Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ENERGIOMLEGGING EN KOMPETANSEUTFORDRING Kursserie i regi av varmeforum Tirsdag 27.11.2012- Bergen FJERNVARME OG FJERNKJØLING Del Tema: FV02 Produksjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ENERGIOMLEGGING EN KOMPETANSEUTFORDRING Kursserie i regi av varmeforum Tirsdag 27.11.2012- Bergen FJERNVARME OG FJERNKJØLING Del Tema: FV02 Produksjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 ENERGIOMLEGGING EN KOMPETANSEUTFORDRING Kursserie i regi av varmeforum Tirsdag 27.11.2012- Bergen FJERNVARME OG FJERNKJØLING Del Tema: FV02 Produksjon av Fjernvarme og Fjernkjøling Multiconsult, Anders Meinert 1

2 Fjernvarme= energifleksibiltet 2

3 FJERNVARMEBYEN TRONDHEIM Grunnlastproduksjon (Nye fornybare energikilder) Avfallsenergi70 MW Biobrensel 9 MW Deponigass/Biogass 3 MW Varmepumpe 1 MW Sum83 MW Topplastproduksjon og effektreserve Elektrokjeler85 MW Oljekjeler50 MW Naturgass (LNG)30 MW Propangass (LPG)50 MW Sum215 MW 3

4 Fordelen med fjernvarme -Energifleksibilitet Historikk alle selskaper Norge 1990-2010 4

5 Energi levert fjernvarmenettet Trondheim 2010 GWh 5

6 Eksempel Effekt-varighets diagram 6 85 % 15% timer Areal under den røde linjen tilsvarer ca 85% av energiforbruket

7 Avfall Høye investeringskostnader - rensekrav Brukes som grunnlast Store anlegg Rimelig brensel 7

8 Industriell Spillvarme ”Rimelig” energikilde, krever ofte store investeringer Miljømessig svært god løsning Leveransekvalitet styres av primærproduksjonen Trussel: ”Konkurs” ( feks Fesil i Trondheim Kristiansand og Mosjøen gode eksempel 8

9 Biobrensel og kjelanlegg Type kjel og priser 9

10 Fakta om Bioenergi Priser, tilgang på flis i Norge 10

11 Bioolje Hovedutfordringen - Transport og levering (viskøs) –lagertank med oppvarming. –Bioolje går ut på dato. –Anlegg med ulik robusthet for biooljekvalitet. –Utslipp, Nox Behov for robuste brennere: –Syrefast stål og spesielle pakninger –Flere filtreringstrinn –Sotvaskeanlegg –Forvarming av oljen Dokumentasjonskrav: –Fornybarandel for produktet –Sporbarhet til råstoff og produksjon 11 Bioolje er olje utvunnet fra planter eller dyr. Det er bl.a. olje fra treforedling og dyrefett eller rapsolje og palmeolje

12 Varmepumper –Sjøvann –Spillvarme industri –Spillvarme kloakk På mindre anlegg, - Bergvarme - Jordvarme - Luft til vann 12

13 Olje Lettolje –Rimelig investering –Høy driftssikkerhet –Enkelt å plassere (for eksempel kontainer) –Nye kjeler «kun vanndamp» som utslipp –Beste løsning for reservekjel 13

14 Gass Naturgass –Rimelig investering –Mer miljøvennlig og rimeligere en olje Biogass –Miljøvennlig løsning –Tilgjengelighet en utfordring 14

15 Solvarme 15 Nøkkeltall fra AEV’s anlegg på Lillestrøm: Tomteareal ca 30.000m2 Solfangerareal 12.810m2 Maks effekt 7 MW Antall solfangerpanel 915 Helningsvinkel 41grader Forventet produksjon 4 GWh/år Totalbudsjett 30 millioner NOK Enovastøtte 50%

16 Dypgeotermisk energi ? Høye investeringskostnader Grunnlast Fortsatt usikker teknologi Temperatur 16

17 Fjernkjøling Frikjøling –Sjøvann/ferskvann Mekanisk kjøling –Absorpsjonskjøling (90-120 o C) –Varmepumpe til oppvarming og kjøling Aktuelt når VP benyttes som grunnlastenhet –Kjølemaskin kun for kjøling Mest aktuelt for spisslast kjølekapasitet 17

18 Etablerte Fjernekjøleanlegg i Norge Fortum (Bærum og Fornebu) sjøvann+VP Lillestrøm - VP Stavanger (Lyse) 100% Frikjøling sjøvann Kristiansand (etablert i 2011) 100% frikjøling Hønefoss (1 -2 kunder?) Trondheim - Absorbasjonskjøling + sjø 18

19 Absorpsjonskjøling 19

20 Myndighetskrav ifm prosjektering for energisentraler Plan og bygningsloven. Norges vassdrags og energidirektorat - Forskift om beredskap i energiforsyningen med veiledning Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap - Forskrift om trykkpåkjent utstyr Temaveiledning del 1- Anlegg under 110C Temaveiledning del 2- Anlegg over 110C (hettvann og damp) (Fjernvarmerør distribusjonsnett kundesentraler er et unntak) NS EN 13480 Metaliske Industrielle rørsystemer Forurensningsforskriften (klif) Forebyggendeforskriften Mfl. 20

21 Takk for oppmerksomheten! Akkumulator tank i Reykjavik 21


Laste ned ppt "ENERGIOMLEGGING EN KOMPETANSEUTFORDRING Kursserie i regi av varmeforum Tirsdag 27.11.2012- Bergen FJERNVARME OG FJERNKJØLING Del Tema: FV02 Produksjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google