Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NY BPL – KONSEKVENSER VED ETABLERING AV ENERGISENTRAL Alternative title slide Innlegg av: Iren Røset Aanonsen Rambøll Energi.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NY BPL – KONSEKVENSER VED ETABLERING AV ENERGISENTRAL Alternative title slide Innlegg av: Iren Røset Aanonsen Rambøll Energi."— Utskrift av presentasjonen:

1 NY BPL – KONSEKVENSER VED ETABLERING AV ENERGISENTRAL Alternative title slide Innlegg av: Iren Røset Aanonsen Rambøll Energi

2 ENGINEERING, DESIGN OG RÅDGIVNING Content slide, with 4 images 2 Globalt firma med 9000 ansatte innen engineering, design og rådgivning Tjenesteområder: Bygg & Design Infrastruktur & Transport Energi og klima Miljø og natur Industri & Olje/Gass IT & Telecom Ledelse og samfunn

3 430 SPESIALISTER INNEN ULIKE FORRETNINGSOMRÅDER Energy planning & production (Lars E.H. Larsen) District heating (Jens Overgaard) CHP (Jens Overgaard) Biomass (Lars E.H. Larsen) Biogas generation (Lars E.H. Larsen) Biogas distribution (Per Nilsson) Solar energy (Flemming Ulbjerg) Geothermal energy (Anders Møller) Hydro power (Anders Eidensten) Energy efficiency (Lars E.H. Larsen) Power transmission (Anders Eidensten) Onshore wind (Per Ove Skorpen) RAMBOLL ENERGY MANAGEMENT Thomas Rand BUSINESS SUPPORT NIB/ANN/SUN/KRV DENMARKPeter Heymann Andersen NORWAYPer Ove SkorpenSWEDENAnders EidenstenUNITED KINGDOMThomas Rand SERVICES & COORDINATORS COUNTRY UNITS & COUNTRY MANAGERS GLOBAL DIVISIONS & GLOBAL DIVISION DIRECTORS GERMANYNN SWITZERLANDMartin Brunner HUBS & HUB MANAGERS USAThomas Rand POWER Peter Heymann Andersen/Mogens Skov WASTE-TO-ENERGY Nils Christian Holm India / Middle East OFFSHORE WIND Klaus Jacob Jensen

4 NY SAKSBEHANDLING AV ENERGIANLEGG Ikke krav om regulering av tomt for fjernvarmesentral Krav om byggesøknad for fjernvarmesentral har bortfalt Konsesjonsbehandling skal omfatte arealavklaring og godkjenning av bygg. Dette gir en noe mer omfattende konsesjonsbehandling. Ny PBL av 01.07.2010 Store endringer for plansaksbehandling i lokal kommune

5 VANLIG PROSESS VED FJERNVARMEUTBYGGING Content slide Skisseprosjekt Utrede kundegrunnlag Skaffe tomt til varmesentral Vurdere energikilder Skissere tekniske løsning Estimat for investeringer Søke konsesjon Avgrensning konsesjonsområde Kundegrunnlag Energi og effektbehov VS og hovedtrasé for FV nett avmerket på kart Regulere tomt til varmesentral Detaljprosjektering varmesentral Forespørsel hovedentrepriser Byggesøknad

6 EFFEKT AV NY PBL Content slide Skisseprosjekt Utrede kundegrunnlag Skaffe tomt til varmesentral Vurdere energikilder Skissere tekniske løsning Estimat for investeringer Søke konsesjon Avgrensning konsesjonsområde Kundegrunnlag Energi og effektbehov VS og hovedtrasé for FV nett avmerket på kart Regulere tomt til varmesentral Detaljprosjektering varmesentral Forespørsel hovedentrepriser Byggesøknad

7 PRAKTISK EKSEMPEL FRA SANDEFJORD KOMMUNE

8 KONSESJONSOMRÅDE I DAG + UTVIDELSE Heimdal VS Bugården VS

9 PLANOMRÅDE Dagens planstatus – offentlig formål

10 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDE

11 NY SITUASJON – KOMMUNEN ØNSKER MANGE FORHOLD AVKLART

12 KRAV TIL SAKSMATERIALE Saksfremstilling Illustrasjoner, plan/snitt Detaljprosjektert inn/utkjøring Transportanalyse Utslippsanalyse/spredningsber egninger ROS - analyse Arkeologisk utgravning Sol/skygge analyse Modellillustrasjoner av området Fotomontasje av anlegget fra alle retninger Støyanalyse Biotopanalyse Teknisk beskrivelse av anlegget Rapport vedr utredningsarbeid andre alternative tomter (ca 15 andre lokasjoner) Reguleringsbestemmelser: Maks gesimshøyde tak + pipe Rekkefølgebestemmelser Rammetillatelse IG Brukstillatelse

13 STATUS REGULERINGSSAK: Vedtak i planutvalget 21.09 – enstemmig flertall for å legge saken ut på høring for 1. gangs behandling

14 ERFARINGER Lite tydelig rollefordeling mellom sentral og lokal myndighet Alle parter skal ”sikre” seg Mer ressurs- og kostnadskrevende enn tidligere Ulogisk fordeling av ansvarsoppgaver

15 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN! Endslide.


Laste ned ppt "NY BPL – KONSEKVENSER VED ETABLERING AV ENERGISENTRAL Alternative title slide Innlegg av: Iren Røset Aanonsen Rambøll Energi."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google