Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Evaluering av allmennlærerutdanninga på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet Jon Haakstad, NOKUT Levanger, 3. februar 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Evaluering av allmennlærerutdanninga på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet Jon Haakstad, NOKUT Levanger, 3. februar 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Evaluering av allmennlærerutdanninga på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet Jon Haakstad, NOKUT Levanger, 3. februar 2006

2 Mandatet: Omfang Profesjons- og brukerperspektivet Faglig nivå og kvalitet Studentenes studieforutsetninger, studieinnsats og medinnflytelse Lærernes sluttkompetanse Lærerutdannernes kompetanse Institusjonenes ressursbruk og vektlegging av innsatsfaktorer Institusjonenes ledelse og styring av utdanninga Etter- og videreutdanning FOU som grunnlag for forskningsbasert utdanning

3 Mandatet: Føringer Profesjonsperspektivet (relevans og yrkesnærhet) er spesielt vektlagt fra KD Alle institusjoner skal ha vurdering Grunnlag for framtidige nøkkeltall

4 Mandatet: tolking ”Overskridende” Fokus og prioriteringer ↑ ←→ ↓

5 Dokumentasjonsgrunnlag 4-delt egenvurdering fra institusjonene Brukerundersøkelse (kandidater og rektorer) Fagplananalyser (matematikk, KRL, norsk, pedagogikk) Statistisk materiale Institusjonsbesøk 400 stikkprøver av eksamen (fag som ovenf.) Komparativ internasjonal studie Frafallsundersøkelse? (Dybdeintervjuer tatt ut av grunnlaget) ------- Grunnlagslitteratur (bl a NNRs evaluering 2002; tilsvarende svensk og dansk evaluering)

6 Metode To hovedfaser –Midtveisrapport og –konferanse (sept. 05) –Sluttrapport og –konferanse (juni -06) Aktiv bruk av ”analysefaser” Langsiktig og ’spesialisert’ rolle for sakkyndige

7 Aktører og roller 9 sakkyndige i hovedpanel (og spesialpaneler) –Ansvarlig for rapportenes innhold –Innflytelse på tematiske prioriteringer og metode 10 sakkyndige i spesialpaneler Evalueringssekretariat med 1 – 2 hele stillinger; 5 inngår i prosjektet –Sekretariatet skriver rapportene

8 Bruk av sakkyndige Dokumentasjon, fase 1: 9 hovedpanel (A): 8 supplerende sakkyndige (B): Arbeidsrapporter Data og statistikk 2A + 2B Fagplaner2A + 2B Bruker2A + 2B Egenvur- dering 3A + 2B

9 Bruk av sakkyndige (2) Institusjonsbesøk, fase 2 (19 sakkyndige) Prinsipp: –Minst 1 fra hovedpanel i alle reisekomiteer –Minst en fra hvert temapanel i alle reisekomiteer Komité 15 inst. Komité 25 inst. Komité 34 inst. Komité 45 inst. Arbeidsrapp orter

10 Fokuserte tema: Mål Sluttkompetanse for profesjonsutdanning –Profesjonskompetanse Didaktisk kompetanse Metodisk kompetanse Helhetlig yrkeskompetanse –Faglig nivå / faglig kompetanse Hvilket ’fag’? Hvor mange fag? Fou og forskningsbasert kunnskap

11 Fokuserte tema: Midler Rammebetingelser og handlingsrom: –Faglig ledelse –Læringsfilosofi / læringsstil; underv. og veiledning –Helhet og sammenheng i utdanningsprogrammet –Ressursbruk og organisering av programmet –Lærerutdannernes kompetanse –Inntakskvalitet –Studenters arbeidsinnsats –Kravnivå

12 Midtveis: Funn og hypoteser Stort frafall Problematisk faglig nivå /faglig ujevnhet Sammenheng m/inntakskvalitet og innsats? Fragmentert i fag og tema. For bred? Svak indre sammenheng: Pedagogikk – fag – fagdidaktikk – praksis For svak profesjonsinnretning: –Faglig relevans –Yrkesnærhet (Klassen; skolen; omliggende samfunn)

13 Utvikling, hele ALU Strykprosent

14 Data fra eksamen, original og resensur KRL

15 Data fra eksamen, original og resensur Matematikk

16 Data fra eksamen, original og resensur Norsk

17 Data fra eksamen, original og resensensur Pedagogikk


Laste ned ppt "Evaluering av allmennlærerutdanninga på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet Jon Haakstad, NOKUT Levanger, 3. februar 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google