Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nettkommunikasjon. Innledning Dette er et samarbeid mellom studentene Line og Kjersti fra Høgskolen i Hedmark, og studentene Monica og Håkon fra Høgskolen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nettkommunikasjon. Innledning Dette er et samarbeid mellom studentene Line og Kjersti fra Høgskolen i Hedmark, og studentene Monica og Håkon fra Høgskolen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nettkommunikasjon

2 Innledning Dette er et samarbeid mellom studentene Line og Kjersti fra Høgskolen i Hedmark, og studentene Monica og Håkon fra Høgskolen i Vestfold. Vi valgte verktøyet Hot Potatoes

3 Verktøyene vi selv brukte til å kommunisere med var: Msn Mail Sms Telefon

4 DEL 1 Oppgave A

5 Hva er Hot Potatoes? For skolebruk og andre som vil publisere arbeidet på nett. (Gratis). Laget av forsknings- og Utviklinsteamet ved University of Victoria Humanities Computing and Media Centre Består av fem grunnleggende programmer:

6 JQUIS Er et verktøy for å kunne lage spørsmålsbaserte oppgaver Hver quiz kan inneholde utallige spørsmål

7 LCloze Blir brukt til å lage utfyllingsoppgaver Oppgavene går ut på å fullføre setninger En oppgave her kan for eksempel være å fullføre en hel historie

8 JMatch Er til for å lage sammenkoblingsoppgaver Dette går ut på at f.eks. en liste med gjenstander dukker opp på skjermens ene side. Hver av disse må så bli koblet sammen med gjenstandens korrekte ”partner” på motsatt side.

9 JMix Brukes til å lage setningspuslespill Oppgaven er formet slik at ordene i en setning, eller bokstavene i et ord, er satt hulter-til-bulter Oppgaven går ut på å få orden i kaoset

10 JCross Er et verktøy som brukes til å lage kryssord

11 The Masher The Masher er et annen program i tilegg til de andre Hot Potatoes-verktøyene. Dette programmet hjelper deg med å få store mengder med materiale linket sammen. Programmet krever en separat registreringsnøkkel, som du kun får om du kjøper en linsens av Hot Potatoes. Uten denne nøkkelen kan du kun lage få oppgaver.

12 Eksempel Alle verktøyene har samme fremgangsmåte: 1.Velg étt av programmene. 2.Legg inn dataene du skal bruke. Med dette mener vi spørsmål, svar og tilbakemeldinger. 3.Juster konfigurasjonen/brukergrensesnittet. Dette er informasjonen som vil bli vist på nettsida du lager. 4.Lagre originalfila. 5.Lagre konfigurasjonsfila 6.Lage og lagre nettsida.

13 JQuis Her kan man velge mellom forskjellige spørsmålstyper: 1.Multiple-choice questions 2.Kortsvar (Short-answer question) 3.Hybrid question 4.Multi-select question

14 Eksempel på Hvordan man lager Multiple-choice questions: Start Hot Potatoes og velg JQuiz. 1.Velg oppgavetype. 2.Skriv inn tittel på testen. 3.Legg inn første spørsmål 4.Skriv inn svaralternativer og tilbakemeldinger brukeren skal få. 5.Sett hake ved riktig svaralternativ. 6.Forsett med å legge inn flere oppgaver

15 DEL 2 Oppgave B

16 Planlegge en undervisningssituasjon Prosjekttema: Verdensrommet Klassetrinn: 10.klasse Varighet: 4 uker, 5-6 timer pr. uke Fag: Naturfag Gruppestørrelse: 4 elever, to fra hver skole Verktøy: HotPotatoes, MSN og weblogg

17 Den nye læreplanen Verdensrommet: Mål for opplæringen er at eleven skal kunne beskrive universet og ulike teorier for hvordan det har utviklet seg gi en oversikt over teknologisk utstyr som brukes i utforsking av verdensrommet presentere hovedtrekk i romfartens historie og samtale om forskning som kartlegger muligheter for liv på andre planeter beskrive planetenes bevegelser over himmelen ved bruk av simuleringer og forklare hvordan sol- og måneformørkelser og årstider oppstår.

18 Forutsetninger At skolen har en aktiv hjemmeside, der alle klassene har sin egen side. Det å legge ting ut på nett er derfor ikke fremmed for elevene. Klassen har god tilgang på maskiner med internettilkobling under hele prosjektperioden. Klassen består av 20 elever. Det blir dermed 10 elevgrupper i denne klassen. Det vil være to lærere tilgjengelig som har ansvaret for halve klassen hver. Klassene på hver av de to skolene har på forhånd satt seg inn i bruken av HotPotatoes, MSN og weblogg. I prosjektperioden vil arbeidet med disse verktøyene være en repetisjon, og gi muligheter til å lære mer om verktøyene, samt legge ut arbeider på nett. De to samarbeidsklassene bør bruke like timer til prosjektet, slik at det blir lett å få tak i hverandre og at de kan jobbe med oppgavene samtidig.

19 Evaluering Vurdering av oppgavenivået, gruppearbeidet, innsatsen til hver enkelt og webloggen Oppgave nivået bør vurderes og være en stor del av evalueringen, samt fremgang, effektivitet og levering innen gitte frister.

20 Gruppa skal også ha en fremføring av deres tema. Her kan det også komme fram hvordan gruppa valgte å løse arbeidsfordelingen, nivået på oppgavene og om det har vært positive/negative opplevelser med denne typen arbeid.  Dette kan også bli en del av evalueringen

21 Mål Gi elevene god trening i kommunikasjon og samarbeid innen et (delvis) selvbestemt tema Elevene sammen må vurdere og sile ut den informasjonen de finner Det at alt skal legges ut på nett, og at elevene lager ulike oppgaver for hverandre, håper vi kan være en motivasjonsfaktor i prosjektperioden.

22 Lærerens rolle Bør ha god digital kompetanse Samarbeide godt med hverandre Være tilgjenglige for veiledning Gi klare og gode beskjeder i forhold til disponering av tid, samt hjelpe de med å delegere oppgaver slik at alle får være en del av prosjektet og alle deltar like mye.

23 Arbeidsmåte Prosjektet er et gruppearbeid over nettet Elevene vil bli presentert for oppgava, og delt inn i grupper av lærerne. Innenfor temaet verdensrommet kan hver enkelt gruppe så bestemme seg for hva deres oppgaver skal handle om. Eks: planetene, romfartshistorie, romfartsutstyr osv.

24 Gruppens tema må godkjennes av lærer. Elevene har bibliotek, pensumbøker og internett tilgjengelig for informasjonssøk. Elevene må ta kontakt innad i gruppa ved hjelp av MSN, og de skal benytte denne kanalen til å gjøre avtaler, diskutere, dele informasjon, løse problemer som evt. oppstår i oppgava eller i verktøyene de benytter.

25 Elevene har på forhånd hatt en innføring i bruk av HotPotatoes, MSN og weblogg, men litt av arbeidet går også ut på å prøve og feile og lære av hverandre gjennom kommunikasjon. HotPotatoes skal brukes til å lage ulike oppgaver med utgangspunkt i gruppens tema. Weblogg er ment å skulle være en refleksjonslogg for gruppemedlemmene. Gruppa skal skrive ned egne refleksjoner rundt oppgava, temaet og samarbeidet i gruppa

26 Webloggen kan også brukes som en informasjonssentral for større mengder data som gruppa har bruk for i arbeidet. Gruppa skal bruke weblogg til å skrive ned fakta om det temaet de har valgt. Dette er et samarbeid mellom elever, men den enkelte elev vil lære om temaet ved å være aktiv i gruppa, være med å søke etter informasjon og utfordre sin egen kreativitet ved utforming av oppgavene.

27 Det vil bli gitt frister for innlevering av oppgaven eller deloppgaver innenfor prosjektet slik at lærer kan holde seg informert til enhver tid, for at eventuell veiledning og lignende skal være mer effektiv. Gitte frister gir også en bedre flyt i jobbingen

28 Det sosiokulturelle perspektiv Sosialisering er nøkkelordet i det sosiokulturelle perspektivet og kommunikasjon og språkbruk er dermed helt sentralt. I følge Seljö er det kommunikasjonen som er bindeleddet mellom tenkning og integrasjon, og det å lære å kommunisere er det som skal til for å bli et sosiokulturelt vesen.

29 Forts… Prosjektet går mye på å kommunisere og samarbeide sammen i grupper, men samtidig bidra og engasjere seg, samt la alle bli hørt.  Deler av det sosiokulturelle perspektivet

30 Eksempel på Oppgaver http://studier.thommessen.cc/oppgaver/hot -potatos/index.htmhttp://studier.thommessen.cc/oppgaver/hot -potatos/index.htm


Laste ned ppt "Nettkommunikasjon. Innledning Dette er et samarbeid mellom studentene Line og Kjersti fra Høgskolen i Hedmark, og studentene Monica og Håkon fra Høgskolen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google