Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erikson og Freuds stadier

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erikson og Freuds stadier"— Utskrift av presentasjonen:

1 Erikson og Freuds stadier
Aldersperiode 1 grunnleggende tillit vs mistillit Orale stadium 0-1 år 2 autonomi vs skam og tvil Anale stadium 2-3 år 3 initiativ vs skyldfølelse Falliske stadium 4-5 4 arbeidsevne vs mindreverd Latensperioden 6-12 5 identitet vs forvirring Genitalitet 13-18 6 intimitet vs isolasjon 19-25 7 generativitet vs stagnasjon 26-40 8 integritet vs fortvilelse 41 + Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

2 Maslows behovspyramide
Selvrealisering Realisere evner og potensial Status / aktelse Anerkjennelse og oppmerksomhet Sosiale behov Familie og tilhørighet Sikkerhetsbehov Hus, orden, forutsigbarhet Fysiologiske behov Luft, mat, drikke, hvile Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

3 Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen
Piaget og Vygotskij Piagets stadier Vygotskijs virksomhetsfaser Sensomotoriske stadiet (0-2 år) Preoperasjonelle stadiet (2-7 år) Intuitiv og emosjonelle kontakt mellom barn og voksne (0-1 år) – samvær, følelser Objekthåndtering (1-3 år) – språk og samspill Lek og spill (3-7 år) – kreativitet og forståelse Konkret operasjonelle stadiet (7-11 år) Læring (7-11 år) – mot abstrakt tenkning Formell operasjonelle stadiet (fra ca. 11 år) Sosial og kommunikativ (11-15 år) – forståelse for andre, gruppens normer Læring og yrke (15-17 år) – livsprosjekter Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

4 Kohlberg: Nivåer og stadier
Nivå 1: Prekonvensjonell moral - 1 orientering mot straff og lydighet - 2 orientering mot individualisme og instrumentalitet Nivå 2: Konvensjonell moral - 3 gjensidige forventninger, relasjone rog konformitet - 4 sosiale systemer og samvittighet Nivå 3: Postkonvensjonell moral - 5 sosiale kontakter og individuelle rettigheter - 6 universelle etiske prinsipper Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen


Laste ned ppt "Erikson og Freuds stadier"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google