Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innherred samkommune 1 Dialogseminar Åre 13. – 14.mars 2007 ISK-ENHETENES KOMMENTARER TIL VIDERE ISK-SAMARBEID Meier Hallan, Johannes Bremer, Torbjørn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innherred samkommune 1 Dialogseminar Åre 13. – 14.mars 2007 ISK-ENHETENES KOMMENTARER TIL VIDERE ISK-SAMARBEID Meier Hallan, Johannes Bremer, Torbjørn."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innherred samkommune 1 Dialogseminar Åre 13. – 14.mars 2007 ISK-ENHETENES KOMMENTARER TIL VIDERE ISK-SAMARBEID Meier Hallan, Johannes Bremer, Torbjørn Olsen, Rolf Baglo, Petter Bjartnes, Sølvi Melvold og Asgeir Tromsdal og Eva Kristin Lian

2 www.innherred-samkommune.no Dialogseminar Åre 13. – 14. mars 2007 - ISK-enhetenes kommentarer til videre ISK-samarbeid 2 Basert på spørsmål til gruppearbeid 1. februar for samkommunestyret, PS 09/07, og tilsvarende gruppearbeid i lederkollegiet og fagforening, har enhetene i ISK i etterkant hatt en intern prosess på behandling av videre samarbeid mellom Verdal og Levanger etter utløpet av forsøksperioden 2004 – 2007. Innspill til debatten i plenum: Levanger Verdal

3 www.innherred-samkommune.no Dialogseminar Åre 13. – 14. mars 2007 - ISK-enhetenes kommentarer til videre ISK-samarbeid 3 Drøft fordeler og ulemper med å fortsette samarbeidet

4 www.innherred-samkommune.no Dialogseminar Åre 13. – 14. mars 2007 - ISK-enhetenes kommentarer til videre ISK-samarbeid 4 Argumenter for samkommunen: – Merkevare for regionen – Fått til svært mange fellesrutiner/reglement – Felles IKT-løsninger – Mange andre felles fagløsninger – Definert og markedsført samkommune lokalt og nasjonalt. Fått gode tilbakemeldinger fra de fleste hold – Reduserte tilskuddbehov på de fleste områder

5 www.innherred-samkommune.no Dialogseminar Åre 13. – 14. mars 2007 - ISK-enhetenes kommentarer til videre ISK-samarbeid 5 Argumenter for samkommunen: Tatt det beste fra begge kommuner Gevinster for både arbeidsgiver og arbeidstaker Bevist at organisasjonsformen passer for likeverdige kommuner Kommet langt i å viske ut kommunegrenser mhp rutiner/tjenesteyting uten å slå sammen kommunene Langt bedre muligheter for samordning av alt det er naturlig å ha felles

6 www.innherred-samkommune.no Dialogseminar Åre 13. – 14. mars 2007 - ISK-enhetenes kommentarer til videre ISK-samarbeid 6 Konklusjon: Fungert enda for kort tid for at alle fordeler er tatt ut Enda større fordeler på lengre sikt Jobbe med mål om at samkommune gir lokal og nasjonal verdi på sikt, forankret i lovverket Ansvar påligger oss for en fortsatt utprøving

7 www.innherred-samkommune.no Dialogseminar Åre 13. – 14. mars 2007 - ISK-enhetenes kommentarer til videre ISK-samarbeid 7 Argumenter mot samkommune: – Større avstand til kundene (eksterne og interne) – Større avstand til arbeidssted – Tid medgår til avklaringer/avgrensninger – Mye møtevirksomhet / reisetid

8 www.innherred-samkommune.no Dialogseminar Åre 13. – 14. mars 2007 - ISK-enhetenes kommentarer til videre ISK-samarbeid 8 Hvilke saksområder er det mest aktuelt å samarbeide om i ISK-2: Betingelsen må selvfølgelig være at kommunene samlet kommer bedre ut med et samarbeid enn uten !

9 www.innherred-samkommune.no Dialogseminar Åre 13. – 14. mars 2007 - ISK-enhetenes kommentarer til videre ISK-samarbeid 9 Vi mener: Det er vanskelig å se for seg at ikke det som er bra i en kommune ikke skulle være bra for nabokommunen Motkreftene til en slik tanke er vel først og fremst frykten for at et utstrakt samarbeid vil på sikt kunne føre til en kommunesammenslåing Dette vil vel uansett være en lang prosess der resultatet av en folkeavstemming vil være det som er retningsgivende Vårt syn er at verdien av samarbeidet vil være lønnsomt og fordelaktig både på kort og lang sikt

10 www.innherred-samkommune.no Dialogseminar Åre 13. – 14. mars 2007 - ISK-enhetenes kommentarer til videre ISK-samarbeid 10 Fordeler: Med felles bo- og arbeidsmarket er det en fordel at tjenestekvaliteten er mest mulig lik i begge kommuner Faglig kvalitetssikring og stordriftsfordeler Mindre sårbare med felles beredskap

11 www.innherred-samkommune.no Dialogseminar Åre 13. – 14. mars 2007 - ISK-enhetenes kommentarer til videre ISK-samarbeid 11 Kommunene bør se lengre enn en ny 4-års-periode: Ha fokus på at dette skal utvikles til et fast og varig samarbeidsforhold med kontinuerlig utvikling og forbedring Norske Skog Aker Verdal

12 www.innherred-samkommune.no Dialogseminar Åre 13. – 14. mars 2007 - ISK-enhetenes kommentarer til videre ISK-samarbeid 12 Mulige samarbeidsområder: Næringssamarbeid Friluftsforvaltning Planarbeid- legge all plankompetanse i ISK Ad.hoc samarbeid/ utviklingsarbeid/ beredskapsarbeid Alt stabsarbeid legges inn i ISK, både fagstaber og rådmannsstaber Alle enheter innen ”teknisk etat” inkl. VA

13 www.innherred-samkommune.no Dialogseminar Åre 13. – 14. mars 2007 - ISK-enhetenes kommentarer til videre ISK-samarbeid 13 og på litt lengre sikt: Kultur (alle typer) Kulturskole Flyktningetjenesten NAV (samt andre fagområde innen helse og barn-/ familievern) Skoler Barnehager Pleie/omsorg Det bør etter vår mening legges mest mulig til rette for at det også er samarbeid på de områder som ikke legges inn i ISK2-forsøket. Eller kort sagt: Snu spørsmålet: Hva kan det IKKE være samarbeid om?

14 www.innherred-samkommune.no Dialogseminar Åre 13. – 14. mars 2007 - ISK-enhetenes kommentarer til videre ISK-samarbeid 14 Det bør imidlertid tas høyde for mulig oppgaveoverføring fra fylkeskommunen/fylkesmannen, dersom det skulle bli en aktuell problemstilling Jo sterkere kommunene står gjennom samarbeidsprosjekter, jo større sannsynlighet er det for en oppgaveomfordeling Fylkeskommunen/Fylkesmannen

15 www.innherred-samkommune.no Dialogseminar Åre 13. – 14. mars 2007 - ISK-enhetenes kommentarer til videre ISK-samarbeid 15 Hvilke endringer ser en for seg i forhold til dagens forsøk: Bedre kommunikasjon mellom ISK-enheter Mer og bedre kommunikasjon mellom ISK- enheter og administrasjonssjefen Rådmenn fra begge kommuner må utgjøre administrasjonen av ISK Mer vekt på administrativ ledelse av samkommunen

16 www.innherred-samkommune.no Dialogseminar Åre 13. – 14. mars 2007 - ISK-enhetenes kommentarer til videre ISK-samarbeid 16 Forslag til mål for samarbeidsprosjektet: Levanger kommune og Verdal kommune skal gjennom samarbeidsprosjektet ”Innherred Samkommune-2” legge til rette for utstrakt og varig formelt og uformelt samarbeid på områder det er naturlig å samarbeide på Begge kommuner skal bestå som selvstendige, geografisk atskilte kommuner med innbyggere som vil det beste for regionen, og med et kommunalt samarbeid som gir den best mulige tjenesteyting Erfaringen fra ISK-prosjektene, samt evt andre kommuners samkommuneprosjekter evalueres og bør, innen rimelig tid, kvalifisere for formell godkjenning av organisasjonsformen

17 www.innherred-samkommune.no Dialogseminar Åre 13. – 14. mars 2007 - ISK-enhetenes kommentarer til videre ISK-samarbeid 17 Takk for oppmerksomheten EvaSølviRolf AsgeirPetterTorbjørnJohannesMeier


Laste ned ppt "Innherred samkommune 1 Dialogseminar Åre 13. – 14.mars 2007 ISK-ENHETENES KOMMENTARER TIL VIDERE ISK-SAMARBEID Meier Hallan, Johannes Bremer, Torbjørn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google