Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Noen samfunnsfaglige perspektiver knyttet til demografiske forhold og psykisk helse Grunnutdanningen i sykepleie - deltid 98 januar 2001.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Noen samfunnsfaglige perspektiver knyttet til demografiske forhold og psykisk helse Grunnutdanningen i sykepleie - deltid 98 januar 2001."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Noen samfunnsfaglige perspektiver knyttet til demografiske forhold og psykisk helse Grunnutdanningen i sykepleie - deltid 98 januar 2001

2 2 Aktuelle demografiske størrelser Alder og kjønn Familier og husholdninger Sosiale relasjoner

3 3 Med familie i hverdagsspråket mener vi ofte familiemedlemmer gjennom samliv og ved biologiske bånd (foreldre, barn, søsken) Familiemedlemmene kan altså være spredt på flere husholdninger

4 4 En familie er sosial enhet (institusjonell innretning) bestående av en samlivsrelasjon og/eller en foreldre-barn-relasjon (kjernefamilie), og som inngår i en eller annen form for utvidet familie Alle aktørene samhandler med alle på mange områder og over lang tid (i motsetning til i arbeidslivet)

5 5 (Sosiologisk/sosialpsykologisk utgangspunkt) Seksualitet, reproduksjon, primærsosialisering Sosial disiplinering Referansegruppe Statusoverføring Sosial forankring Sosial omsorg Materiell støtte

6 6 En husholdning består av personer som bor fast sammen i en nærmere definert boenhet 1990 - ca. 1,8 mill 2020 - ca. 2,3 mill Ektepar uten barn Ektepar med barn Samboere med felles barn Mor med barn Far med barn Enslig person

7 Fra Samfunnsspeilet 2/947 Husholdninger etter type

8 Fra Samfunnsspeilet 2/948 Husholdningsutviklingen 19902020

9 Fra Samfunnsspeilet 2/949 Hvorfor øker antall aleneboere? Eldre har fått bedre og mer forutsigbar økonomi, og det har blitt flere eldre (60-årene) Utbygging av trygdesystemet (60-årene) Senere samlivsetablering i den enkeltes livsløp (70-årene) Flere samlivsbrudd (70-årene) Flere yngre aleneboere (70-årene) Mindre stabil husholdningssituasjon for den enkelte (80-årene)

10 10 Sosiale relasjoners betydning for psykisk helse med vekt på: Søskenkontakt Fortrolige venner Nabokontakt Foreningsliv Helseforhold (Sosiale relasjoner i arbeidslivet er ikke med i denne presentasjonen)

11 Fra Samfunnsspeilet 1/9411 Søsken og søskenkontakt (Basert på tre store undersøkelser og omfatter til sammen ca. 10.000 kvinner i alderen 18 til 60år) De aller fleste har vokst opp med søsken Det er flere enebarn blant de som er født på 30- og 40-tallet enn de fra 50- og 60-tallet Det er nesten like vanlig å være en av tre søsken som en av to Det er langt vanligere å være enebarn på Østlandet enn ellers i landet (18%, 5-11%)

12 Fra Samfunnsspeilet 1/9412 3 søsken eller flere Minst vanlig på Østlandet Ca. 50% - for gruppen født 1933-42 Ca. 40% - for gruppen født 1943-67 Ca. 30% - for gruppen født 1968

13 Fra Samfunnsspeilet 1/9413 Søskenkontakt og sosiale relasjoner (horisontal familiekontakt) Kontakten med søsken ser ut til være like hyppig som før Det er mest søskenkontakt blant de yngste og de eldste Det er minst søskenkontakt på Østlandet Tallene gir ingen støtte for antakelsen om mer ensomhet og sosial isolasjon

14 Fra Samfunnsspeilet 1/9614 Fortrolige venner …. ”noen som står deg nær og som du kan snakke fortrolig med” Økning i antall voksne som har fortrolige venner utenom familien (1980-95) Fortrolige vennskap synes å ha en betydelig grad av varighet Flere menn enn kvinner er uten fortrolige venner (henholdsvis 22% og 13%)

15 Fra Samfunnsspeilet 1/9615 Nabokontakt Færre har god kontakt med mange naboer Ca. 25% har ikke besøkskontakt med naboer Mest nabokontakt i spredtbygde strøk (40% i by har ikke besøkskontakt med nabo, 10% i spredtbygde strøk)

16 Fra Samfunnsspeilet 1/9616 Forenings- og organisasjonsliv Ca. 50% av befolkningen er aktive i en eller flere organisasjoner Aktive medlemmer i idrettslag har økt de siste 15 årene (fra 15% til 18%) Påfallende nedgang i politiske aktiviteter

17 Fra Samfunnsspeilet 1/9617 Sosial isolasjon Under 2% av befolkningen har ingen gode venner utenom familien Ca. 1% kan defineres som sosialt isolerte, dvs. de bor alene og treffer verken nære familiemedlemmer, venner eller naboer så ofte som ukentlig

18 Fra Samfunnsspeilet 1/9618 Ensomhet 4% av den voksne befolkningen oppgir at de føler seg ensomme, 18% at det hender av og til Flest sosialt isolerte blant eldre kvinner

19 Fra Samfunnsspeilet 1/9619 Nærhet og fortrolighet….. Tallene gir begrenset støtte til antakelsene om svekkede sosiale nettverk, mindre fellesskap og større grad av sosial isolasjon, men …...... hyppige sosiale kontakter er ingen garanti mot ensomhet og savn av fortrolighet. Det viktige er hvor nær og fortrolig denne kontakten er

20 20 Sosial epidemiologi - uttrykk for forekomst og utbredelse av sykdom i et samfunnsperspektiv, men for den enkelte er det blodig alvor som ofte svinger mellom latter og gråt, håp og fortvilelse Helse, sykdom og lidelse Somatiske helseproblemer Psykiske lidelser

21 21

22 Fra Samfunnsspeielet 1/9622 Enslige og helse Enslige har oftere helseproblemer enn andre Eldre kvinner gir oftest uttrykk for ensomhet Eldre menn har langt bedre psykisk helse enn kvinner i samme alder Enslige mødre med psykiske lidelser er flere enn blant gifte/samboende mødre Mest psykiske lidelser i tettbygde strøk (henholdsvis 7% og 4% i 1995)

23 Fra Samfunnsspeilet 1/9623 Psykiske lidelser - ’tallenes tale’ i forhold til aleneboere og par


Laste ned ppt "1 Noen samfunnsfaglige perspektiver knyttet til demografiske forhold og psykisk helse Grunnutdanningen i sykepleie - deltid 98 januar 2001."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google