Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FOREST POWER Regionalt energivirke seminar Brønnøysund 31. mars 2011 Bioenergi Sør- Helgeland TINE Meieriet – Sømna PROSESS - ENERGI.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FOREST POWER Regionalt energivirke seminar Brønnøysund 31. mars 2011 Bioenergi Sør- Helgeland TINE Meieriet – Sømna PROSESS - ENERGI."— Utskrift av presentasjonen:

1 FOREST POWER Regionalt energivirke seminar Brønnøysund 31. mars 2011 Bioenergi Sør- Helgeland TINE Meieriet – Sømna PROSESS - ENERGI

2 PROSJEKTET •Prosess energi for TINE SØMNA •Forbruk: 2010 •Prosess energi: 7.5 mill Kwh (Olje + Kraft) •Kostnader: Prosess energi ca. Nok. 4.1 mill. •Kildemateriale: BIOENERGI Boken –Miljø, Teknikk og Marked –(Erik Eid Hohle) Energigården.

3 Prosjekt organisasjonsplan

4 Prosjekt organisasjon • Organisasjons struktur: • Styrings gruppe: – Kurt Nilssen, TINE SØMNA – Edmund Dahle, Sømna Kommune – Tor-Arne Bakke, Sømna Kommune – Sonja Klotz, Fylkesmannen Nordland • Prosjekt gruppen: – Johannes I. Osmundsen (JIO) Prosjekt leder (B-STAD AS) – Arne Hammeri (AH) Økonomi Direktør TINE – Steinar O. Pedersen (SOP) Skogssjef Brønnøy og Sømna kommuner – Asbrørn Laugen (AL) Teknisk Sjef TINE SØMNA – Tora Frilstad (TF) Styre leder Velfjord & Sømna Skogeierlag – Karl Erik Solum (KES) Skogbruksrådgiver Bindal kommuner

5 Prosjekt aktiviteter • Del 1: Flis produksjon råstoffleveranse til Bioenergi. • Del 2: Kompetanse, operatorer og tek. Personell. • Del 3: Varmesentral, bygg og teknisk spesifikasjon. • Del 4: Myndighets krav, drift og utslipstillatelse. • Del 5: Anleggs økonomi og driftkalkyle • Del 6: Forretningsplan fra skog til energibruker. • Del 7: Forslag til eierstruktur.

6 Prosjekt finansiering

7 Biobrensel / Flis - virke masse • Flis fra helstokk - gran – furu – løvtre. • Sag - / Høvelflis fra Sagbruk – Industri. • Flis / bark fra nåletrær – sekundærvirke. • GROT – grene og topper fra bartre.(Hogst avfall)

8 Råstoff: fast – og løs masse

9 Densitet på råstoff

10 Råstoff – effektiv brennverdi

11 Fysiske egenskaper

12 Flis energiberegning

13

14

15 Biobrensel/flis energi faktor

16 FORBRUK PROSESSENERGI

17 Pris prosessenergi Kwh enhet

18 PRISUTVIKLING Kwh

19 EL og Olje ENERGI

20 Råstoff - flis behov

21 FLISFYRING SENTRAL

22 PROSJEKT VURDERING

23 Regne eksempel

24 RÅSTOFF VURDERING

25 Tilvekst skog For Norge totalt: Stående skog: ca. 800 mill m3 2011 Tilvekst årlig: ca. 27 mill m3 årlig Hugst årlig: ca. 10 mill m3 Netto tilvekst 17 mill m3 årlig.

26 Bioenergi Sør-Helgeland Takk for oppmerksomheten. Prosjektgruppen Bioenergi Sør - Helgeland

27 Lokal råstoff tilgang


Laste ned ppt "FOREST POWER Regionalt energivirke seminar Brønnøysund 31. mars 2011 Bioenergi Sør- Helgeland TINE Meieriet – Sømna PROSESS - ENERGI."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google