Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Side 1 / Presentasjonsnavn EASA for flyteknikere Tom Lauritzen Per Øyvind Fuglstad Jan Christensen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Side 1 / Presentasjonsnavn EASA for flyteknikere Tom Lauritzen Per Øyvind Fuglstad Jan Christensen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Side 1 / Presentasjonsnavn EASA for flyteknikere Tom Lauritzen Per Øyvind Fuglstad Jan Christensen

2 Side 2 / Presentasjonsnavn Mechanic #1: "Hey Bob I really don't think were supposed to be up here." Mechanic #2: "Tony, your such a worry wart. Anyhow, we're suppose to be up here remember, were cleaning this bird." Mechanic #1: "Are your sure? I thought they told us to stay out of the cockpit" Mechanic #2: ""Hey look at me I'm a pilot!!!...(Deep Voice) Ladies and Gentlemen this is your captain speaking were at an altitude of 30,000 feet and Oh my God watch out for that mountain Ahhhhhhhh (laughter).

3 Side 3 / Presentasjonsnavn Mechanic #1: Hey man cut it out....Hey don't touch that it says "engine start" on it... Mechanic #2: Don't worry....they always turn these things off while their at the gate. (Engine sounds in background....mechanics unaware) Mechanic #2: Ready for takeoff......VRRRRRROOOOM VRRRRROOOOM (Throttles rapidly moved from idle to full and back to idle and full again) WEEEEEEEE! Mechanic #1: OH no were moving!!! Mechanic #2: WERE GOING TO HIT THE WALL. RUN (Cockpit door opens and slams shut. Occupants heard running to back of the airplane screaming and yelling)

4 Side 4 / Presentasjonsnavn

5 Side 5 / Presentasjonsnavn

6 Side 6 / Presentasjonsnavn

7 Side 7 / Presentasjonsnavn

8 Side 8 / Presentasjonsnavn

9 Side 9 / Presentasjonsnavn The right competence, to the right time, at the right place

10 Side 10 / Presentasjonsnavn EASA for flyteknikere Informasjon om bytteprosessen av ICAO sertifikater, JAR – 66 sertifikater og nasjonale rettigheter Ref. Part – 66.A.70 og Part – 66.B.300 Jan Christensen Bytterapporten legges ut på

11 Side 11 / Presentasjonsnavn VEILEDNINGSDOKUMENT Delt inn i 7 kapitler Kap. AGenerell informasjon Kap. BBytte av beskyttede rettigheter Kap. CBytte av ICAO flyteknikersertifikat Kap. DBytte av JAR-66 AML Kap. EBytte av JAR/Part -145 sert. aut Kap. FTyperettigheter Kap. GInformasjon om eksamener

12 Side 12 / Presentasjonsnavn Kap. A Generell informasjon Timeline  Det Europeiske flysikkerhetsbyrå EASA etableres  Implementing Rules gis ut. EC 2042/2003 trår i kraft.  Part M, Part-145, Part-66 og Part-147 blir gyldige bestemmelser i Norge  Alle skoler som utdanner vedlikeholdspersonell må være i samsvar med Part-147.

13 Side 13 / Presentasjonsnavn Kap A Timeline forts.  Part-66 gjelder som eneste bestemmelse for kompetansekrav til attesterende personell på luftfartøy med startmasse på mer enn 5700 kilo.  Part-66 gjelder som eneste bestemmelse for kompetansekrav til attesterende personell på luftfartøy med startmasse lik eller mindre enn 5700 kilo.

14 Side 14 / Presentasjonsnavn Kap A Timeline forts.  Alt attesterende personell på luftfartøy med startmasse på mer enn 5700 kilo må inneha et Part-66 sertifikat for å fortsatt kunne utstede attest for utført vedlikehold.  Alt attesterende personell på luftfartøy med startmasse på mindre enn 5700 kilo må inneha et Part-66 sertifikat for å fortsatt kunne utstede attest for utført vedlikehold.

15 Side 15 / Presentasjonsnavn Kap A forts.  Innføring av Part-66 erstatter bytteordningen ang. ICAO til JAR-66  Medisinske krav, fysisk og psykisk skikket til å utføre tjeneste som attesterende personell  Nasjonale rettigheter påføres appendiks til EASA form 26 (AML)

16 Side 16 / Presentasjonsnavn Kap. B Bytte av beskyttede rettigheter  Kvalifikasjoner som gir grunnlag for beskyttede rettigheter  ICAO flyteknikersertifikat  BSL JAR-66 vedlikeholdssertifikat  JAR / Part-145 sertifiseringsautorisasjon gitt før 01. mars 2004 (Kun fra organisasjoner innenfor EU/EØS)

17 Side 17 / Presentasjonsnavn Kap B forts  ICAO / JAR-66 til Part-66 Cat. C  Fra JAR-66 B1 /B2 til Part-66 cat. C  Dokumentert minimum tre års erfaring som attesterende personell ved ”base” vedlikehold.  Fra ICAO til Part-66 cat. C  Dokumentert rolle som attesterende personell ved ”base”vedlikehold

18 Side 18 / Presentasjonsnavn Kap. C Bytte av ICAO flyteknikersertifikat  Gamle luftfartøyer overføres ikke, hvis de ikke finnes i Part-66 luftfartøy typeliste  Begrensninger kan komme på Part-66 AML  F.eks ”diesel engine” og EFIS  Del eller fulle teoriprøver kan kreves etter bytteprosessen, for å oppheve begrensninger  Det anbefales å oppheve begrensninger før utvidelse til ny kategori

19 Side 19 / Presentasjonsnavn Kap C forts.  Opphevelse av begrensinger i Part -66 AML, anbefales utført ved Part-147 skole.  Oppfordring til Part 147 skoler å utarbeide kurs for opphevelse av begrensinger og utvidelse til andre kategorier  All trening som leder frem til opphevelse av begrensninger, skal inneholde definert vedlikeholdserfaring

20 Side 20 / Presentasjonsnavn Kap C forts.  Nasjonale sertifikater MII, MIV, Xa, Xb, Xc og Xf gjelder fortsatt.  Det er utarbeidet tabeller for bytting fra ICAO til Part-66. Både teori og praksiskrav. (Omhandles nærmere i kap.F)

21 Side 21 / Presentasjonsnavn Kapittel D Bytte av JAR-66 AML  Direkte bytte til Part-66 AML  Byttes til Part-66 ved endring / fornyelse  Kan utløse endringer i typebetegnelse(r)  Begrensninger i JAR-66 AML vil bli overført

22 Side 22 / Presentasjonsnavn Kapittel E Bytte av JAR/Part-145 sert.aut.  Rettigheter kan byttes til Part-66 AML. Krever dokumentasjon fra JAR/Part 145 org. (Ref.Part-66.A.70 Conversion Provisions)  Part-66 AML vil inneholde rettigheter som er tilsvarende autorisasjonens omfang  Begrensninger må oppheves før Part-66 AML kan utvides til andre kategorier

23 Side 23 / Presentasjonsnavn Kapittel F. Typerettigheter  Utstedes i samsvar med Part-66 AMC, appendix 1.  Oppdatering av fartøylisten blir kun publisert på EASA`s hjemmeside

24 Side 24 / Presentasjonsnavn  Luftfartøy er inndelt i 13 grupper:  Large aircraft  Complex aircraft below 5700 kg  Aeroplanes, multi turbine, below 5700 kg  Aeroplanes, single turbine, below 5700 kg  Aeroplanes, multi piston, metal structure  Aeroplanes, single piston, metal structure  Aeroplanes, multi piston, wooden structure  Aeroplanes, single piston, wooden structure  Aeroplanes, multi piston, composite structure  Aeroplanes, single piston, composite structure  Large helicopter, multi engine  Helicopter, turbine engine  Helicopter, piston engine

25 Side 25 / Presentasjonsnavn Kap. F forts  Fabrikantgruppe rettighet  Eksempel  To luftfartøytyper representativ for gruppen, og fra samme fabrikant  Full grupperettighet  Eksempel  Tre luftfartøytyper representativ for gruppen, og fra ulike fabrikanter  ”Multi engine” vil automatisk omfatte tilsvarende ”single engine” gruppe

26 Side 26 / Presentasjonsnavn Kap F, forts  Gjelder for grupper som ikke krever typetrening  Aeroplanes, multi turbine, below 5700 kg ( NB Kun fabrikant)  Aeroplanes, single turbine, below 5700 kg  Aeroplanes, multi piston, metal structure  Aeroplanes, single piston, metal structure  Aeroplanes, multi piston, wooden structure  Aeroplanes, single piston, wooden structure  Aeroplanes, multi piston, composite structure  Aeroplanes, single piston, composite structure  Helicopter, turbine engine  Helicopter, piston engine

27 Side 27 / Presentasjonsnavn Kapittel G Generell info om eksamen  Fremtidige ICAO sertifikat  Modulene 1 – 10 i BSL C7-1a, tilsvarer modulene 1 – 10 i Part-66  Fremtidige eksamener på engelsk og ”online”  Gjennomføres i Part-147 org. eller LT

28 Side 28 / Presentasjonsnavn Kapittel G forts.  BSL C7-14 er ikke gyldig, men:  01 Matematikk  02 Fysikk  08 Aerodynamikk Er vurdert likeverdig og godkjennes  NB! 5 års regel  Max 5 år fra første til siste avlagte og beståtte eksamen

29 Side 29 / Presentasjonsnavn Kapittel G forts.  Komplett BSL C7-1a er gyldig, men:  01 Matematikk  02 Fysikk  08 Aerodynamikk  12 HASS  14 Motorfremdrift  15 Gas Turbine For ikke komplett godkjennes

30 Side 30 / Presentasjonsnavn EASA for flyteknikere Part – 147 Per Øyvind Fuglstad

31 Side 31 / Presentasjonsnavn Part-147  Nye standarder innenfor teknisk opplæring  All typetrening og eksaminering i Part-147 org., eller som godkjente kurs etter Part-147 standard  Godkjente Part-147 org. skal kunne utføre opplæring og eksaminering (Part-147.A.145)  Praktisk trening utenom Part-147 org. kan godkjennes  Part-147 opplæring skal dokumenteres med et ”Certificate of Recognition” (Part-147 appendix III)

32 Side 32 / Presentasjonsnavn Part-147  Nytt i forhold til JAR-147  Ikke krav til fornyelse av skolegodkjenning hos Part-147 org. (147.A.155)  LT virksomhetstilsyn av Part-147 med hel gjennomgang i løpet av 24 mnd (147.B.120)  Part-147 org. må utføre kvalitetsrevisjon med hel gjennomgang i løpet av 12 mnd (AMC 147.A.130)  Adgangskontroll ved endring i Part-147 org. (147.A.150/147.B.110)

33 Side 33 / Presentasjonsnavn Trening etter Part-147 standard  ”Type examination”  ”Type examination” vil bestå av en teoretisk og praktisk del (Part-66 Appendix III pkt.4)  Teoretisk eksamensdel vil kunne være hos Part-147 org.eller LT  Dagens kontrollantkorps vil bli godkjent som ”practical assessors” (AMC 147.A.105(f))  ”Practical assessors” ute i industrien, vil få i oppgave å utføre praktisk eksamensdel (Part-66 Appendix III pkt.4)

34 Side 34 / Presentasjonsnavn Part-147 Godkjente skoler i Norge  CHC Helikopter Service AS  EASA Approval NO  P.O. Box 522  N-4055 Stavanger Lufthavn  Norway  Tel/Fax: /  Type rating godkjenning:  B1/B2 Agusta-Bell AB 139 (PWC PT6)  B1/B2 Bell 214 (GE CT7)  B1/B2 Eurocopter AS 321/330 (Turmo)  B1/B2 Eurocopter AS 332/332L/L1 (Makila)  B1/B2 Eurocopter AS 332L2 (Makila)  B1/B2 Eurocopter AS 365N/N1/N2 (Arriel)  B1/B2 Eurocopter EC 155 (Turbomeca Arriel)  B1/B2 Sikorsky S92A (GE Aircraft Engine)  B1/B2 Sikorsky S61 (GE CT58)

35 Side 35 / Presentasjonsnavn Part-147 Godkjente skoler i Norge  Skedsmo videregående skole  EASA Approval NO  P.O. Box 351  N-2001 Lillestrøm  Norway  Tel/Fax: /  Basic godkjenning:  B1 Aircraft Turbine  B1 Helicopter Turbine  B2 Avionics

36 Side 36 / Presentasjonsnavn Part-147 Godkjente skoler i Norge  Norsk Helikopter AS  EASA Approval NO  P.O. Box 171  N-4097 Sola  Norway  Tel/Fax: /  Type rating godkjenning:  B1/B2 Sikorsky S92A (GE Aircraft Engine)  B1 Beech 200 (PWC PT6)  B1 AS 365 N1, N2, N3 (Turbomeca Arriel 1)

37 Side 37 / Presentasjonsnavn Part-147 Godkjente skoler i Norge  Bardufoss videregående skole  EASA Approval NO  P.O. Box 218  N-9326 Bardufoss  Norway  Tel/Fax:  Basic godkjenning:  B1 Aircraft Turbine  B1 Helicopter Turbine

38 Side 38 / Presentasjonsnavn Part-147 Godkjente skoler i Norge  Widerøe’s Flyveselskap ASA  EASA Approval NO  P.O. Box 247  N-8001 Bodø  Norway  Tel/Fax: /  Type rating godkjenning:  B1 Bombardier DHC (PWC 150)  A1 Bombardier DHC (PWC 150)  B1 Bombardier DHC-8-100/200/300 (PWC 120)  B2 Bombardier DHC-8-100/200/300 (PWC 120)

39 Side 39 / Presentasjonsnavn Part-147 Godkjente skoler i Norge  Bodø videregående skole  EASA Approval NO  N-8041 Bodø  Norway  Tel:  Basic godkjenning:  B1 Aircraft Turbine  B2 Avionics  B1 Helicopter Turbine

40 Side 40 / Presentasjonsnavn EASA for flyteknikere Part – 66 / 145 Tom Lauritzen

41 Side 41 / Presentasjonsnavn Part-66 AML i Part-145 organisasjonen  Part-66 AML  Er ikke tidsbegrenset, bortsett fra  Administrativ fornyelse hvert 5 år.  Inneholder ingen rettigheter  Appendiks inneholder nasjonale rettigheter og eventuelt begrensninger  Må knyttes opp mot et internt autorisasjonsbevis i en Part-145 organisasjon  Mange flytyper i AML betyr nødvendigvis ikke at nødvendig trening foreligger i aktuell Part-145 organisasjon

42 Side 42 / Presentasjonsnavn Part-66 AML i Part-145 organisasjonen  Internt Autorisasjonsbevis i Part-145 org. (145.A.35)  Tilfredsstillende forståelse for relevant teknologi  Kun på typer/kategori listet i Part-66 AML  Skal ha minimum 6 mnd relevant praksis siste 2 år for å være gyldig  Alle skal være gjenstand for sjekk av kompetanse, kunnskap og evner før fornying eller utstedelse. (145.A.35 (f))

43 Side 43 / Presentasjonsnavn Part-66 AML i Part-145 organisasjonen  Innhold i Intern autorisasjon  Lesbart og forståelig  Deler av for eks. B2 rettighet  Bruk av test/spesialutstyr.  Ekstra kompetanse eller deler av B1  Boroskope  Skifte pinner. (klemmekurs)  NDT  Platearbeid

44 Side 44 / Presentasjonsnavn Part-66 AML i Part-145 organisasjonen  Kontinuerlig trening (145.A.35 (d)  Prosedyre for gjennomføring skal foreligge (145.A.35(e)  Minimum hver 24 måned  For å sikre oppdaterte kunnskaper  Kvalitets avvik  Teknologi  Nye prosedyrer, administrativ og teknisk  Menneskelige faktorer  Eller en kombinasjon  Fra noen dager til flere uker

45 Side 45 / Presentasjonsnavn Part-66 AML i Part-145 organisasjonen  Dokumentasjon av kompetanse  Nyansatte  Skriftlig fra tidligere arbeidsgiver  Styrt opplæring  Forhold mellom AML og kompetanse  Tilleggsutdanning i forhold til egen standard  Praksisbok for den enkelte  Alle  All kompetanse skal dokumenteres

46 Side 46 / Presentasjonsnavn Part-66 AML i Part-145 organisasjonen  Engangs godkjenning (145.A30(j)5 i and ii)  Kun kvalitetsavdelingen kan gi slik godkjenning (AMC 145.A.30 (j)5)  Egne ansatte med AML på tilsvarende flytype  Ansatt, i annen Part-145, med godkjent autorisasjon.  Hvis det ikke finnes, Innehaver av ICAO sertifikat på typen  Skal varsles til myndighetene innen 7 dager

47 Side 47 / Presentasjonsnavn Basic regulation (EC) 1592/2002 Basic regulation (EC) 1592/2002 Implementing rules Regulation 1702/2003 Part-21 Certification spesifcations Implementing rules Regulation 2042/2003 Part-M Part-145 Part-66 Part-147

48 Side 48 / Presentasjonsnavn EASA Part-M, formål for LT:  Føre tilsyn med det individuelle luftfartøy for å sikre kontinuerlig luftdyktighet og utstede ARC.  Føre tilsyn med vedlikeholdsorganisasjoner godkjent i henhold til M.A. Subpart F.  Føre tilsyn med CAMO.(Continuing Airworthiness Management Organisation)  Godkjenne vedlikeholdsprogrammer.

49 Side 49 / Presentasjonsnavn EASA Part-M Continuing airworthiness elements:  Continued airworthiness instructions  Pre-flight inspections  Maintenance program & analysis  Technical records  AD’s  Rectifications, mod’s  Reliability monitoring  Parts etc.

50 Side 50 / Presentasjonsnavn EASA Part-M/-145  Forskrifter. -Skal overholdes.  AMC, Acceptable means of complianse. -Tilrådningsmateriale.  GM. Guidance Material. -Veiledning.

51 Side 51 / Presentasjonsnavn EASA Part-M  Subpart A - General  Subpart B - Accountability  Subpart C - Continuing Airworthiness  Subpart D - Maintenance standards  Subpart E - Components  Subpart F - Maintenance organisation  Subpart G - CAMO  Subpart H - CRS  Subpart I - Airworthiness Review Certificate

52 Side 52 / Presentasjonsnavn EASA Part- M  General Scope: Section A: Etablerer kriterier/målesnor for å sikre at den kontinuerlige luftdyktigheten/flysikkerheten overholdes inkludert vedlikehold. Section B: Etablerer kriterier/målesnor for tilsynsmyndigheten.

53 Side 53 / Presentasjonsnavn EASA Part-M  M.A. 201, Responsibilities. Eier/Operatør er ansvarlig for den kontinuerlige luftdyktigheten på et luftfartøy. - Luftdyktig stand. - Nødutstyr. - C of A. LDB. - Vedlikeholdt iht vedlikeholdsprogram

54 Side 54 / Presentasjonsnavn EASA Part-M  M.A.202 Occurence reporting. -Situasjoner som truer flysikkerheten på fartøy eller tilhørende komponenter -Rapporteringsansvar. -Tilsynsmyndighet. -TC-Holder. -Senest innen 72 timer.

55 Side 55 / Presentasjonsnavn EASA Part-M  Subpart C, Continuing airworthiness. Identifiserer krav og spesifikasjoner for kontinuerlig luftdyktighet, EASA fartøyer. M.A Continuing airworthiness tasks M.A Vedlikeholdsprogrammer M.A AD’s M.A Data for mod’s and repair. M.A Technical records. M.A Tech log. M.A.307 – Transfer of technical records.

56 Side 56 / Presentasjonsnavn EASA Part-M  Subpart D, Maitenance standards.  M.A401 - Maintenance data. Tilgjengelig og oppdatert.  M.A Performance of maintenance, Kvalifisert personell.  M.A Aircraft defects. - Bruk av MEL - Vurdering av feil utføres av Certifying staff. - Reparasjoner utføres/attesteres av Certifying staff.

57 Side 57 / Presentasjonsnavn EASA Part-M  Subpart E, Components,  M.A.501 – Installation. Komponenter skal være ”Serviceable”  M.A.502 – Component maintenance Utføres av godkjente Part-145 organisasjoner.  M.A.503 – Service life limited components. Skal ikke overstige sin tidsbegrensning  M.A.505 – Control of U/S components. Oppbevares isolert fra annet materiell

58 Side 58 / Presentasjonsnavn EASA Part-M  Subpart F, Maintenance Organisation. Subpart- F organisasjoner kan ikke vedlikeholde fartøyer i CAT.

59 Side 59 / Presentasjonsnavn EASA Part-M.  Subpart G, CAMO.  M.A Scope.  M.A Application.  M.A Extent of approval.  M.A CAME  M.A Facilities  M.A Personell requirements  M.A Airworthiness review staff  M.A Continuing airworthiness mangement.

60 Side 60 / Presentasjonsnavn EASA Part- M  Subpart G, CAMO.  M.A.709- Documentation.  M.A.710- Airworthiness review.  M.A.711- Privileges of the organisation.  M.A.712- Quality system  M.A.713- Changes to the approved CAMO  M.A.714- Record-keeping  M.A.715- Continued validity of approval  M.A.716- Findings.

61 Side 61 / Presentasjonsnavn EASA Part-M  Subpart H, CRS  M.A.801- Aircraft CRS.  M.A.802- Component CRS.  M.A.803- Pilot-owner authorisation.

62 Side 62 / Presentasjonsnavn EASA Part-M  Subpart I, Airworthiness review certificate.  M.A.901- Aircraft airworthiness review.  M.A.902- Validity of ARC.  M.A.903- Transfer of aircraft within EASA.  M.A.904- Import of aircraft to EASA.

63 Side 63 / Presentasjonsnavn EASA Part-145  145.A.10. Scope. Section A: Etablerer kriterier/målesnor for å kvalifisere for godkjenning til å vedlikeholde luftfartøy og tilhørende komponenter. Section B: Etablerer kriterier/målesnor for tilsynsmyndigheten.

64 Side 64 / Presentasjonsnavn EASA Part-145  145.A.15 Application. EASA form 002

65 Side 65 / Presentasjonsnavn EASA Part-145  145.A.15 Terms of approval Spesifiseres i MOE.

66 Side 66 / Presentasjonsnavn EASA Part-145  145.A.25 Facility requirements Fasiliteter er i en slik beskaffenhet at alt planlagt vedlikehold kan utføres på en forsvarlig måte.

67 Side 67 / Presentasjonsnavn EASA Part-145  145.A.30 Personnel requirements.  Accountable manager  Nominated persons  Quality monitor  Manhours plan  Competence control  NDT-personnel  Certifying staff  Component certifying staff

68 Side 68 / Presentasjonsnavn EASA Part-145  145.A.30 Personnel requirements.  Human factors training.  Derrogations for certifying staff, ref App IV.  Non-EASA based Part-145’s, ref App. IV.  Approved procedure One off authorisation.

69 Side 69 / Presentasjonsnavn EASA Part-145  145.A.35 Certifying staff, B1/B2 support staff  Inngående forståelse av relevant fartøy/componenter.  ”Support staff” menes personell i ”Base- maintenance” uten ”certification privileges”  ”Certifying staff” menes personell med Part 66 kvalifikasjoner.  Relevant erfaring, 6 mnd 2 siste år.  Continuation training minimum hvert 2 år.  Program for kompetanseovervåkning.

70 Side 70 / Presentasjonsnavn EASA Part-145  145.A.35 Certifying staff, B1/B2 support staff  Utstedelse av autorisasjonsbevis med klare begrensninger og omfang.  Arkivering og dokumentering av kvalifikasjoner, opplæring, Part-66 detaljer, autorisasjonsbevis og detaljer for med limitert eller ”one-off”- autorisasjon

71 Side 71 / Presentasjonsnavn EASA Part-145  145.A.40 Equipment, tools and material. Organisasjonen skal ha tilgjengelig utstyr, verktøy og materiell til utføre arbeid iht godkjenning.

72 Side 72 / Presentasjonsnavn EASA Part-145  145.A.42 Acceptance of components. Alle komponenter skal klassifiseres og oppbevares atskilt i sine respektive kategorier.  Serviceable med EASA Form 1 eller tilsvarende  Unserviceable  Unsalvage/Non-repairable  Råmateriale og forbruksmateriell  Standard deler godkjent for Luftfartøy

73 Side 73 / Presentasjonsnavn EASA Part-145  145.A.42 Acceptance of components.  Component status skal markeres i de tilfeller der det kan være mod’s og AD’s  Organisasjonen kan produsere enkelte deler for limitert bruk, ref Standard Practises.

74 Side 74 / Presentasjonsnavn EASA Part-145  145.A.45 Maintenance data. Organisasjonen skal ha tilgjengelig oppdatert og relevant vedlikeholdsdokumentasjon til alt arbeide som utføres på luftfartøy og komponenter iht godkjenning.

75 Side 75 / Presentasjonsnavn EASA Part-145  145.A.47 Production planning.  System for planlegging av arbeid, personell, verktøy, utstyr, materiell, dokumentasjon og fasiliteter til gjennomføre alt arbeid på en forsvarlig måte.  Human factors skal vurderes nøye i planleggingen  Prosedyrer for å overføring av informasjon i de tilfeller det brukes skiftgang.

76 Side 76 / Presentasjonsnavn EASA Part-145  145.A.50 Certification of maintenance.  CRS skal utstedes for alt vedlikehold og reparasjoner utført på luftfartøy og komponenter av autorisert personell iht prosedyrer spesifisert i MOE.

77 Side 77 / Presentasjonsnavn EASA Part-145  145.A.55 Maintenance records.  Vedlikehold og reparasjoner skal dokumenters.  Dokumentasjon skal lagres i minimum 2 år.  Dokumentasjon skal oppbevares på et sikkert sted  Ved opphør av organisasjonen skal all dokumentasjon oversendes til operatør eller lagres spesifisert av myndigheten.

78 Side 78 / Presentasjonsnavn EASA Part-145  145.A.60 Occurence reporting. -Situasjoner som truer flysikkerheten på fartøy eller tilhørende komponenter -Rapporteringsansvar. -Tilsynsmyndighet. -TC-Holder. -Senest innen 72 timer.

79 Side 79 / Presentasjonsnavn EASA Part-145  145.A.65 Safety and quality system  Organisasjonen skal etablere en ”Safety and Quality policy”  Organisasjonen skal etablere prosedyrer som inkluderer HF og anerkjent vedlikeholdspraksis slik at luftfartøy og komponenter ”releases” i henhold til 145.A.50  Organisasjonen skal etablere et ”Quality-audit”- program som overvåker at alle forskrifter overholdes i organisasjonen. Programmet skal inneholde ”Feedback reporting”.

80 Side 80 / Presentasjonsnavn EASA Part-145  145.A.70 MOE.  Driftsdokumentasjon som skal beskrive hvordan organisasjonen ivaretar forskriftene for å opprettholde sine godkjenninger til å utføre vedlikehold og reparasjoner på luftfartøy og komponenter.

81 Side 81 / Presentasjonsnavn EASA Part-145  145.A.75 Privileges of the organisation.  Approval certificate utstedt fra LT

82 Side 82 / Presentasjonsnavn EASA Part-145  145.A.80 Limitations on the organisation.  Organisasjonen kan kun velikeholde og reparere luftfartøy og komponenter som den er godkjent til når fasiliteter, utstyr, verktøy, materiell, dokumentasjon og Certifying staff er tilgjengelig.

83 Side 83 / Presentasjonsnavn EASA Part-145  145.A.85 Changes to the organisation  Navneendring  Adresseendring  Utvidelser  Endring av ledende personell  Andre endringer som påvirker godkjenningen

84 Side 84 / Presentasjonsnavn EASA Part-145  145.A.90 Continued validity.  Godkjenningen er ikke tidsbegrenset.

85 Side 85 / Presentasjonsnavn EASA Part-145  145.A.95 Findings  Direkte påvirker Flight safety, Level 1.  Indirekte påvirker Flght safety, Level 2.


Laste ned ppt "Side 1 / Presentasjonsnavn EASA for flyteknikere Tom Lauritzen Per Øyvind Fuglstad Jan Christensen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google