Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eldre mennesker Har levd et langt liv med både gode og vonde opplevelser For de fleste vil mye livskunnskap og livserfaring bidra til trygghet og ro Mer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eldre mennesker Har levd et langt liv med både gode og vonde opplevelser For de fleste vil mye livskunnskap og livserfaring bidra til trygghet og ro Mer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Eldre mennesker Har levd et langt liv med både gode og vonde opplevelser For de fleste vil mye livskunnskap og livserfaring bidra til trygghet og ro Mer tid til familie, venner og hobbyer Mulighet for å realisere drømmer Mister familie og venner – ensomhet Skam og skyld Sorg over alt det ikke ble noe av

2 Integritet kontra Fortvilelse og forakt
Kjernekonflikten for eldre i Eriksons livsstadier All vår samhandling med den eldre foregår innen denne rammen/ dette spenningsfeltet Vil det jeg sier og gjør her og nå bidra til den eldres integritet, eller vil det bidra til fortvilelse, frykt og selvforakt?

3 Formål og verdigrunnlag i Blå Kors, et utdrag
En person med rusproblemer har iboende muligheter til vekst og utvikling. I dette ligger evnen til å ta ansvar og foreta konstruktive valg. Mennesker er sosiale individer, som trenger å være en del av et fellesskap. Rusmisbruk berører eksistensielle sider ved livet. Blå Kors søker å komme mennesker i møte i deres aktuelle livssituasjon, bl.a. ved å skape åpenhet for at spørsmål knyttet til livsstil, verdivalg og livets mening kommer i fokus i endringsprosessen. Samtaler om tro er en naturlig del av dette. Brukernes behov er utgangspunkt for en slik dialog.

4 Livsverdiene – en kilde til livsmot
For helsens skyld er det viktig å se på og ivareta mennesket som åndsvesen Åndsdimensjonen/ den eksistensielle dimensjon har en egenverdi Livet ditt ser vanskelig ut – hva er det som holder deg oppe? Bærer på et håp eller en drøm – kan være både smertefullt og motiverende

5 Sitat fra Heggheim i Sykepleien
Å møte menneskets åndelige behov er en del av vårt faglige ansvar. Denne dimensjonen skal i diakonale virksomheter sees i forhold til helse, ikke i forhold til frelse. Å være med å underbygge pasientens opplevelse av mening, håp og livsvilje er viktige oppgaver i helsefremmende arbeid.

6 Den eksistensielle dimensjon i offentlig (rus)behandling
Fokus på de vanskelige eksistensielle og følelsesmessige temaene som pensumbøkene ikke gir svar på. Handler om grunnleggende livsspørsmål, livsverdier, tro, håp og mening. Aktuelle tema: ambivalens – kampen mellom det gode og det onde, sug/ fristelse, ansvar, valg, konsekvenser, sannhet, Gud, kjærlighet, skaperkraft, identitet, relasjoner, fellesskap, tilgivelse, forsoning, frihet, knuste drømmer, sorg, skyld/skam,…

7 Moralisering Vurdering av riktig/ galt med utgangspunkt i hjelperens forutsetninger og verdier Monolog Mangel på innsikt og forståelse Samvittigheten bindes ”Burde-og-bør-budskap” Anklager og bebreidelser

8 Ansvarliggjøring Vurdering av riktig/ galt med utgangspunkt i klientens forutsetninger og verdier Dialog Forståelse av årsaksfaktorer Samvittigheten informeres og utfordres ”Vil-og-kan-fokus” Saklig realitetskonfrontering (i forhold til konsekvenser av adferd, samfunnsnormer..)

9 Tenk på dine møter med rusavhengige eldre
Hvordan ivaretar du deres eksistensielle behov? Hvordan bidrar du til deres integritet og selvbestemmelse? Hva kreves i din hverdag for at du skal kunne bidra ytterligere til ansvarliggjøring av den enkelte rusavhengige eldre du møter?


Laste ned ppt "Eldre mennesker Har levd et langt liv med både gode og vonde opplevelser For de fleste vil mye livskunnskap og livserfaring bidra til trygghet og ro Mer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google