Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pilotkommunesamling i Tromsø Ingrid Fagerholt 1. oktober 2007

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pilotkommunesamling i Tromsø Ingrid Fagerholt 1. oktober 2007"— Utskrift av presentasjonen:

1 Pilotkommunesamling i Tromsø Ingrid Fagerholt 1. oktober 2007
Innkjøpstjenesten

2 § 6 i loven og § 3-1(8) i forskriften
”Oppdragsgiver skal under planleggingen av den enkelte anskaffelse ta hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen.” Innkjøpstjenesten

3 Definisjon av universell utforming:
Det er utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig Innkjøpstjenesten

4 Ta hensyn til universell utforming
Trondheim kommune har utarbeidet en egen veileder. Innkjøpstjenesten

5 Hvordan ivareta universell utforming i innkjøpsreglement og krav-spesifikasjoner?
Eksempler fra Trondheim kommune: 1) Planlegging av nybygg og ombygging 2) Anskaffelse av innvendig og utvendig skilt 3) Anskaffelse av institusjonsmøbler Innkjøpstjenesten

6 Trondheim eiendom har flere regelverk å forholde seg til:
Plan og bygningsloven Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Innkjøpstjenesten

7 Planlegging av nybygg og ombygging v/Trondheim eiendom
Prosjektanvisning skolebygging i h.h.t enhetens kvalitetsystemet *Et nøkkelbegrep for planlegging av de fysiske omgivelsene er universell utforming. *Unngå spesielle løsninger for ulike grupper *Ergoterapitjenesten deltar i planleggingen Innkjøpstjenesten

8 1.1 Rullestolbrukere 1.2 Hørselhemmede 1.2 Svaksynte
alle innganger på bakkeplan tilpasses minst en inngang dørautomatikk/døråpner 1.2 Hørselhemmede teleslyngeanlegg skal monteres hensyn til akustikk 1.2 Svaksynte løsninger som gjør det lett å orientere seg i bygget Innkjøpstjenesten

9 Veileder-publikumsbygg
Trondheim kommune har utarbeidet en veileder publikumsbygg til bruk ved planlegging av nybygg og ombygging. Innkjøpstjenesten

10 Veileder-publikumsbygg
Systematisering av hva teknisk forskrift (TEK) og veiledning til teknisk forskrift sier om krav til tilgjengelighet Konkretisering og tydeliggjøring på hva som bør vektlegges for å oppnå tilgjengelighet for alle, universell utforming Praktisk verktøy for prosjekterende og andre i prosessen Innkjøpstjenesten

11 Anskaffelse av skilt-innvendig/utvendig
Nødvendig med trafikkstyrende informasjon Orientering til alle brukergrupper Mal for kriterier ligger på Trondheim kommunes hjemmeside: Innkjøpstjenesten

12 Kriterier for universell utforming (side 1) :
Skrift/tekst Skrifttype Helvetica medium Stor bokstav i begynnelsen resten små bokstaver Ikke understreking, utheving eller kursiv skrift Linjeavstand og linjelengde (10 % større enn skriftstørrelsen) Størrelse Leseavstand, bokstavhøyde og skilthøyde Innkjøpstjenesten

13 Kriterier for universell utforming (side 2) :
Materiale og farge Bunn og bokstavfarge Lyshetsgraden mellom skrift og bakgrunn minimum 40 % Montering og plassering Unngå fare for sammenstøt Godt synlig for stående og sittende stilling Innkjøpstjenesten

14 Kriterier for universell utforming (side 3) :
Belysning Viktig for lesbarheten Må ikke kaste skygge og reflekser Unngå motlys Taktile skilt (følbare) I heis skal tall på eller ved manøver knapper være taktile med opphøyd skrift Minimum versalhøyde Blindeskrift Innkjøpstjenesten

15 Kriterier for universell utforming (side 4) :
Piktogrammer Symboler oppfattes intuitivt er gjenkjennbare og forstås av alle språk Markering på glass Bør unngås Eventuelt dempes med frostet glass e.l Fargen på skriften må være i optimal kontrast til bakgrunnfarge Innkjøpstjenesten

16 Anskaffelse av institusjonsmøbler (krav satt før nytt regelverk fra 01
Det skal taes hensyn til at brukerne har ulik alder og funksjonsnivå. Med funksjonsnivå menes syn, hørsel, mobilitet og orienteringsevne. Produktene skal være funksjonelle for brukere, ansatte og besøkende med ulik grad av funksjonsnedsettelse Innkjøpstjenesten

17 Refleksjoner: Ved detaljerte krav om universell utforming i kontrakt med leverandør unngår man misforståelser og tolkninger i ettertid For detaljerte krav til universell utforming i konkurransegrunnlaget kan man snevre inn antall tilbydere, men samtidig kan man være med å påvirke utforming av produkter Innkjøpstjenesten

18 Framdrift-tiltak til forbedringer
Ved revidering av kommunens retningslinjer og veileder for offentlig anskaffelser Tiltak: Konkretisere og utdype mer om universell utforming Prosjektanvisning skolebygg-en rutine i Trondheim eiendoms eget kvalitetssystem Tiltak: Rutinen skal gjennomgås, forbedres og revideres. Innkjøpstjenesten

19 Takk for oppmerksomheten !
                     Innkjøpstjenesten


Laste ned ppt "Pilotkommunesamling i Tromsø Ingrid Fagerholt 1. oktober 2007"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google