Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

RE KOMMUNE ny og varm Fattigdom blant barn og unge 30.5.08 Elisabeth S. Paulsen1 Fattigdom sett fra ulike ståsted ”Da Re kommune ble en fattig kommune”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "RE KOMMUNE ny og varm Fattigdom blant barn og unge 30.5.08 Elisabeth S. Paulsen1 Fattigdom sett fra ulike ståsted ”Da Re kommune ble en fattig kommune”"— Utskrift av presentasjonen:

1 RE KOMMUNE ny og varm Fattigdom blant barn og unge 30.5.08 Elisabeth S. Paulsen1 Fattigdom sett fra ulike ståsted ”Da Re kommune ble en fattig kommune”

2 RE KOMMUNE ny og varm Fattigdom blant barn og unge 30.5.08 Elisabeth S. Paulsen2 Hva er fattigdom?

3 RE KOMMUNE ny og varm Fattigdom blant barn og unge 30.5.08 Elisabeth S. Paulsen3 I 2005 ble barna i Re fattige!

4 RE KOMMUNE ny og varm Fattigdom blant barn og unge 30.5.08 Elisabeth S. Paulsen4 Barnefattigdom i Re kommune zEn ung befolkning z2369 personer er under 19 år zCa 54 % av befolkningen er under 39 år

5 RE KOMMUNE ny og varm Fattigdom blant barn og unge 30.5.08 Elisabeth S. Paulsen5 Situasjonen de siste 5 årene zBarnevernet utviklet fra 3,15 stilling i 2002 til 10,35 i dag inkl. prosjekter zVi jobber etter generalistmodellen men har z1 familieveileder z0,5 grønn omsorg Etter skoletid z2 personer i 16-23 prosjektet

6 RE KOMMUNE ny og varm Fattigdom blant barn og unge 30.5.08 Elisabeth S. Paulsen6 Situasjonen siste 5 årene zSosialtjenesten hadde 4,5 stilling i 2002 zTil 9 personer i 2008 z 4,5 Generalist jobbing z0,5 Gjeldrådgiver z1 ruskonsulent z1 arbeidstreningsleder z2 personer knytta til rustiltak/prosjekt

7 RE KOMMUNE ny og varm Fattigdom blant barn og unge 30.5.08 Elisabeth S. Paulsen7 Situasjonen i Re z 2002 1 flyktningkonsulent zI dag 2,6 stilling, Flyktning- og innvandrerkontor zBosetter årlig mellom 10 og 20 flyktninger, totalt i bosettingsperioden 64 personer i øyeblikket z75 % gjennomfører introduksjonsordningen går videre i arbeid/kvalifisering zGratis barnehage og Sfo for alle i intro-program zKjøper hus med subsidiert husleie zSelges til subsidiert pris tilbake til flyktningene

8 RE KOMMUNE ny og varm Fattigdom blant barn og unge 30.5.08 Elisabeth S. Paulsen8 Statistikk 2007 z 256 med utbetaling sosialhjelp z136 med hjelpetiltak i barnevernet z95 bekymringsmeldinger zFra 7 under omsorg i 2002 til z26 i 2007 zBarnevernsbudsjett i 2002 5 mill. til 12 mill i 2007, hvor av 50% brukes til omsorgstiltak utenfor familien

9 RE KOMMUNE ny og varm Fattigdom blant barn og unge 30.5.08 Elisabeth S. Paulsen9 Før og etter mai 2005 z2005 ble Re kommune en fattigdomskommune ! zBarnefattigdom med en andel på 3,2 % eller ca 75 barn – 50% fattigdomsgrense zVi startet prosjekt Barnas aurora zKartla antall fattige barn zLærte opp ansatte og politikere i å forstå fattigdom zImplementerte fattigdomstiltakene inn i kommunens planer, bla kommuneplan

10 RE KOMMUNE ny og varm Fattigdom blant barn og unge 30.5.08 Elisabeth S. Paulsen10 Etter mai 2005 zOpprettet ulike tiltak for å sikre barn og unge tilgang til ferie og fritidsopplevelser zLettere å få vedtak i sosial og barnevern til ferie og fritid zLaget ustyrsdepot med mulighet for å låne gratis, ski, skøyter, telt, fiskestang, sekk, sovepose, kano m.m zLærer barna til å bruke dette og lokalmiljøet til opplevelser zBarnevernet flinkere til å kartlegge økonomi som en viktig del av omsorgen – samarbeider med gjeldsrådgiver zFokus fra ledelsen på forebygging og barn og unge zLes i Re – et lesetreningsprosjekt

11 RE KOMMUNE ny og varm Fattigdom blant barn og unge 30.5.08 Elisabeth S. Paulsen11 Fokus rettes mot og jobbing zSosialtjenesten samarbeider enda tettere med barnevernet zFaste møtearenaer zUtfordring framover sikres med avtale med NAV zBarnevernet begynner å se økonomi som omsorgsoppgave zFixit permen, for de 16 +

12 RE KOMMUNE ny og varm Fattigdom blant barn og unge 30.5.08 Elisabeth S. Paulsen12 FIXIT

13 RE KOMMUNE ny og varm Fattigdom blant barn og unge 30.5.08 Elisabeth S. Paulsen13 Forebyggende barnevern zOpprettet Etter skoletid, grønn omsorg z”Rema 1000 prinsippet” det enkle det beste z4 barn i 3 kull zGod mat lek og omsorg- bli sett = sosial mestring zMålgruppe de som ikke er barnvernsbarn enda, men har et behov

14 RE KOMMUNE ny og varm Fattigdom blant barn og unge 30.5.08 Elisabeth S. Paulsen14 Barnevernstjenestens erfaringer zBekymringsmeldinger kommer sent gjerne på ungdomsskolen zDa har mange ergret seg lenge zMan har ”meldt” til helsesøster zUngdom med ”oppholdstillatelse” på skolen zAlternativ skole på ”lissom”- gir ingen kvalifikasjon z”Ikke mitt bord lenger” z Stigmatisering i arv ”Faren var også håpløs” zOvergangene sikres ikke godt nok til vg-skole

15 RE KOMMUNE ny og varm Fattigdom blant barn og unge 30.5.08 Elisabeth S. Paulsen15 Fokus på Ettervern z§ 1-3. Hvem loven gjelder for. z Tiltak som omhandlet i denne lov kan treffes overfor barn under 18 år. z Når barnet samtykker, kan tiltak som er iverksatt før barnet har fylt 18 år, opprettholdes eller erstattes av andre tiltak som er omhandlet i denne lov inntil barnet har fylt 23 år. Jf. likevel § 4-24 tredje ledd.

16 RE KOMMUNE ny og varm Fattigdom blant barn og unge 30.5.08 Elisabeth S. Paulsen16 Barnevernet tar ansvar for de over 18 år i Re zAlle får et ettervernstilbud zIndividuelt tilpasset, varierer fra fosterhjem til økonomisk hjelp og støttekontakt, dekker skole zDe fleste takker ja zVi tar tilbake de som angrer selv om det har gått tid zDette koster penger i dag bruker vi over 1 mill til de som er 18 + i ulike tiltak, i øyeblikket 6 personer

17 RE KOMMUNE ny og varm Fattigdom blant barn og unge 30.5.08 Elisabeth S. Paulsen17 Hva lærte vi av Barnas aurora zFattigdom begynner ved mangel av inntekt zMangel av inntekt starter med mangel på arbeidet zMangel på arbeid starter med mangel på kvalifikasjoner zSkal vi gjøre en forskjell må vi sikre utdanning

18 RE KOMMUNE ny og varm Fattigdom blant barn og unge 30.5.08 Elisabeth S. Paulsen18 ”16-23 ” prosjektet zMålsettinger: zKompetanse til ungdommen – ikke på ”lissom” zKunnskap om: yMestring og ungdomskunnskap yKommunikasjon med ungdom yOm hverandres fagområde yForskning på området zDet vi gjør skal være mulig å videreføre zForankre i organisasjonene som er involvert på høyt nivå zKartlegge, kjenne gruppa

19 RE KOMMUNE ny og varm Fattigdom blant barn og unge 30.5.08 Elisabeth S. Paulsen19 Erkjennelse av hva som må til zForpliktende samarbeide zGod koordinering zSikre overganger zGi mestring zSkreddersøm, IP/tiltaksplaner zGå nye veier, men stempel godkjent er viktig

20 RE KOMMUNE ny og varm Fattigdom blant barn og unge 30.5.08 Elisabeth S. Paulsen20 Prosjektorganisering zStyringsgruppe: yRektor Re vg-skole yRekor Revetal ungdomsskole ySosialleder yBarnevernsleder yLeder Fagteam Bufetat yVirksomhetsleder yProsjektleder yRapporterer til rådmannens ledergruppe

21 RE KOMMUNE ny og varm Fattigdom blant barn og unge 30.5.08 Elisabeth S. Paulsen21 Koordineringsgruppe Koorinerings gruppa VirksomhetslederProsjektlederHelseOTMestringsentreprenørNav arbeidProsjektleder

22 RE KOMMUNE ny og varm Fattigdom blant barn og unge 30.5.08 Elisabeth S. Paulsen22 Prosjektorganisering zTiltak: zDet gule huset i den grønne kommunen zMestringsentrerenør i 0,5 stilling, ei hånd å holde i, en guide en nøytral person zForpliktende samarbeide, gjennom koordineringsgruppa med mandat til å gjøre noe

23 RE KOMMUNE ny og varm Fattigdom blant barn og unge 30.5.08 Elisabeth S. Paulsen23 Hva ser vi så langt zBehov for koordinering zLag rutiner som lever uavhengig av folk zMangler kunnskap om hverandre zSkolen for teoretisk ”våre” faller utenfor zBehov for alternative skoleløp også Vg-skole zViktig en ”ene hånda” som vet og kan følge den enkelte er viktig zEn som ikke er barnevern

24 RE KOMMUNE ny og varm Fattigdom blant barn og unge 30.5.08 Elisabeth S. Paulsen24 Veien videre zKreative løsninger i samarbeide mellom alle parter zUtvikle nye metoder /verktøy zKunnskap, forskning og evidens forankret zVi skal evaluere og lære løpende zFaste møtearenaer som forplikter zSikre overgangen til NAV, og veien videre zMå ha mennesker som har rom og tid for å følge med tett zDe 3 T’ers lov zEn tapt barndom kan ikke gjenvinnes på et øyeblikk, men vi kan kanskje bidra til en bedre fremtid


Laste ned ppt "RE KOMMUNE ny og varm Fattigdom blant barn og unge 30.5.08 Elisabeth S. Paulsen1 Fattigdom sett fra ulike ståsted ”Da Re kommune ble en fattig kommune”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google