Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FAGLIG FORUM FOR HELSESØSTRE SOM ARBEIDER MED SMITTEVERN

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FAGLIG FORUM FOR HELSESØSTRE SOM ARBEIDER MED SMITTEVERN"— Utskrift av presentasjonen:

1 FAGLIG FORUM FOR HELSESØSTRE SOM ARBEIDER MED SMITTEVERN
Avdelingshelsesøster Mone Tsahai Kildal Avdeling for infeksjonsforebygging Bydel Grünerløkka Smitteverndagene 26. mai 2005

2 FORMÅL Faglig forum for helsesøstre som arbeider med smittevern, ble opprettet som et privat initiativ i desember 2002. Ønske om å danne et nasjonalt netteverk av helsesøstre som arbeider med smittevern, primært i kommunene. Hadde etterlysning i Helsesøsterbladet etter interesserte helsesøstre. Gratis og uforpliktende medlemskap. Utsendelse av nyhetsbladet ”Smittevern-nytt”. Nå 87 personer (helsesøstre og sykepleiere) på ”medlemslisten”. Representerer fra alle landsdeler.

3 For mange helsesøstre er smittevernarbeidet en ensom del av arbeidet.
Det er derfor viktig med et nettverk på tvers av kommune- og fylkesgrenser, med mulighet for utveksling av erfaringer og kunnskap særlig i forbindelse med praktisk gjennomføring av ulike smittevernoppgaver som smitteoppsporing og vaksinasjon. Det er mange overføringsmuligheter og hver kommune trenger ikke å finne opp ”hjulet” selv, hver gang de står overfor en ny smittevernoppgave.

4 Siden opprettelsen har vi hatt dialog med Landsgruppen av helsesøstre (LaH).
LaH har laget lenke med fagstoff smittevern på sine nettsider. NSF/LaH ønsker å bruke gruppens ressurser i forbindelse med høringsuttalelser og lignende, i saker som omhandler smittevern. Initiativtaker Mone Tsahai Kildal har fått økonomisk støtte fra NSFs Frie Midler til arbeidet.

5 Vadsø Tromsø Narvik Bodø FØLGENDE KOMMUNER ER REPRESENTERT I FAGLIG FORUM: Oslo Asker Bærum Oppegård Skedsmo Rælingen Fet Gran Stange Koppang Lillehammer Elverum Trondheim Kristiansund Florø Bergen Fjaler Stavanger Randaberg Sola Stord Porsgrunn Tinn Drammen Lier Sarpsborg Spydeberg Rygge Moss Kristiansand Arendal

6 SMITTEVERN-NYTT Uformelt nyhetsorgan. Utgis 4 ganger per år.
Utsendelse per e-post eller brev til medlemmene. Gir kort orientering om nyheter innen smittevern, resymé av aktuelle fagartikler, informasjon om aktuelle kurs i inn- og utland. Tilgjengelig også på internett på sidene til Landsgruppen av helsesøstre (LaH) på Sykepleierforbundets hjemme- side,

7 ÅRLIG FAGSEMINAR Faglig forum arrangere årlig fagseminar for medlemmene og andre interesserte, i nært samarbeid med Nasjonalt folkehelseinstitutt og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Fagseminaret i 2004 var om tuberkulose. Fagseminaret i 2005 var om tuberkulose, hepatitt B og kikhoste. Kursene har vært godkjent av NSF som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.

8 Faglig forum for helsesøstre som arbeider med smittevern
c/o Mone Tsahai Kildal Avdeling for infeksjonsforebygging Christiesgate 38, 0568 Oslo Telefon


Laste ned ppt "FAGLIG FORUM FOR HELSESØSTRE SOM ARBEIDER MED SMITTEVERN"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google