveTek AS    Styremedlem Sigve Aabø Stavanger R&M Industrier AS Personlig vara Arne Martinsen Farsund Einar Øgrey as   Styremedlem Lars Chr. Haugerud Oslo Bosch Rexroth AS Personlig vara Harald Bakke Gjøvik EAB Engineering AS

5 Koordinering allianser/samarbeid Medlemsdatabase
LOG strategi Hovedmål Størst mulig andel av leveransene i de utvalgte prosjekter skal gå til LOGs medlemsbedrifter. LOG er en effektiv organisasjon som i stor grad benytter ny og moderne teknologi i formidling av informasjon som er relevant for leverandørene. Informasjonsformidling Koordinering allianser/samarbeid Medlemsdatabase Virkemidler: Resultater Kompetansebygging

6 og prosjektnettsteder
Samarbeidsmodell LOG Nord - regionale prosjektaktiviteter LOG Fjord Farsundsbassenget LOG Øst LOG felles portal, medlemsdatabase og prosjektnettsteder Regionale prosjektaktiviteter ivaretas av samarbeidende organisasjoner basert på formell samarbeidsavtale De regionale prosjektorganisasjonene har status som noder i LOG får tilgang til og benytter LOGs nettsted og arbeidsverktøy LOG assisterer de regionale nodene kompetanse produktutvikling kursmateriell webredigering operatørkontakt m.m.

7 Samarbeidende organisasjoner pr i dag
LOG Nord i Nord-Norge BPs Skarv-Idun prosjekt + + LOG Fjord i Sogn og Fjordane Statoils prosjekt Gjøa Hydros prosjekt CBB Farsundsbassenget i Agder kompetanseutviking mot olje og gass LOG Øst i Østlandsområdet kompetanseutvikling og mot olje og gass

8 Prosjektaktiviteter Skarv-Idun
Samarbeidsavtale med operatør - etablert og operativ Samarbeidsavtale mellom LOG og LOG Nord - i drift Prosjektnettsted publisert Rekruttering pågår Kontraktstruktur med leverandørrelevant informasjon Leverandørseminar flere steder i landet Regionalt kompetansearbeid i Nordland Kontraktseminar for de viktigste hovedkontraktene Løpende prosjektinformasjon

9 LOG Nord, Styret Styreleder Roy Skogsholm Vefsn
(Mosjøen og Omeng Næringsselskap AS)  Nestleder Geir Otto Samuelsen Bodø (Bomek Consulting AS)   Styremedlem Odd Hermann Kristiansen Brønnøy (Torghatten Trafikkselskap AS) Styremedlem Sveinung Skogen Rana (MOLAB AS) Styremedlem Harald Bollvåg Bodø (Nordland fylkeskommune) Styremedlem Geir Frantzen Narvik (VINN)

10 LOG Nord, Formål LOG Nord skal arbeid for at størst mulig andel av leveransene av varer og tjenester ved utbyggings- og driftsfasen av Skarv-Idun samt andre relevante olje-, gass- og industriprosjekter går til LOG Nord`s medlemmer. LOG Nord skal arbeid for medlemmenes interesser overfor aktører og myndigheter for på den måten skape optimale rammebetingelser for leverandørbedriftene. LOG Nord skal formidle informasjon fra utbygger/hovedkontraktør til medlemmene og omvendt.

11 LOG Nord, aktiviteter LOG Nord skal bidra til kvalifisering, samarbeid og til kontrakter hos medlemsbedriftene. LOG Nord skal arrangere møteplasser, presentasjoner, informere på web på egen side og på prosjektsider LOG Nord skal opptre proaktivt ovenfor industrioperatør for å oppnå, ut fra medlemmenes interesse, en best mulig kontraktstrategi og konkrete forespørsler. LOG Nord skal ha en nærmere tidshorisont for forventet ”pay-back” fra aktivitetene og unngå visjonært preget arbeid og politisk stillingtagen som kan være kontroversiell.

12 LOG Nord, hos BP ”For å sikre at Nordlands næringsliv får sin del av driftsleveransene til Skarv Idun, planlegger BP som nevnt i kapittel 2 ovenfor å legge vedlikeholdsfunksjonen til den landbaserte driftsorganisasjonen i Sandnessjøen. Her vil BP forsøke å bygge opp et regionalt leverandørnett på Helgeland som kan ta viktige deler av vedlikehold og modifikasjonsarbeidet.” Skarv Idun, Konsekvensutredning

13 LOG Nord, Formål LOG Nord skal arbeid for at størst mulig andel av leveransene av varer og tjenester ved utbyggings- og driftsfasen av Skarv-Idun samt andre relevante olje-, gass- og industriprosjekter går til LOG Nord`s medlemmer. LOG Nord skal arbeid for medlemmenes interesser overfor aktører og myndigheter for på den måten skape optimale rammebetingelser for leverandørbedriftene. LOG Nord skal formidle informasjon fra utbygger/hovedkontraktør til medlemmene og omvendt.

14 Bli medlem! LOG Nord, medlem
Leverandørnverk basert på de gode resultatene fra tidligere prosjekter Som medlem i LOG Nord (LOG) styrkes dine muligheter! Meld dere inn i LOG Nord (og samtidig i LOG) ! Bli medlem!

15 Vi samarbeider med flere operatører
Hydro Ormen Lange utbyggingsfase CBB (oppknytting til Gjøa)? Shtokman (tidligfase) Farsundsbassenget (letefase) Shell Ormen Lange driftsforberedende fase BP Skarv-Idun Statoil Gjøa

16

17 Åpent område: Generell informasjon fra bransjen, om LOG, medlemskap, påmeldingsskjema, prosjekter/noder m.m.

18 Lukket område for medlemmer – passordbeskyttet:
Komplett oversikt over alle medlemsbedrifter (kontaktinformasjon, produkt/tjenester m.m.) Vedlikehold av opplysninger registrert på egen bedrift Søke i medlemsdatabasen Lese nyhetssaker (hele saken) Spørsmål og svar Lage og få publisert saker/nyheter fra egen bedrift

19 Tilgang til de ulike prosjektene med tilhørende nyheter, kontraktsstruktur m.m.
Alle prosjektene har selvstendige nettsider.

20 Tilgang til de ulike prosjektene med tilhørende nyheter, kontraktsstruktur m.m.
Alle prosjektene har selvstendige nettsider.

21 Tilgang til de ulike prosjektene med tilhørende nyheter, kontraktsstruktur m.m.
Alle prosjektene har selvstendige nettsider.

22 Nodene har egne nettsider

23 Prosjekt Shtokman Avtale med Hydro for initiell fase
informasjonsformidling til det norske leverandørmarkedet Etablere og drifte prosjektnettsted for leverandører Bidra til et ”koblingspunkt” for samarbeid og allianser mellom norske og russiske leverandørbedrifter LOG vil være koordinert med Hydro og Statoils initiativ i NVR LOG vil på norsk side samarbeide med andre norske organisasjoner - er i dialog med Intsok, Norsk Industri, Innovasjon Norge, SIVA, Achilles, Petro Arctic, Olje- og Energidepartementet m.fl. Hjelp til å finne riktig partner på russisk side

24 Portal og nettsteder er viktige
Samlende portal oil-and-gas.net Nodenettsteder p.t. log-nord.net farsundsbassenget.no log-fjord.net log-ost.net Prosjektnettsteder for leverandører p.t. ormen-lange.no skarv-idun.net shtokman.net

25 Suksesskriterier for LOG
Nettverk åpent for alle uten geografiske begrensninger bransjeovergripende Samarbeidsavtaler med operatørselskapene Ikke næringspolitisk virksomhet Forankring og identitet i de regioner hvor man har aktivitet Effektiv, kvalitativt god og etterspurt tjeneste til både operatør og leverandører God integrering av medlemsbedriftene bred representasjon i de styrende organer Kostnadseffektiv organisasjon/administrasjon

26 Meld deg inn i LOG/LOG Nord!
Nettverket baserer det videre arbeid på de gode resultatene fra tidligere prosjekter Nettverkskonseptet er utprøvd med gode erfaringer gjennom Ormen Lange LOG/LOG Nord arbeider aktivt for at nordlandsk og norsk leverandørindustri skal få størst mulig andel av leveransene til Skarv-Idun Som medlem i LOG/LOG Nord styrkes dine muligheter Bli medlem!

27 Bli medlem i LOG/LOG Nord!
Årlig serviceavgift: 1-5 årsverk kr 2.000,- 6-25 årsverk kr 5.000,- årsverk kr 8.000,- >100 årsverk kr ,- Førstegangs registreringsavgift kr 1000,- Lav kostnad ved innmelding nå: Kun kvart årsavgift for 2006 Motta en tøff og meget nyttig velkomstgave (med denne gaven blir utsiktene så meget sikrere og lysere...)

28 LOG- Leverandørnett Olje og Gass og LOG Nord
- arbeider sammen for dine muligheter


Laste ned ppt "LOG- Leverandørnett Olje og Gass og LOG Nord"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google