Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Indikasjoner og prinsipp for operativ bruddbehandling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Indikasjoner og prinsipp for operativ bruddbehandling"— Utskrift av presentasjonen:

1 Indikasjoner og prinsipp for operativ bruddbehandling
K.Strømsøe. Ortopedisk avdeling Aker Universitetsykehus Oslo

2 Brudd representerer en diskontinuitet i benvev
Brudd representerer en diskontinuitet i benvev. Vanligvis betyr dette tap av stabilitet. Tap av stabilitet resulterer i tap av funksjon Benvev har evnen til å “reparere” seg selv Dette skjer ved “osteogenese” som utgår fra mesenchymale elementer i bruddområdet Muskelkontraksjon stabiliserer et ustabilt brudd og gir de “reparative” prosessene arbeidsro

3 Naturlig forløp av et knusningsbrudd i en lang rørknokkel hos hund:
Tilheling etter 126 dager i malposisjon som umuliggjør funksjon

4 Hovedmålsetningen ved behandling av brudd
Gjennoppretting av funksjonen Dette forutsetter vanligvis (men ikke nødvendigvis) at bruddet konsoliderer Gjennoppretting av funksjonen forutsettter vanligvis gjennoppretting av anatomi Funksjon er et samspill mellom stabilitet i skjelettapparatet og intakt “motorikk”

5 strekk i 4 uker, senere 10 uker med immobilisasjon i gips
Femurskaftbrudd behandlet med strekk i 4 uker, senere 10 uker med immobilisasjon i gips

6 Lambotte, Hopital Stuivenberg 4.April 1902

7 5 uker etter reposisjon og fiksasjon med ekstern ramme

8 Kiel 1940 Gerhard Küntscher Prof. A.W.Fischer Verriegelungsnagel 1953

9

10

11 Dedikasjon fra Danis til
Maurice Müller i et eksemplar av Danis’ bok, datert

12 Arbeidsgruppe for Osteosyntese-spørsmål ble etablert i Chur 1958
Martin Algøwer Hans Willenegger Maurice Müller Robert Schneider Davos 1998

13 Målsetning for arbeidsgruppen
Unngå de negative følgene av brudd i de lange rørknoklene, i leddnære områder og i ledd Redusere utviklingen av det de kalte: ” Die Frakturkrankheit” - Inaktivitetsatrofi av muskulaturen - Inaktivitetsosteoporose - Leddstivhet som følge av lanvarig immobilisasjon

14 Hvordan skulle arbeidsgruppen oppnå denne målsetningen?
Studere biologien omkring bruddtilhelingen Dokumentere behandlingsresultater Systematisere klassifiseringen av brudd Videreutvikle behandlingsmetoder som muliggjorde tidlig funksjonell behandling Instrumenter Implantater Systematisere opplæring gjennom undervisning Kirurger Sykepleiere

15 Primær bentilheling ved stabil fiksasjon
H.Willenegger, R.Schenk (1963-5)

16 AO Gruppens prinsipp for operativ bruddbehandling 1958
Anatomisk reposisjon Atraumatisk teknikk (biologisk osteosyntese) Stabil fiksasjon som tillater umiddelbar funksjonbell etterbehandling

17

18 Klassifikasjon av brudd i de lange
rørknoklene

19 Klassifikasjon av brudd i diafysen
Femur:3 Skaft: 2 To hoved- fragmenter med kontakt: A To hovedfragmenter med kontakt + inter- mediært fragment: B uten kontakt : C f.eks C - 3

20 Klassifisering av brudd i metafysen
Femur: 3 Localisation: 3 Type.. C Simple articular:1 Simple met/dia:1 33-C 1.1

21 Hva nytte har vi av klassifikasjon og dokumentasjon?
Lokalisasjon Type brudd Sammenlignbare størrelser Alvorlighetsgrad Prognose Veivalg for behandling

22 Indikasjoner til operativ bruddbehandling
Absolutte

23 Indikasjoner til operativ bruddbehandling
Relative PS DoB 16JA72 UHN Post redn.: post.# Lt.hip 20AP96 12MA98 (+2Y1M)

24 Indikasjoner til operativ bruddbehandling
Manglende

25 Bilisten dør ikke fordi benet er brukket men,
Polytrauma: Bilisten dør ikke fordi benet er brukket men, pasienten dør på grunn av brukne ben

26 Horisontal korsfestelse

27 “Look at the patient lying long in bed. What a pathetic picture he
makes. The blood clotting in his veins, the lime draining from his bones, the scybala stacking up in his colon, the flesh rotting from his seat, the urine leaking from his bladder and the spirit evaporating from his soul!” Richard Asher

28 Operativ bruddbehandling forutsetter:
Kjennskap til det naturlige forløp Kjennskap til metoder Respekt for bruddets biologi Respekt for bløtdeler Funksjonsstabilitet

29 Operative stabiliseringsalternativer av brudd i lange rørknokler
Gips m/pinner Ekstern fiksasjon Margnagle Plate

30 Interfragmentær kompresjon med skrue. Nøytralisasjon med plate
Glidehull = Diameter av gjengene på skruen Holdehull = Diameter av kjernen på skruen 3.2 mm 4.5 mm 4.5 mm 3.2 mm

31 Luksasjonsbrudd i ankelen (AO Type B2)
med fortrinnsvis ossære skader Gjennoppretting av anatomi og stabilitet med tre småfragment komresjonskruer

32 Verriegelungsnagel Herzog 1953
Benyttet marnagle med proksimal og distal sperrebolter innført med en ekstern jig for å sikre lengde og rotasjon ved forlengelse og forkortningsosteotomi i femur Der Chirurg 1960;

33 Aksekorrektur og margnagling av en proksimal tibiafraktur tilhelet i feilstilling

34 Miniinvasiv plateosteosyntese på distale tibia

35 Hudforhold 5 dager postoperativt

36 Ekstern Fiksasjon

37 Preoperative forberedelser
Studie av røntgenbildene Studie av bløtdelsforholdene Kommunikasjon med operasjonsstuen Planlegging av operasjonen med vurdering av mulighetene for å lykkes med den metode man velger

38 Valg av operasjonsmetode
Avhengig av frakturtype Avhengig av lokalisasjon Avhengig av bløtdeler Avhengig av pasientforhold Operasjonsmetode utifra avdelingens dolumenterte erfaringer

39 Valg av operasjonsmetode
Femur og tibia diafyse: Margnagle sperrenagle Intraartikulære/Juxtaartikulaære brudd: Kompresjonsskruer og plater. Atraumatisk miniinvasivt

40 Valg av operasjonsmetode
Brudd med betydelig bløtdelsproblematikk: Ekstern fiksasjon, evt. kombinert med miniinvasiv rekonstruksjon av leddflate Overarm og underarm: Skruer og plate

41 Brudd som involverer leddkongruens
Bestående ledd-inkongruens fører til artrose Leddimobilisasjon over lengre tid fører til forandringer i ben og brusk Imobilisasjon over tid fører til sekundære bløtdelsforandringer

42 Gutt 14 år, distorsjonstraume i ankelen. Klinikk som ved fraktur.
Tilleggsundersøkelser?? ? ?

43 MR funn Tillaux Kleigler fraktur (Salter Harris 2)

44 Tillaux Kleigler fraktur. Post-op.røntgen kontroll. U-gipsskinne

45 Brudd i ankelen. Syndesmoseruptur??

46 Brudd i ankelen. Syndesmoseruptur?? MR-Funn

47 Studie av røntgenbilder. Tilleggsundersøkelser?

48 Distal intraartikulær tibiafraktur
Distal intraartikulær tibiafraktur. Mann, 70 år, Operasjon etter avsvelling i 8 dager Intraoperativ kontroll Post-operativ kontroll

49 Preoperativ forberedelse inkludrer planlegging (de connu vers l’inconnu)

50 Bløtdelsforholdene Ofte avgjørende for forløpet
Avgjørende for valg av behandlingsmetode Krever god postoperativ oppfølgning

51 Valg av operasjonstidspunkt
Avhengig av pasientens almentilstand Avhengig av bløtdelstilstand Avhengig av tilgjengelig ekspertise Avhengig av tilgjengelige ressurser Avhengig av tilgjengelig utstyr

52 Slekter svinner Sekler rinner Kun naturen blir den samme
Tiden nye Former finner Slår om alt Den gamle ramme Agathe Wibe Strømsøe (1936)

53 Takk for oppmerksomheten
Orthopdisk avdeling, Aker Universitetsykehus

54 Malgaigne 1849 La griffe (= claw, talon)

55 Malgaigne 1849

56 Hansmann 1886

57 Klassifikasjon av brudd i de lange
rørknoklene


Laste ned ppt "Indikasjoner og prinsipp for operativ bruddbehandling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google