Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Konsekvenser ved etablering av energisentral

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Konsekvenser ved etablering av energisentral"— Utskrift av presentasjonen:

1 Konsekvenser ved etablering av energisentral
Ny bpl – Konsekvenser ved etablering av energisentral Alternative title slide Alternative title slide. Image size: 7,97 cm x 25,4 cm or 301 x 960 pixels Innlegg av: Iren Røset Aanonsen Rambøll Energi

2 ENGINEERING, DESIGN OG RÅDGIVNING
Globalt firma med 9000 ansatte innen engineering, design og rådgivning Tjenesteområder: Bygg & Design Infrastruktur & Transport Energi og klima Miljø og natur Industri & Olje/Gass IT & Telecom Ledelse og samfunn Content slide, with 4 images Content slide, two columns with 4 images. Image size: 5,43 cm x 5,11 cm

3 430 SPESIALISTER INNEN ULIKE FORRETNINGSOMRÅDER
RAMBOLL ENERGY MANAGEMENT Thomas Rand BUSINESS SUPPORT NIB/ANN/SUN/KRV COUNTRY UNITS & COUNTRY MANAGERS DENMARK Peter Heymann Andersen SWEDEN Anders Eidensten NORWAY Per Ove Skorpen UNITED KINGDOM Thomas Rand USA Thomas Rand India / Middle East SERVICES & COORDINATORS Energy planning & production (Lars E.H. Larsen) District heating (Jens Overgaard) CHP (Jens Overgaard) Biomass (Lars E.H. Larsen) Biogas generation (Lars E.H. Larsen) Biogas distribution (Per Nilsson) Solar energy (Flemming Ulbjerg) Geothermal energy (Anders Møller) Hydro power (Anders Eidensten) Energy efficiency (Lars E.H. Larsen) Power transmission (Anders Eidensten) Onshore wind (Per Ove Skorpen) HUBS & HUB MANAGERS GERMANY NN SWITZERLAND Martin Brunner GLOBAL DIVISIONS & GLOBAL DIVISION DIRECTORS OFFSHORE WIND Klaus Jacob Jensen WASTE-TO-ENERGY Nils Christian Holm POWER Peter Heymann Andersen/Mogens Skov

4 Ny saksbehandling av energianlegg
Store endringer for plansaksbehandling i lokal kommune Ny PBL av Ikke krav om regulering av tomt for fjernvarmesentral Krav om byggesøknad for fjernvarmesentral har bortfalt Konsesjonsbehandling skal omfatte arealavklaring og godkjenning av bygg. Dette gir en noe mer omfattende konsesjonsbehandling.

5 Vanlig prosess ved fjernvarmeutbygging
Skisseprosjekt Utrede kundegrunnlag Skaffe tomt til varmesentral Vurdere energikilder Skissere tekniske løsning Estimat for investeringer Søke konsesjon Avgrensning konsesjonsområde Kundegrunnlag Energi og effektbehov VS og hovedtrasé for FV nett avmerket på kart Content slide Regulere tomt til varmesentral Detaljprosjektering varmesentral Content slide Forespørsel hovedentrepriser Byggesøknad

6 Effekt av ny pbl Skisseprosjekt Søke konsesjon Content slide
Utrede kundegrunnlag Skaffe tomt til varmesentral Vurdere energikilder Skissere tekniske løsning Estimat for investeringer Søke konsesjon Avgrensning konsesjonsområde Kundegrunnlag Energi og effektbehov VS og hovedtrasé for FV nett avmerket på kart Content slide Regulere tomt til varmesentral Detaljprosjektering varmesentral Content slide Forespørsel hovedentrepriser Byggesøknad

7 Praktisk eksempel fra Sandefjord kommune

8 Konsesjonsområde i dag + utvidelse
Heimdal VS Bugården VS

9 Planområde Dagens planstatus – offentlig formål

10 Beskrivelse av Planområde

11 Ny situasjon – kommunen ønsker mange forhold avklart

12 Krav til saksmateriale
Saksfremstilling Illustrasjoner, plan/snitt Detaljprosjektert inn/utkjøring Transportanalyse Utslippsanalyse/spredningsber egninger ROS - analyse Arkeologisk utgravning Sol/skygge analyse Modellillustrasjoner av området Fotomontasje av anlegget fra alle retninger Støyanalyse Biotopanalyse Teknisk beskrivelse av anlegget Rapport vedr utredningsarbeid andre alternative tomter (ca 15 andre lokasjoner) Reguleringsbestemmelser: Maks gesimshøyde tak + pipe Rekkefølgebestemmelser Rammetillatelse IG Brukstillatelse

13 Status reguleringssak:
Vedtak i planutvalget – enstemmig flertall for å legge saken ut på høring for 1. gangs behandling

14 erfaringer Lite tydelig rollefordeling mellom sentral og lokal myndighet Alle parter skal ”sikre” seg Ulogisk fordeling av ansvarsoppgaver Mer ressurs- og kostnadskrevende enn tidligere

15 Takk for oppmerksomheten!
Endslide. Endslide


Laste ned ppt "Konsekvenser ved etablering av energisentral"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google