Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Amanuensis Sidsel Tveiten, Høgskolen i Akershus

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Amanuensis Sidsel Tveiten, Høgskolen i Akershus"— Utskrift av presentasjonen:

1 Amanuensis Sidsel Tveiten, Høgskolen i Akershus
Veiledning Amanuensis Sidsel Tveiten, Høgskolen i Akershus

2 Hva er veiledning? Et begrep som brukes i mange og ulike sammenhenger…
En pedagogisk metode som ofte brukes synonymt og kombinert med informasjon, undervisning, rådgivning og coaching…. Hvorfor veiledning? Læringssyn, empowerment, helsepolitiske føringer (medvirkning, ekspert på seg selv, anerkjennelse og maktomfordeling) Veiledning på ulike arenaer: kolleger, studenter, brukere, klienter, pasienter, elever…ofte både veileder man og er selv fokusperson… Planlagt vs spontan Teoretiske oppgaver, praksis…

3 En definisjon av veiledning
Veiledning er en formell, relasjonell og pedagogisk istandsettingsprosess rettet mot å styrke fokuspersonens mestringskompetanse gjennom en dialog basert på humanistiske verdier og kunnskap (Tveiten, S., 2006)

4 Hva innebærer denne definisjonen?
Istandsettingsprosess Formell… Relasjonell Pedagogisk Styrke Mestringskompetanse Dialog Humanistiske verdier Kunnskap

5 Premisser Å møte den andre der han/hun er Tid Språk, kommunikasjon
Rammer (fagplan, praktisk, retningslinjer…) Veiledning er et paraplybegrep

6 Faser og struktur i veiledning
Forberedelsesfase, fokusperson blir veiledbar… Oppstartfase/bli kjent fase/ kontraktfase… Arbeidsfase Avslutningsfase Refleksjonsfase Jfr. Fiskefiguren…

7 Veilederrollen Hva er en rolle? Roller kan påvirke hverandre
Hvilke roller har veileder samtidig? Hvordan forholde seg til alle rollene? Hvilken rolle bruker du mest?

8 Hvordan veilede? Dialogen er hovedformen Hva er en dialog?
Hva er en monolog? Hva kjennetegner en dialog? Hva er hensikten med dialogen? Begges banehalvdel må lyses opp…

9 Dialogen kan kombineres med fasiliterende metoder
Situasjonsanalyse Logg Reflekterende team Kort Coaching Mange flere, se Veiledning, mer enn ord…(Tveiten, 2008)

10 Effekt av veiledning Middel for å forebygge utbrenthet, gir personlig og faglig trygghet og utvikling, styrker handlingskompetanse (Tveiten, 1996) Strategier for å utvikle relasjonen med brukere (Sexton-Bradsaw, 1999) Økt motivasjon i jobben, økt relasjonskompetanse, økt samarbeidskompetanse, styrket yrkesidentitet, utvikling av tverrfaglig samarbeid (Hyrkäs og Paunonen-Ilmonen, 2001) Økt evne til å uttrykke følelser, ansvarlighet, og evne til å gi emosjonell støtte (Holm et al. 1998) Økt etisk sensibilitet (Severinsson og Kamaker, 1999) Tryggere i beslutningstaking, tryggere i relasjon med pasienter (Magnusson et al., 2002) Økt refleksjonsevne (Jones, 1998) Økt selvinnsikt og trygghet på egen kompetanse (Arvidsson et al., 2000)

11 Hva kan du ta med deg til din praktiske hverdag av dette?

12 Oppsummering Hva er veiledning Grenseområder Hensikt og effekt Metoder
Eksempler på hvordan veiledning kan inspirere og bidra til selvutvikling i jobben…

13 Litteratur (her…) Arvidsson, B. et al. (2000) Psychiatric nurses’ conceptions of how group supervision in nursing care influences their professional competence. Journal of Nursing Management, 8, Holm, A.-K. et al. (1998) Nursing students’ experiences of the effect of continual process-oriented group supervision. Journal of Nursing Management, 6, Hyrkäs, K. og Paunonen-Ilmonen, M. (2001) The effects of clinical supervision on the quality of care: examining the results of team supervision. Journal of Advanced Nursing, 33 (4), Jones, A. (1998) Some reflections on clinical supervision; an existential-phenomenological paradigm. European Journal of Cancer Care, 7, Magnusson, A. et al. (2002) The influence of clinical supervision on ethical issues in home care of people with mental illness in Sweden.Journal of Nursing Management, 10, Severinsson, E. og Kamaker, D. (1999) Clinical Nursing Supervision in the workplace – effects on moral stress and job satisfaction. Journal of Nursing Management, 24, Sexton - Bradshaw, D. (1999) Establishing clinical supervision in NICU. Paediatric Nursing, 2 (11), Tveiten, S. (2008). Pedagogikk i sykepleiepraksis. Bergen: Fagbokforlaget. Tveiten, S. (1998) Sykepleiefaglig veiledning- et middel til å videreutvikle sykepleierkompetanse? Hovedoppgave, ISV, Universitetet i Oslo. Tveiten, S. (2008) Veiledning, mer enn ord…Bergen: Fagbokforlaget. Tveiten, S. (2006) The public health nurses’ client supervision. Doctoral thesis. Med.fakultet, Universitetet i Oslo. Tveiten, S. (2007) Den vet best hvor skoen trykker…Om veiledning som middel i empowermentprosessen. Bergen: Fagbokforlaget.


Laste ned ppt "Amanuensis Sidsel Tveiten, Høgskolen i Akershus"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google