Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EASA Part-M Nye felles-europeiske bestemmelser for vedlikehold

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EASA Part-M Nye felles-europeiske bestemmelser for vedlikehold"— Utskrift av presentasjonen:

1 EASA Part-M Nye felles-europeiske bestemmelser for vedlikehold
Presentasjon for S/NLF seilflykonferanse 05. – Geir Raudsandmoen

2 Forkortelser/Begreper
EASA: European Aviation Safety Agency (”felles europeisk LT”) Competent Authority: Den myndighet som har ansvaret for luftdyktighet i det land der luftfartøyet er registrert. Normalt den nasjonale luftfartsmyndigheten (LT, CAA, NAA, ...). Continuing Airworthiness: Opprettholdelse av luftdyktighet Part-M: EASA bestemmelser for vedlikehold og opprettholdelse av luftdyktighet Part 21: EASA Sertifiseringsbestemmelser, dvs. regler for typesertifisering og opprettelse av luftdyktighet (første gangs utstedelse av LD-bevis). Notice of Proposed Amendment (NPA): Bekjentgjort endringsforslag. Maintenance Organisation (MO – Subpart F organisation): En organisasjon som er godkjent til å vedlikeholde luftfartøyer og/eller utstyr, inkludert ”Complex Tasks”. Continuing Airworthiness Management Organisation (CAMO – Subpart G organisation): En organisasjon som er godkjent til å styre opprettholdelse av luftdyktighet for luftfartøyer, normalt inkludert tillatelse til å kunne utstede/forlenge et Airworthiness Review Certificate. NB! Noen CAMO’er (”CAMO light”) har ikke Airworthiness Review privilegier.

3 Forkortelser/Begreper
Maintenance (Vedlikehold): Fysiske tiltak (f.eks. ettersyn, inspeksjon, komponentbytte, reparasjon) for å opprettholde eller gjenopprette luftdyktighet. Certificate of Return to Service (CRS): En dokumentasjon på at det er utført vedlikehold og at luftfartøy/komponent er luftdyktig. Certifying Staff: Personell som er godkjent til å utføre vedlikehold (ut over ”Limited Pilot Owner Maintenance”) og utstede/signere CRS. Airworthiness Review: En gjennomgang av luftfartøyet og dets dokumentasjon, utført av en CAMO eller luftfartsmyndighet, for å sikre at det er formelt og fysisk luftdyktig. Airworthiness Review Certificate (ARC), tilsv. dagens Vedlikeholdsrapport: Sertifikat på at det er utført en Airworthiness Review, og at luftfartøyet er fysisk luftdyktig ved utstedelsen, og formelt luftdyktig til utløpsdatoen (dersom det vedlikeholdes i.h.t. gjeldende regler og vedlikeholdsprogram). Airworthiness Review Staff: Personell som er godkjent til å utføre Airworthiness Review og signere et Airworthiness Review Certificate.

4 Implementering av EASA Part-M
Part-M er del av EU regulation 2042/2003 2042/2003 inneholder også Part-66, Part-145, Part-147 Innen 28 September 2008 skal EASA Part-M (Maintenance Regulations) være fullstendig implementert i alle EASA’s medlemsland. Part-M vil også være gyldig for seilfly. Unntak: Noen få ”veteran”-typer som fyller krav i Annex II til EU reg. 1592/2002; Finnes på egen liste fra EASA. Vedlikeholdes i.h.t. nasjonale regler. Part-M skal være direkte anvendbar (dvs. ikke bare grunnlag for skriving av nasjonale regler) og er lik for alle EASA-medlemsland, men oversatt til alle EU-språk (varierende kvalitet på oversettelser).

5 EASA Vedlikeholdsbestemmelser
EU Commission Regulation 2042/2003 on the continuing airworthiness of aircraft and aeronautical products, parts and appliances, and on the approval of organisations and personnel involved in these tasks Regulation 2042/2003 inneholder ”Essential Requirements” (3 sider) og 4 Annexes: Annex I: Part-M (Maintenance) Annex II: Part-145 (Maintenance Organisations) Annex III: Part-66 (Certifying Staff) Annex IV: Part-147 (Maintenance Training Organisations) Til hvert Annex, finnes det ”Acceptable Means of Compliance” (AMC) og ”Guidance Material” (GM) Regulation 2042/2003, samt AMC og GM, kan lastes ned fra: Part M regulerer ikke ”Initial Airworthiness” og ”Type Certification”; Dette er regulert i EU Commission Regulation 1702/2003: Implementing rules for the airworthiness and environmental certification of aircraft and related products, parts and appliances, as well as for the certification of design and production organisations. Regulation 1702/2003 inneholder ”Essential Requirements” og ett Annex: Part 21: Certification of aircraft and related products, parts and appliances, and of design and production organisations

6 Innhold EASA Part-M Part-M har 2 Sections:
Section A: Technical Requirements (for ”brukerne”) Section B: Procedure for Competent Authorities (LT/CAA) Hver Section har 9 Subparts: Subpart A: General Subpart B: Accountability Subpart C: Continuing Airworthiness Subpart D: Maintenance Standards Subpart E: Components Subpart F: Maintenance Organisation Subpart G: Continuing Airworthiness Management Organisation Subpart H: Certificate of Release to Service – CRS Subpart I: Airworthiness Review Certificate Part-M har p.t. 8 Appendixes, bl.a.: Appendix VII: Complex Maintenance Tasks Appendix VIII: Limited Pilot Owner Maintenance

7 Hoved-momenter EASA Part-M
Evigvarende luftdyktighetsbevis, utstedt av ”the Competent Authority” (nasjonal luftfartsmyndighet, dvs. LT/CAA) Må ha gyldig Airworthiness Review Certificate (ARC) for å være luftdyktig. ARC utstedes årlig (”uncontrolled environment”), eller hvert tredje år, med årlig fornyelse basert på dokument-gjennomgang (”controlled environment”) ARC må utstedes/fornyes/anbefales av en Continuing Airworthiness Management Organisation (CAMO, a.k.a. Subpart-G organisation), evt. av nasjonal luftfartsmyndighet.

8 Hoved-momenter EASA Part-M
Controlled / Uncontrolled Environment Uncontrolled Environment: Eieren har ansvar for å administrere vedlikehold, og kan ”shoppe” vedlikeholdstjenester fritt. ARC må utstedes årlig, ved at en CAMO gjør full dokument- og fysisk gjennomgang av flyet. CAMO utsteder Airworthiness Review Recommendation, som er grunnlag for at CAA utsteder ARC. (Sannsynlig endring: CAMO utsteder ARC) ARC kan evt. utstedes av nasjonal luftfartsmyndighet. Controlled Environment: Eier har avtale med CAMO om ”management” av vedlikehold. Eier kan velge tjenesteyter for vedlikehold, men må holde CAMO orientert om status og alle vedlikeholds-hendelser. Maintenance må utføres av Maintenance Organiasation (blir sanns.vis endret til også bruk av lisensiert personell). ARC utstedes hvert tredje år etter full gjennomgang av Continuing Airworthiness Management Oranisation (CAMO, a.k.a. Subpart-G organisation), med 2x årlig fornyelse basert på dokument-gjennomgang.

9 Hoved-momenter EASA Part-M
Alle luftfartøy må ha et individuelt vedlikeholdsprogram (Maintenance Programme), innen Part-M skiller mellom ”Maintenance” (vedlikehold/ettersyn) og Airworthiness Review (for å utstede/fornye ARC). Maintenance kan utføres av: Pilot/Owner for enkle ettersyn (50t/periodisk) og enkle reparasjoner/komponentbytte listet i Annex VIII til Part-M. Lisensiert tekniker eller Maintenance Organisation for mindre ettersyn (100t/årlig) og mindre reparasjoner. Maintenance Organisation (Subpart-F organisation) for større ettersyn og reparasjoner (”Complex Tasks”). Airworthiness review må utføres av CAMO (evt. CAA)

10 Hoved-momenter EASA Part-M
Strengere regler for komponent-vedlikehold. Strengere krav til dokumentasjon / underlag for reparasjoner og modifikasjoner: Underlag for reparasjoner og modifikasjoner må være godkjent av en Approved Design Organisation eller av EASA En Approved Design Organisation må avgjøre om en reparasjon er ”minor” eller ”major”. I prinsippet ikke tillatt å bruke generelle håndbøker à lá FAA AC som underlag for reparasjoner/modifikasjoner. Ikke tillatt å innmontere utstyr/komponenter uten at utstyret har et ”EASA Form One” sertifikat, men: Lettelser oppnådd for seilfly-utstyr, ved at visse typer utstyr (GPS-loggere, el-vario/seilfly-computer, PDA, etc.) er blitt definert som ”standard parts”.

11 Continuing Airworthiness Management Organisation (CAMO eller Subpart-G organisation)
I.h.t. EASA Part-M skal luftdyktigheten opprettholdes ved at en CAMO (med Airworthiness Review Privilege) hvert år enten: Utsteder/fornyer et Airworthiness Review Certificate (controlled environment), eller: Utsteder en Airworthiness Review Recommendation til NAA, som utsteder Airworthiness Review Certificate. (Blir sanns.vis endret til at CAMO utsteder ARC direkte, også i uncontrolled environment, i.h.t. NPA ) Unntak: NAA kommer og utfører både fysisk gjenomgang av flyet og gjennomgang av dokumenter, og utsteder ARC. Større ettersyn/reparasjoner: Skal utføres av en Maintenance Organisation (MO eller subpart-F org.) Mindre ettersyn/reparasjoner: Kan utføres av flytekniker e.l. på personlig lisens/sertifikat. Enklere vedlikehold (Part M Annex VIII): Kan utføres av Pilot/Owner som mener seg kvalifisert.

12 NPA til EASA Part-M Notice of Proposed Amendment NPA er utarbeidet av arbeidsgruppe M-017. M-017 er etablert av EASA, men luftsports- og seilfly-organisasjoner er bra representert. (Meget viktig arbeid av EAS og EGU) NPA var på høring i oktober Endelig endringsforslag forventes i mars 2008, og godkjenning av endring forventes/håpes i juni 2008. Problem: Kort tid mellom forventet godkjenning av NPA og fullstendig implementering av Part-M, dvs. vi vet ikke hvilke Part-M regler vi skal forholde oss til. Foreslåtte endringer i NPA er overveiende positive, dvs. lettelser i krav og enklere byråkrati. Dersom NPA ikke blir godkjent, får vi det meget vanskelig etter 28 september 2008.

13 NPA til EASA Part-M Tillater bruk av ”Baseline” eller ”Generic” Maintenance Programmes. S/NLF Vedlikeholdshåndbok for seilfly kan oppfattes som et ”Generic Maintenance Programme”. Reduserer krav til erfaring i ”Continuing Airworthiness” fra 5 år til 3 år for Airworthiness Review Staff. Tillater at Airworthiness Review Staff kan ha “nationally recognized maintenance personnel qualification appropriate to the aircraft category” som alternativ til Part-66 tekniker-sertifikat. For “uncontrolled environment”, fjerner system med Airworthiness Review Recommendation fra CAMO og ARC utstedt av CAA; CAMO kan utstede ARC direkte. For “controlled environment”, fjerner krav om at alt vedlikehold må gjøres av Maintenance Organisation. Utarbeidet lister for Limited Pilot/Owner Maintenance som er spesifikke for de enkelte grupper luftfartøy (f.eks. seilfly).

14 Concept Part M: Proposed approach; NPA 2007-08
controlled environment Uncontrolled environment Competent authority Receive copy of Airworthiness Review Certificate (ARC) M.A. subpart G organisation extend airworth. review cert. once a year aircraft review & new ARC every 3rd year M.A. subpart G org. Airworthiness review once a year, -> Issue Airworth. Review Cert. or: Comp. authority Airworthiness review once a year, -> Issue Airworth. Review Cert. information about each task release to service contract M.A. subpart F complex maintenance Appendix VII release to service M.A. subpart F complex maintenance Appendix VII certifying staff certifying staff pilot owner limited maintenance M.A.803 & Appendix VIII pilot owner limited maintenance M.A.803 & Appendix VIII

15 Vi planlegger en CAMO for seilfly drevet av NLF eller S/NLF.
Continuing Airworthiness Management Organisation for Seilfly innenfor S/NLF Vi planlegger en CAMO for seilfly drevet av NLF eller S/NLF. Denne modellen vil bli brukt av de fleste seilfly-forbundene i Europa. Seilfly-CAMO’en vil ha en sentral administrasjon på nasjonalt nivå (delstats-nivå i Tyskland), og utførende enheter på klubb-nivå. EASA har uttalt at denne modellen er akseptabel. Utførende enheter i CAMO’en opprettes i klubber som har tekniker(e) og permanent byggelokale. Seilflyteknikere/BLS med minst 5 år (evt. 3 år) erfaring kan oppnevnes som Airworthiness Review Staff.

16 National Aviation Authority
Audit National Gliding Body Technical Office Editing of technical documentation Advice for repairs Quality control Subpart F Subpart G DOA* Training of NGB staff Inspectors Club (controlled environment) Audit every year Maintenance Manager - responsible for cont. airworthiness - extends twice ARC for one year Airframe mechanics Engine mechanics has to report flight hours regularly * DOA could be at EGU level ** could also join a commercial Sub. G (CAMO) Club sailplanes physical survey every 3 years Individual owned sailplanes**

17 CAMO ledes av person i hel eller halv stilling ansatt i NLF. Oppgaver:
Continuing Airworthiness Management Organisation for Seilfly innenfor S/NLF CAMO ledes av person i hel eller halv stilling ansatt i NLF. Oppgaver: Administrasjon. Holde oversikt over alle ARC. Kontakt mot Luftfartstilsynet og EASA. Inspeksjon/tilsyn med operative enheter i klubber. Tilsyn/godkjenning av Airworthiness Review Staff. Teknisk komité opprettholdes. Oppgaver: Støtte/rådgivning til leder for CAMO. Endringer av vedlikeholdshåndbok / vedlikeholdsprogrammer. Tekniske samlinger og utdanning/videre-utdanning av SFT/BLS/Tekniske Ledere.

18 Mulige organisasjonsformer NLF Subpart G organisation (CAMO)
Møte Teknisk Komité og Einar Bjørnebekk 5. – , for å igangsette implementering av Part-M og oppstart av CAMO. Konklusjon ang. valg av CAMO-modell: Nasjonal subpart-G organisasjon (Continuing Airworthiness Organisation), for seilfly og motorfly, drevet av NLF/NAK, med min. 1 ansatt. Foreløpig søker vi ikke godkjenning som Maintenance Organisation (Subpart-F), fordi vedlikehold som ikke er ”Complex Tasks”, kan utføres av SFT/BLS på personlig lisens. I fremtiden kan det bli aktuelt å søke om Subpart-F godkjenning, for å håndtere ”major” maintenance. I fremtiden kan det bli aktuelt å søke om en begrenset Design Organisation Approval, for å håndtere underlag for reparasjoner/modifikasjoner.

19 Organisering av NLF Subpart G organisation (CAMO)
Avklart: Einar Bjørnebekk kan være leder av NLF’s CAMO. Einar Bjørnebekk kan utarbeide søknad om godkjennelse av CAMO, med støtte fra Teknisk Komité. Store deler av S/NLF’s Vedlikeholdshåndbok seilfly bør kunne brukes som ”Operational Manual for seilfly-delen av NLF’s CAMO. Datasystem for oppfølging og rapportering av vedlikeholdsstatus, flytid, vedlikeholds-arbeid etc. under utvikling (spesielt viktig for Controlled Environment) Uavklart: Hva blir arbeidsomfang, fasiliteter og personell i motorfly-delen av NLF’s CAMO ?

20 Subpart G organisation (CAMO); Seilfly-delen
Lokale utførende enheter i klubber med kvalifiserte (3 / 5 år erfaring) BLS/SFT og permanent verkstedlokale: Drammen FK Oslo SFK Sandefjord/Tønsberg/Nome? (trenger lokale) Elverum FK/S Gardermoen SFK (Erlend Sørbye’s byggelokale?) Valdres FK Hallingdal FK Os AK NTHF Haugaland SFK Stord SFK Ringerike SFK (Byggelokale?) Seilflyhistorisk Forening (Byggelokale?) Andre; Gauldal, SFK Mjøsa, Jeløy SFK, etc. ?

21 Controlled/Uncontrolled Environment
Continuing Airworthiness Management Organisation for Seilfly innenfor S/NLF Controlled/Uncontrolled Environment Seilfly som eies/brukes av klubb, eller brukes til skoling: Hovedprinsipp: Controlled Environment; Klubbens Tekniske Leder administrerer vedlikeholdet lokalt, men oppfølging av CAMO. Privateide seilfly og seilfly som eies/brukes av klubb, men ikke brukes til skoling: Hovedprinsipp: Uncontrolled Environment, men kan tas inn i Controlled Environment dersom man har tilstrekkelig administrativ kapasitet i CAMO (sentralt, og i den aktuelle lokale enhet).

22 Søknad om godkjennelse av CAMO ref. M.A.704
Søknad må inneholde: ”Operations Manual” for CAMO’en Beskrivelse av fasiliteter for de lokale enhetene. Ledere av de lokale enhetene, og deres organisering i forhold til sentral ledelse. Kvalitetssikrings-system Liste over Airworthiness Review Staff, med kvalifikasjoner og organisering i forhold til lokal og sentral ledelse.

23 Tids-kritiske aktiviteter
Søknad om godkjennelse av CAMO: Einar Bjørnebekk har mottatt en del info om hvordan LT ser for seg implementering av Part-M. LT holdt orienteringsmøter. Første utkast til søknad om godkjennelse av CAMO er skrevet, og framlagt for Luftfartstilsynet. De lokale enhetene må bestemmes og beskrives. Utvelgelse av Airworthiness Review Staff: Trenger en ”survey” over SFT/BLS som er aktive og har 3 / 5 år erfaring. Situasjonen på motorfly-siden er uavklart. Vet ikke sikkert om NPA blir godkjent (men sannsynlig!). EGU har lovet en samling om hvordan de enkelte landene har tenkt å opprette/organisere seilfly-CAMO, det planlegges et slikt møte mai. CAMO må være på plass og godkjent innen , slik at seilfly med VR som utløper, kan få utstedt ny ARC Sannsynlig at vi får 1 års galgenfrist her, ref. CRD NPA

24 Tids-kritiske aktiviteter
Opprettelse av individuelle Maintenance Programmes: For å opprettholde luftdyktighet, må alle luftfartøyer ha et godkjent Maintenance Programme innen Utsettes til i.h.t. NPA (Consolidated text) Dersom endringsforslag NPA blir godkjent, blir det anledning til å opprette ”generiske” vedlikeholdsprogrammer. Svein Larssen har laget et utkast til individual Maintenance Programme (3 sider), basert på: Maintenance Manual for flyet. S/NLF VHB for Seilfly Dokumentasjonsperm Maintenance Manual for motor og propell (hvis aktuelt) Liste over utstyr, med gangtider og vedlikeholdsforskrifter. Maintenance Programme skal godkjennes av nasjonal luftfartsmyndighet; Usikkert hvilken kapasitet LT har til dette. I Controlled Environment kan CAMO godkjenne Maintenance Programme, dersom CAMO har prosedyre for dette.

25 Annet Informasjon fra LT tyder på at LT i stor grad kommer til å følge UK CAA’s framgangsmåte når det gjelder overgang til Part-M. NB! UK har tidligere hatt ett-årige luftdyktighetsbevis, mens Norge lenge har hatt fler-årige luftdyktighetsbevis + Vedlikeholdsrapport (tilsvarer ARC) med 1 års gyldighet, dvs. mer likt Part-M systemet. AIC N angir hvordan LT vil detalj-håndtere overgangen: For fly som har VR utstedt etter september 2007, men før , vil LT utstede National ARC på skjema CAA-N Form NF-1067, som blir grunnlag for å utstede evigvarende Luftdyktighetsbevis. Start medio april 2008, fullføres før (Trur eg! AIC N er litt uklar) Fra må VR skrives ut på skjema NF-350E (Transition). Dette vil utløse at LT utsteder evigvarende Luftdyktighetsbevis, og nasjonal ARC på skjema CAA-N Form NF-1067. Dårlig tilgang på besiktelses-menn i LT; Det har vært diskutert om noen få, erfarne SFT/BLS kan bli oppnevnt som besiktelsesmenn for LT. Nødvendig å avklare habilitet i forhold til CAMO og klubb/NLF. Avklaring av økonomiske forhold. Utvelgelse og godkjenning av personer til besiktelsesmenn.

26 Overgangsordninger i.h.t. CRD NPA 2007-08
Krav om Individual Maintenance Programme utsettes til for lette fly (non-commercial). Kan bruke f.eks. fabrikkens Maintenance Manual. ( M.A.302(i) ) Inntil , kan Certifying Staff være sertifisert i.h.t. nasjonale regler. Men for seilfly, gjelder nasjonale regler for Certifying Staff inntil videre ( ref. 66.A.100 ) Airworthiness Review Certificate som er utstedt i.h.t. nasjonale regler og er gyldig på , vil være gyldig ut sin utløpstid eller til (det som inntrer først). Gjelder for ikke-kommersiell luftfart ( M.A.901(k) ). Inntil , kan Airworthiness Review utføres av organisasjon godkjent under nasjonale regler, for luftfartøy som ikke er i kommersiell lufttransport ( M.A.904(f) ). Slik vi tolker BSL-B, er en SFT/BSL en slik ”organisasjon” for seilfly.

27 Annet fra CRD NPA Innfører luftfartøy-kategori ELA1, som er motorfly, seilfly og motorseilfly med MTOM < 1000 kg (Article 2). Innfører luftfartøy-kategori LSA, som er motorfly, enseter eller toseter, med MTOM ≤ 600 kg og stallhastighet ≤ 45 knots (Article 2). Enklere regler for ELA1 og LSA: Kan bl.a. få tre-årig ARC uten å være i Controlled Environment; Dette tre-årige ARC kan forlenges av CAA etter anbefaling fra Certifying Staff (SFT/BLS/FT) i de to ”mellom-årene” , men må til en CAMO for å få ny ARC hver tredje år ( M.A.901(g) ) Enklere regler for komponent-vedlikehold og ”Complex Maintenance” for ELA1; Kan på visse vilkår utføres av Certifying Staff ( M.A.502(d) & M.A.801(c) ) Pilot-Owner Maintenance av luftfartøy i ”Joint Ownership”: Kan utføres av pilot med gyldig lisens som enten: Er listet på registreringsbeviset, eller Er medlem av klubben eller andelslaget (”legal entity”) og godkjent av klubben til å gjøre Pilot-Owner Maintenance ( M.A.803(a) ).

28 Økonomi Estimat av kostnader for administrasjon av CAMO:
½ Einar Bjørnebekk, anslått ca NOK, fordelt på ca. 150 luftdyktige seilfly: Kostnad per seilfly; ca NOK per år. I tillegg: Dekning av utgifter for SFT/BLS, utgifter til verkstedhold, årsgebyr til LT 1370 kr. Gebyr til LT for godkjenning av CAMO med personer: kr for første gangs godkjenning; kr i årsgebyr. Vi har p.t. ca 10 BLS og ca. 26 SFT med gyldig bevis; Kan vi få rabatt i gebyrsatsen fordi vårt personell er ”deltidsansatte” frivillige? NLF eller S/NLF må for-finansiere gebyr for første godkjenning. Gebyr kan deretter dekkes inn av fly-eierne.

29 Mye innsats kreves for at det ikke skal ende slik .......

30 ... men heller slik:

31 Seilflytekniker / Byggeleder og EASA Part-M
Presentasjon for S/NLF teknikersamling 16. – Geir Raudsandmoen

32 Part-M: Certifying Staff
Hovedprinsippet i EASA Part-M er at Certifying Staff (personell som kan utføre og signere for vedlikehold) må ha en lisens i.h.t. Part-66: M.A.801 Aircraft certificate of release to service Except for aircraft released to service by a Part-145 organisation, the certificate of release to service shall be issued according to this Subpart. (b) A certificate of release to service shall be issued before flight at the completion of any maintenance. When satisfied that all maintenance required has been properly carried out, a certificate of release to service shall be issued: 1. By appropriate certifying staff on behalf of the M.A. Subpart F approved maintenance organisation; or 2. Except for complex maintenance tasks listed in Appendix 7, by certifying staff in compliance with the requirements of Part-66; or 3. By the M.A.803 pilot-owner. (NB! Kun Appendix VIII vedlikehold) (c) In the case of a release to service under (b)2 the certifying staff may be assisted in the execution of the maintenance tasks by one or more persons under his direct and continuous control.

33 Part-M: Airworthiness Review Staff
EASA Part-M sier at Airworthiness Review Staff (personell som kan utføre Airworthiness Review og signere ARC) må ha en lisens i.h.t. Part-66, eller ”an aeronautical degree or equivalent”: M.A.707 Airworthiness review staff (a) To be approved to carry out airworthiness reviews, an approved continuing airworthiness management organisation shall have appropriate airworthiness review staff to issue M.A. Subpart I airworthiness review certificates or recommendations.In addition to M.A.706 requirements, these staff shall have acquired: 1. at least five years experience in continuing airworthiness, and; 2. an appropriate Part-66 licence or an aeronautical degree or equivalent, and; 3. formal aeronautical maintenance training, and; 4. a position within the approved organisation with appropriate responsibilities. (b) Airworthiness review staff nominated by the approved continuing airworthiness organisation can only be issued an authorisation by the approved continuing airworthiness organisation when formally accepted by the competent authority after satisfactory completion of an airworthiness review under supervision. (c) The organisation shall ensure that aircraft airworthiness review staff can demonstrate appropriate recent continuing airworthiness management experience.

34 ”Redningsplanke” i Part-66
SUBPART B AIRCRAFT OTHER THAN AEROPLANES AND HELICOPTERS 66.A.100 General Until such time as this Part specifies a requirement for certifying staff of aircraft other than aeroplanes and helicopters, the relevant Member State regulation shall apply. EASA (Probst, Sivel) har uttalt at denne bestemmelsen er tilstrekkelig til at lisensierte SFT/BLS o.l. kan uføre sin virksomhet som før, men det er allikevel risiko-momenter: Bestemmelsen har et vagt og tidsbegrenset preg: ”Until such time as ....” Dersom en nasjonal myndighet velger å tolke Part-M/Part-66 strengt, kan den hevde at: ”66.A.100 gir SFT/BLS mulighet til å være Certifying Staff, men ikke Airworthiness Review Staff.”

35 Endringsforslag NPA M.A.707 Airworthiness review staff (a) To be approved to carry out airworthiness reviews, an approved continuing airworthiness management organisation shall have appropriate airworthiness review staff to issue M.A. Subpart I airworthiness review certificates or recommendations. These staff shall have acquired: 1. For aircraft used in commercial air transport and aircraft above 2730 kg MTOM: 2. For aircraft of 2730 Kg MTOM and below, that are not used in commercial air transport: a. at least three years experience in continuing airworthiness, and; b. an appropriate Part 66 licence, or a nationally-recognized maintenance personnel qualification appropriate to the aircraft category (when Part-66 refers to national rules) or an aeronautical degree or equivalent, and; c. appropriate aeronautical maintenance training, and; d. a position within the approved organisation with appropriate responsibilities De foreslåtte endringene vil være stor forbedring for SFT/BLS

36 Maintenance (Vedlikehold) kontra Airworthiness Review

37 Slik har det vært (BSL-B 2-3):
Seilflytekniker/Byggeleder/Flytekniker/Verksted utfører et årlig ettersyn, enten i.h.t. instrukser for årlig ettersyn, eller i.h.t. instrukser for 100-t ettersyn. SFT/BLS/FT/Verksted sjekker at dokumentasjon er OK: Håndbøker oppdatert, Vektrapport OK LDP, SB, TM etc. utført. Anmerkninger i journal utført eller overført til H.I.L. Radiokonsesjon OK SFT/BLS/FT/Verksted skriver ut og signerer Vedlikeholdsrapport, og seilflyet er formelt luftdyktig i ett år framover.

38 Slik blir det (Part-M):
Part-M skiller mellom ”Maintenance” (vedlikehold/ettersyn) og Airworthiness Review (for å utstede/fornye ARC). Maintenance er de ”løpende” fysiske vedlikeholdsoppgaver som utføres på et fly, så som: Tids- eller flytids-bestemte ettersyn, som 50-timers /100-timers ettersyn, årlig ettersyn, 1000-timer, etc. Overhaling av fly og utstyr/komponenter. Bytte av komponenter. Reparasjoner og utbedring av skader, inspeksjon etter hendelser. Utførelse av LDP/AD og SB/TM o.l. Airworthiness Review er en gjennomgang av fly og dokumenter for å opprettholde den formelle luftdyktigheten (utstede/fornye Airworthiness Review Certificate) og må utføres av CAMO (evt. CAA).

39 Hva skal gjøres på en Airworthiness Review?
M.A.710 Airworthiness review (a) To satisfy the requirement for an M.A.902 airworthiness review of an aircraft, a full documented review of the aircraft records shall be carried out by the approved continuing airworthiness management organisation in order to be satisfied that: 1. airframe, engine and propeller flying hours and associated flight cycles have been properly recorded, and; 2. the flight manual is applicable to the aircraft configuration and reflects the latest revision status, and; 3. all the maintenance due on the aircraft according to the approved maintenance programme has been carried out, and; 4. all known defects have been corrected or, when applicable, carried forward in a controlled manner, and; 5. all applicable airworthiness directives have been applied and properly registered, and; 6. all modifications and repairs applied to the aircraft have been registered and are approved according to Part-21, and; 7. all service life limited components installed on the aircraft are properly identified, registered and have not exceeded their approved service life limit, and; 8. all maintenance has been released in accordance with this Part, and; 9. the current mass and balance statement reflects the configuration of the aircraft and is valid, and; 10. the aircraft complies with the latest revision of its type design approved by the Agency. Foreløpig har man ikke engang sett på selve flyet!

40 Hva skal gjøres på en Airworthiness Review?
M.A.710 Airworthiness review (fortsatt) (b) The approved continuing airworthiness management organisation's airworthiness review staff shall carry out a physical survey of the aircraft. For this survey, airworthiness review staff not appropriately qualified to Part-66 shall be assisted by such qualified personnel. (c) Through the physical survey of the aircraft, the airworthiness review staff shall ensure that: 1. all required markings and placards are properly installed, and; 2. the aircraft complies with its approved flight manual, and; 3. the aircraft configuration complies with the approved documentation, and; 4. no evident defect can be found that has not been addressed according to M.A.404, and; 5. no inconsistencies can be found between the aircraft and the paragraph (a) documented review of records. (d) By derogation to M.A.902(a) the airworthiness review can be anticipated by a maximum period of 90 days without loss of continuity of the airworthiness review pattern, to allow the physical review to take place during a maintenance check. (e) An M.A.902 airworthiness review certificate (EASA Form 15b) or a recommendation is issued by appropriately authorised M.A.707 airworthiness review staff on behalf of the approved continuing airworthiness management organisation when satisfied that the airworthiness review has been properly carried out. (f) A copy of any airworthiness review certificate issued or extended for an aircraft shall be sent to the Member State of Registry of that aircraft within 10 days.

41 Hvordan kan man i praksis organisere utførelse av Airworthiness Review?

42 Utførelse av Airworthiness Review
”Klassisk” utførelse (Just like old times, almost!): SFT/BLS/FT som også er Airworthiness Review Staff, utfører i parallell både årlig ettersyn og Airworthiness Review. Årlig ettersyn gjøres av SFT/BLS/FT i egenskap av lisensiert Certifying Staff, i.h.t. flyets vedlikeholdsunderlag. Airworthiness Review gjøres av SFT/BLS/FT i egenskap av Airworthiness Review Staff i en CAMO, i.h.t. M.A.710. Personer deler på Årlig Ettersyn og Airworthiness Review: SFT/BLS/FT som ikke er Airworthiness Review Staff, utfører årlig ettersyn i.h.t. flyets vedlikeholdsunderlag. Ved avslutning av årlig ettersyn, gjøres Airworthiness Review av en SFT/BLS/FT som er Airworthiness Review Staff i en CAMO, i.h.t. M.A.710.

43 Utførelse av Airworthiness Review
Årlig Ettersyn og Airworthiness Review splittet på både person og tidspunkt: Årlig ettersyn, evt. 50-t og 100-t ettersyn, gjøres av en SFT/BLS/FT i egenskap av lisensiert Certifying Staff, i.h.t. flyets vedlikeholdsunderlag, når ettersyn er ”due”. Max. 90 dager før ARC utløper, gjøres Airworthiness Review av en SFT/BLS/FT som er Airworthiness Review Staff i en CAMO, i.h.t. M.A.710. Særtilfelle ”Controlled Environment”, ARC gyldig 3 år, med 2 x årlig forlengelse: Årlig ettersyn, evt. 50-t og 100-t ettersyn, og annet vedlikehold, gjøres av SFT/BLS/FT i egenskap av lisensiert Certifying Staff, i.h.t. flyets vedlikeholdsunderlag, når ettersyn er ”due”. Ansvarlig CAMO informeres om alt vedlikeholdsarbeid. Max. 90 dager før 3 års gyldighet av ARC utløper, gjøres Airworthiness Review av en SFT/BLS/FT som er Airworthiness Review Staff i ansvarlig CAMO, i.h.t. M.A.710, og nytt ARC utstedes. I ”mellom-årene” gjøres dokumentasjonskontroll av en SFT/BLS/FT som er Airworthiness Review Staff i ansvarlig CAMO, og ARC forlenges 1 år.

44 Stadig like forvirra? Ikkje etter denne episoden av ”Forviklingar”!
eller .....?


Laste ned ppt "EASA Part-M Nye felles-europeiske bestemmelser for vedlikehold"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google