Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hepatitt C- et helseproblem også i Norge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hepatitt C- et helseproblem også i Norge."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hepatitt C- et helseproblem også i Norge.
Inger Sofie Samdal Vik, Avdeling for virologi.

2 Forekomst av HCV-infiserte.
3% på verdensbasis, ca.170mill. mennesker. Ca. 30% i høyendemiske områder som Sør-italia og Egypt. 0.5-1% i Skandinavia 0,55% i den generelle voksne befolkning i Norge

3 Høyrisikogruppen i Norge
Aktive og tidligere sprøytemisbrukere Prevalens ca. 70 %

4 Viruset Enkelttrådet RNA-genom, tilhører familien flaviviridae.
6 forskjellige hovedgenotyper og 30 forskjellige subtyper.

5 Geografisk fordeling av genotyper
Globalt dominerer genotype 1 I Norge er ca. 40% genotype 1 og ca. 60% genotype 2 og 3.Blant sprøytemisbrukerne dominerer genotype 3 a. Noen få tilfeller av genotype 4, 5 og 6.

6 Smittemåte Hovedsmittemåten er percutan eksponering for blod.
Vertikal smitte fra mor til barn er relatert til viremi hos mor. Seksuell smitte er svært sjelden. Smitte via transfusjon er minimal.

7 Naturlig forløp av hepatitt C-infeksjon.
20-30 % av nysmittede får slapphet, kvalme, magesmerter, diare og feber og 10% får ikterus, resten er asymptomatisk. 60-80% av de smittede får kronisk hepatitt. Skrumplever, leversvikt og primær levekanser utvikles hos noen. Ekstrahepatiske manifestasjoner som glomerulonephritt og vaskulitt forekommer.

8 Mikrobiologisk diagnostikk
De første ELISA-tester tilgjengelige i 1989 med sensitivitet på ca. 65% 2. generasjons ELISA-tester tilgjengelige i 1991. 3. generasjonstestene tilgjengelige fra 1993 og disse har en sensitivitet på nær 100%. Antistoffer påvist med ELISA bekreftes med immunoblot-teknikk (RIBA) dersom HCV-PCR er negativ.

9 Mikrobiologisk diagnostikk fortsatt...
Genteknologiske undersøkelser for genotyping. Genteknologiske undersøkelser for påvisning av virus og kvantitering. Disse undersøkelsene brukes til utredning i forbindelse med behandling og til oppfølgning av behandling.

10 Ca 30-40% med genotype1 og 80% med genotype 2 og 3 blir virusfri.
Behandling. Målet er å utrydde virus for å stanse betennelsesreaksjonen Pegylert interferon i kombinasjon med ribavirin. Behandlingslengde og dosering bestemmes ut fra genotype. Ca 30-40% med genotype1 og 80% med genotype 2 og 3 blir virusfri.

11 Profylakse Viktigst er forebyggende tiltak i samfunnet for å demme opp for sprøytemisbruk. For sprøytemisbrukerne sikre lett tilgang til rent utstyr og sikrere injeksjonspraksis. God helseopplysning. Tiltak for å hindre blodsmitte i helsevesenet, og gode rutiner for oppfølgning av smitteuhell. Følge opp gravide som kan ha vært utsatt for hepatitt-C smitte Følge opp barn født av HCV-smittede mødre.


Laste ned ppt "Hepatitt C- et helseproblem også i Norge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google