Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

- Utvikling i et godt miljø!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "- Utvikling i et godt miljø!"— Utskrift av presentasjonen:

1 - Utvikling i et godt miljø!
Utvikling i Kattem i.l. - Utvikling i et godt miljø!

2 - Utvikling i et godt miljø!
Kattem idrettslag Stiftet oktober fleridrettslag Laget tilbyr aktiviteter innenfor: Fotball Håndball Langrenn Allidrett - Utvikling i et godt miljø!

3 - Utvikling i et godt miljø!
Kattem fotball En kort historiefortelling divisjon divisjon divisjon (berget så vidt) divisjon (vant) 2005 Toppserien (sisteplass) divisjon (2. plass) 2007 Toppserien - Utvikling i et godt miljø!

4 Litt mer om Kattem-historien
Bortsett fra i 2006 har Kattem siden 2000 hatt spillere på landslag (8 til sammen) Mest kjent er: Marie Knutsen Guro Knutsen Gunilla Forseth I dag: Katrine Andresen (eks. Bamble) øvrige spillere har vært ”egne” - Utvikling i et godt miljø!

5 - Utvikling i et godt miljø!
Kattem fotball Hvorfor så mange gode jentespillere fra Kattem? Fokus på jentefotball tidlig Jenter likestilt med gutter Lokal forankring Samarbeid med naboklubber Kontinuitet på trener/ledersiden PS. Kattem har til sammen 450 fotballspillere, ca 120 er jenter. I 2007 er A-laget menn i 3. divisjon - Utvikling i et godt miljø!

6 - Utvikling i et godt miljø!
Kattem fotball Hva gjør man når nedrykket er et faktum etter en sammenhengende opptur over flere år. Klubbutvikling Fokus på sport og økonomi Startet sommeren 2006 Ansettelse av sportssjef på deltid var første skritt - Utvikling i et godt miljø!

7 - Utvikling i et godt miljø!
Kattem fotball Høsten 2006 var fokus å bygge opp et nytt sportslig apparat rundt A-laget, samt legge til rette for Toppfotball i klubben Begrepet Kattem toppfotball ble innført for å klargjøre hva som kreves Omfatter A-laget, rekruttlaget, samt har en link mot juniorlaget Ennå ikke 100% modent, men vi tror dette er veien å gå - Utvikling i et godt miljø!

8 Hva fant vi ut om A-laget
Trenerteam / trening Vi kan bli bedre på utvikling av enkeltspillere. Bli bedre på å innhente spesialkompetanse Testing Treningsfasiliteter / mengde Morgentrening Kan ha noe mer tid med stabile treningsforhold (økonomi) Spillerstall Styrking av førsteellever (merkevare og økonomi) Større stall Støtteapparat Bra! - Utvikling i et godt miljø!

9 - Utvikling i et godt miljø!
Kattem Toppfotball Hva er gjort? Videreutvikling av samarbeid med fotballinjen Talentspeider Spillerutvikler Stor fokus på organisasjonsutvikling Tettere kontakt med naboklubbene Toppfotballsamlinger sammen med Tr.h.Ørn - Utvikling i et godt miljø!

10 - Utvikling i et godt miljø!
Kattem Toppfotball Noen av resultatene: 1 trener-III og 7 trener-II er nå i apparatet rundt A-laget Ukentlige møter Arbeidsinstrukser til samtlige - Utvikling i et godt miljø!

11 Visjoner og målsetting
Kattem Toppfotball Visjoner og målsetting - Utvikling i et godt miljø!

12 - Utvikling i et godt miljø!
Vår visjon Visjon 1: ”Vi skal etablere oss som et etablert Toppserielag med lokal profil.” Visjon 2: ”Kattem skal være blant landets beste på talentutvikling. Dette innebærer at vi skal være regionens beste talentarena.” - Utvikling i et godt miljø!

13 Kommentarer til visjonene
Visjon 1 – Etablert toppserielag med lokal profil Med lokal profil mener vi at laget primært skal bestå av spillere som vi selv har utviklet. For å opprettholde lokal interesse, engasjement og frivillighetsarbeid er vi avhengig av spillere som klubben kan identifisere seg med. Lokal profil er Trondheim og omegn, men kan også bety hele regionen Midt-Norge. Visjon 2 – Spiller og talentutvikling Utgangspunktet for dette målet er det faktum at unge jente-spillere med store ambisjoner (toppserie/landslag) ikke har et fullverdig juniortilbud i vår region på linje med guttene (RBK). Samtidig vet vi at Kattem som toppserieklubb vil sannsynligvis måtte være avhengig av egenrekruttering for å fortsatt kunne være et toppserielag på lang sikt. Våre tanker så langt er svært ambisiøse og peker i retning av at vi ønsker å bygge opp en junior-elite gruppe. Vi er beviste på at dette vil være en lengre prosess, som starter med neste års juniorgrupperinger, men som sannsynligvis krever lengre tid før det er et fullverdig tilbud der. Samtidig som vi vet at dette er et tålmodsarbeid vil det også kreve tøffe prioriteringer fra alle parter. En slik satsing må forankres i styrets visjoner og mål, og vi må derfor lage en innstilling som kan vedtas i styret og evt. årsmøtet i første omgang. - Utvikling i et godt miljø!

14 - Utvikling i et godt miljø!
Sportslig apparat - Utvikling i et godt miljø!

15 Sportslig organisering
- Utvikling i et godt miljø!

16 Toppfotball-avdelingen
- Utvikling i et godt miljø!

17 - Utvikling i et godt miljø!
Treningsgrupper - Utvikling i et godt miljø!

18 Sportslig utvalg Toppfotball
- Utvikling i et godt miljø!

19 - Utvikling i et godt miljø!
Trenerteam A-lag - Utvikling i et godt miljø!

20 - Utvikling i et godt miljø!
Støtteapparat A-lag - Utvikling i et godt miljø!

21 - Utvikling i et godt miljø!
Trenerteam Rekrutt - Utvikling i et godt miljø!

22 - Utvikling i et godt miljø!
Trenerteam Junior - Utvikling i et godt miljø!

23 - Utvikling i et godt miljø!
Klubbutvikling Oppstart i 2004: Mange personer rundt A-laget, men mangler folk til andre viktige oppgaver Mye arbeid på få personer Opprykk medfører mange nye utfordringer Anlegg Økonomi Organisasjon Største forskjellen mellom 1. div og Toppserien ligger her. Kommer til uttrykk i lisenskravene - Utvikling i et godt miljø!

24 - Utvikling i et godt miljø!
Klubbutvikling Selv om vi startet med dette arbeidet i 2004 viste det seg vanskelig å få ting på plass I ettertid ser vi at det å få en daglig leder på heltid er mye av nøkkelen til å få gjort en skikkelig jobb Siden 1.2. (dog litt ”tjuvstart”) har vi fått gjort mer på noen måneder enn i i perioden sommeren 2004 til sommeren 2006 Nøkkel: Tid til å få ideene gjennomført - Utvikling i et godt miljø!

25 Noen ord til ettertanke
Vi var naive i 2004/2005 med tanke på at vi hadde mange unge talenter og trodde at vi også skulle ”ta” Toppserien slik som 1. div Vi erkjenner at vi kanskje ikke får effekt i år, men skal vi berge som toppklubb må vi satse på klubb- og spillerutvikling Uvettig bruk av penger for å hente eksterne spillere har mange nok gjort og fått svi for det - Utvikling i et godt miljø!


Laste ned ppt "- Utvikling i et godt miljø!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google