Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Grunnutdanningen i sykepleie - deltid 98 januar 2001

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Grunnutdanningen i sykepleie - deltid 98 januar 2001"— Utskrift av presentasjonen:

1 Grunnutdanningen i sykepleie - deltid 98 januar 2001
Noen samfunnsfaglige perspektiver knyttet til demografiske forhold og psykisk helse Grunnutdanningen i sykepleie - deltid 98 januar 2001

2 Aktuelle demografiske størrelser
Alder og kjønn Familier og husholdninger Sosiale relasjoner

3 Familie i hverdagsspråket
Med familie i hverdagsspråket mener vi ofte familiemedlemmer gjennom samliv og ved biologiske bånd (foreldre, barn, søsken) Familiemedlemmene kan altså være spredt på flere husholdninger

4 Familier i sosiologien
En familie er sosial enhet (institusjonell innretning) bestående av en samlivsrelasjon og/eller en foreldre-barn-relasjon (kjernefamilie), og som inngår i en eller annen form for utvidet familie Alle aktørene samhandler med alle på mange områder og over lang tid (i motsetning til i arbeidslivet)

5 (Sosiologisk/sosialpsykologisk utgangspunkt)
Familiens funksjoner (Sosiologisk/sosialpsykologisk utgangspunkt) Seksualitet, reproduksjon, primærsosialisering Sosial disiplinering Referansegruppe Statusoverføring Sosial forankring Sosial omsorg Materiell støtte

6 Familier i statistikkens verden
Ektepar uten barn Ektepar med barn Samboere med felles barn Mor med barn Far med barn Enslig person En husholdning består av personer som bor fast sammen i en nærmere definert boenhet ca. 1,8 mill ca. 2,3 mill

7 Husholdninger etter type
Fra Samfunnsspeilet 2/94

8 Husholdningsutviklingen 1990 2020
Fra Samfunnsspeilet 2/94

9 Hvorfor øker antall aleneboere?
Eldre har fått bedre og mer forutsigbar økonomi, og det har blitt flere eldre (60-årene) Utbygging av trygdesystemet (60-årene) Senere samlivsetablering i den enkeltes livsløp (70-årene) Flere samlivsbrudd (70-årene) Flere yngre aleneboere (70-årene) Mindre stabil husholdningssituasjon for den enkelte (80-årene) Fra Samfunnsspeilet 2/94

10 Sosiale relasjoners betydning for psykisk helse med vekt på:
Søskenkontakt Fortrolige venner Nabokontakt Foreningsliv Helseforhold (Sosiale relasjoner i arbeidslivet er ikke med i denne presentasjonen)

11 Søsken og søskenkontakt (Basert på tre store undersøkelser og omfatter til sammen ca kvinner i alderen 18 til 60år) De aller fleste har vokst opp med søsken Det er flere enebarn blant de som er født på 30- og 40-tallet enn de fra 50- og 60-tallet Det er nesten like vanlig å være en av tre søsken som en av to Det er langt vanligere å være enebarn på Østlandet enn ellers i landet (18%, 5-11%) Fra Samfunnsspeilet 1/94

12 3 søsken eller flere Minst vanlig på Østlandet
Ca. 50% - for gruppen født Ca. 40% - for gruppen født Ca. 30% - for gruppen født 1968 Fra Samfunnsspeilet 1/94

13 Søskenkontakt og sosiale relasjoner (horisontal familiekontakt)
Kontakten med søsken ser ut til være like hyppig som før Det er mest søskenkontakt blant de yngste og de eldste Det er minst søskenkontakt på Østlandet Tallene gir ingen støtte for antakelsen om mer ensomhet og sosial isolasjon Fra Samfunnsspeilet 1/94

14 Fortrolige venner …. ”noen som står deg nær og som du kan snakke fortrolig med” Økning i antall voksne som har fortrolige venner utenom familien ( ) Fortrolige vennskap synes å ha en betydelig grad av varighet Flere menn enn kvinner er uten fortrolige venner (henholdsvis 22% og 13%) Fra Samfunnsspeilet 1/96

15 Nabokontakt Færre har god kontakt med mange naboer
Ca. 25% har ikke besøkskontakt med naboer Mest nabokontakt i spredtbygde strøk (40% i by har ikke besøkskontakt med nabo, 10% i spredtbygde strøk) Fra Samfunnsspeilet 1/96

16 Forenings- og organisasjonsliv
Ca. 50% av befolkningen er aktive i en eller flere organisasjoner Aktive medlemmer i idrettslag har økt de siste 15 årene (fra 15% til 18%) Påfallende nedgang i politiske aktiviteter Fra Samfunnsspeilet 1/96

17 Sosial isolasjon Under 2% av befolkningen har ingen gode venner utenom familien Ca. 1% kan defineres som sosialt isolerte, dvs. de bor alene og treffer verken nære familiemedlemmer, venner eller naboer så ofte som ukentlig Fra Samfunnsspeilet 1/96

18 Ensomhet 4% av den voksne befolkningen oppgir at de føler seg ensomme, 18% at det hender av og til Flest sosialt isolerte blant eldre kvinner Fra Samfunnsspeilet 1/96

19 Nærhet og fortrolighet…..
Tallene gir begrenset støtte til antakelsene om svekkede sosiale nettverk, mindre fellesskap og større grad av sosial isolasjon, men …... ... hyppige sosiale kontakter er ingen garanti mot ensomhet og savn av fortrolighet. Det viktige er hvor nær og fortrolig denne kontakten er Fra Samfunnsspeilet 1/96

20 Sosial epidemiologi - uttrykk for forekomst og utbredelse av sykdom i et samfunnsperspektiv, men for den enkelte er det blodig alvor som ofte svinger mellom latter og gråt, håp og fortvilelse Helse, sykdom og lidelse Somatiske helseproblemer Psykiske lidelser

21

22 Fra Samfunnsspeielet 1/96
Enslige og helse Enslige har oftere helseproblemer enn andre Eldre kvinner gir oftest uttrykk for ensomhet Eldre menn har langt bedre psykisk helse enn kvinner i samme alder Enslige mødre med psykiske lidelser er flere enn blant gifte/samboende mødre Mest psykiske lidelser i tettbygde strøk (henholdsvis 7% og 4% i 1995) Fra Samfunnsspeielet 1/96

23 Psykiske lidelser - ’tallenes tale’ i forhold til aleneboere og par
Fra Samfunnsspeilet 1/96


Laste ned ppt "Grunnutdanningen i sykepleie - deltid 98 januar 2001"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google