Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fattigdom sett fra ulike ståsted

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fattigdom sett fra ulike ståsted"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fattigdom sett fra ulike ståsted
”Da Re kommune ble en fattig kommune” Fattigdom blant barn og unge Elisabeth S. Paulsen

2 Fattigdom blant barn og unge 30.5.08 Elisabeth S. Paulsen
Hva er fattigdom? Fattigdom blant barn og unge Elisabeth S. Paulsen

3 Fattigdom blant barn og unge 30.5.08 Elisabeth S. Paulsen
I 2005 ble barna i Re fattige! Fattigdom blant barn og unge Elisabeth S. Paulsen

4 Barnefattigdom i Re kommune
En ung befolkning 2369 personer er under 19 år Ca 54 % av befolkningen er under 39 år Fattigdom blant barn og unge Elisabeth S. Paulsen

5 Situasjonen de siste 5 årene
Barnevernet utviklet fra 3,15 stilling i 2002 til 10,35 i dag inkl. prosjekter Vi jobber etter generalistmodellen men har 1 familieveileder 0,5 grønn omsorg Etter skoletid 2 personer i prosjektet Fattigdom blant barn og unge Elisabeth S. Paulsen

6 Situasjonen siste 5 årene
Sosialtjenesten hadde 4,5 stilling i 2002 Til 9 personer i 2008 4,5 Generalist jobbing 0,5 Gjeldrådgiver 1 ruskonsulent 1 arbeidstreningsleder 2 personer knytta til rustiltak/prosjekt Fattigdom blant barn og unge Elisabeth S. Paulsen

7 Fattigdom blant barn og unge 30.5.08 Elisabeth S. Paulsen
Situasjonen i Re flyktningkonsulent I dag 2,6 stilling, Flyktning- og innvandrerkontor Bosetter årlig mellom 10 og 20 flyktninger, totalt i bosettingsperioden 64 personer i øyeblikket 75 % gjennomfører introduksjonsordningen går videre i arbeid/kvalifisering Gratis barnehage og Sfo for alle i intro-program Kjøper hus med subsidiert husleie Selges til subsidiert pris tilbake til flyktningene Fattigdom blant barn og unge Elisabeth S. Paulsen

8 Fattigdom blant barn og unge 30.5.08 Elisabeth S. Paulsen
Statistikk 2007 256 med utbetaling sosialhjelp 136 med hjelpetiltak i barnevernet 95 bekymringsmeldinger Fra 7 under omsorg i 2002 til 26 i 2007 Barnevernsbudsjett i mill. til 12 mill i 2007, hvor av 50% brukes til omsorgstiltak utenfor familien Fattigdom blant barn og unge Elisabeth S. Paulsen

9 Fattigdom blant barn og unge 30.5.08 Elisabeth S. Paulsen
Før og etter mai 2005 2005 ble Re kommune en fattigdomskommune ! Barnefattigdom med en andel på 3,2 % eller ca 75 barn – 50% fattigdomsgrense Vi startet prosjekt Barnas aurora Kartla antall fattige barn Lærte opp ansatte og politikere i å forstå fattigdom Implementerte fattigdomstiltakene inn i kommunens planer, bla kommuneplan Fattigdom blant barn og unge Elisabeth S. Paulsen

10 Fattigdom blant barn og unge 30.5.08 Elisabeth S. Paulsen
Etter mai 2005 Opprettet ulike tiltak for å sikre barn og unge tilgang til ferie og fritidsopplevelser Lettere å få vedtak i sosial og barnevern til ferie og fritid Laget ustyrsdepot med mulighet for å låne gratis, ski, skøyter, telt, fiskestang, sekk, sovepose, kano m.m Lærer barna til å bruke dette og lokalmiljøet til opplevelser Barnevernet flinkere til å kartlegge økonomi som en viktig del av omsorgen – samarbeider med gjeldsrådgiver Fokus fra ledelsen på forebygging og barn og unge Les i Re – et lesetreningsprosjekt Fattigdom blant barn og unge Elisabeth S. Paulsen

11 Fokus rettes mot og jobbing
Sosialtjenesten samarbeider enda tettere med barnevernet Faste møtearenaer Utfordring framover sikres med avtale med NAV Barnevernet begynner å se økonomi som omsorgsoppgave Fixit permen, for de 16 + Fattigdom blant barn og unge Elisabeth S. Paulsen

12 Fattigdom blant barn og unge 30.5.08 Elisabeth S. Paulsen
FIXIT Fattigdom blant barn og unge Elisabeth S. Paulsen

13 Forebyggende barnevern
Opprettet Etter skoletid, grønn omsorg ”Rema 1000 prinsippet” det enkle det beste 4 barn i 3 kull God mat lek og omsorg- bli sett = sosial mestring Målgruppe de som ikke er barnvernsbarn enda, men har et behov Fattigdom blant barn og unge Elisabeth S. Paulsen

14 Barnevernstjenestens erfaringer
Bekymringsmeldinger kommer sent gjerne på ungdomsskolen Da har mange ergret seg lenge Man har ”meldt” til helsesøster Ungdom med ”oppholdstillatelse” på skolen Alternativ skole på ”lissom”- gir ingen kvalifikasjon ”Ikke mitt bord lenger” Stigmatisering i arv ”Faren var også håpløs” Overgangene sikres ikke godt nok til vg-skole Fattigdom blant barn og unge Elisabeth S. Paulsen

15 Fattigdom blant barn og unge 30.5.08 Elisabeth S. Paulsen
Fokus på Ettervern § 1-3. Hvem loven gjelder for.        Tiltak som omhandlet i denne lov kan treffes overfor barn under 18 år.        Når barnet samtykker, kan tiltak som er iverksatt før barnet har fylt 18 år, opprettholdes eller erstattes av andre tiltak som er omhandlet i denne lov inntil barnet har fylt 23 år. Jf. likevel § 4-24 tredje ledd. Fattigdom blant barn og unge Elisabeth S. Paulsen

16 Barnevernet tar ansvar for de over 18 år i Re
Alle får et ettervernstilbud Individuelt tilpasset, varierer fra fosterhjem til økonomisk hjelp og støttekontakt, dekker skole De fleste takker ja Vi tar tilbake de som angrer selv om det har gått tid Dette koster penger i dag bruker vi over 1 mill til de som er 18 + i ulike tiltak, i øyeblikket 6 personer Fattigdom blant barn og unge Elisabeth S. Paulsen

17 Hva lærte vi av Barnas aurora
Fattigdom begynner ved mangel av inntekt Mangel av inntekt starter med mangel på arbeidet Mangel på arbeid starter med mangel på kvalifikasjoner Skal vi gjøre en forskjell må vi sikre utdanning Fattigdom blant barn og unge Elisabeth S. Paulsen

18 Fattigdom blant barn og unge 30.5.08 Elisabeth S. Paulsen
”16-23 ” prosjektet Målsettinger: Kompetanse til ungdommen – ikke på ”lissom” Kunnskap om: Mestring og ungdomskunnskap Kommunikasjon med ungdom Om hverandres fagområde Forskning på området Det vi gjør skal være mulig å videreføre Forankre i organisasjonene som er involvert på høyt nivå Kartlegge, kjenne gruppa Fattigdom blant barn og unge Elisabeth S. Paulsen

19 Erkjennelse av hva som må til
Forpliktende samarbeide God koordinering Sikre overganger Gi mestring Skreddersøm, IP/tiltaksplaner Gå nye veier, men stempel godkjent er viktig Fattigdom blant barn og unge Elisabeth S. Paulsen

20 Prosjektorganisering
Styringsgruppe: Rektor Re vg-skole Rekor Revetal ungdomsskole Sosialleder Barnevernsleder Leder Fagteam Bufetat Virksomhetsleder Prosjektleder Rapporterer til rådmannens ledergruppe Fattigdom blant barn og unge Elisabeth S. Paulsen

21 Fattigdom blant barn og unge 30.5.08 Elisabeth S. Paulsen
Koordineringsgruppe Fattigdom blant barn og unge Elisabeth S. Paulsen

22 Prosjektorganisering
Tiltak: Det gule huset i den grønne kommunen Mestringsentrerenør i 0,5 stilling, ei hånd å holde i, en guide en nøytral person Forpliktende samarbeide, gjennom koordineringsgruppa med mandat til å gjøre noe Fattigdom blant barn og unge Elisabeth S. Paulsen

23 Fattigdom blant barn og unge 30.5.08 Elisabeth S. Paulsen
Hva ser vi så langt Behov for koordinering Lag rutiner som lever uavhengig av folk Mangler kunnskap om hverandre Skolen for teoretisk ”våre” faller utenfor Behov for alternative skoleløp også Vg-skole Viktig en ”ene hånda” som vet og kan følge den enkelte er viktig En som ikke er barnevern Fattigdom blant barn og unge Elisabeth S. Paulsen

24 Fattigdom blant barn og unge 30.5.08 Elisabeth S. Paulsen
Veien videre Kreative løsninger i samarbeide mellom alle parter Utvikle nye metoder /verktøy Kunnskap, forskning og evidens forankret Vi skal evaluere og lære løpende Faste møtearenaer som forplikter Sikre overgangen til NAV, og veien videre Må ha mennesker som har rom og tid for å følge med tett De 3 T’ers lov En tapt barndom kan ikke gjenvinnes på et øyeblikk, men vi kan kanskje bidra til en bedre fremtid Fattigdom blant barn og unge Elisabeth S. Paulsen


Laste ned ppt "Fattigdom sett fra ulike ståsted"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google