Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg"— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg
Kartlegging av arbeidsmiljø og risikovurdering Norsk Vanns arbeid med HMS ved avløpsanlegg Steinar K. Nybruket, Norsk Vann

2 Egne erfaringer… : Farta rundt i kommunene i Oppland og Hedmark, først i Aksjon Mjøsa – senere hos miljøvernavdelingen i Hedmark. 1983 – 1987: driftsleder på HIAS-anlegget utenfor Hamar. HMS var mitt ansvar! Gjennomførte en kartlegging av arbeidsmiljøet Endte opp med en omfattende tiltaksplan !! Noen driftsoperatører var svært skeptiske til en del av tiltakene (men: det endret seg over tid..) Problem: kontakten med bedriftshelsetjenesten – var veldig personavhengig – og ofte utskifting av personell.

3 Utfordringer innen avløpssektoren med fokus på arbeidsmiljø
Før jeg viser eksempler/bilder fra anlegg og påpeker eksempler på utfordringer: Vi skal ikke ha fokus på arbeidsmiljø fordi Arbeidstilsynet varsler at de kommer på tilsyn! Nei – det er et ledelsesansvar å ha fokus på dette hele tiden – og de ansatte må læres opp og inspireres til å ta vare på sin egen – og andres – arbeidsmiljø. Det er ens egen helse vi snakker om.

4 Lillevik, Larvik – fra pumpekjeller (etter 12 års drift…)

5 Kjemikaliehåndtering

6 Sand-/fettfang – åpent….

7 Åpen transportskrue….

8 Verneutstyr

9 Verneutstyr Hva slags maske skal man bruke ved ulike arbeidssituasjoner..

10 Type oppgaver GRØNNE Oppgaver som er person kan utføre alene, ”av kontrollerende art”. Arrangementmessige tiltak (hvordan situasjonen er på stedet) er bestemmende for hva som kan inngå. Generell sikkerhetsinstruks ivaretar sikkerhet. GULE Oppgaver som må utføres av to personer. Kan være ”av kontrollerende art”, men mangler tilrettelegging for utførelse av en person. Vedlikeholdsoppgaver som ivaretas av instruks/prosedyrer. Sikker jobbanalyse dersom instruks ikke foreligger. RØDE Spesielle oppgaver som krever sikker jobbanalyse (SJA) og arbeidstillatelse.

11 Pumpestasjon – våtoppstilt løsning

12 Pumpestasjon – tørroppstilt løsning

13 Rist ned til sump tatt vekk
Rist ned til sump tatt vekk. Driftsoperatør skal da ha med seg medhjelper som sikrer. Den som utfører arbeid er festet til sikkerhetsline.

14 Sikkerhetsutstyr? Verneutstyr? Type maske?

15 Sikkerhets- og verneutstyr ved nedstigning i pumpestasjon

16 Heise-innretning på plass – ”i tilfelle råttfelle”…
Lillevik renseanlegg Heise-innretning på plass – ”i tilfelle råttfelle”…

17 Sandfang – spyling når overdekning er tatt vekk…

18 Fra en samling i kurset

19 Entreprenør i arbeid på oppdrag fra kommunen – ansvarsforhold?

20 Nedstigning i dypt basseng …

21 …… verneutstyr

22 Besøk fra skoler mv. – tilstrekkelig med vaskemuligheter

23 Risikoanalyse – Lillevik renseanlegg
Dette er svært viktig å få gjort – sammen!

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 2 fornøyde deltakere -elæring

34 70-80 kursdeltakere gjennomført kurset
Kurssamlinger normalt på Lillevik renseanlegg i Larvik Også hatt samling i Trondheim, Ålesund, Kristiansund og Stjørdal i samarbeid med driftsassistanser

35 Det har kommet en ny nettside om arbeidsmiljø i Sverige

36

37 Pågående prosjekt i regi av Norsk Vann
Bakgrunn: en rapport fra Svenskt Vatten i 2011

38

39 Uttak av luftprøve

40 Enkelt analyseutstyr

41 Dette skal prosjektet gi svar på
?? Kan dette være en metode for bruk ute på anleggene for grovkartlegging – risikovurderinger ? Metoden anvendbar for bruk for å følge opp tiltak basert på risikovurderinger ? Dette skal prosjektet gi svar på

42 Oppfølging av tiltak (f.eks i regi av Driftsassistansen) ?

43 Den svenske rapporten:

44 Noen bilder fra rundtur på 6 anlegg høsten 2012

45 Sandfang – luke åpnet

46 Innløpsrist – deksel tatt vekk

47 Sandfang – operatør spyler

48 Pluggkjøring av varmevekslere
tank

49 Septikmottak

50 Innløp pumpestasjon

51 Innløp renseanlegg

52 Sandfang

53 Slamlager – luke åpnet

54 Utløp sandfang - spalte

55 Primærrenseanlegg - filteranlegg

56 Spyling av filter

57 Deksler over filtere åpne

58 Finner vi tilsvarende sammenheng?
Får vi grunnlag for å anbefale metoden? Pr. nå: litt usikker Gjøre noen ekstra undersøkelser – drøfte i prosjektgruppen den 12. desember.

59 Takk for oppmerksomheten !


Laste ned ppt "Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google