Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innkjøpstjenesten Pilotkommunesamling i Tromsø Ingrid Fagerholt 1. oktober 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innkjøpstjenesten Pilotkommunesamling i Tromsø Ingrid Fagerholt 1. oktober 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innkjøpstjenesten Pilotkommunesamling i Tromsø Ingrid Fagerholt 1. oktober 2007

2 Innkjøpstjenesten § 6 i loven og § 3-1(8) i forskriften ”Oppdragsgiver skal under planleggingen av den enkelte anskaffelse ta hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen.”

3 Innkjøpstjenesten Definisjon av universell utforming: Det er utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig

4 Innkjøpstjenesten Ta hensyn til universell utforming Trondheim kommune har utarbeidet en egen veileder.

5 Innkjøpstjenesten Hvordan ivareta universell utforming i innkjøpsreglement og krav- spesifikasjoner? Eksempler fra Trondheim kommune: 1) Planlegging av nybygg og ombygging 2) Anskaffelse av innvendig og utvendig skilt 3) Anskaffelse av institusjonsmøbler

6 Innkjøpstjenesten Trondheim eiendom har flere regelverk å forholde seg til: Plan og bygningsloven Lov og forskrift om offentlige anskaffelser

7 Innkjøpstjenesten Planlegging av nybygg og ombygging v/Trondheim eiendom Prosjektanvisning skolebygging i h.h.t enhetens kvalitetsystemet *Et nøkkelbegrep for planlegging av de fysiske omgivelsene er universell utforming. *Unngå spesielle løsninger for ulike grupper *Ergoterapitjenesten deltar i planleggingen

8 Innkjøpstjenesten 1.1 Rullestolbrukere alle innganger på bakkeplan tilpasses minst en inngang dørautomatikk/døråpner 1.2 Hørselhemmede teleslyngeanlegg skal monteres hensyn til akustikk 1.2 Svaksynte løsninger som gjør det lett å orientere seg i bygget

9 Innkjøpstjenesten Veileder-publikumsbygg Trondheim kommune har utarbeidet en veileder publikumsbygg til bruk ved planlegging av nybygg og ombygging. www.trondheim.kommune.no/universellutforming

10 Innkjøpstjenesten Veileder-publikumsbygg 1) Systematisering av hva teknisk forskrift (TEK) og veiledning til teknisk forskrift sier om krav til tilgjengelighet 2) Konkretisering og tydeliggjøring på hva som bør vektlegges for å oppnå tilgjengelighet for alle, universell utforming 3) Praktisk verktøy for prosjekterende og andre i prosessen

11 Innkjøpstjenesten Anskaffelse av skilt-innvendig/utvendig  Nødvendig med trafikkstyrende informasjon  Orientering til alle brukergrupper Mal for kriterier ligger på Trondheim kommunes hjemmeside: www.trondheim.kommune.no/universellutforming

12 Innkjøpstjenesten Kriterier for universell utforming (side 1) :  Skrift/tekst Skrifttype Helvetica medium Stor bokstav i begynnelsen resten små bokstaver Ikke understreking, utheving eller kursiv skrift Linjeavstand og linjelengde (10 % større enn skriftstørrelsen)  Størrelse Leseavstand, bokstavhøyde og skilthøyde

13 Innkjøpstjenesten Kriterier for universell utforming (side 2) :  Materiale og farge Bunn og bokstavfarge Lyshetsgraden mellom skrift og bakgrunn minimum 40 %  Montering og plassering Unngå fare for sammenstøt Godt synlig for stående og sittende stilling

14 Innkjøpstjenesten Kriterier for universell utforming (side 3) :  Belysning Viktig for lesbarheten Må ikke kaste skygge og reflekser Unngå motlys  Taktile skilt (følbare) I heis skal tall på eller ved manøver knapper være taktile med opphøyd skrift Minimum versalhøyde Blindeskrift

15 Innkjøpstjenesten Kriterier for universell utforming (side 4) :  Piktogrammer Symboler oppfattes intuitivt er gjenkjennbare og forstås av alle språk  Markering på glass Bør unngås Eventuelt dempes med frostet glass e.l Fargen på skriften må være i optimal kontrast til bakgrunnfarge

16 Innkjøpstjenesten  Det skal taes hensyn til at brukerne har ulik alder og funksjonsnivå. Med funksjonsnivå menes syn, hørsel, mobilitet og orienteringsevne.  Produktene skal være funksjonelle for brukere, ansatte og besøkende med ulik grad av funksjonsnedsettelse Anskaffelse av institusjonsmøbler (krav satt før nytt regelverk fra 01.01.07)

17 Innkjøpstjenesten  Ved detaljerte krav om universell utforming i kontrakt med leverandør unngår man misforståelser og tolkninger i ettertid  For detaljerte krav til universell utforming i konkurransegrunnlaget kan man snevre inn antall tilbydere, men samtidig kan man være med å påvirke utforming av produkter Refleksjoner:

18 Innkjøpstjenesten Framdrift-tiltak til forbedringer  Ved revidering av kommunens retningslinjer og veileder for offentlig anskaffelser Tiltak: Konkretisere og utdype mer om universell utforming  Prosjektanvisning skolebygg-en rutine i Trondheim eiendoms eget kvalitetssystem Tiltak: Rutinen skal gjennomgås, forbedres og revideres.

19 Innkjøpstjenesten Takk for oppmerksomheten !


Laste ned ppt "Innkjøpstjenesten Pilotkommunesamling i Tromsø Ingrid Fagerholt 1. oktober 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google