Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pedagogisk leder Ny stilling under prorektor, enhet for faglig tilsyn og kvalitet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pedagogisk leder Ny stilling under prorektor, enhet for faglig tilsyn og kvalitet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Pedagogisk rammeverk Handelshøyskolen BI ved Anders Tveit Pedagogisk leder Kristiansand 11.03.2010

2 Pedagogisk leder Ny stilling under prorektor, enhet for faglig tilsyn og kvalitet
Oppgaver Pedagogisk utvikling Bachelorreformen Arenaer for diskusjoner Pedagogisk råd Opplæring og utvikling Praktisk høyskolepedagogikk Effective Teaching and Learning Inspirasjonsdagen 1. juni IKT som læringsarena It’s learning - Ny læringsplattform

3 Virkemiddel: Et system med læringsutbyttebeskrivelser i 8 nivå.
Rammevilkår Åpenhet – attraktiv og konkurransedyktig gradssystem (3 nivå) studiepoengssystem (ECTS) Livslang læring Mobilitet studenter, forskere, administrative Virkemiddel: Et system med læringsutbyttebeskrivelser i 8 nivå.

4 Faktorer i en kursplanleggingsprosess:
Pedagogisk rammeverk Faktorer i en kursplanleggingsprosess: Modell for aktiviteter og prosesser Hentet fra: Developing the theory of formative assessment. Black and Wiliam 2009 Pkt 1. Mål, vurderingskriterier, forventet standard – forskjellig oppfatning. Eks. god standard. Pkt 2. Kontrollspørsmål og kartleggingstester som grunnlag for tilbakemelding Pkt 3. Bruk formativ vurdering - Fullfør feedbackloopen Pkt 4. Aktiviser studentene - Egenvurdering – Medstudentvurdering Pkt 5. Gi studenten mulighet til kontroll over egen læring Become SRL (self regulated learners)

5 Jfr. Constructive alignment (Biggs & Tang, 2007)
Pedagogisk rammeverk Jfr. Constructive alignment (Biggs & Tang, 2007)

6 1. Læringsmål En beskrivelse av hva du skal vite, forstå og være i stand til å gjøre ved slutten av læreprosessen. For økt mobilitet og livslang læring Omfatter: Studenter inn/utland Faglige inn/utland Næringsliv inn/utland Utdanningsinstitusjoner inn/utland Læringsutbyttebeskrivelser kan omfatte både: Teoretiske kunnskaper Praktiske og tekniske ferdigheter Sosial kompetanse Et instrument som gir implikasjoner for: Utdanningssystemer Arbeidsmarkeder Industri og kommersiell virksomhet Samfunnet som helhet Bachelor: Avansert kunnskap innen et felt, Kritisk forståelse av teori og prinsipp Demonstrere mestring og innovasjon. Løse komplekse og uforutsette problem innen et spesielt felt Forvalte komplekse faglige aktiviteter. Ta ansvar for å treffe beslutninger i en uforutsigbar studiesituasjon - individuelt og i et gruppesamarbeid

7 2. Eksamen eller sluttvurdering dvs Slutt på tid for prøving og feiling
Blooms taksonomi: vite, forstå, anvende, analysere, syntetisere, vurdere Solo taksonomi (Structure of Observed Learning Outcomes): Pre-structural - Uni-structural - Multi-structural - Relational - Extended abstract Relevant eksamen i forhold til læringsmål

8 3. Læreprosessen - Planlegge kursopplegget
Progresjon og vedlikehold Lav terskel – høyt ambisjonsnivå – Repetere Utnytte læringsplattformens (it’s learning) muligheter. Arbeidskrav En mulig mekanisme for å få studenter til å være aktive og arbeide jevnt gjennom kurset. Obligatoriske element som må gjøres for å gå opp til eksamen.

9 Krav til studentene - Under ”Læreprosessen” i kursbeskrivelsen: Anbefalt tidsbruk
For studenter: 7.5 stp kurs = sum 200 timer jfr ECTS normen. Eksempel:

10 RESSURSBRUK Anbefalt tidsplan for faglig
Kursdimensjoneringens logikk: Det er studentene som skal arbeide BI sitt bidrag er en innsats på 45 ressurstimer/plikttimer pr 7.5 stp kurs Timene skal fordeles på forelesninger og andre aktiviteter. Kursansvarlig sitt forslag til fordeling godkjennes av dean (UUV). For distribuerte kurs må det tas høyde for ressursbruk ved alle aktuelle studiesteder

11 Vennlig hilsen Anders Tveit
TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN Vennlig hilsen Anders Tveit


Laste ned ppt "Pedagogisk leder Ny stilling under prorektor, enhet for faglig tilsyn og kvalitet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google