Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GIR – Ståa i dag og utfordringene med kommunalt eierskap fra vårt ståsted – 15.02.2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GIR – Ståa i dag og utfordringene med kommunalt eierskap fra vårt ståsted – 15.02.2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 GIR – Ståa i dag og utfordringene med kommunalt eierskap fra vårt ståsted – 15.02.2013

2 Agenda: Innledning – overordnet organisering Utfordringer fra representantskapets side – Anne Mette Øvrum – Leder i Representantskapet Organisering GIR Utfordringer fra styrets side – Ellisiv Hovig – Styrets leder Oppdatert selskapsinfo Utfordringer fra administrasjonens side – Trond Sørensen – Daglig leder

3 Prinsippskisse: For GIR: Representantskapet

4 Overordnet organisering GIR IKS Kommunestyret Kongsvinger Kommunestyret Eidskog Kommunestyret Sør-Odal Kommunestyret Nord-Odal Representantskap GIR Styret GIR Daglig Leder GIR 4 representanter 47,8% eierandel 2 representanter 17,7% eierandel 2 representanter 20,6% eierandel 2 representanter 13,9% eierandel Representantskapet velger styret Styret består av 5 representanter (inkl. en ansatterepresentant) Politisk ”nivå” Drifts ”nivå”

5 Utfordringer fra Rep. skapets side: Ingen spesielle utfordringer Ingen samarbeidsproblematikk i forhold til GIR som et interkommunalt selskap. GIR er et ryddig selskap, god og riktig informasjon gis i møter, og jeg opplever at denne informasjonen gis tilbake til kommunestyrene.

6 Organisasjon GIR IKS: Trond Sørensen Daglig Leder Tommy Martinsen Teknisk leder Gjenvinningsstasjoner: - Marit Olsson - Ronny Viken - Willy Brenna - Kai Kalfoss Tor Klokkerud Driftsleder Hernesmoen - Per Myrvang - Knut Stenberg - Trond Olsen Lill Unni Henriksen Kontorleder Kjersti Randen Resepsjon / Sentralbord Ranveig Sætrum Saksbehandler Anders Amundsen Kjøreleder - Charles Wold - Marius Bergeseteren - Mats Varild Lunde - Per Arne Eriksson - Stian Heiberg - Svein Gunnar Berget - Thomas Lindquist - Tommy Gusterudmoen - Vegar Nyborg - Tor Olav Waaler - Yngve Nilsen - Torgny Svensson - Bjørn Kvislavangen Ine Gulbæk Prosjektmedarbeider Lise Engebråten Info / HMS Kjell Terje Hagen Rådgiver

7 Utfordringer fra Styrets side: Styret: 5 personer + ansatt repr. Utfordringer kommunalt eierskap Sammensetning av styret Strategiseminar ROS-analyse Hovedfokus Prosjekt ”Sikkerhet og fellesløsninger”

8 Foreløpig resultat 2012 Inntekter litt under budsjett og godt under fjoråret: Plast og papir lavere enn budsjett Lavere inntekter fra kommunene enn budsjett Lavere næringsinntekt enn budsjett Lavere kostnader enn budsjett Finanskostnader – ca 800.000,- i besparelse ift budsjett Drivstoff – ca 500.000,- i besparelse ift budsjett

9 Budsjett 2013 Godkjent i styremøte 24. september Godkjent i representantskapsmøte 12. oktober Hovedtall 2013: – Inntekter 42.295.000,- – Kostnader41.458.000,- – Resultat836.000,- – Investeringer6.550.000,- Ingen økning i renovasjonsgebyret (for 2. år på rad)

10 Fakta: GIRs grunnbeløp er blant de laveste i Norge (2011-tall) -Nord-Odal:11. plass -Kongsvinger:15. plass -Eidskog:42. plass -Sør-Odal:77. plass -Forskjellene skyldes kommunenes ”administrasjonsgebyr”. En relativt ”avansert” ordning med innhenting av: – Restavfall (inkl matavfall) hver 2. uke – Papir / papp hver 4. uke – Plast hver 4. uke – Glass og metall hver 4. uke ”Gratis” levering av sorterte fraksjoner på gjenvinningsstasjoner

11 Utfordringer fra administrasjonens side: Vanskelig å komme i ”dialog” med kommunene – Nivå ? – Tidspress – Interesse ? Forskjeller mellom kommunene: – Administrasjonsgebyr Selvkost som konsept

12 www.gir.hm.no


Laste ned ppt "GIR – Ståa i dag og utfordringene med kommunalt eierskap fra vårt ståsted – 15.02.2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google