Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 OMF i Norge – utfordringer for markedsplassen Lars-Erik Aas Head of Research and Asset sales 27. januar 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 OMF i Norge – utfordringer for markedsplassen Lars-Erik Aas Head of Research and Asset sales 27. januar 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 OMF i Norge – utfordringer for markedsplassen Lars-Erik Aas Head of Research and Asset sales 27. januar 2010

2 2 Historikk og særtrekk Etter en langvarig prosess ble regler for OMF vedtatt i kap 2 i Lov om finansieringsvirksomhet i 2007 med forskrifter Norske OMF er i tråd med internasjonale standarder og ligner en del på svenske. Investorer har fortrinnsrett til dekning ved konkurs i foretaket, ikke pant i fordringene Swapper har samme fortrinnsrett i ”cover pool” noe som gjør det lettere å få linjer Strenge rammer for virksomheten mht plasseringer, rating på motparter etc.

3 3 Utfordringer for markedet de første årene Krisene Northern Rock i august 2007 og Lehman førte til massiv spreadutgang og dårlig likviditet i papirer internasjonalt – Market maker avtaler fungerte ikke – Svært vanskelig å utstede nye papirer OMF fra “Rates product” til “Credit product” – Covered bonds ikke lenger “kvasi stat til bedre spread” men volatile kredittpapirer – NBIM sier dette offentlig etter på ha investert tungt i covered I Norge har utstedelser vært sporadiske og små – “Forkledte private plasseringer” rettet mot få store investorer til anlegg – DnB NOR, Nordea og Sparebank1 Boligkreditt prioriterer funding i Euromarkedet for å få volum

4 4 Bytteordningens effekt på OMF Klare insitamenter fra NB til omlegging til OMF – Avkortingsregler favoriserer OMF Bytteordingen ga støtet til at også uavhengige banker opprettet OMF foretak – Resultert i for mange utstedere som er uinteressante for utstedelser internasjonalt – ”Dårlig industristruktur” skyldes trolig aversjon mot å gi fra seg styring

5 5 Drivere for overgang fra senior lån til OMF Store forfall i 2011, 2013 og 2014 når avtalene om bytter forfaller – Mye av dette kan refinansieres ute men ikke nødvendigvis for de mellomstore og minste utstederne Skjerpede krav til sikkerhet ved pantsettelse i Norges Bank – Norges Bank vil helt unngå bankpapirer ifm F-lån. Banker som kjøpere av bankpapirer vil etter hvert bortfalle noe som trolig øker attraktiviteten til OMF vs Senior lån

6 6 Hva skal til for å skape et mer likvid OMF marked i Norge Fra teorien: – Markedet har to funksjoner: – Tilby likviditet til kjøper og selger. Likviditet innbærer at markedet normalt kan karakteriseres som likvid dersom markedsdeltagerne hurtig, og til enhver tid, kan gjennomføre store handler uten at markedsprisen endres i særlig grad. – Prisene reflekterer relevant informasjon om underliggende verdier ”Det er ingenting som gir mer nytte for praksis enn en god teori”

7 7 Utfordringer blant investormassen Forsikringsselskaper – Kjøper til anlegg i dag. (Bidrar lite til likviditet i annenhåndsmarkedet) Bankene – OMF ikke attraktivt nok i dag – Nye regler fra Norges Bank endrer attraktiviteten til OMF Kapitalforvalterne – Alternativ til Senior lån og ikke stat – Bør etableres som egen aktivaklasse Utlandet – Utenlandske investorer ikke aktive i NOK OMF i dag, kan bli alternativ til stat

8 8 Utstederne Noen store, mange små selskaper – Ulikt det svenske markedet – Uoversiktlig? Forkledde ”private placements” dominerer markedsplassen – Ikke bra for likviditeten i annenhåndsmarkedet – Uforutsigbart – investordrevet Trenger benchmark lån – etablering av en NOK OMF kurve – Store låneserier som sikrer likviditet Bytteordningen har bidratt til at ”investor relations” arbeidet sannsynligvis har blitt forsømt

9 9 Dealerne Prissettingen i dag – Litt uoversiktlig: – Sammenligner med OMF ute i NOK swappet til kroner – Senior vs OMF ”Market-Maker” ordning bør på plass – Opplegg med forpliktende prisstilling Høyere risikoramme til OMF må på plass Må skape et godt analyseprodukt

10 10 Oppsummering Utsteder forum viktig arena ”Backing” fra myndighetene Bør arbeide for – Bedre Investor relations – Etablering av ”benchmarks” – ”Store” låneserier – Større disiplin i utstedelsene – ”Market-Maker” ordning (forpliktende priser på skjerm)

11 11 Disclaimer Takk for oppmerksomheten Lars-Erik Aas


Laste ned ppt "1 OMF i Norge – utfordringer for markedsplassen Lars-Erik Aas Head of Research and Asset sales 27. januar 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google