Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Agenda: Innledning – overordnet organisering

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Agenda: Innledning – overordnet organisering"— Utskrift av presentasjonen:

1 GIR – Ståa i dag og utfordringene med kommunalt eierskap fra vårt ståsted – 15.02.2013

2 Agenda: Innledning – overordnet organisering
Utfordringer fra representantskapets side Anne Mette Øvrum – Leder i Representantskapet Organisering GIR Utfordringer fra styrets side Ellisiv Hovig – Styrets leder Oppdatert selskapsinfo Utfordringer fra administrasjonens side Trond Sørensen – Daglig leder

3 Prinsippskisse: For GIR: Representantskapet

4 Overordnet organisering GIR IKS
Kommunestyret Kongsvinger Eidskog Sør-Odal Nord-Odal Representantskap GIR Styret Daglig Leder 4 representanter 47,8% eierandel 2 representanter 17,7% eierandel 2 representanter 20,6% eierandel 2 representanter 13,9% eierandel Representantskapet velger styret Styret består av 5 representanter (inkl. en ansatterepresentant) Politisk ”nivå” Drifts ”nivå”

5 Utfordringer fra Rep. skapets side:
Ingen spesielle utfordringer Ingen samarbeidsproblematikk i forhold til GIR som et interkommunalt selskap. GIR er et ryddig selskap, god og riktig informasjon gis i møter, og jeg opplever at denne informasjonen gis tilbake til kommunestyrene.

6 Gjenvinningsstasjoner:
Organisasjon GIR IKS: Trond Sørensen Daglig Leder Tommy Martinsen Teknisk leder Gjenvinningsstasjoner: - Marit Olsson - Ronny Viken - Willy Brenna - Kai Kalfoss Tor Klokkerud Driftsleder Hernesmoen - Per Myrvang - Knut Stenberg - Trond Olsen Lill Unni Henriksen Kontorleder Kjersti Randen Resepsjon / Sentralbord Ranveig Sætrum Saksbehandler Anders Amundsen Kjøreleder - Charles Wold - Marius Bergeseteren - Mats Varild Lunde - Per Arne Eriksson - Stian Heiberg - Svein Gunnar Berget - Thomas Lindquist - Tommy Gusterudmoen - Vegar Nyborg - Tor Olav Waaler - Yngve Nilsen - Torgny Svensson - Bjørn Kvislavangen Ine Gulbæk Prosjektmedarbeider Lise Engebråten Info / HMS Kjell Terje Hagen Rådgiver

7 Utfordringer fra Styrets side:
Styret: 5 personer + ansatt repr. Utfordringer kommunalt eierskap Sammensetning av styret Strategiseminar ROS-analyse Hovedfokus Prosjekt ”Sikkerhet og fellesløsninger” Eget notat Styret i GIR: 5 personer hvorav en ansatt representant. Valgt av styret, men i prinsippet en fra hver kommune + ansatt representant. Vi opplever at rolleforståelsen mellom kommunestyret – representantskapet – styre og administrasjonen er god og at det har skjedd en utvikling. For styret sin del har det skjedd en utvikling fra i starten av GIRs eksistens å være representanter for kommunene, til nå å være representant for selskapet. Vi opplever at styret har en god sammensetning i forhold til kompletterende kompetanse og riktig kompetanse. Det kan allikevel i framtiden vurderes om det skal etableres en valgkomite og utarbeides noen retningslinjer for denne for seinere styrevalg for å understreke at det er styrets kompetanse som vektlegges, ikke kommunetilhørighet. Det arrangeres årlig strategiseminar med representantskap, styre og en del av de ansatte i GIR. Hvor eierskap og rollefordeling har vært tema de siste årene, i tillegg til å diskutere strategi for selskapets utvikling. GIR har vært gjennom en stor omstilling og hovedfokus nå er konsolidering og profesjonalisering. Det er gjennomført en ROS-analyse for å identifisere selskapets risikoområder og tiltak er under gjennomføring. Vi jobber med å etablere bedre rutiner og styrke arbeidet med HMS/Internkontroll, m.m. Jeg ønsker også å orientere om prosjektet: ”Sikkerhet og fellesløsninger”, hvor målet er sikker innhenting av avfall og økt antall fellesløsninger. Jeg antar det første punktet ikke trenger ytterligere begrunnelse. Når det gjelder målet om økt antall fellesløsninger er vi nå i et skjæringspunkt i forhold til behov for flere biler/ansette flere sjåfører, noe som vil bidra til vesentlig økning av kostnadene. Vi ønsker derfor gjennom dette prosjektet å få redusert antall hentepunkter gjennom etablering av flere fellesløsninger. I den forbindelse har det, og vil det komme, henvendelser til kommunene. Styret har hatt som mål å bedre kommunikasjonen mellom administrasjonen i GIR og administrasjonen i eierkommunene. Det er viktig at kommunene kjenner til hva som skjer i GIR for lettere å svare på henvendelser fra publikum, for å redusere konfliktnivået og som grunnlag for eventuell klagebehandling i kommunene. Trond Sørensen, GIR sin daglig leder ansatt snart ett år, vil si litt mer om dette arbeidet, og jeg overlater ordet til han.

8 Foreløpig resultat 2012 Plast og papir lavere enn budsjett
Inntekter litt under budsjett og godt under fjoråret: Plast og papir lavere enn budsjett Lavere inntekter fra kommunene enn budsjett Lavere næringsinntekt enn budsjett Lavere kostnader enn budsjett Finanskostnader – ca ,- i besparelse ift budsjett Drivstoff – ca ,- i besparelse ift budsjett

9 Budsjett 2013 Godkjent i styremøte 24. september
Godkjent i representantskapsmøte 12. oktober Hovedtall 2013: Inntekter ,- Kostnader ,- Resultat ,- Investeringer ,- Ingen økning i renovasjonsgebyret (for 2. år på rad)

10 Fakta: GIRs grunnbeløp er blant de laveste i Norge (2011-tall)
Nord-Odal: 11. plass Kongsvinger: 15. plass Eidskog: 42. plass Sør-Odal: 77. plass Forskjellene skyldes kommunenes ”administrasjonsgebyr”. En relativt ”avansert” ordning med innhenting av: Restavfall (inkl matavfall) hver 2. uke Papir / papp hver 4. uke Plast hver 4. uke Glass og metall hver 4. uke ”Gratis” levering av sorterte fraksjoner på gjenvinningsstasjoner

11 Utfordringer fra administrasjonens side:
Vanskelig å komme i ”dialog” med kommunene Nivå ? Tidspress Interesse ? Forskjeller mellom kommunene: Administrasjonsgebyr Selvkost som konsept

12


Laste ned ppt "Agenda: Innledning – overordnet organisering"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google