Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samsvarsuttalelse (SUT) litt historie

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samsvarsuttalelse (SUT) litt historie"— Utskrift av presentasjonen:

1 27.01.2005 Samsvarsuttalelse (SUT) litt historie
Sjøfartslovgivningen og sokkellovgivningens avgrensninger ble forsøkt ivaretatt i en prinsippliste som er inntatt i motivene til Petroleumsloven (Ot. Prp. Nr. 72 (83-83)) sendte OD ut et omfattende brev vedrørende ”Tilsynsordningen for petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel - Om bruk av maritime sertifikater mv”. (også kommentarer til rederinæringens ønske om en ordning med forhåndstilsagn/-godkjennelse). 2

2 27.01.2005 Samsvarsuttalelse (SUT) litt historie
avga Lovavdelingen i Justisdepartementet en uttalelse om kompetansedelingen mellom de aktuelle offentlige myndigheter som gjennom sjødyktighetsloven og petroleumsloven er gitt myndighet til å sikkerhetsregulere petroleumsloven på norsk kontinentalsokkel. I ble Statskonsult bedt om å vurdere sjøfartsadministrasjonen i forbindelse med sikkerhet på sokkelen. Det ble påpekt en rekke problemområder, men arbeidet fikk ingen konkrete konsekvenser. 3

3 27.01.2005 Samsvarsuttalelse (SUT) litt historie
1992 – 93 Næringslovutvalget utarbeider og foreslår innføring av en ordning med ”brukssamtykke”, og at sokkelmyndighetene foresto ordningen i.h.t. ”Mørkved – rapporten”. Forslaget oversendes OED, som i sendte forslaget på høring. I 1992/93 gjennomførte OD en intern utredning innenfor dette problemområdet, bl a med utgangspunkt i signaler fra ”Mørkved – rapporten”. I – 96 gjennomførte OD en foreløpig utredning om ”oppfølging av Mørkved – utvalgets forslag vedrørende tilsynsordning for flyttbare innretninger. 4

4 27.01.2005 Samsvarsuttalelse (SUT) litt historie
August nedsettes to arbeidsgrupper i regi av OED, Lenning- og Ognedal – gruppene leverte gruppene sine rapporter, med bl a felles anbefaling om at det utarbeides ”brukssamtykke” for flyttbare innretninger. Mai meddeler KAD, etter avklaring med, NHD, at det skal utarbeides og etableres en såkalt ordning med brukssamtykke besluttes det i et møte i regi av KRD å etablere en arbeidsgruppe, og at ordningen skulle etableres så raskt som mulig. 5

5 Samsvarsuttalelse (SUT) - ordningen
Frivillig ordning for flyttbare boreinnretninger fra 1. august Evaluert i 2002 og gjort obligatorisk fra 1.januar 2004, med en overgangsperiode til 1. januar

6 NWE HSE Case Guidelines - bakgrunn
Langvarige og gjentatte klager fra redernæringen om komplisert flytting av innretninger mellom Nordsjø-landene pga forskjeller i myndighetsregimer og regelverk Dobbelt/flerdobbelt arbeid i forbindelse med kontroll, verifikasjon, dokumentasjon og godkjenning/samtykke fra myndighetene

7 NWE HSE Case Guidelines - bakgrunn
Årsmøtet i NSOAF besluttet å ta utfordringen En arbeidsgruppe fra fem land ble nedsatt med mandat til å foreslå hvordan NSOAF kunne bidra til å bedre situasjonen Full harmonisering av regelverk ble ansett som en uaktuell ambisjon, av politiske og praktiske årsaker NSOAF MOU WG foreslo for IADC å utarbeide retningslinjer for et felles søknadsgrunnlag

8 NWE HSE Case Guidelines
IADC tok utfordringen og utarbeidet utkast til retningslinjer i nært samarbeid med NSOAF MOU WG Etter en langvarig prosess med massiv innsats fra begge sider, ble dokumentet ferdigstilt høsten 2002 og lansert for næringen i februar 2003 Som et ledd i prosessen, gjennomførte Smedvig ASA en sammenligningsstudie mellom britiske og norske krav Det er nå opp til næringen å høste gevinster ved å ta dokumentet i bruk

9 NWE HSE Case Guidelines - hovedstruktur
Generell del Særlige nasjonale krav                                        Operasjonsspesifikke krav Andre?

10 Forholdet mellom SUT og IADC- retningslinjene
SUT-ordningen har i seg selv skapt effektiviseringsmuligheter - (element av prekvalifisering) En ordning av denne type er i seg selv ikke særnorsk Ptil har akseptert at IADC-retningslinjene kan danne grunnlaget for en SUT-søknad


Laste ned ppt "Samsvarsuttalelse (SUT) litt historie"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google