Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Relasjonskompetanse og nettverksperspektiv, kva er no det?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Relasjonskompetanse og nettverksperspektiv, kva er no det?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Relasjonskompetanse og nettverksperspektiv, kva er no det?
Mark Hopfenbeck Bodil Nysveen 18. januar 2012 Valdres Viser Vegen Vidare

2 Et utgangspunkt... ”Det som skader oss i det daglige samvær med våre medmennesker, er mangelen på kjærlighet og fraværet av direkte, ærlige relasjoner... frykten skaper skinnmennesker, som i stedet for å leve, spiller et sosialt spill som har som sitt egentlige mål å beskytte dem mot angrep.” Ylander & Larson-Lindeman (1978) Makt och Rädsla

3 Kommunikasjon er kunst...
”... Den ypperste kommunikasjon kan bare finne sted i det sant menneskelige møte. Kommunikasjon som kunst er derfor identisk med kunsten å være menneske overfor et annet menneske.” Lang (1992) Kommunikasjon som kunst, i Husebø (red.) Medisin: Kunst eller vitenskap?

4 ”Korleis lærer du å symja?
Kunsten å lære å symja ”Korleis lærer du å symja? Ved å lese um symjekunsten eller ved å kava på i vatnet? Eg berre spør.” - Olav H. Hauge

5 Å tilegne seg relasjonskompetanse er en krevende dannelsesprosess
”Studenten må integrere kunnskap i seg selv som person og utvikle det vi kan kalle et ’terapeutisk selv’. Å skulle arbeide med seg selv på denne måten kan være en krevende og ofte smertefull dannelsesprosess.” Løvlie-Schibbye (2004) Hva sier jeg til klienten i psykoterapi - Noen sammenhenger mellom et filosofisk grunnsyn, relasjonsteori og vårt terapeutiske språk

6 ... Og det krever både tid og ressurser
”Å øke relasjonskompetansen og bedre evnen til samhandling krever at temaet settes på dagsorden og prioriteres så høyt at det avsettes nok tid og ressurser. Å utvikle sine relasjonsferdigheter betinger at man er villig til å gå inn i endringsarbeid, det betinger refleksjonsrom og noen å reflektere sammen med, dvs. kompetente veiledere.” Steihaug & Loeb (2007) De ressurskrevende brukerne innen psykisk helsearbeid; samhandling og organisering, s. 88

7 Hvorfor relasjonskompetanse?
”Relasjonskompetanse er grunnleggende både når det gjelder samarbeid med brukeren og samarbeid mellom fagpersoner i og utenfor kommunen.” Grut (2007) Tverrfaglig samhandling i psykisk helsearbeid, s. 44

8 Relasjonskompetanse er: Samarbeidskompetanse
”…utfordringene i brukermedvirkning og tverrfaglighet sammenfaller på et avgjørende punkt – i begge tilfeller handler det om evne og vilje til samspill med andre… Derfor kommer tverrfagligheten ikke utenom relasjonell kompetanse ...” Hjort (2004) Tverrfaglig samarbeid og brukermedvirkning

9 Relasjonskompetanse er: bruker- og pårørendemedvirkning
”Bruker- og pårørendemedvirkning krever at terapeutene har gode kommunikasjons-ferdigheter og viser en lyttende og bekreftende holdning i møte med de som søker hjelp.” Karlsson (2007) Brukererfaringer med kriseintervensjon i eget hjem

10 Relasjonskompetanse er: Emosjonell kompetanse
”Relasjonskompetanse handler derfor om kunnskap og evne til å identifisere og håndtere emosjoner hos seg selv og hos andre.” Horverak (2005) Relasjonskompetanse - en nyttig ferdighet

11 Relasjonskompetanse er: Selvinnsikt
”Bare ved å utvikle dypere innsikt i seg selv, i egne følelser, holdninger og atferd, kan man bli pedagog.” Bruno Bettelheim (1974) A Home for the Heart

12 Relasjonskompetanse er: Etisk kompetanse
”Etisk kompetanse er evnen til å lytte aktivt, til å oppdage hvordan andre blir berørt, til å se hvilke verdier som kommer i klemme, hvilke moralske og juridiske plikter som settes på spill, hvilke alternative handlingsmuligheter som finnes.” Eide & Aadland (2008) Etikkhåndboka for kommunenes helse- og omsorgstjenester

13 Relasjonskompetanse er: Alliansebygging
Ærlig, interessert, åpen, vennlig, undrende, varm, likeverdig, respektfull, validerende, tillitsverdig, eksplisitt, reflekterende, trygg, støttende, aksepterende, forståelsesfull, håpefull og i stand til å gå i dybden, tåle usikkerhet, se det viktige og tolke korrekt Ackerman & Hilsenroth (2003) A review of therapist characteristics and techniques positively impacting the therapeutic alliance

14 Vi må hjelpe hverandre... ”Derfor skal vi arbeide med oss selv og med hverandre som relasjonsbehandlere, og vi skal hjelpe hverandre med å mestre de påvirkninger som settes i gang i oss.” Thorgaard & Haga (2006) Gode relationsbehandlere og god miljøterapi: Relationsbehandling i psykiatrien

15 Å lære noe nytt krever mot!
Gary Larson, The Far Side


Laste ned ppt "Relasjonskompetanse og nettverksperspektiv, kva er no det?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google