Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringer med leseopplæring for voksne Gry Høgberg og Kjersti Røe Glåmdal interkommunale voksenopplæring (GIV) Lesekompetanse og digital kompetanse Kongsvinger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringer med leseopplæring for voksne Gry Høgberg og Kjersti Røe Glåmdal interkommunale voksenopplæring (GIV) Lesekompetanse og digital kompetanse Kongsvinger."— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringer med leseopplæring for voksne Gry Høgberg og Kjersti Røe Glåmdal interkommunale voksenopplæring (GIV) Lesekompetanse og digital kompetanse Kongsvinger bibliotek 22. mai 2012

2 Erfaringer med lese- og skriveopplæring for voksne Kort om GIV og vår erfaringsbakgrunn Hvem er målgruppa? Erfaringer fra lese- og skriveopplæring Vårt samarbeid med biblioteket Hva kan biblioteket gjøre for de som leser lite?

3 Hvordan står det til med nordmenns leseferdigheter? Undersøkelser i OECD land, IALL, ALL, PIRL Bare slått av svenskene Svakere resultater for barn og ungdom Nordiske land svært leseintensive samfunn 350 000 i den voksne befolkning leser svakere enn arbeidslivets krav VOX – BKA-programmet (kilde: lesesenteret i Stavanger)

4 Litt om Glåmdal interkommunale voksenopplæring Oppdragsbasert opplæring for offentlige og private virksomheter Norskopplæring for innvandrere – leseopplæring for analfabeter Spesialpedagogisk opplæring Spesielt satsingsområde – opplæring i basiskompetanser (VOX) Lesing Skriving Data Matematikk

5 Lese- og skriveopplæring ved GIV Åpne lese- og skrivekurs 50 timers lese- og skrivekurs for voksne i arbeid, Vox 26 ukers basiskompetansekurs for arbeidssøkere, NAV og Vox Bransjerettet lese- og skrivekurs, Bramiljø Drop-outs fra videregående Norskopplæring for innvandrere

6 Hvem er målgruppa? Mennesker i arbeid Mennesker uten arbeid Sykmeldte Innvandrere uten skolebakgrunn fra hjemlandet Personer med liten formell kompetanse De med en godt bevart hemmelighet…..

7 Lese- og skrivevansker …..et vanskelig tema for mange voksne

8 Våre erfaringer med lese- og skrivekurs Utfordrende å rekruttere til lese- og skrivekurs Mange har langt dårligere ferdigheter enn de tror Ser utfordringen – motstand mot å ta tak Ulike utfordringer: De som trenger oppfriskning De som har dysleksi De som har andre diagnoser, ADHD, ADD Konsentrasjon Psykisk – fysisk stress

9 Våre erfaringer forts…. Deltagernes leseerfaringer ved kursstart Blar igjennom avisa, sosiale medier Leser ikke tekst på TV (120 ord pr min) Bruker i liten grad biblioteket – låner kanskje til barna Foretrekker film framfor bøker Mest motiverte for skrivetrening og oppgaver– det er synlig! Trenger hjelp og veiledning for å bli bedre lesere Leseteknikker – studieteknikk Spesialpedagogisk leseinnlæring og -teknikker Utfordring -> Basiskompetanse tar tid, krav til egeninnsats og utholdenhet

10 Våre erfaringer fortsetter… Ungdom og voksne ulike grupperinger Voksne:levd liv – opplevd behov utålmodige - vil videre indre motivasjon Ungdom:Mangler erfaringer – ser ikke nytten Tror de greier seg uten hjelp – bare å ta seg sammen!

11 Lesetrening Hvordan vekke interesse for lesing? Fokus på tekster som oppleves relevante – sakprosa, fagtekster, tekster knyttet til arbeidsoppgaver og hverdagsliv Tekster knyttet til hobby og fritidsinteresser Kartlegge med datatester – synliggjøring av ferdighetene Kombinerer data med lese- og skrivetrening Inngang til lesing Sosiale medier

12 Lesetrening forts…….. Kurs over lengre tid – åpner for skjønnlitteratur og lengre tekster Lettlestbøker Historiske bøker, krim Leselysten eksploderer - ferdighetene forbedres!

13 Hva skjer med deltagerne under og etter kurs? Overfører egne kunnskaper om innlæring på barna Forkorter leksetid Blir åpne om sine utfordringer – ber om og tar i mot hjelp! Våger å realisere mål og drømmer (utdanning, verv, jobb) Forbedret leseteknikk= øker selvfølelse og forståelse – forandrer et menneskes identitet

14 Vårt samarbeid med biblioteket Gjøre mennesker som leser lite kjent med biblioteket - lavterskeltilbud Delta på arrangementer i bibliotekets regi En arena utenfor voksenopplæringa Gjøre tilpasset litteratur lett tilgjengelig – biblioteket kommer til oss Samarbeid om innkjøp av lettlest litteratur - hvilke lesegrupper har vi? Biblioteket en kilde til kunnskap – språk, kultur Vekke leselyst!

15 Hva kan bibliotekene gjøre? Bidra til alminneliggjøring av lesevansker Informere og reklamere – kampanjer! Kompetanse på bruk av elektroniske lesehjelpemidler Ha tilgang til lettlestlitteratur og lydbøker – synliggjør dem! Kontakt tilbydere som driver lese- og skriveopplæring – samarbeid om informasjon, kurstilbud og arrangementer Markedsfør leseombudordninger – samarbeid med andre aktører Gjør dere kjent med Vox sitt arbeid og hjemmeside www.vox.nowww.vox.no I presentasjoner: Bruk lite tekst, god forstørring og illustrasjoner


Laste ned ppt "Erfaringer med leseopplæring for voksne Gry Høgberg og Kjersti Røe Glåmdal interkommunale voksenopplæring (GIV) Lesekompetanse og digital kompetanse Kongsvinger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google