Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NFRs fagevaluering av kjemi •Siden Weitkamp –Bildet av norsk kjemisk forskning er mye det samme –Instituttene har krympet uten at undervisning og administrasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NFRs fagevaluering av kjemi •Siden Weitkamp –Bildet av norsk kjemisk forskning er mye det samme –Instituttene har krympet uten at undervisning og administrasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 NFRs fagevaluering av kjemi •Siden Weitkamp –Bildet av norsk kjemisk forskning er mye det samme –Instituttene har krympet uten at undervisning og administrasjon har blitt redusert –Dette har redusert muligheten til nytenkning og nysatsning

2 Generelle observasjoner og konklusjoner •Forskning –God forskning i et internasjonalt perspektiv med flere verdensledende grupperinger –Størrelse begrenser antall retninger som kan gis kritisk masse –Undervisningen for omfattende og fragmentert –Uheldig aldersfordeling –For mange blir rekruttert internt - konserverende •Forskerutdannelsen –Universitetene sliter med å tiltrekke seg nasjonale rekrutter –Tenure-track system ønskelig –PhD studiet er for spesialisert i Norge sammenliknet med andre land

3 Generelle observasjoner og konklusjoner •Finansiering –Mulighetene mindre enn i de fleste europeiske land (0.7 % av GDP) –Ubalanse mhp programmer og frie midler –Internt finansieringssystem som gir liten mulighet for strategisk tenkning og teknisk bistand –Størrelsen på norske startpakker hindrer oss fra å rekruttere internasjonalt •Infrastruktur –Generelt god –Liten driftstøtte og mangel på servicekontrakter –Mangel på entusiasme for høy-nivå instrumentering av nasjonal karakter –900 MHz NMR – ikke behov vurdert fra de fremlagte planene

4 Generelle observasjoner mhp hovedområdene for kjemisk forskning •Uorganisk og material –Økt aktivitet og viktighet i siste dekade –Meget sterk, blant de sterkeste i det norske akademiske systemet (UiO og NTNU) –Viktig for katalyse –Nanovitenskap – et utviklingsområde •Teoretisk og beregningskjemi –To distinkte områder –Tungregneressursene er spesielt gode –Beregningskjemi mangler i stor grad –God kvalitet og i noen tilfeller betydelig bedre enn god.

5 Generelle observasjoner mhp hovedområdene for kjemisk forskning •Katalyse –Viktig nasjonalt –Organisert uten vesentlig overlapp –Svakhet: mangler nasjonal vekselvirkning og konkurranse –CTCC kan få en viktig rolle –Bra internasjonal gjennomslagskraft –Økt vekselvirkning med materialgruppene ønskelig •Life science –Ikke stor aktivitet –Det som finnes er blant det beste som er evaluert –NordStruct

6 Generelle observasjoner mhp hovedområdene for kjemisk forskning •Organisk kjemi –No obvious international reputation –Små og sjelden rene grupper for organisk kjemi –Bevilgningssituasjonen vanskelig –Potensielle sterke samarbeidsmuligheter ikke utnyttet –Vekselvirkning med katalyse og materialvitenskap etterlyst –Nasjonal ambisiøs plan –Strategiske, gjennomtenkte ansettelser •Fysikalsk kjemi –Kjemisk fysikk versus fysikalsk kjemi per se –Fysikalsk kjemi dekket indirekte – anvendelserelatert –Kjemisk fysikk nær fraværende i Norge –Ingen av områdene utmerker seg –Nasjonal vurdering etterlyses – må knyttes til bevilgningsmekanismer

7 Generelle observasjoner mhp hovedområdene for kjemisk forskning •Miljøkjemi –Norsk styrke –Atmosfærekjemi fremheves som sterkest – ”polare strøk” –Radiokjemi også sterkt –Kritisk til Ki, Oslo – men så har da komiteen også misforstått gruppen for analyse og miljø til de grader… –Tverrfaglighet og visjonsbehov understrekes •Kjernekjemi –Konsentrert til Ki, UiO –Strategisk •PET •Thorium-energi –OCL –B-labb og PET –Bemanning og bevilgning –Nasjonalt perspektiv fremheves

8 Generelle observasjoner mhp hovedområdene for kjemisk forskning •Analytisk kjemi –Ikke et spesialisert forskningsområde ved flere av instituttene –Oslo har aktiviteter selv om de ikke er beskrevet som analytisk kjemi…. –Svak analyse som det er meget vanskelig å forholde seg til for Ki, UiO

9 Generelle anbefalinger •Generelt –Sikre forskningstid for de beste forskerne –Gjennomtenkte ansettelser av yngre post doc forskningspersonell –Reelle midler til fri forskning •Rekruttering –Tenure track –Eldre forskere mer undervisning –Sluttpakker •Forskning og undervisning –50-50 regelen på instituttnivå –Antall emner

10 Generelle anbefalinger •Forskerutdannelse etc –Akademisk inneavl •Økonomisk –Markedsøkonomisk inntektsmodell truer i vårt system strategisk utvikling –Start-opp-pakker •Infrastruktur –Organisk kjemi bør fokuseres ved noen institutter •Nettverksbygning viktig framover –Hente en leder innen nanovitenskap

11 Evaluering av Ki, UiO •Generelt –Premier academic research institute in Norway –Meets many but not all expectations –Utvikling mot sterke strategisk orienterte forskningsgrupper med utmerket moral og høy aktivitet og entusiasme –PhD rekruttering et problem (nasjonalt) –Økonomi et hovedproblem –UiO og NFR oppfordres til å jobbe med Ki for reorganisere og restrukturere –Gaustadbekkdalen –Bio-nanoscience og fornybar energi pekes på –Skolelabbens profil må vurderes

12 Evaluering av Ki, UiO •Syntese og molekylstruktur –Den høyeste synligheten innen organisk kjemi i Norge –Grunnforskning – lite industrisamarbeid hittil –Videre utvikling av samarbeid innen gruppen anbefales –På vei til å bli en enhet innen bioaktive molekyler –Styrke samarbeid mot analytisk kjemi og mot farmasi og IMBV –NMR, XRD og MS styrker gruppa –NMR seksjonen er sterk og kan utvikles videre –KOSK og bevilgningssituasjonen er viktig –SMS kan med en klar strategi utvikles til THE leading life sciences organic chemistry group in Norway!

13 Evaluering av Ki, UiO •Analyse og miljø –Aldersprofil problematiseres –Stor andel av instituttets total aktivitet –Miljøkjemistilling kunne med fordel ha vært besatt –Publisering innen miljødelen av gruppa representerer fortiden – nyutvikling begrenset –Analysedelen av gruppa publiserer som tidligere –Behov for visjon og strategi –Ansettelse av minst en professor innen miljøkjemi eller analytisk kjemi

14 Evaluering av Ki, UiO •Kjernekjemi –OCL en mulighet som få andre institutter har –Nasjonal rolle –PET-laboratoriet –Supertunge grunnstoffers kjemi en styrke –Ujevn produksjon –Bemanning problematisert –Dynamisk leder –NFR program –Samarbeid innen syntese

15 Evaluering av Ki, UiO •Funksjonelle uorganiske materialer –One of the most internationally well-known and successful research groups in chemistry in Norway –Gode på eksterne prosjekter –Høy publisering –Sterkt lederskap –Konsentrasjon om færre temaer –Mer vekselvirkning med teori og beregningskjemi –Mer vekselvirkning med polymervitenskap –Organisk materialkjemi – Soft matter

16 Evaluering av Ki, UiO •Katalyse –Unik i Norge –Publiserer bra og til og med utmerket –Utmerket organisering –Balanse grunnforskning/anvendt forskning –Ny vitenskapelig ansatt anbefales –Mindre avhengighet av olje og gass –Samarbeid med andre katalysegrupper i Norge bør styrkes –Også med materialer og med CTCC

17 Evaluering av Ki, UiO •Polymerer – organiske materialer –Bred kompetanse –Koordinering og samarbeid ualminnelig svak –Signifikante svakheter når man sammenlikner med andre grupper ved KI –Noe av høy kvalitet – kan styrkes ved videre vekselvirkning –Samarbeid med andre institutter innen kolloider og geler ganske betydelig –En med meget høy aktivitet –Undervisningstilbudet trekkes frem –Strategisk planlegging ser ut til å være fraværende –Gruppen bør revurderes –Potensial mot nanovitenskap og farmasi

18 Evaluering av Ki, UiO •Kvantemekanikk, struktur og dynamikk –To deler •Teori og beregningskjemi •Eksperimentell –Teorigruppe er sterk og godt forankret –En av de sterkeste på verdensbasis –Anbefales å øke bredden spesielt mot beregningskjemi og statisk mekanikk –Krise for kvantitativ spektroskopi i Norge –Mulighetene har vært begrensede for mikrobølge og elektrondiffraksjon –MS og vibrasjons- spektroskopi relativt godt utstyrt –CTCC bra lim i gruppa –Styrke beregningskjemien mhp faste stoffer –Strategi for utvikling av eksperimentell kjemisk fysikk og spektroskopi påkrevd


Laste ned ppt "NFRs fagevaluering av kjemi •Siden Weitkamp –Bildet av norsk kjemisk forskning er mye det samme –Instituttene har krympet uten at undervisning og administrasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google