Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Side 1 / Presentasjonsnavn EASA for flyteknikere Tom Lauritzen Per Øyvind Fuglstad Jan Christensen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Side 1 / Presentasjonsnavn EASA for flyteknikere Tom Lauritzen Per Øyvind Fuglstad Jan Christensen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Side 1 / Presentasjonsnavn EASA for flyteknikere Tom Lauritzen Per Øyvind Fuglstad Jan Christensen

2 Side 2 / Presentasjonsnavn Mechanic #1: "Hey Bob I really don't think were supposed to be up here." Mechanic #2: "Tony, your such a worry wart. Anyhow, we're suppose to be up here remember, were cleaning this bird." Mechanic #1: "Are your sure? I thought they told us to stay out of the cockpit" Mechanic #2: ""Hey look at me I'm a pilot!!!...(Deep Voice) Ladies and Gentlemen this is your captain speaking were at an altitude of 30,000 feet and Oh my God watch out for that mountain.........Ahhhhhhhh (laughter).

3 Side 3 / Presentasjonsnavn Mechanic #1: Hey man cut it out....Hey don't touch that it says "engine start" on it... Mechanic #2: Don't worry....they always turn these things off while their at the gate. (Engine sounds in background....mechanics unaware) Mechanic #2: Ready for takeoff......VRRRRRROOOOM VRRRRROOOOM (Throttles rapidly moved from idle to full and back to idle and full again) WEEEEEEEE! Mechanic #1: OH no were moving!!! Mechanic #2: WERE GOING TO HIT THE WALL. RUN (Cockpit door opens and slams shut. Occupants heard running to back of the airplane screaming and yelling)

4 Side 4 / Presentasjonsnavn

5 Side 5 / Presentasjonsnavn

6 Side 6 / Presentasjonsnavn

7 Side 7 / Presentasjonsnavn

8 Side 8 / Presentasjonsnavn

9 Side 9 / Presentasjonsnavn The right competence, to the right time, at the right place

10 Side 10 / Presentasjonsnavn EASA for flyteknikere Informasjon om bytteprosessen av ICAO sertifikater, JAR – 66 sertifikater og nasjonale rettigheter Ref. Part – 66.A.70 og Part – 66.B.300 Jan Christensen Bytterapporten legges ut på www.luftfartstilsynet.no/utdanning

11 Side 11 / Presentasjonsnavn VEILEDNINGSDOKUMENT Delt inn i 7 kapitler Kap. AGenerell informasjon Kap. BBytte av beskyttede rettigheter Kap. CBytte av ICAO flyteknikersertifikat Kap. DBytte av JAR-66 AML Kap. EBytte av JAR/Part -145 sert. aut Kap. FTyperettigheter Kap. GInformasjon om eksamener

12 Side 12 / Presentasjonsnavn Kap. A Generell informasjon Timeline  28.09.2003.Det Europeiske flysikkerhetsbyrå EASA etableres  28.11.2003Implementing Rules gis ut. EC 2042/2003 trår i kraft.  01.03.2004Part M, Part-145, Part-66 og Part-147 blir gyldige bestemmelser i Norge  28.11.2004Alle skoler som utdanner vedlikeholdspersonell må være i samsvar med Part-147.

13 Side 13 / Presentasjonsnavn Kap A Timeline forts.  28.09.2005Part-66 gjelder som eneste bestemmelse for kompetansekrav til attesterende personell på luftfartøy med startmasse på mer enn 5700 kilo.  28.09.2006Part-66 gjelder som eneste bestemmelse for kompetansekrav til attesterende personell på luftfartøy med startmasse lik eller mindre enn 5700 kilo.

14 Side 14 / Presentasjonsnavn Kap A Timeline forts.  28.09.2006Alt attesterende personell på luftfartøy med startmasse på mer enn 5700 kilo må inneha et Part-66 sertifikat for å fortsatt kunne utstede attest for utført vedlikehold.  28.09.2008Alt attesterende personell på luftfartøy med startmasse på mindre enn 5700 kilo må inneha et Part-66 sertifikat for å fortsatt kunne utstede attest for utført vedlikehold.

15 Side 15 / Presentasjonsnavn Kap A forts.  Innføring av Part-66 erstatter bytteordningen ang. ICAO til JAR-66  Medisinske krav, fysisk og psykisk skikket til å utføre tjeneste som attesterende personell  Nasjonale rettigheter påføres appendiks til EASA form 26 (AML)

16 Side 16 / Presentasjonsnavn Kap. B Bytte av beskyttede rettigheter  Kvalifikasjoner som gir grunnlag for beskyttede rettigheter  ICAO flyteknikersertifikat  BSL JAR-66 vedlikeholdssertifikat  JAR / Part-145 sertifiseringsautorisasjon gitt før 01. mars 2004 (Kun fra organisasjoner innenfor EU/EØS)

17 Side 17 / Presentasjonsnavn Kap B forts  ICAO / JAR-66 til Part-66 Cat. C  Fra JAR-66 B1 /B2 til Part-66 cat. C  Dokumentert minimum tre års erfaring som attesterende personell ved ”base” vedlikehold.  Fra ICAO til Part-66 cat. C  Dokumentert rolle som attesterende personell ved ”base”vedlikehold

18 Side 18 / Presentasjonsnavn Kap. C Bytte av ICAO flyteknikersertifikat  Gamle luftfartøyer overføres ikke, hvis de ikke finnes i Part-66 luftfartøy typeliste  Begrensninger kan komme på Part-66 AML  F.eks ”diesel engine” og EFIS  Del eller fulle teoriprøver kan kreves etter bytteprosessen, for å oppheve begrensninger  Det anbefales å oppheve begrensninger før utvidelse til ny kategori

19 Side 19 / Presentasjonsnavn Kap C forts.  Opphevelse av begrensinger i Part -66 AML, anbefales utført ved Part-147 skole.  Oppfordring til Part 147 skoler å utarbeide kurs for opphevelse av begrensinger og utvidelse til andre kategorier  All trening som leder frem til opphevelse av begrensninger, skal inneholde definert vedlikeholdserfaring

20 Side 20 / Presentasjonsnavn Kap C forts.  Nasjonale sertifikater MII, MIV, Xa, Xb, Xc og Xf gjelder fortsatt.  Det er utarbeidet tabeller for bytting fra ICAO til Part-66. Både teori og praksiskrav. (Omhandles nærmere i kap.F)

21 Side 21 / Presentasjonsnavn Kapittel D Bytte av JAR-66 AML  Direkte bytte til Part-66 AML  Byttes til Part-66 ved endring / fornyelse  Kan utløse endringer i typebetegnelse(r)  Begrensninger i JAR-66 AML vil bli overført

22 Side 22 / Presentasjonsnavn Kapittel E Bytte av JAR/Part-145 sert.aut.  Rettigheter kan byttes til Part-66 AML. Krever dokumentasjon fra JAR/Part 145 org. (Ref.Part-66.A.70 Conversion Provisions)  Part-66 AML vil inneholde rettigheter som er tilsvarende autorisasjonens omfang  Begrensninger må oppheves før Part-66 AML kan utvides til andre kategorier

23 Side 23 / Presentasjonsnavn Kapittel F. Typerettigheter  Utstedes i samsvar med Part-66 AMC, appendix 1.  Oppdatering av fartøylisten blir kun publisert på EASA`s hjemmeside

24 Side 24 / Presentasjonsnavn  Luftfartøy er inndelt i 13 grupper:  Large aircraft  Complex aircraft below 5700 kg  Aeroplanes, multi turbine, below 5700 kg  Aeroplanes, single turbine, below 5700 kg  Aeroplanes, multi piston, metal structure  Aeroplanes, single piston, metal structure  Aeroplanes, multi piston, wooden structure  Aeroplanes, single piston, wooden structure  Aeroplanes, multi piston, composite structure  Aeroplanes, single piston, composite structure  Large helicopter, multi engine  Helicopter, turbine engine  Helicopter, piston engine

25 Side 25 / Presentasjonsnavn Kap. F forts  Fabrikantgruppe rettighet  Eksempel  To luftfartøytyper representativ for gruppen, og fra samme fabrikant  Full grupperettighet  Eksempel  Tre luftfartøytyper representativ for gruppen, og fra ulike fabrikanter  ”Multi engine” vil automatisk omfatte tilsvarende ”single engine” gruppe

26 Side 26 / Presentasjonsnavn Kap F, forts  Gjelder for grupper som ikke krever typetrening  Aeroplanes, multi turbine, below 5700 kg ( NB Kun fabrikant)  Aeroplanes, single turbine, below 5700 kg  Aeroplanes, multi piston, metal structure  Aeroplanes, single piston, metal structure  Aeroplanes, multi piston, wooden structure  Aeroplanes, single piston, wooden structure  Aeroplanes, multi piston, composite structure  Aeroplanes, single piston, composite structure  Helicopter, turbine engine  Helicopter, piston engine

27 Side 27 / Presentasjonsnavn Kapittel G Generell info om eksamen  Fremtidige ICAO sertifikat  Modulene 1 – 10 i BSL C7-1a, tilsvarer modulene 1 – 10 i Part-66  Fremtidige eksamener på engelsk og ”online”  Gjennomføres i Part-147 org. eller LT

28 Side 28 / Presentasjonsnavn Kapittel G forts.  BSL C7-14 er ikke gyldig, men:  01 Matematikk  02 Fysikk  08 Aerodynamikk Er vurdert likeverdig og godkjennes  NB! 5 års regel  Max 5 år fra første til siste avlagte og beståtte eksamen

29 Side 29 / Presentasjonsnavn Kapittel G forts.  Komplett BSL C7-1a er gyldig, men:  01 Matematikk  02 Fysikk  08 Aerodynamikk  12 HASS  14 Motorfremdrift  15 Gas Turbine For ikke komplett godkjennes

30 Side 30 / Presentasjonsnavn EASA for flyteknikere Part – 147 Per Øyvind Fuglstad

31 Side 31 / Presentasjonsnavn Part-147  Nye standarder innenfor teknisk opplæring  All typetrening og eksaminering i Part-147 org., eller som godkjente kurs etter Part-147 standard  Godkjente Part-147 org. skal kunne utføre opplæring og eksaminering (Part-147.A.145)  Praktisk trening utenom Part-147 org. kan godkjennes  Part-147 opplæring skal dokumenteres med et ”Certificate of Recognition” (Part-147 appendix III)

32 Side 32 / Presentasjonsnavn Part-147  Nytt i forhold til JAR-147  Ikke krav til fornyelse av skolegodkjenning hos Part-147 org. (147.A.155)  LT virksomhetstilsyn av Part-147 med hel gjennomgang i løpet av 24 mnd (147.B.120)  Part-147 org. må utføre kvalitetsrevisjon med hel gjennomgang i løpet av 12 mnd (AMC 147.A.130)  Adgangskontroll ved endring i Part-147 org. (147.A.150/147.B.110)

33 Side 33 / Presentasjonsnavn Trening etter Part-147 standard  ”Type examination”  ”Type examination” vil bestå av en teoretisk og praktisk del (Part-66 Appendix III pkt.4)  Teoretisk eksamensdel vil kunne være hos Part-147 org.eller LT  Dagens kontrollantkorps vil bli godkjent som ”practical assessors” (AMC 147.A.105(f))  ”Practical assessors” ute i industrien, vil få i oppgave å utføre praktisk eksamensdel (Part-66 Appendix III pkt.4)

34 Side 34 / Presentasjonsnavn Part-147 Godkjente skoler i Norge  CHC Helikopter Service AS  EASA Approval NO.147.0001  P.O. Box 522  N-4055 Stavanger Lufthavn  Norway  Tel/Fax: +47 5194 1600/ +47 5194 1512  Type rating godkjenning:  B1/B2 Agusta-Bell AB 139 (PWC PT6)  B1/B2 Bell 214 (GE CT7)  B1/B2 Eurocopter AS 321/330 (Turmo)  B1/B2 Eurocopter AS 332/332L/L1 (Makila)  B1/B2 Eurocopter AS 332L2 (Makila)  B1/B2 Eurocopter AS 365N/N1/N2 (Arriel)  B1/B2 Eurocopter EC 155 (Turbomeca Arriel)  B1/B2 Sikorsky S92A (GE Aircraft Engine)  B1/B2 Sikorsky S61 (GE CT58)

35 Side 35 / Presentasjonsnavn Part-147 Godkjente skoler i Norge  Skedsmo videregående skole  EASA Approval NO.147.0002  P.O. Box 351  N-2001 Lillestrøm  Norway  Tel/Fax: +47 6380 5202/ +47 6380 5201  Basic godkjenning:  B1 Aircraft Turbine  B1 Helicopter Turbine  B2 Avionics

36 Side 36 / Presentasjonsnavn Part-147 Godkjente skoler i Norge  Norsk Helikopter AS  EASA Approval NO.147.0003  P.O. Box 171  N-4097 Sola  Norway  Tel/Fax: +47 5164 6600/ +47 5164 6699  Type rating godkjenning:  B1/B2 Sikorsky S92A (GE Aircraft Engine)  B1 Beech 200 (PWC PT6)  B1 AS 365 N1, N2, N3 (Turbomeca Arriel 1)

37 Side 37 / Presentasjonsnavn Part-147 Godkjente skoler i Norge  Bardufoss videregående skole  EASA Approval NO.147.0004  P.O. Box 218  N-9326 Bardufoss  Norway  Tel/Fax: +47 7783 6300  Basic godkjenning:  B1 Aircraft Turbine  B1 Helicopter Turbine

38 Side 38 / Presentasjonsnavn Part-147 Godkjente skoler i Norge  Widerøe’s Flyveselskap ASA  EASA Approval NO.147.0005  P.O. Box 247  N-8001 Bodø  Norway  Tel/Fax: +47 7551 3500/ +47 7551 3585  Type rating godkjenning:  B1 Bombardier DHC-8-400 (PWC 150)  A1 Bombardier DHC-8-400 (PWC 150)  B1 Bombardier DHC-8-100/200/300 (PWC 120)  B2 Bombardier DHC-8-100/200/300 (PWC 120)

39 Side 39 / Presentasjonsnavn Part-147 Godkjente skoler i Norge  Bodø videregående skole  EASA Approval NO.147.0006  N-8041 Bodø  Norway  Tel: +47 756 51500  Basic godkjenning:  B1 Aircraft Turbine  B2 Avionics  B1 Helicopter Turbine

40 Side 40 / Presentasjonsnavn EASA for flyteknikere Part – 66 / 145 Tom Lauritzen

41 Side 41 / Presentasjonsnavn Part-66 AML i Part-145 organisasjonen  Part-66 AML  Er ikke tidsbegrenset, bortsett fra  Administrativ fornyelse hvert 5 år.  Inneholder ingen rettigheter  Appendiks inneholder nasjonale rettigheter og eventuelt begrensninger  Må knyttes opp mot et internt autorisasjonsbevis i en Part-145 organisasjon  Mange flytyper i AML betyr nødvendigvis ikke at nødvendig trening foreligger i aktuell Part-145 organisasjon

42 Side 42 / Presentasjonsnavn Part-66 AML i Part-145 organisasjonen  Internt Autorisasjonsbevis i Part-145 org. (145.A.35)  Tilfredsstillende forståelse for relevant teknologi  Kun på typer/kategori listet i Part-66 AML  Skal ha minimum 6 mnd relevant praksis siste 2 år for å være gyldig  Alle skal være gjenstand for sjekk av kompetanse, kunnskap og evner før fornying eller utstedelse. (145.A.35 (f))

43 Side 43 / Presentasjonsnavn Part-66 AML i Part-145 organisasjonen  Innhold i Intern autorisasjon  Lesbart og forståelig  Deler av for eks. B2 rettighet  Bruk av test/spesialutstyr.  Ekstra kompetanse eller deler av B1  Boroskope  Skifte pinner. (klemmekurs)  NDT  Platearbeid

44 Side 44 / Presentasjonsnavn Part-66 AML i Part-145 organisasjonen  Kontinuerlig trening (145.A.35 (d)  Prosedyre for gjennomføring skal foreligge (145.A.35(e)  Minimum hver 24 måned  For å sikre oppdaterte kunnskaper  Kvalitets avvik  Teknologi  Nye prosedyrer, administrativ og teknisk  Menneskelige faktorer  Eller en kombinasjon  Fra noen dager til flere uker

45 Side 45 / Presentasjonsnavn Part-66 AML i Part-145 organisasjonen  Dokumentasjon av kompetanse  Nyansatte  Skriftlig fra tidligere arbeidsgiver  Styrt opplæring  Forhold mellom AML og kompetanse  Tilleggsutdanning i forhold til egen standard  Praksisbok for den enkelte  Alle  All kompetanse skal dokumenteres

46 Side 46 / Presentasjonsnavn Part-66 AML i Part-145 organisasjonen  Engangs godkjenning (145.A30(j)5 i and ii)  Kun kvalitetsavdelingen kan gi slik godkjenning (AMC 145.A.30 (j)5)  Egne ansatte med AML på tilsvarende flytype  Ansatt, i annen Part-145, med godkjent autorisasjon.  Hvis det ikke finnes, Innehaver av ICAO sertifikat på typen  Skal varsles til myndighetene innen 7 dager

47 Side 47 / Presentasjonsnavn Basic regulation (EC) 1592/2002 Basic regulation (EC) 1592/2002 Implementing rules Regulation 1702/2003 Part-21 Certification spesifcations Implementing rules Regulation 2042/2003 Part-M Part-145 Part-66 Part-147

48 Side 48 / Presentasjonsnavn EASA Part-M, formål for LT:  Føre tilsyn med det individuelle luftfartøy for å sikre kontinuerlig luftdyktighet og utstede ARC.  Føre tilsyn med vedlikeholdsorganisasjoner godkjent i henhold til M.A. Subpart F.  Føre tilsyn med CAMO.(Continuing Airworthiness Management Organisation)  Godkjenne vedlikeholdsprogrammer.

49 Side 49 / Presentasjonsnavn EASA Part-M Continuing airworthiness elements:  Continued airworthiness instructions  Pre-flight inspections  Maintenance program & analysis  Technical records  AD’s  Rectifications, mod’s  Reliability monitoring  Parts etc.

50 Side 50 / Presentasjonsnavn EASA Part-M/-145  Forskrifter. -Skal overholdes.  AMC, Acceptable means of complianse. -Tilrådningsmateriale.  GM. Guidance Material. -Veiledning.

51 Side 51 / Presentasjonsnavn EASA Part-M  Subpart A - General  Subpart B - Accountability  Subpart C - Continuing Airworthiness  Subpart D - Maintenance standards  Subpart E - Components  Subpart F - Maintenance organisation  Subpart G - CAMO  Subpart H - CRS  Subpart I - Airworthiness Review Certificate

52 Side 52 / Presentasjonsnavn EASA Part- M  General Scope: Section A: Etablerer kriterier/målesnor for å sikre at den kontinuerlige luftdyktigheten/flysikkerheten overholdes inkludert vedlikehold. Section B: Etablerer kriterier/målesnor for tilsynsmyndigheten.

53 Side 53 / Presentasjonsnavn EASA Part-M  M.A. 201, Responsibilities. Eier/Operatør er ansvarlig for den kontinuerlige luftdyktigheten på et luftfartøy. - Luftdyktig stand. - Nødutstyr. - C of A. LDB. - Vedlikeholdt iht vedlikeholdsprogram

54 Side 54 / Presentasjonsnavn EASA Part-M  M.A.202 Occurence reporting. -Situasjoner som truer flysikkerheten på fartøy eller tilhørende komponenter -Rapporteringsansvar. -Tilsynsmyndighet. -TC-Holder. -Senest innen 72 timer.

55 Side 55 / Presentasjonsnavn EASA Part-M  Subpart C, Continuing airworthiness. Identifiserer krav og spesifikasjoner for kontinuerlig luftdyktighet, EASA fartøyer. M.A.301 - Continuing airworthiness tasks M.A.302 - Vedlikeholdsprogrammer M.A.303 - AD’s M.A.304 - Data for mod’s and repair. M.A.305 - Technical records. M.A.306 - Tech log. M.A.307 – Transfer of technical records.

56 Side 56 / Presentasjonsnavn EASA Part-M  Subpart D, Maitenance standards.  M.A401 - Maintenance data. Tilgjengelig og oppdatert.  M.A.402 - Performance of maintenance, Kvalifisert personell.  M.A.403 - Aircraft defects. - Bruk av MEL - Vurdering av feil utføres av Certifying staff. - Reparasjoner utføres/attesteres av Certifying staff.

57 Side 57 / Presentasjonsnavn EASA Part-M  Subpart E, Components,  M.A.501 – Installation. Komponenter skal være ”Serviceable”  M.A.502 – Component maintenance Utføres av godkjente Part-145 organisasjoner.  M.A.503 – Service life limited components. Skal ikke overstige sin tidsbegrensning  M.A.505 – Control of U/S components. Oppbevares isolert fra annet materiell

58 Side 58 / Presentasjonsnavn EASA Part-M  Subpart F, Maintenance Organisation. Subpart- F organisasjoner kan ikke vedlikeholde fartøyer i CAT.

59 Side 59 / Presentasjonsnavn EASA Part-M.  Subpart G, CAMO.  M.A. 701- Scope.  M.A. 702- Application.  M.A. 703- Extent of approval.  M.A. 704- CAME  M.A. 705- Facilities  M.A. 706- Personell requirements  M.A. 707- Airworthiness review staff  M.A. 708- Continuing airworthiness mangement.

60 Side 60 / Presentasjonsnavn EASA Part- M  Subpart G, CAMO.  M.A.709- Documentation.  M.A.710- Airworthiness review.  M.A.711- Privileges of the organisation.  M.A.712- Quality system  M.A.713- Changes to the approved CAMO  M.A.714- Record-keeping  M.A.715- Continued validity of approval  M.A.716- Findings.

61 Side 61 / Presentasjonsnavn EASA Part-M  Subpart H, CRS  M.A.801- Aircraft CRS.  M.A.802- Component CRS.  M.A.803- Pilot-owner authorisation.

62 Side 62 / Presentasjonsnavn EASA Part-M  Subpart I, Airworthiness review certificate.  M.A.901- Aircraft airworthiness review.  M.A.902- Validity of ARC.  M.A.903- Transfer of aircraft within EASA.  M.A.904- Import of aircraft to EASA.

63 Side 63 / Presentasjonsnavn EASA Part-145  145.A.10. Scope. Section A: Etablerer kriterier/målesnor for å kvalifisere for godkjenning til å vedlikeholde luftfartøy og tilhørende komponenter. Section B: Etablerer kriterier/målesnor for tilsynsmyndigheten.

64 Side 64 / Presentasjonsnavn EASA Part-145  145.A.15 Application. EASA form 002

65 Side 65 / Presentasjonsnavn EASA Part-145  145.A.15 Terms of approval Spesifiseres i MOE.

66 Side 66 / Presentasjonsnavn EASA Part-145  145.A.25 Facility requirements Fasiliteter er i en slik beskaffenhet at alt planlagt vedlikehold kan utføres på en forsvarlig måte.

67 Side 67 / Presentasjonsnavn EASA Part-145  145.A.30 Personnel requirements.  Accountable manager  Nominated persons  Quality monitor  Manhours plan  Competence control  NDT-personnel  Certifying staff  Component certifying staff

68 Side 68 / Presentasjonsnavn EASA Part-145  145.A.30 Personnel requirements.  Human factors training.  Derrogations for certifying staff, ref App IV.  Non-EASA based Part-145’s, ref App. IV.  Approved procedure One off authorisation.

69 Side 69 / Presentasjonsnavn EASA Part-145  145.A.35 Certifying staff, B1/B2 support staff  Inngående forståelse av relevant fartøy/componenter.  ”Support staff” menes personell i ”Base- maintenance” uten ”certification privileges”  ”Certifying staff” menes personell med Part 66 kvalifikasjoner.  Relevant erfaring, 6 mnd 2 siste år.  Continuation training minimum hvert 2 år.  Program for kompetanseovervåkning.

70 Side 70 / Presentasjonsnavn EASA Part-145  145.A.35 Certifying staff, B1/B2 support staff  Utstedelse av autorisasjonsbevis med klare begrensninger og omfang.  Arkivering og dokumentering av kvalifikasjoner, opplæring, Part-66 detaljer, autorisasjonsbevis og detaljer for med limitert eller ”one-off”- autorisasjon

71 Side 71 / Presentasjonsnavn EASA Part-145  145.A.40 Equipment, tools and material. Organisasjonen skal ha tilgjengelig utstyr, verktøy og materiell til utføre arbeid iht godkjenning.

72 Side 72 / Presentasjonsnavn EASA Part-145  145.A.42 Acceptance of components. Alle komponenter skal klassifiseres og oppbevares atskilt i sine respektive kategorier.  Serviceable med EASA Form 1 eller tilsvarende  Unserviceable  Unsalvage/Non-repairable  Råmateriale og forbruksmateriell  Standard deler godkjent for Luftfartøy

73 Side 73 / Presentasjonsnavn EASA Part-145  145.A.42 Acceptance of components.  Component status skal markeres i de tilfeller der det kan være mod’s og AD’s  Organisasjonen kan produsere enkelte deler for limitert bruk, ref Standard Practises.

74 Side 74 / Presentasjonsnavn EASA Part-145  145.A.45 Maintenance data. Organisasjonen skal ha tilgjengelig oppdatert og relevant vedlikeholdsdokumentasjon til alt arbeide som utføres på luftfartøy og komponenter iht godkjenning.

75 Side 75 / Presentasjonsnavn EASA Part-145  145.A.47 Production planning.  System for planlegging av arbeid, personell, verktøy, utstyr, materiell, dokumentasjon og fasiliteter til gjennomføre alt arbeid på en forsvarlig måte.  Human factors skal vurderes nøye i planleggingen  Prosedyrer for å overføring av informasjon i de tilfeller det brukes skiftgang.

76 Side 76 / Presentasjonsnavn EASA Part-145  145.A.50 Certification of maintenance.  CRS skal utstedes for alt vedlikehold og reparasjoner utført på luftfartøy og komponenter av autorisert personell iht prosedyrer spesifisert i MOE.

77 Side 77 / Presentasjonsnavn EASA Part-145  145.A.55 Maintenance records.  Vedlikehold og reparasjoner skal dokumenters.  Dokumentasjon skal lagres i minimum 2 år.  Dokumentasjon skal oppbevares på et sikkert sted  Ved opphør av organisasjonen skal all dokumentasjon oversendes til operatør eller lagres spesifisert av myndigheten.

78 Side 78 / Presentasjonsnavn EASA Part-145  145.A.60 Occurence reporting. -Situasjoner som truer flysikkerheten på fartøy eller tilhørende komponenter -Rapporteringsansvar. -Tilsynsmyndighet. -TC-Holder. -Senest innen 72 timer.

79 Side 79 / Presentasjonsnavn EASA Part-145  145.A.65 Safety and quality system  Organisasjonen skal etablere en ”Safety and Quality policy”  Organisasjonen skal etablere prosedyrer som inkluderer HF og anerkjent vedlikeholdspraksis slik at luftfartøy og komponenter ”releases” i henhold til 145.A.50  Organisasjonen skal etablere et ”Quality-audit”- program som overvåker at alle forskrifter overholdes i organisasjonen. Programmet skal inneholde ”Feedback reporting”.

80 Side 80 / Presentasjonsnavn EASA Part-145  145.A.70 MOE.  Driftsdokumentasjon som skal beskrive hvordan organisasjonen ivaretar forskriftene for å opprettholde sine godkjenninger til å utføre vedlikehold og reparasjoner på luftfartøy og komponenter.

81 Side 81 / Presentasjonsnavn EASA Part-145  145.A.75 Privileges of the organisation.  Approval certificate utstedt fra LT

82 Side 82 / Presentasjonsnavn EASA Part-145  145.A.80 Limitations on the organisation.  Organisasjonen kan kun velikeholde og reparere luftfartøy og komponenter som den er godkjent til når fasiliteter, utstyr, verktøy, materiell, dokumentasjon og Certifying staff er tilgjengelig.

83 Side 83 / Presentasjonsnavn EASA Part-145  145.A.85 Changes to the organisation  Navneendring  Adresseendring  Utvidelser  Endring av ledende personell  Andre endringer som påvirker godkjenningen

84 Side 84 / Presentasjonsnavn EASA Part-145  145.A.90 Continued validity.  Godkjenningen er ikke tidsbegrenset.

85 Side 85 / Presentasjonsnavn EASA Part-145  145.A.95 Findings  Direkte påvirker Flight safety, Level 1.  Indirekte påvirker Flght safety, Level 2.


Laste ned ppt "Side 1 / Presentasjonsnavn EASA for flyteknikere Tom Lauritzen Per Øyvind Fuglstad Jan Christensen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google