Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Royal Ministry of Culture and Church Affairs Tema: Hovedfordelingen spillemidler 2006 Nyheter og presiseringer i bestemmelsene - ”Om tilskudd til anlegg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Royal Ministry of Culture and Church Affairs Tema: Hovedfordelingen spillemidler 2006 Nyheter og presiseringer i bestemmelsene - ”Om tilskudd til anlegg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Royal Ministry of Culture and Church Affairs Tema: Hovedfordelingen spillemidler 2006 Nyheter og presiseringer i bestemmelsene - ”Om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet ” Henriette Hillestad Thune, KKD

2 Royal Ministry of Culture and Church Affairs Søknader 2006 Søknader totalt, antall: 3112 Total søknadssum:2 182 mill kr Ordinære anlegg2159 søknader – mill kr Nærmiljøanlegg953 søknader – 161 mill kr

3 Royal Ministry of Culture and Church Affairs Utvikling i søknader og søknadssum

4 Royal Ministry of Culture and Church Affairs Utvikling i ”de store anleggstypene”

5 Royal Ministry of Culture and Church Affairs Søknader nærmiljøanlegg 2005 – 2006

6 Royal Ministry of Culture and Church Affairs Hovedfordelingen 2006 Post 1 IDRETTSANLEGG 1.1Idrettsanlegg i kommunene Anleggspolitisk program Anlegg for friluftsliv i fjellet Post 2 NASJONALANLEGG/SPESIELLE ANLEGG 2.1Nasjonalanlegg 0 2.2Spesielle anlegg Post 3 FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSARBEID 3.1Idrettsforskning Idrettsfaglig utvikling Anleggsfaglig utvikling Idrettsanleggsregisteret (KRISS) Plan- og utviklingsarbeid i fylkeskommunene Post 4SPESIELLE AKTIVITETER 4.1Antidopingarbeid Fysisk aktivitet, lokal tilhørighet og sosial integrasjon Friluftstiltak for barn og ungdom Landslaget Fysisk Fostring i Skolen Post 5NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Post 6TILSKUDD TIL LOKALE LAG OG FORENINGER 6.1Tilskudd til lokale lag og foreninger TIL SAMMEN

7 Royal Ministry of Culture and Church Affairs Spesielt ved årets hovedfordeling Etter vedtak i statsråd 5. mai ble det avsatt kr av spillemidlene til idrettsanlegg i kommunene. I tillegg har departementet tillagt kr av inndratte midler. Totalt avsatt beløp er kr

8 Royal Ministry of Culture and Church Affairs Fylkesvis fordeling 2006 Ordinære anleggNærmiljøanlegg Nærmiljøanl., forenkl. Sum i fylket Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Totalt fordelt

9 Royal Ministry of Culture and Church Affairs Krav til søker Punkt Teksten er noe endret fra forrige versjon. Punkt c) er ny. Prinsippet om at spillemidler ikke skal tilfalle fortjenestebaserte eierformer (eller omdannes til fortjeneste for private eiere) er delt i to deler. Inntatt en henvisning til driftssiden. Gjelder også nærmiljøanleggsordningene.

10 Royal Ministry of Culture and Church Affairs Kommunal garanti Punkt Beløpsgrensen er hevet fra kr til kr Gjelder et begrenset antall anleggstyper. Fotnote 1: Beløpet knytter seg til alle elementer i anlegget. Fotnote 2: Anlegget har tidligere fått spillemidler. Et større interkommunalt anlegg. Mottatt midler etter særlig tilskuddssats.

11 Royal Ministry of Culture and Church Affairs Krav om eiendoms-/feste-/leierett Punkt Tidligere: Unntak fra kravet om eiendomsrett/festerett for de tilfeller hvor søker var kommunen eller fylkeskommunen. Nytt: Krav om eiendomsrett/festerett. Særlige regler for turveier, turløyper og turstier, se Vedlegg 2

12 Royal Ministry of Culture and Church Affairs Merverdiavgift Punkt Departementet beregner spillemiddeltilskudd basert på regnskap før eventuell kompensasjon eller refusjon av merverdiavgift knyttet til anlegget. Forventet refusjon/kompensasjon kan ikke medtas som en del av finansieringsplanen. Men – naturligvis: Det kan utstedes en garanti for et mulig refusjonskrav, og denne garantien kan utgjøre en del av finansieringsplanen.

13 Royal Ministry of Culture and Church Affairs Utleie, utlån, bruksavtaler Punkt Prinsippet. Betydning. Formål. ”Private fortjenestebaserte aktører”. Utgangspunktet: Forbud mot utleie, utlån, bruksavtaler til fortjenestebaserte aktører for kommersielle virksomhet. Unntak: Arealer/deler som ikke har mottatt spillemidler. Kortere periode/enkeltarrangementer av kortere varighet. Aktører som ikke er fortjenestebaserte. Dispensasjonsadgang.

14 Royal Ministry of Culture and Church Affairs Større interkommunale anlegg Punkt Hver deltagende kommune må delta med minst 5 % som innskuddsbeløp. Deltagende kommune må bidra i driften av anlegget i 20 år. Forpliktelsen må stå i samsvar med innskuddsbeløpet. Overensstemmelse med forvaltningspraksis.

15 Royal Ministry of Culture and Church Affairs Friluftslivsanlegg - Anlegg for friluftsliv i fjellet Friluftslivsanlegg Punkt Deler av fjorårets vedlegg 2 er integrert under friluftslivsanlegg i kapittel 2. Definisjonene følger fortsatt av Vedlegg 2. Anlegg for friluftsliv i fjellet Nytt kapittel 4. Integrert elementer fra rundskriv og søkerhefte

16 Royal Ministry of Culture and Church Affairs Vannsportanlegg Punkt Utsettingsrampe er inntatt.

17 Royal Ministry of Culture and Church Affairs Konto for anlegget Punkt 5.3. Det er ikke lenger et krav, men en anbefaling å ha egen konto.

18 Royal Ministry of Culture and Church Affairs Kommunal-/fylkeskommunal saksbehandling Kapittel 6. Nytt: To underkapitler. Nytt: Mer utfyllende om kommunal saksbehandling.


Laste ned ppt "Royal Ministry of Culture and Church Affairs Tema: Hovedfordelingen spillemidler 2006 Nyheter og presiseringer i bestemmelsene - ”Om tilskudd til anlegg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google