Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ENERGIOMLEGGING EN KOMPETANSEUTFORDRING Kursserie i regi av Varmeforum Tirsdag 27.11.2012 FJERNVARME OG FJERNKJØLING Del Tema: FV10 Om Energimerke og oppvarmingsmerke.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ENERGIOMLEGGING EN KOMPETANSEUTFORDRING Kursserie i regi av Varmeforum Tirsdag 27.11.2012 FJERNVARME OG FJERNKJØLING Del Tema: FV10 Om Energimerke og oppvarmingsmerke."— Utskrift av presentasjonen:

1 ENERGIOMLEGGING EN KOMPETANSEUTFORDRING Kursserie i regi av Varmeforum Tirsdag 27.11.2012 FJERNVARME OG FJERNKJØLING Del Tema: FV10 Om Energimerke og oppvarmingsmerke Kan bygg med fjernvarme få A-merke? Multiconsult AS v/Anders Meinert 1

2 Energiattesten 2

3 Kort om regelverket  Alle bygninger over 50m 2 skal energimerkes ved salg eller utleie.  Alle yrkesbygg over 1000m 2 skal alltid ha gyldig energiattest, og den skal være synlig oppslått for brukere av bygningen.  Utstedelse av energiattesten skjer gjennom NVEs energimerkesystem. Den er gyldig i 10 år. 3

4 Energiattesten består av : Energikarakter (bokstav A-G) og Oppvarmingskarakter (farger rød til mørkegrønn) •Energikarakteren •Energikarakteren: beregnet levert energi •Oppvarmingskarakteren •Oppvarmingskarakteren: andel av varmebehovet som dekkes av strøm / fossile brensel Fjernvarme definert som 30% el/fossil og 70% fornybar energi «Landsfaktor for Norge» 4

5 Systemvirkningsgrader energimerke Veiledende verdier for systemvirkningsgrader er gitt i NS3031, 5

6 Systemvirkningsgrader og levert energi Med varmepumpe, fjernvarme - og noen andre varmeløsninger BBBBA Veil. Systemvirkningsgrader iht NS3031, Tabell B9: 6

7 Resultat: Prestisjebygg velger bort fjernvarme eller reduserer ambisjonene •Velger bort fjernvarme og installerer egen varmepumpe •velger fjernvarme, men må godta slike overskrifter Resultat: •mindre prestisje for byggherre ? 7

8 Eksempel: Kontorbygg 1200m2 som akkurat får A med bergvarmepumpe Bergvarmepumpe Fjernvarme 84 kWh/m 2 95 kWh/m 2 8

9 Hvordan få energikarakter A med fjernvarme? 1.Bedre bygningskropp (Redusere energibehovet) 2.Dokumentere bedre systemvirkningsgrad med radiatorer/fjernvarme (veiledende = 0,88) 3.Produsere egen energi internt i bygget Systemvirkningsgrad > 1 Levert energi = Netto energibehov / η system Energiforsynings- system System- virkningsgrad Solceller100 Solfanger, (tappevannsbehov) 10 Solfanger, radiatorer8,12 Varmepumpe, vann-vann 2,26 9

10 Resultater case kontorbygg 1200m2 •VP som grunnlast 74%+ fjernvarme 26% spisslast - 84 kWh/m2 –Lyse Grønn A, 40,5% andel ikke fornybart (el) •Solvarme (fanger) + fjernvarme - 84kWh/m2 - Lysegrønn B (24% andel ikke fornybart (el) •Passivhus har kort fyringssesong -Lite tilgang på solvarme når det er varmebehov •Lavt tappevannsbehov ift varmebehov (0,8 vs 20) –Teknisk umulig å oppnå tilstrekkelig soldekningsgrad (ca 40 MWh) •Solstrøm (PV) + fjernvarme 100% - 84 kWh/m2 •Lyse Grønn A, 30% andel ikke fornybart (elektrisk ) (mørkegrønn hvis en andel solstrøm brukes til termisk for eksempel tappevann om sommeren) –Solstrøm må dekke 17% av el-spesifikt forbruk (ca 40 MWh) –Behov: 350 m 2 sørvendte moduler (sydfasade + tak kan benyttes) (Årlig solinnstråling er ca 934 kWh/m 2 i Bergen) 10

11 Anbefaling case kontorbygg 1200m2:  Fjernvarme (100% termisk oppvarming) og Solcelle-anlegg som dekker 17 % av el-spesifikt forbruk er den anbefalte løsning hvis byggeier primært ønsker A bygg •Best løsning mht. areal og plassbehov •Enkelt å montere & drifte (nøkkeøferdig anlegg) •Økonomisk det mest optimalt alternativet for begge kunde og fjernvarmeselskap •Kan også kombineres med varmepumpe og solfangere 11

12 Eksempel 1: Energimerke A med Fjernvarme Hovedkontoret til Agder Energi, Kristiansand •Ekstra isolert bygningskropp •God varmegjenvinning •Frekvensstyrte vifter/pumper •Superisolerte vinduer •Ingen lokal kjøling; frikjøling •Behovstyrt ventilasjon •Noe solceller (14.000 kWh/år) •Lavtemperatur 12

13 Eksempel 2: Energimerke A med Fjernvarme Kompetanse senter, Sundland, Drammen, Rom Eiendom •Arealeffektivitet / automatisering •Dagslys /ekstra isolering / •Energibesparende utstyr /sonedeling •Termisk masse / varmegjenvinning •Aktiv og passiv solvarme Nøkkeltall Energiforbruk: < 82 kWh/m2/år Tilført energi: 69 kWh/m2/år Egenprodusert energi: 13 kWh/m2/år Byggeperiode 2010-2011 Areal 7113 m 2 Referanse:http://www.arkitektur.no/?nid=214137 13

14 Hvor mange bygg, som har klart å oppnå A med bruk av fjernvarme? A-attester er ifølge NVE tildelt: •10 seksjoner med bare FV •15 seksjoner med FV + VP •9 seksjon med FV + VP + Solfanger (Vet ikke hvilke av disse som har benyttet solceller for å redusere el-spesifikk levert energi.) 14

15 UTFORDRING FOR BRANSJEN! For næringsbygg i fjernvarmeområde HVORDAN LØSE KJØLEBEHOVET •Dagens løsning: - Kjøling av ventilasjonsluft + Lokal vannbåren kjøling - Luftkjølt kjølemaskin på tak. •Fremtidens løsning: 1) Redusere ytre kjølebehov fra sol TEK 10 strenge krav 2) Redusere interne kjølebehov fra lys og utstyr LED belysning, grønn IT 3) Akkumulere varmeoverskudd i bygningskroppen både dag og natt. 4) Redusere mekanisk kjøling Akkumulere kuldekapasitet om natten 15

16 Fremtiden for energimerkeordningen •Bruk av primærenergibehov og PEF (Primær Energi Faktor) –Fremgår i direktivet om bygningers energiytelse, EPBD 19.05.2010: ”The energy performance of a building shall be expressed in a transparent manner and shall include an energy performance indicator and a numeric indicator of primary energy use…..” 16

17 Oppsummering Bygg tilknyttet fjernvarme kan oppnå Energikarakter A med  Oppvarmingskarakter = Lysegrønn  Oppvarmingskarakter = Mørkegrønn ved 1.lokale forhandlinger med NVE eller 2.bruk av for eksempel. solceller til en mindre andel av oppvarmingen 17

18 Faktaark om energiattesten www.fjernvarme.no www.fjernvarme.no (søk på faktaark) 18

19 Takk for meg! 19


Laste ned ppt "ENERGIOMLEGGING EN KOMPETANSEUTFORDRING Kursserie i regi av Varmeforum Tirsdag 27.11.2012 FJERNVARME OG FJERNKJØLING Del Tema: FV10 Om Energimerke og oppvarmingsmerke."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google