Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Redskap på veien eller mål på kvalitet? - Et studentperspektiv på karakterer i høyere utdanning Av Susanne Skjørberg, fag- og forskningspolitisk ansvarlig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Redskap på veien eller mål på kvalitet? - Et studentperspektiv på karakterer i høyere utdanning Av Susanne Skjørberg, fag- og forskningspolitisk ansvarlig."— Utskrift av presentasjonen:

1 Redskap på veien eller mål på kvalitet? - Et studentperspektiv på karakterer i høyere utdanning Av Susanne Skjørberg, fag- og forskningspolitisk ansvarlig i Norsk Studentunion.

2 Karakterenes ulike funksjoner Hva betyr karakterer i høyere utdanning? Studentenes ønsker

3 Karakterers to funksjoner: Selektering www.nsu.no Tilbakemelding

4 Selektering Når trenger man å selektere? Hvem behøver selekteringen? Øker selektering studentenes motivasjon?

5 Kan knyttes til det som kalles summativ evaluering, det vil si evaluering som forteller hva du kan, ofte som en avslutning på noe.

6 Kan få store konsekvenser for studentene. Gode karakterer kan gi positive konsekvenser. Dårlige karakterer kan gi negative konsekvenser. Får studenter med karakterene D og E brukt graden sin?

7 Karakterer forteller egentlig hva sensorer mener om hva studenten har prestert på et gitt tidspunkt. Gis karakterer for stor betydning?

8 Tilbakemelding Hva forteller karakterene til studentene? Er karakterer en tilstrekkelig tilbakemelding? Gir karakterer en adekvat tilbakemelding?

9 Tilbakemeldinger kan gis enten til slutt, eller underveis. Underveisevalueringer kan enten kalles prosessevalueringer eller formative evalueringer. Karakterer er en form for evaluering, men ikke nødvendigvis den som gir best tilbakemelding.

10 Hva påvirker karakterene… Jamfør evalueringen av ”Kvalitetsreformen” er det blant annet tid på studiene (men ikke veldig store variasjoner). Kan også være talent, kulturell kapital, erfaring med både det å studere og å ha eksamen, ”flaks”, psykologiske faktorer osv.

11 og hvordan påvirker det oss? Prestasjon viktigere enn læringsutbytte? Kan føre til et resultatfokus fremfor fokus på læring for læringens skyld. Forbedring blir mindre viktig enn ”objektive” kriterier (det blir viktigere å konkurrere med andre enn seg selv). Leser mer fordi man ønsker bedre karakterer, og derfor får bedre læringsutbytte? Blir karakterene viktigere enn det man har lært, også etter endt utdanning?

12 Hva ønsker studentene? Utdanningspolitisk plattform for NSU, under ”Karakterer”

13 Valg av karakterer (A-F eller bestått/ikke bestått) skal baseres på faglige vurderinger. Ønsker nasjonal koordinering, men er skeptiske til forsøk på å etterstrebe normalfordeling. Verden utenfor må få økt forståelse for hva karakterene kommuniserer.

14 Mange studenter ønsker økt bruk av bestått/ ikke bestått… … og mange ønsker bruk av karakterer. Kan det siste være et resultat av underskudd på andre tilbakemeldinger?


Laste ned ppt "Redskap på veien eller mål på kvalitet? - Et studentperspektiv på karakterer i høyere utdanning Av Susanne Skjørberg, fag- og forskningspolitisk ansvarlig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google