Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringer med leseopplæring for voksne

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringer med leseopplæring for voksne"— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringer med leseopplæring for voksne
Gry Høgberg og Kjersti Røe Glåmdal interkommunale voksenopplæring (GIV) Lesekompetanse og digital kompetanse Kongsvinger bibliotek 22. mai 2012

2 Erfaringer med lese- og skriveopplæring for voksne
Kort om GIV og vår erfaringsbakgrunn Hvem er målgruppa? Erfaringer fra lese- og skriveopplæring Vårt samarbeid med biblioteket Hva kan biblioteket gjøre for de som leser lite?

3 Hvordan står det til med nordmenns leseferdigheter?
Undersøkelser i OECD land, IALL, ALL, PIRL Bare slått av svenskene Svakere resultater for barn og ungdom Nordiske land svært leseintensive samfunn i den voksne befolkning leser svakere enn arbeidslivets krav VOX – BKA-programmet (kilde: lesesenteret i Stavanger)

4 Litt om Glåmdal interkommunale voksenopplæring
Oppdragsbasert opplæring for offentlige og private virksomheter Norskopplæring for innvandrere – leseopplæring for analfabeter Spesialpedagogisk opplæring Spesielt satsingsområde – opplæring i basiskompetanser (VOX) Lesing Skriving Data Matematikk

5 Lese- og skriveopplæring ved GIV
Åpne lese- og skrivekurs 50 timers lese- og skrivekurs for voksne i arbeid, Vox 26 ukers basiskompetansekurs for arbeidssøkere, NAV og Vox Bransjerettet lese- og skrivekurs, Bramiljø Drop-outs fra videregående Norskopplæring for innvandrere

6 Hvem er målgruppa? Mennesker i arbeid Mennesker uten arbeid Sykmeldte
Innvandrere uten skolebakgrunn fra hjemlandet Personer med liten formell kompetanse De med en godt bevart hemmelighet…..

7 Lese- og skrivevansker
…..et vanskelig tema for mange voksne

8 Våre erfaringer med lese- og skrivekurs
Utfordrende å rekruttere til lese- og skrivekurs Mange har langt dårligere ferdigheter enn de tror Ser utfordringen – motstand mot å ta tak Ulike utfordringer: De som trenger oppfriskning De som har dysleksi De som har andre diagnoser, ADHD, ADD Konsentrasjon Psykisk – fysisk stress

9 Våre erfaringer forts….
Deltagernes leseerfaringer ved kursstart Blar igjennom avisa, sosiale medier Leser ikke tekst på TV (120 ord pr min) Bruker i liten grad biblioteket – låner kanskje til barna Foretrekker film framfor bøker Mest motiverte for skrivetrening og oppgaver– det er synlig! Trenger hjelp og veiledning for å bli bedre lesere Leseteknikker – studieteknikk Spesialpedagogisk leseinnlæring og -teknikker Utfordring -> Basiskompetanse tar tid, krav til egeninnsats og utholdenhet

10 Våre erfaringer fortsetter…
Ungdom og voksne ulike grupperinger Voksne: levd liv – opplevd behov utålmodige - vil videre indre motivasjon Ungdom: Mangler erfaringer – ser ikke nytten Tror de greier seg uten hjelp – bare å ta seg sammen!

11 Lesetrening Hvordan vekke interesse for lesing?
Fokus på tekster som oppleves relevante – sakprosa, fagtekster, tekster knyttet til arbeidsoppgaver og hverdagsliv Tekster knyttet til hobby og fritidsinteresser Kartlegge med datatester – synliggjøring av ferdighetene Kombinerer data med lese- og skrivetrening Inngang til lesing Sosiale medier

12 Lesetrening forts…….. Kurs over lengre tid – åpner for skjønnlitteratur og lengre tekster Lettlestbøker Historiske bøker, krim Leselysten eksploderer - ferdighetene forbedres!

13 Hva skjer med deltagerne under og etter kurs?
Overfører egne kunnskaper om innlæring på barna Forkorter leksetid Blir åpne om sine utfordringer – ber om og tar i mot hjelp! Våger å realisere mål og drømmer (utdanning, verv, jobb) Forbedret leseteknikk= øker selvfølelse og forståelse – forandrer et menneskes identitet

14 Vårt samarbeid med biblioteket
Gjøre mennesker som leser lite kjent med biblioteket - lavterskeltilbud Delta på arrangementer i bibliotekets regi En arena utenfor voksenopplæringa Gjøre tilpasset litteratur lett tilgjengelig – biblioteket kommer til oss Samarbeid om innkjøp av lettlest litteratur - hvilke lesegrupper har vi? Biblioteket en kilde til kunnskap – språk, kultur Vekke leselyst!

15 Hva kan bibliotekene gjøre?
Bidra til alminneliggjøring av lesevansker Informere og reklamere – kampanjer! Kompetanse på bruk av elektroniske lesehjelpemidler Ha tilgang til lettlestlitteratur og lydbøker – synliggjør dem! Kontakt tilbydere som driver lese- og skriveopplæring – samarbeid om informasjon, kurstilbud og arrangementer Markedsfør leseombudordninger – samarbeid med andre aktører Gjør dere kjent med Vox sitt arbeid og hjemmeside I presentasjoner: Bruk lite tekst, god forstørring og illustrasjoner


Laste ned ppt "Erfaringer med leseopplæring for voksne"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google