Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

- Utvikling i et godt miljø! Utvikling i Kattem i.l.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "- Utvikling i et godt miljø! Utvikling i Kattem i.l."— Utskrift av presentasjonen:

1 - Utvikling i et godt miljø! Utvikling i Kattem i.l.

2 - Utvikling i et godt miljø! Kattem idrettslag  Stiftet oktober 1979 - fleridrettslag  Laget tilbyr aktiviteter innenfor: Fotball Håndball Langrenn Allidrett

3 - Utvikling i et godt miljø! Kattem fotball En kort historiefortelling 20012. divisjon 20022. divisjon 20031. divisjon (berget så vidt) 20041. divisjon (vant) 2005Toppserien (sisteplass) 20061. divisjon (2. plass) 2007Toppserien

4 - Utvikling i et godt miljø! Litt mer om Kattem-historien  Bortsett fra i 2006 har Kattem siden 2000 hatt spillere på landslag (8 til sammen)  Mest kjent er: Marie Knutsen Guro Knutsen Gunilla Forseth I dag: Katrine Andresen (eks. Bamble) øvrige spillere har vært ”egne”

5 - Utvikling i et godt miljø! Kattem fotball  Hvorfor så mange gode jentespillere fra Kattem? Fokus på jentefotball tidlig Jenter likestilt med gutter Lokal forankring Samarbeid med naboklubber Kontinuitet på trener/ledersiden PS. Kattem har til sammen 450 fotballspillere, ca 120 er jenter. I 2007 er A-laget menn i 3. divisjon

6 - Utvikling i et godt miljø! Kattem fotball  Hva gjør man når nedrykket er et faktum etter en sammenhengende opptur over flere år.  Klubbutvikling Fokus på sport og økonomi Startet sommeren 2006 Ansettelse av sportssjef på deltid var første skritt

7 - Utvikling i et godt miljø! Kattem fotball  Høsten 2006 var fokus å bygge opp et nytt sportslig apparat rundt A-laget, samt legge til rette for Toppfotball i klubben Begrepet Kattem toppfotball ble innført for å klargjøre hva som kreves Omfatter A-laget, rekruttlaget, samt har en link mot juniorlaget Ennå ikke 100% modent, men vi tror dette er veien å gå

8 - Utvikling i et godt miljø! Hva fant vi ut om A-laget Trenerteam / trening –Vi kan bli bedre på utvikling av enkeltspillere. –Bli bedre på å innhente spesialkompetanse –Testing Treningsfasiliteter / mengde –Morgentrening –Kan ha noe mer tid med stabile treningsforhold (økonomi) Spillerstall –Styrking av førsteellever (merkevare og økonomi) –Større stall Støtteapparat –Bra!

9 - Utvikling i et godt miljø! Kattem Toppfotball  Hva er gjort? Videreutvikling av samarbeid med fotballinjen Talentspeider Spillerutvikler Stor fokus på organisasjonsutvikling Tettere kontakt med naboklubbene Toppfotballsamlinger sammen med Tr.h.Ørn

10 - Utvikling i et godt miljø! Kattem Toppfotball  Noen av resultatene: 1 trener-III og 7 trener-II er nå i apparatet rundt A-laget Ukentlige møter Arbeidsinstrukser til samtlige

11 - Utvikling i et godt miljø! Kattem Toppfotball Visjoner og målsetting

12 - Utvikling i et godt miljø! Vår visjon Visjon 1: ”Vi skal etablere oss som et etablert Toppserielag med lokal profil.” Visjon 2: ”Kattem skal være blant landets beste på talentutvikling. Dette innebærer at vi skal være regionens beste talentarena.”

13 - Utvikling i et godt miljø! Kommentarer til visjonene Visjon 1 – Etablert toppserielag med lokal profil –Med lokal profil mener vi at laget primært skal bestå av spillere som vi selv har utviklet. For å opprettholde lokal interesse, engasjement og frivillighetsarbeid er vi avhengig av spillere som klubben kan identifisere seg med. Lokal profil er Trondheim og omegn, men kan også bety hele regionen Midt-Norge. Visjon 2 – Spiller og talentutvikling –Utgangspunktet for dette målet er det faktum at unge jente-spillere med store ambisjoner (toppserie/landslag) ikke har et fullverdig juniortilbud i vår region på linje med guttene (RBK). Samtidig vet vi at Kattem som toppserieklubb vil sannsynligvis måtte være avhengig av egenrekruttering for å fortsatt kunne være et toppserielag på lang sikt. –Våre tanker så langt er svært ambisiøse og peker i retning av at vi ønsker å bygge opp en junior-elite gruppe. Vi er beviste på at dette vil være en lengre prosess, som starter med neste års juniorgrupperinger, men som sannsynligvis krever lengre tid før det er et fullverdig tilbud der. Samtidig som vi vet at dette er et tålmodsarbeid vil det også kreve tøffe prioriteringer fra alle parter. En slik satsing må forankres i styrets visjoner og mål, og vi må derfor lage en innstilling som kan vedtas i styret og evt. årsmøtet i første omgang.

14 - Utvikling i et godt miljø! Sportslig apparat

15 - Utvikling i et godt miljø! Sportslig organisering Sportslig Utvalg Sentralt SU Topp SU 7’er SU Bredde

16 - Utvikling i et godt miljø! Sportslig Utvalg Toppfotball Trenerteam A-lag Støtteapparat A-lag Spillerutvikler Trenerteam Junior Elite Støtteapparat Jr elite Trenerteam Junior 2 Støtteapparat Junior 2 Sportssjef Toppfotball Koordinator Jr.gruppa Toppfotball- avdelingen

17 - Utvikling i et godt miljø! Treningsgrupper A-lag Rekrutt De beste juniorene Seniorer med potensiale Junior De yngste juniorene Jenter 16 Jenter 14 Osv.

18 - Utvikling i et godt miljø! Sportslig utvalg Toppfotball Sportssjef Svein Maalen NIH Bachelor Idrett Trenerrollen NFF Trener II Klubber: Heimdal, Skeid og RBK Trenerkoordinator Kåre Rønning NFF Trener II Kursinstruktør i TFK Klubber: Trondheims Ørn, Kolstad Nidelv og Buvik Medlem Jonny Rathe NFF Trener II Kursinstruktør i TFK Klubber: Trondheims Ørn og Sverresborg Medlem Steinar Mikkelsen Olympiatoppens Topptrenerutdanning NFF Trener III NFF Leder II Klubber: Trondheims Ørn, Freidig og Melhus Hovedtrener A-lag Bjørnar Govasmark NFF Trener II (Trener III i løpet av 2007). Klubber: Steinkjær og CSK

19 - Utvikling i et godt miljø! Trenerteam A-lag Hovedtrener Bjørnar Govasmark NFF Trener II (Trener III i løpet av 2007). Assistenttrener Dag Molde Jensen NFF Trener II Keepertrener Paul Venås NFF keepertrener Fysisk trener/ Fysiotereapaut Stian Aspenes Fysioterapiutdanning Mastergrad idrettsfysiologi Spillerutvikler Johan Ludvik Lund Master Idrettsvitenskap NTNU NFF Trener II NFF Spillerutviklerkurs

20 - Utvikling i et godt miljø! Støtteapparat A-lag. Oppmann Anders Straume Oppmann Olav Slettahjell

21 - Utvikling i et godt miljø! Trenerteam Rekrutt Hovedtrener Ole Johan Helland NFF Trener II NFF Leder II NFF Spillerutvikler NFF Kursinstruktør Assistenttrener Tom Åsen Lektor Kroppsøving NFF Trener I Juniorkoordinator Pål Meistad NFF Trener I Spillerutvikler Johan Ludvik Lund Master Idrettsvitenskap NFF Trener II NFF Spillerutviklerkurs

22 - Utvikling i et godt miljø! Trenerteam Junior Hovedtrener Bård Stenseth NFF Trener II NFF Spillerutvikler Tidl. Toppserietrener i Kattem Assistenttrener Håvard Aune Juniorkoordinator Pål Meistad NFF Trener I Spillerutvikler Johan Ludvik Lund Master Idrettsvitenskap NTNU NFF Trener II NFF Spillerutviklerkurs

23 - Utvikling i et godt miljø! Klubbutvikling Oppstart i 2004: Mange personer rundt A-laget, men mangler folk til andre viktige oppgaver Mye arbeid på få personer Opprykk medfører mange nye utfordringer –Anlegg –Økonomi –Organisasjon Største forskjellen mellom 1. div og Toppserien ligger her. Kommer til uttrykk i lisenskravene

24 - Utvikling i et godt miljø! Klubbutvikling Selv om vi startet med dette arbeidet i 2004 viste det seg vanskelig å få ting på plass I ettertid ser vi at det å få en daglig leder på heltid er mye av nøkkelen til å få gjort en skikkelig jobb Siden 1.2. (dog litt ”tjuvstart”) har vi fått gjort mer på noen måneder enn i i perioden sommeren 2004 til sommeren 2006 Nøkkel: Tid til å få ideene gjennomført

25 - Utvikling i et godt miljø! Noen ord til ettertanke Vi var naive i 2004/2005 med tanke på at vi hadde mange unge talenter og trodde at vi også skulle ”ta” Toppserien slik som 1. div Vi erkjenner at vi kanskje ikke får effekt i år, men skal vi berge som toppklubb må vi satse på klubb- og spillerutvikling Uvettig bruk av penger for å hente eksterne spillere har mange nok gjort og fått svi for det


Laste ned ppt "- Utvikling i et godt miljø! Utvikling i Kattem i.l."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google