Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

27.01.2005 Samsvarsuttalelse (SUT) litt historie Sjøfartslovgivningen og sokkellovgivningens avgrensninger ble forsøkt ivaretatt i en prinsippliste som.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "27.01.2005 Samsvarsuttalelse (SUT) litt historie Sjøfartslovgivningen og sokkellovgivningens avgrensninger ble forsøkt ivaretatt i en prinsippliste som."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samsvarsuttalelse (SUT) litt historie Sjøfartslovgivningen og sokkellovgivningens avgrensninger ble forsøkt ivaretatt i en prinsippliste som er inntatt i motivene til Petroleumsloven (Ot. Prp. Nr. 72 (83-83)) sendte OD ut et omfattende brev vedrørende ”Tilsynsordningen for petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel - Om bruk av maritime sertifikater mv”. (også kommentarer til rederinæringens ønske om en ordning med forhåndstilsagn/-godkjennelse). 2

2 Samsvarsuttalelse (SUT) litt historie avga Lovavdelingen i Justisdepartementet en uttalelse om kompetansedelingen mellom de aktuelle offentlige myndigheter som gjennom sjødyktighetsloven og petroleumsloven er gitt myndighet til å sikkerhetsregulere petroleumsloven på norsk kontinentalsokkel. I 1988 ble Statskonsult bedt om å vurdere sjøfartsadministrasjonen i forbindelse med sikkerhet på sokkelen. Det ble påpekt en rekke problemområder, men arbeidet fikk ingen konkrete konsekvenser. 3

3 Samsvarsuttalelse (SUT) litt historie 1992 – 93 Næringslovutvalget utarbeider og foreslår innføring av en ordning med ”brukssamtykke”, og at sokkelmyndighetene foresto ordningen i.h.t. ”Mørkved – rapporten”. Forslaget oversendes OED, som i 1994 sendte forslaget på høring. I 1992/93 gjennomførte OD en intern utredning innenfor dette problemområdet, bl a med utgangspunkt i signaler fra ”Mørkved – rapporten”. I 1995 – 96 gjennomførte OD en foreløpig utredning om ”oppfølging av Mørkved – utvalgets forslag vedrørende tilsynsordning for flyttbare innretninger. 4

4 Samsvarsuttalelse (SUT) litt historie August 1997 nedsettes to arbeidsgrupper i regi av OED, Lenning- og Ognedal – gruppene leverte gruppene sine rapporter, med bl a felles anbefaling om at det utarbeides ”brukssamtykke” for flyttbare innretninger. Mai 1998 meddeler KAD, etter avklaring med, NHD, at det skal utarbeides og etableres en såkalt ordning med brukssamtykke besluttes det i et møte i regi av KRD å etablere en arbeidsgruppe, og at ordningen skulle etableres så raskt som mulig. 5

5 Samsvarsuttalelse (SUT) - ordningen Frivillig ordning for flyttbare boreinnretninger fra 1. august Evaluert i 2002 og gjort obligatorisk fra 1.januar 2004, med en overgangsperiode til 1. januar

6  Langvarige og gjentatte klager fra redernæringen om komplisert flytting av innretninger mellom Nordsjø-landene pga forskjeller i myndighetsregimer og regelverk  Dobbelt/flerdobbelt arbeid i forbindelse med kontroll, verifikasjon, dokumentasjon og godkjenning/samtykke fra myndighetene NWE HSE Case Guidelines - bakgrunn

7  Årsmøtet i NSOAF besluttet å ta utfordringen  En arbeidsgruppe fra fem land ble nedsatt med mandat til å foreslå hvordan NSOAF kunne bidra til å bedre situasjonen  Full harmonisering av regelverk ble ansett som en uaktuell ambisjon, av politiske og praktiske årsaker  NSOAF MOU WG foreslo for IADC å utarbeide retningslinjer for et felles søknadsgrunnlag NWE HSE Case Guidelines - bakgrunn

8  IADC tok utfordringen og utarbeidet utkast til retningslinjer i nært samarbeid med NSOAF MOU WG  Etter en langvarig prosess med massiv innsats fra begge sider, ble dokumentet ferdigstilt høsten 2002 og lansert for næringen i februar 2003  Som et ledd i prosessen, gjennomførte Smedvig ASA en sammenligningsstudie mellom britiske og norske krav  Det er nå opp til næringen å høste gevinster ved å ta dokumentet i bruk NWE HSE Case Guidelines

9 NWE HSE Case Guidelines - hovedstruktur Generell del Særlige nasjonale krav Operasjonsspesifikke krav NWE HSE Case Guidelines Andre?

10 Forholdet mellom SUT og IADC- retningslinjene  SUT-ordningen har i seg selv skapt effektiviseringsmuligheter - (element av prekvalifisering)  En ordning av denne type er i seg selv ikke særnorsk  Ptil har akseptert at IADC-retningslinjene kan danne grunnlaget for en SUT-søknad


Laste ned ppt "27.01.2005 Samsvarsuttalelse (SUT) litt historie Sjøfartslovgivningen og sokkellovgivningens avgrensninger ble forsøkt ivaretatt i en prinsippliste som."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google