Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Program Julemøtet 2010 Utsikter for fjernvarmeprisen framover basert på endringer i kraftmarkedet v/ Kristine Fiksen, Thema Consulting Group Fjernvarme.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Program Julemøtet 2010 Utsikter for fjernvarmeprisen framover basert på endringer i kraftmarkedet v/ Kristine Fiksen, Thema Consulting Group Fjernvarme."— Utskrift av presentasjonen:

1 Program Julemøtet 2010 Utsikter for fjernvarmeprisen framover basert på endringer i kraftmarkedet v/ Kristine Fiksen, Thema Consulting Group Fjernvarme i konkurranse med lokale alternativer. Erfaringer fra Bergen v/ Gunnar Hernborg, BKK Varme og Oslo v/ Stein Randby, Hafslund Fjernvarme Orientering om Faktaark om energimerkeordningen v/ Magnus Bakken, Multiconsult Kaffepause Økt behov for fleksibilitet i fremtidens kraftmarked. Kan termisk energi bidra? v/ Ole Lislebø, Xrgia Status for arbeidet med Varmeenergipakken. Hovedsaker i 2011 v/ Torbjørn Leidal og Heidi Juhler Julebuffet kl 18 1

2 Prosjekt Varmeenergipakke Høsten 2010 avklarte Norsk Fjernvarme, NoBio og Avfall Norge felles utfordringer i energisystemet: Effektkrise i Bergenregionen Effekt og energikrise i Midt-Norge Mangel på fleksibilitet i kraftsystemet Færre fjernvarmesøknader til Enova og midler som blir stående ubrukte Økt tilgang på termisk energi er kritisk ifølge myndighetene. Denne energien bør være fornybar varmeenergi. Varmeenergipakken vil styrke energifleksibilitet, forsyningssikkerhet, og gir effekt lokalt som avlaster elnettet med positiv klimaeffekt: Utøser gryteklare prosjekter for utvidelse av fjernvarmenett, etablering av nærvarme, utskifting av oljekjeler og gamle ildsteder til pelletsovner. Videreføring av den store satsingen på varme også for perioden 2011-2015 Videreutvikle og etablere nye markeder for bioenergi Redusere effektbehovet for el til oppvarming Økt lokal verdiskapning 2

3 Tiltak Omdisponering av midler (1,25 mrd kr) på Enovas budsjett til økt satsing på varmeenergi. Redusere Enovas avkastningskrav til varmeprosjekter slik at flere prosjekter kan tilfredsstille søknadskrav. Prioritere tiltak som gir bedre forsyningssikkerhet og klimaeffekt. 1.Lokalt : Bergen/omland og Midt-Norge400 mill kr 2.Nasjonalt : Styrke investeringstilskudd (større støtteintensitet pr. prosjekt) tilknyttet fjernvarmenett og lokale energisentraler 400 mill kr 3.Energiomleggingsprogram - Økt støtte til konvertering til vannbåren varme 200 mill kr 4.Styrke ENOVAs husholdningsstøtteprogram 250 mill kr 5.Utrede støtteordning for fornybar varme på linje med fornybar el 8

4 Fjernvarme og lokal varme i Bergen i 2010 ca 200 GWh varme. Avfallsvarme utgjør hoveddelen. Installert effekt er i 2010 er 90 MW i fjernvarmen, mens lokale pellets og flis løsninger er tilnærmet fraværende. Innen 2 år kan sterk satsing på bioenergi gi nye 100 GWh i fjernvarmen og 100 GWh ny bioenergi lokale anlegg. Installert effekt i anleggene vil totalt kunne bli nærmere 240 MW i 2012. Hva betyr varmepakka i Bergen?

5 Hva betyr varmepakka i Midt-Norge? Økning fra dagens 760 GWh til 3 TWh i 2020 4 TWh i 2030 Installert effekt dobles fra 1200 MW til 2500 MW 5

6 Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag 6

7 Synliggjøring av fjernvarme som fremtidens energisystem Styrke vilkårene innen alle områder: Lønnsomhet i fjernvarmeutbyggingen - sikre fortsatt investeringsstøtte som gir forsvarlig avkastning og vekst - videreføre støtte til varmefortening/ konvertering fra elvarme til vannbåren varme - økte miljøavgifter Regelverk (energimerker, TEK, vegforskriften, andre forskrifter) Planlagte aktiviteter mot media og politikere – opplæring 7

8 Møter 2011 FoU i fjernvarmen mars EuroHeat congress i Paris 9.-10. mai ( euroheat.org) Årsmøtet i Kristiansand 30.-31. mai. 30 års jubileum Fjernvarmedagene med utstilling i september Temamøte Julemøte 8


Laste ned ppt "Program Julemøtet 2010 Utsikter for fjernvarmeprisen framover basert på endringer i kraftmarkedet v/ Kristine Fiksen, Thema Consulting Group Fjernvarme."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google