Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Royal Ministry of Culture and Church Affairs Tema: Hovedfordelingen spillemidler 2006 Nyheter og presiseringer i bestemmelsene - ”Om tilskudd til anlegg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Royal Ministry of Culture and Church Affairs Tema: Hovedfordelingen spillemidler 2006 Nyheter og presiseringer i bestemmelsene - ”Om tilskudd til anlegg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Royal Ministry of Culture and Church Affairs Tema: Hovedfordelingen spillemidler 2006 Nyheter og presiseringer i bestemmelsene - ”Om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2006” Henriette Hillestad Thune, KKD

2 Royal Ministry of Culture and Church Affairs Søknader 2006 Søknader totalt, antall: 3112 Total søknadssum:2 182 mill kr Ordinære anlegg2159 søknader – 2 021 mill kr Nærmiljøanlegg953 søknader – 161 mill kr

3 Royal Ministry of Culture and Church Affairs Utvikling i søknader og søknadssum

4 Royal Ministry of Culture and Church Affairs Utvikling i ”de store anleggstypene”

5 Royal Ministry of Culture and Church Affairs Søknader nærmiljøanlegg 2005 – 2006

6 Royal Ministry of Culture and Church Affairs Hovedfordelingen 2006 Post 1 IDRETTSANLEGG 1.1Idrettsanlegg i kommunene 596 050 000 1.2Anleggspolitisk program 59 800 000 1.3Anlegg for friluftsliv i fjellet 8 500 000 664 350 000 Post 2 NASJONALANLEGG/SPESIELLE ANLEGG 2.1Nasjonalanlegg 0 2.2Spesielle anlegg 1 500 000 1 500 000 Post 3 FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSARBEID 3.1Idrettsforskning 15 000 000 3.2Idrettsfaglig utvikling 1 300 000 3.3Anleggsfaglig utvikling 2 100 000 3.4Idrettsanleggsregisteret (KRISS) 2 500 000 3.5Plan- og utviklingsarbeid i fylkeskommunene 1 900 000 22 800 000 Post 4SPESIELLE AKTIVITETER 4.1Antidopingarbeid 23 100 000 4.2Fysisk aktivitet, lokal tilhørighet og sosial integrasjon 13 800 000 4.3Friluftstiltak for barn og ungdom 5 200 000 4.4Landslaget Fysisk Fostring i Skolen 250 000 42 350 000 Post 5NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE 349 000 000 Post 6TILSKUDD TIL LOKALE LAG OG FORENINGER 6.1Tilskudd til lokale lag og foreninger 120 000 000 120 000 000 TIL SAMMEN 1 200 000 000

7 Royal Ministry of Culture and Church Affairs Spesielt ved årets hovedfordeling Etter vedtak i statsråd 5. mai ble det avsatt kr 596 050 000 av spillemidlene til idrettsanlegg i kommunene. I tillegg har departementet tillagt kr 16 750 000 av inndratte midler. Totalt avsatt beløp er kr 612 800 000.

8 Royal Ministry of Culture and Church Affairs Fylkesvis fordeling 2006 Ordinære anleggNærmiljøanlegg Nærmiljøanl., forenkl. Sum i fylket Østfold 21 486 0001 573 000 822 000 23 881 000 Akershus 42 929 000 6 414 000 1 734 000 51 077 000 Oslo 44 096 0003 931 000 1 312 000 49 339 000 Hedmark 18 882 0004 066 000 582 000 23 530 000 Oppland 18 590 0004 767 000 567 000 23 924 000 Buskerud 20 940 0004 003 000 774 000 25 717 000 Vestfold 22 058 0005 018 000 730 000 27 806 000 Telemark 27 346 000 4 255 000 530 000 32 131 000 Aust-Agder 15 486 0003 331 000 354 000 19 171 000 Vest-Agder 23 404 0002 276 000 571 000 26 251 000 Rogaland 42 761 000 11 798 000 1 428 000 55 987 000 Hordaland 52 584 0008 028 000 1 514 000 62 126 000 Sogn og Fjordane 18 464 0003 790 000 375 000 22 629 000 Møre og Romsdal 25 317 0007 235 000 821 000 33 373 000 Sør-Trøndelag 27 133 0005 294 000 884 000 33 311 000 Nord-Trøndelag 14 765 0003 267 000 447 000 18 479 000 Nordland 32 967 0005 562 000 797 000 39 326 000 Troms 20 869 0003 715 000 509 000 25 093 000 Finnmark 17 723 0001 677 000 249 000 19 649 000 Totalt fordelt 507 800 00090 000 000 15 000 000 612 800 000

9 Royal Ministry of Culture and Church Affairs Krav til søker Punkt 2.3.1. Teksten er noe endret fra forrige versjon. Punkt c) er ny. Prinsippet om at spillemidler ikke skal tilfalle fortjenestebaserte eierformer (eller omdannes til fortjeneste for private eiere) er delt i to deler. Inntatt en henvisning til driftssiden. Gjelder også nærmiljøanleggsordningene.

10 Royal Ministry of Culture and Church Affairs Kommunal garanti Punkt 2.3.3. Beløpsgrensen er hevet fra kr 700 000 til kr 2 000 000. Gjelder et begrenset antall anleggstyper. Fotnote 1: Beløpet knytter seg til alle elementer i anlegget. Fotnote 2: Anlegget har tidligere fått spillemidler. Et større interkommunalt anlegg. Mottatt midler etter særlig tilskuddssats.

11 Royal Ministry of Culture and Church Affairs Krav om eiendoms-/feste-/leierett Punkt 2.3.6. Tidligere: Unntak fra kravet om eiendomsrett/festerett for de tilfeller hvor søker var kommunen eller fylkeskommunen. Nytt: Krav om eiendomsrett/festerett. Særlige regler for turveier, turløyper og turstier, se Vedlegg 2

12 Royal Ministry of Culture and Church Affairs Merverdiavgift Punkt 2.3.10. Departementet beregner spillemiddeltilskudd basert på regnskap før eventuell kompensasjon eller refusjon av merverdiavgift knyttet til anlegget. Forventet refusjon/kompensasjon kan ikke medtas som en del av finansieringsplanen. Men – naturligvis: Det kan utstedes en garanti for et mulig refusjonskrav, og denne garantien kan utgjøre en del av finansieringsplanen.

13 Royal Ministry of Culture and Church Affairs Utleie, utlån, bruksavtaler Punkt 2.4.4. Prinsippet. Betydning. Formål. ”Private fortjenestebaserte aktører”. Utgangspunktet: Forbud mot utleie, utlån, bruksavtaler til fortjenestebaserte aktører for kommersielle virksomhet. Unntak: Arealer/deler som ikke har mottatt spillemidler. Kortere periode/enkeltarrangementer av kortere varighet. Aktører som ikke er fortjenestebaserte. Dispensasjonsadgang.

14 Royal Ministry of Culture and Church Affairs Større interkommunale anlegg Punkt 2.7.3. Hver deltagende kommune må delta med minst 5 % som innskuddsbeløp. Deltagende kommune må bidra i driften av anlegget i 20 år. Forpliktelsen må stå i samsvar med innskuddsbeløpet. Overensstemmelse med forvaltningspraksis.

15 Royal Ministry of Culture and Church Affairs Friluftslivsanlegg - Anlegg for friluftsliv i fjellet Friluftslivsanlegg Punkt 2.7.4. Deler av fjorårets vedlegg 2 er integrert under friluftslivsanlegg i kapittel 2. Definisjonene følger fortsatt av Vedlegg 2. Anlegg for friluftsliv i fjellet Nytt kapittel 4. Integrert elementer fra rundskriv og søkerhefte

16 Royal Ministry of Culture and Church Affairs Vannsportanlegg Punkt 2.7.4. Utsettingsrampe er inntatt.

17 Royal Ministry of Culture and Church Affairs Konto for anlegget Punkt 5.3. Det er ikke lenger et krav, men en anbefaling å ha egen konto.

18 Royal Ministry of Culture and Church Affairs Kommunal-/fylkeskommunal saksbehandling Kapittel 6. Nytt: To underkapitler. Nytt: Mer utfyllende om kommunal saksbehandling.


Laste ned ppt "Royal Ministry of Culture and Church Affairs Tema: Hovedfordelingen spillemidler 2006 Nyheter og presiseringer i bestemmelsene - ”Om tilskudd til anlegg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google