Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veiledning 1. Amanuensis Sidsel Tveiten, Høgskolen i Akershus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veiledning 1. Amanuensis Sidsel Tveiten, Høgskolen i Akershus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Veiledning 1. Amanuensis Sidsel Tveiten, Høgskolen i Akershus

2 Hva er veiledning? Et begrep som brukes i mange og ulike sammenhenger… Et begrep som brukes i mange og ulike sammenhenger… En pedagogisk metode som ofte brukes synonymt og kombinert med informasjon, undervisning, rådgivning og coaching…. En pedagogisk metode som ofte brukes synonymt og kombinert med informasjon, undervisning, rådgivning og coaching…. Hvorfor veiledning? Læringssyn, empowerment, helsepolitiske føringer (medvirkning, ekspert på seg selv, anerkjennelse og maktomfordeling) Hvorfor veiledning? Læringssyn, empowerment, helsepolitiske føringer (medvirkning, ekspert på seg selv, anerkjennelse og maktomfordeling) Veiledning på ulike arenaer: kolleger, studenter, brukere, klienter, pasienter, elever…ofte både veileder man og er selv fokusperson… Veiledning på ulike arenaer: kolleger, studenter, brukere, klienter, pasienter, elever…ofte både veileder man og er selv fokusperson… Planlagt vs spontan Planlagt vs spontan Teoretiske oppgaver, praksis… Teoretiske oppgaver, praksis…

3 En definisjon av veiledning Veiledning er en formell, relasjonell og pedagogisk istandsettingsprosess rettet mot å styrke fokuspersonens mestringskompetanse gjennom en dialog basert på humanistiske verdier og kunnskap (Tveiten, S., 2006) Veiledning er en formell, relasjonell og pedagogisk istandsettingsprosess rettet mot å styrke fokuspersonens mestringskompetanse gjennom en dialog basert på humanistiske verdier og kunnskap (Tveiten, S., 2006)

4 Hva innebærer denne definisjonen? Istandsettingsprosess Istandsettingsprosess Formell… Formell… Relasjonell Relasjonell Pedagogisk Pedagogisk Styrke Styrke Mestringskompetanse Mestringskompetanse Dialog Dialog Humanistiske verdier Humanistiske verdier Kunnskap Kunnskap

5 Premisser Å møte den andre der han/hun er Å møte den andre der han/hun er Tid Tid Språk, kommunikasjon Språk, kommunikasjon Rammer (fagplan, praktisk, retningslinjer…) Rammer (fagplan, praktisk, retningslinjer…) Veiledning er et paraplybegrep Veiledning er et paraplybegrep

6 Faser og struktur i veiledning Forberedelsesfase, fokusperson blir veiledbar… Forberedelsesfase, fokusperson blir veiledbar… Oppstartfase/bli kjent fase/ kontraktfase… Oppstartfase/bli kjent fase/ kontraktfase… Arbeidsfase Arbeidsfase Avslutningsfase Avslutningsfase Refleksjonsfase Refleksjonsfase Jfr. Fiskefiguren… Jfr. Fiskefiguren…

7 Veilederrollen Hva er en rolle? Hva er en rolle? Roller kan påvirke hverandre Roller kan påvirke hverandre Hvilke roller har veileder samtidig? Hvilke roller har veileder samtidig? Hvordan forholde seg til alle rollene? Hvordan forholde seg til alle rollene? Hvilken rolle bruker du mest? Hvilken rolle bruker du mest?

8 Hvordan veilede? Dialogen er hovedformen Dialogen er hovedformen Hva er en dialog? Hva er en dialog? Hva er en monolog? Hva er en monolog? Hva kjennetegner en dialog? Hva kjennetegner en dialog? Hva er hensikten med dialogen? Hva er hensikten med dialogen? Begges banehalvdel må lyses opp… Begges banehalvdel må lyses opp…

9 Dialogen kan kombineres med fasiliterende metoder Situasjonsanalyse Situasjonsanalyse Logg Logg Reflekterende team Reflekterende team Kort Kort Coaching Coaching Mange flere, se Veiledning, mer enn ord…(Tveiten, 2008) Mange flere, se Veiledning, mer enn ord…(Tveiten, 2008)

10 Effekt av veiledning Middel for å forebygge utbrenthet, gir personlig og faglig trygghet og utvikling, styrker handlingskompetanse (Tveiten, 1996) Middel for å forebygge utbrenthet, gir personlig og faglig trygghet og utvikling, styrker handlingskompetanse (Tveiten, 1996) Strategier for å utvikle relasjonen med brukere Strategier for å utvikle relasjonen med brukere (Sexton-Bradsaw, 1999) (Sexton-Bradsaw, 1999) Økt motivasjon i jobben, økt relasjonskompetanse, økt samarbeidskompetanse, styrket yrkesidentitet, utvikling av tverrfaglig samarbeid (Hyrkäs og Paunonen-Ilmonen, 2001) Økt motivasjon i jobben, økt relasjonskompetanse, økt samarbeidskompetanse, styrket yrkesidentitet, utvikling av tverrfaglig samarbeid (Hyrkäs og Paunonen-Ilmonen, 2001) Økt evne til å uttrykke følelser, ansvarlighet, og evne til å gi emosjonell støtte (Holm et al. 1998) Økt evne til å uttrykke følelser, ansvarlighet, og evne til å gi emosjonell støtte (Holm et al. 1998) Økt etisk sensibilitet (Severinsson og Kamaker, 1999) Økt etisk sensibilitet (Severinsson og Kamaker, 1999) Tryggere i beslutningstaking, tryggere i relasjon med pasienter (Magnusson et al., 2002) Tryggere i beslutningstaking, tryggere i relasjon med pasienter (Magnusson et al., 2002) Økt refleksjonsevne (Jones, 1998) Økt refleksjonsevne (Jones, 1998) Økt selvinnsikt og trygghet på egen kompetanse (Arvidsson et al., 2000) Økt selvinnsikt og trygghet på egen kompetanse (Arvidsson et al., 2000)

11 Hva kan du ta med deg til din praktiske hverdag av dette? ?

12 Oppsummering Hva er veiledning Hva er veiledning Grenseområder Grenseområder Hensikt og effekt Hensikt og effekt Metoder Metoder Eksempler på hvordan veiledning kan inspirere og bidra til selvutvikling i jobben… Eksempler på hvordan veiledning kan inspirere og bidra til selvutvikling i jobben…

13 Litteratur (her…) Arvidsson, B. et al. (2000) Psychiatric nurses’ conceptions of how group supervision in nursing care influences their professional competence. Journal of Nursing Management, 8, 175-185. Arvidsson, B. et al. (2000) Psychiatric nurses’ conceptions of how group supervision in nursing care influences their professional competence. Journal of Nursing Management, 8, 175-185. Holm, A.-K. et al. (1998) Nursing students’ experiences of the effect of continual process-oriented group supervision. Journal of Nursing Management, 6, 105-113. Holm, A.-K. et al. (1998) Nursing students’ experiences of the effect of continual process-oriented group supervision. Journal of Nursing Management, 6, 105-113. Hyrkäs, K. og Paunonen-Ilmonen, M. (2001) The effects of clinical supervision on the quality of care: examining the results of team supervision. Journal of Advanced Nursing, 33 (4),492-502. Hyrkäs, K. og Paunonen-Ilmonen, M. (2001) The effects of clinical supervision on the quality of care: examining the results of team supervision. Journal of Advanced Nursing, 33 (4),492-502. Jones, A. (1998) Some reflections on clinical supervision; an existential- phenomenological paradigm. European Journal of Cancer Care, 7, 56-62. Jones, A. (1998) Some reflections on clinical supervision; an existential- phenomenological paradigm. European Journal of Cancer Care, 7, 56-62. Magnusson, A. et al. (2002) The influence of clinical supervision on ethical issues in home care of people with mental illness in Sweden.Journal of Nursing Management, 10, 37-45. Magnusson, A. et al. (2002) The influence of clinical supervision on ethical issues in home care of people with mental illness in Sweden.Journal of Nursing Management, 10, 37-45. Severinsson, E. og Kamaker, D. (1999) Clinical Nursing Supervision in the workplace – effects on moral stress and job satisfaction. Journal of Nursing Management, 24, 151- 161. Severinsson, E. og Kamaker, D. (1999) Clinical Nursing Supervision in the workplace – effects on moral stress and job satisfaction. Journal of Nursing Management, 24, 151- 161. Sexton - Bradshaw, D. (1999) Establishing clinical supervision in NICU. Paediatric Nursing, 2 (11), 26-29. Sexton - Bradshaw, D. (1999) Establishing clinical supervision in NICU. Paediatric Nursing, 2 (11), 26-29. Tveiten, S. (2008). Pedagogikk i sykepleiepraksis. Bergen: Fagbokforlaget. Tveiten, S. (2008). Pedagogikk i sykepleiepraksis. Bergen: Fagbokforlaget. Tveiten, S. (1998) Sykepleiefaglig veiledning- et middel til å videreutvikle sykepleierkompetanse? Hovedoppgave, ISV, Universitetet i Oslo. Tveiten, S. (1998) Sykepleiefaglig veiledning- et middel til å videreutvikle sykepleierkompetanse? Hovedoppgave, ISV, Universitetet i Oslo. Tveiten, S. (2008) Veiledning, mer enn ord…Bergen: Fagbokforlaget. Tveiten, S. (2008) Veiledning, mer enn ord…Bergen: Fagbokforlaget. Tveiten, S. (2006) The public health nurses’ client supervision. Doctoral thesis. Med.fakultet, Universitetet i Oslo. Tveiten, S. (2006) The public health nurses’ client supervision. Doctoral thesis. Med.fakultet, Universitetet i Oslo. Tveiten, S. (2007) Den vet best hvor skoen trykker…Om veiledning som middel i empowermentprosessen. Bergen: Fagbokforlaget. Tveiten, S. (2007) Den vet best hvor skoen trykker…Om veiledning som middel i empowermentprosessen. Bergen: Fagbokforlaget.


Laste ned ppt "Veiledning 1. Amanuensis Sidsel Tveiten, Høgskolen i Akershus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google